Iz slovenskega stališča zanimive besede v sanskrtu
Avtor: Igor Pirnovar

Uvod

A   B   C   Č   D   E   F   G   H   I   J   K   L  

M   N   O   P   R   S   Š   T   U   V   Z   Ž  

Številke, štetje

Slovnica


Ta stran je še vedno v razvojni fazi.

 


 

Uvod

To v resnici ni slovar, ampak zbirnik besed iz sanskrta, ki so zanimive iz vidika iskanja slovanskih paralel v sanskrtskem besednjaku. Abecedni red v glavnem sledi slovenskim besednim pomenom, nekatere besede so na več mestih - recimo ogenj, agni sta pod »-A-« in »-O-«, ali pa tripod / noga / stopalo, ki so vsak pod svojo črko -T-, -N- ali -S-, vendar so tudi obdelane skupaj v »analizi sorodnih besed«, na kar vas običajno napotijo povezave pod ustreznimi začetnimi črkami. Tako recimo boste našli dve povezavi pod črko -S-v tem primeru za stopalo, ki ga lahko najdete na več mestih.

Tabele (po obliki enostavne - z enakim ozadjem kot je celotna stran), ki pred-hodijo vse druge tabele za neko črko, so običajno zbirnik vseh sanskrtskih besed za tisto črko. Toda, ker sanskrtske besede zelo pogosto uporabljajo številne predpone, tudi v teh začetnih (zbirnih) tabelah abecedni red ni vedno očiten.

Ker ta spletna stran še vedno nastaja, sta se tudi stil, kot filozofija strani s časom spreminjala. Težim sicer k temu, da bi oba, tako stil kot filozofijo, poenotil toda, ker je za javnost uporabnost informacije na tej strani omejena, je tudi na moji prioritetni listi posodabljanja nekje pri koncu.

 

- A -

 

(- A -) agni: Ogenj - Pogreb, Pogrebni ogenj / Grmada, Žara


   

 

(- A -) goreti/ogenj - vse mogoče kombinacije         / GlejTudi: (- G -) in (- O -) /


   

 

(- A -) Aavert: odvrniti, odvračati, obrniti stran (away, turn away)

Glej tudi: (- V -) Vrteti / turn


   

 

- B -

Sanskrt Slovensko Angleško
bahayaM nevarnost, bojazen, (bojim se) danger
bAlaH balavac, fant boz, kid
bhrAtR brat brother
budh buden, zbuditi, osvestiti se wake, wake up, be awake, regain consciousness
budha znujajoč, pameten, moder, bister awaking, intelligent, clever, wise

 

(- B -) Biti, je, bilo, bo, bi / to be, is, was, will, would...


   

 

- C -

Sanskrt Slovensko Angleško

 

- Č -

Sanskrt Slovensko Angleško
cet če if
api čeprav, abi = ali bi although

 

- D -

Sanskrt Slovensko Angleško
deSaH dežela country
diva nebesa, nebo, bog heaven. sky, god
drava drveti, teči, tekočina, kapljati running (like a horse), flowing, fluid
dravatva tekočina, tekoč, tekoče, mokrost fluidity, wetness
dravatya tekoč, tekoče, mokrost fluidity, wetness
dravaya teči, tekočina to run, flow

 

(- D -) Dati / give


   

 

(- D -) Deliti, razdeliti / divide


   

 

(- D -) Dim / smoke


   

 

Drugačen, drugi
(Glej tudi: Ogenj, Pogrebni ogenj)

Sanskrt Slovensko Angleško
anya drugačen, drugi, (ina, SrHr:inače) differen, other

 

- E -

 

(- E -) »to eat«, »essen« ali »jesti«


   

 

(- E -) Oko / the eye


   

Sanskrt Slovensko Angleško

 

- F -

Sanskrt Slovensko Angleško

 

- G -

Sanskrt Slovensko Angleško
gam, ya gremo, pojdimo, iti, jajti, jahati, Hr:ajmo ča (ja) go

 

(- G -) Gor / up


   

 

(- G -) Garaža, lopa, hiša - AgAra (o-grni) <== GOR


   

 

(- G -) Gora / mountain


   

 

(- G -) Ogrinjalo <== (dati gor, ogrniti = ogrinjalo)


   

 

(- G -) Goreti / burn


   

 

(- G -) goreti/ogenj - vse mogoče kombinacije


   

 

(- G -) Grad (mesta) / towns with the word "gora"


   

 

(- G -) sAgara - morje / sea


   

 

(- G -) gara - gorje / misfortune


   

 

(- G -) Koren "gor-" - vse preostale besede


   

 

- H -

Sanskrt Slovensko Angleško

 

(- H -) Hoditi (walk)


   

 

(- N -) Noga, stopalo, hoditi (- H -), iti, in grški tripod

Za HODITI glej pod (- N -) Skoči na tripod pod (- N -)  

 

 

- I -

Sanskrt Slovensko Angleško
Sanskrt Slovensko Angleško

 

(- I -) Ime Iran


   

 

(- I -) Iti (go)


   

 

- J -

 

(- J -) yAtrA: jadrati, jadro, iti, potovati - Jadran


   

 

(- J -) Jama / jemati - hole ... Rus: Яма, Ямка


   

 

(- J -) »jesti« ali »to eat«, »essen«


   

 

Sanskrt Slovensko Angleško

 

- K -

Sanskrt Slovensko Angleško
kalikA kalica, kalček, vršiček bud
kaS cit kdorkoli, Rus: ~kaš čit anyone
azva konj, žival (žvau) horse
Azva konj, žival (žvau) horse
azvabhAra tovor na konju, konjski tovor the load of the hoars
azvin possessed of horses, consisting of horses; mounted on horseback; a cavalier; horse-tamer -- {Azva}=hoese -- [ Slo: žival (žvau) = konj ) ] ; the two charioteers "of two divinities (who appear in the sky before the dawn in a golden carriage drawn by horses or birds; they bring treasures to men and avert misfortune and sickness; they are considered as the physicians of heaven); {azva-vat} richness in horses
koza kozarec, kozica (barrel=sod), popek=("a bud", a seedvessel);
{{{ an iron ploughshare: GlejTudi: [L. Vuga - MEGALITSKI JEZIKI I:PLUG: kozica="nosilec za plužno desko"] Ig:del pri plugu (mogoče je bil kozarec - /luknjica/ za zrnje, ko je bilo le to dragoceno) }}}
vessel for holding liquids (Slov:kozarec), (metaphorically) cloud RV.; a pail , bucket RV.; a drinking-vessel, cup; a box , cupboard, a cask (barrel=sod), drawer, trunk RV.; the interior or inner part of a carriage RV.; "a bud"; a seedvessel; the beard of corn (kozji fiks); a shoe, sandal; an iron ploughshare;
krodhaH jeza; obratno od krotek anger
kSip, kSipati vreči, sipati, razsipati throw, waste (time)
kutaH kod, SrHr:kuda from what/where
kva kje, v čem where, in what

 

(- K -) kupAka - kopati, izkopati, kup, kupček


   

 

(- K -) bAD,Aplu bathe / plavati (umivati, kopati se)


   

 

- L -

 

Sanskrit Slovene English
adrogha resnica, ne laž (LAŽ) free from falsehood, true
alIka (lagati) <~~~> lagati; unpleasing, disagreeable; untrue, false, pretended; falsehood, untruth; -- ZANIMIVO: the forehead, heaven
alIkatA (lagati) <~~~> lagati falsehood , vanity.
alIkya (lagati) <~~~> lagati like; belonging to falsehood , false.
anRta (ni res da) <~~~> ni res da not true, false; falsehood, lying, cheating; agriculture.
anRtAkhyAna telling a falsehood.
anRtavadana speaking falsehood , lying.
anupAtaka a crime similar - (falsehood, fraud, theft, adultery)
apAnRta ni ne res da free from falsehood, true.
asat Satan not being, not existing, unreal; untrue , wrong; bad; non-existence , nonentity; evil
asatya agati, laž untrue, false, lying, untruth, falsehood
asatyazIla z lažjo živeč having an inclination to falsehood

 

(- L -) lahko, lahek / light


   

 

(- L -) Ležati, leči / lay


   

 

(- L -) Ljubiti / love


   

 

- M -

Sanskrt Slovensko Angleško
mAtR mater, (matr) mother
mad razveseliti, biti pijan (medica) rejoice, be intoxicated
madaH opijaniti (medica) intoxication
madhukarI čebela honey-bee
mA, mApayati mera, meriti measure
smR mariti, marati, zapomniti si remember
svayam moj, sebi, zase, (svoj, svoja, svojemu) my own, for oneself
mRta mrtev, mrtva, umrli dead
vimukha muka ill-disposed to

 

Mariti, zapomniti (si)

Sanskrt Slovensko Angleško
smR mariti, marati, zapomniti si remember

 

Med, medica, čebela

Sanskrt Slovensko Angleško
mad razveseliti, biti pijan (medica) rejoice, be intoxicated
madaH opijaniti (medica) intoxication
madhukarI čebela honey-bee

 

(- M -) Moder, Modro morje / sea


   

 

(- M -) Moder ali modrec? / Blue or wise


   

 

- N -

Sanskrt Slovensko Angleško
anupraiS naprej forward
na kadAcit nikoli, SrHr:nikada never
na ne, na, nak not

 

(- N -) Naga, gola, kača / naked


   

 

(- N -) Noga / stopalo (foot)


   

 

(- N -) ANALIZA BESED: noga, stopalo, iti, hoditi, pot, in grški tripod


   

 

- O -

Sanskrt Slovensko Angleško
ubha oba both
pariSvajate objeti (prisvajati) embrace
pitr, tata oče, SrHr:tata father
vid odkriti, videti, najti discover
uthA oditi, odhajati, Rus:uhodit depart
apayA oditi, odpotovati depart
prasthAnaM SrHr:praštanje,praštamo, odhod departure
agni ogenj fire; [ Lat.: ignis, {{ ardor = ( fire, flame, heat ) }} ]
AtapaH otopljitev heat

 

(- O -) Oko / the eye


   

 

(- O -) Oditi, odpotovati - (depart)


   

 

(- O -) Ogenj - Pogreb, Pogrebni ogenj / Grmada, Žara


   

 

(- O -) Ogenj - vse možne kombinacije


   

 

 

- P -

Sanskrt Slovensko Angleško
pat pasti to fall
pac, pacati, pacyate peči, pečete to bake, to overcook, burn
parAzyaH poraz, poražen defeat
phena pena, slina foam; moisture of the lips, saliva
pA piti to drink
pAnaM pijača the drink
plavAkA čoln, ladja boat
plava plava, olavati, kopati se float, swim, bathe
plavana plavajoč, kopajoč se swimming, bathing
plavita plavajoč swimming
plavavat z ladjo with boat
plavAkA čoln, ladja boat
sAgaraplavana navigating the ocean, leaping across or traversing the sea - (((( {plavana} = PLAVATI; glejTudi: {sasAgara} kako je iz pomena gora prišlo do pomena morje! )))); -- [ Slo: plavati ]
prati proti against
priya dragi, drag, prija, prijati dear
priyatamA prijatelj adored one
pRthivi prst, zemlja earth
puSpaM roža, cvet, (pušlc, pušpan) flower

 

(- P -) Pasti, prikloniti se, pasti k nogam (fall)


   

 

Pena

Beseda »pena« v sanskrtu
sanskrt Pomen
phena foam, froth, scum RV.; moisture of the lips, saliva;
Os Sepiae (white cuttle-fish bone,
supposed to be indurated foam of the sea)
[Cf. Slav.; Angl.Sax. {fam} ; Eng. {foam} ; Germ. {Feim}.]
phenadharman having the nature of foam.
phenAgra point of foam, a bubble on the water
phenAhAra feeding on foam.
phenapa foam-drinking, feeding on foam.
phenapiNDa mass of foam, a mere bubble, nonsense.
phenaprakhya foam-like, resembling foam.
phenavat like foam.
phenAya to foam.
phenAzani having foam for a thunderbolt.
phenopama resembling foam.
phenya existing in foam.
samudraphena sea-foam, the bone of the cuttle-fish
(so light that it floats).
saphena having foam, foamy, frothy;
covered with dense masses of foam (as the ocean).
suphena containing good foam, a cuttlefish bone.
zyAmaphena having black foam or froth.

 

(- P -) Pijača, piti, med, medica / drink


   

 

Plovilo, plavati

Sanskrt Slovensko Angleško
plava plava, olavati, kopati se float, swim, bathe
plavita plavajoč swimming
plavana plavajoč, kopajoč se swimming, bathing
plavavat z ladjo with boat
plavAkA čoln, ladja boat

 

(- P -) Pot, cesta - (path, road)


   

 

(- P -) Predniki, starši / ancestors, parents


   

 

Puščica, železna puščica (železo)

Sanskrt Slovensko Angleško
astrasAyaka puščica, železna puščica (železo) an iron iron

 

- R -

Sanskrt Slovensko Angleško
reT, reTati reči, reč, rekel, vprašal to speak, to ask
rata imeti rad to be fond of, to like
rodha brsteti, rasti, vzhajati, vstajati sprouting, growing, ascending, moving upwards
prajan rojen - (porojen), spočet, narejen, ... to be born

 

Reke

Slovenska imena rek v sanskrtu
Ime reke Pomen v Sanskrtu
Drava (dravaya) dreti, drveti, teči
Dravinja (dravaya) dreti, drveti, teči
Mura (murati) - prepletati, opletati, ovijati
Sava (savah) - tok, (savati) - teči
Savinja (savini) - reka
Soča (socati) - svetiti, bleščati se, (suca) - čist
Sora (sora) - vijuganje, zvijanje
Vipava (vibhava) - močan, bogat, izvir reke
Zila (sila) potok, slaboten, kita, ozek tok
Grška reka
Peneus pena, peniti se , peneča reka

 

- S -

 

Sanskrt Slovensko Angleško
sadya eva sedaj, SrHr:sada immediately
svayam moj, sebi, zase, (svoj, svoja, svojemu) my own, for oneself

 

(- S -) Sesati, cuzati, dojiti / suck


   

 

Sijati - glej:

~/work/10-Zg/RnD/jeziki/sanskrt/wk-zbirBesed/sijati-shine-RnD.txt

 

 

- Š -

Sanskrt Slovensko Angleško
sattva stvarnost, narava true essence, nature

 

Številke

Sanskrt Slovensko
1. eka ena, enka
2. dva dva
3. tri tri
4. catur štiri, cetiri
5. paNca pet
6. SaS šest
7. sapta sedem
8. aSta osem
9. nava devet, (na novo, nov začetek)
10. deca deset
11. eka-daSa en-ajst
12. dva-daSa dva-najst
13. trayo-daSa tri-najst
14. carur-daSa štiri-najst
15. paNca-daSa pet-najst
16. So-daSa šest-najst
17. sapta-daSa sedem-najst
18. aSTA-daSa osem-najst
19. nava-daSa, una:vimSat devet-najst, (manj dvajset ... 20-1)
20. vimSati dvajset
21. eka-vimSati ena-in-dvajset
22. dvA-vimSati dva-in-dvajset
23. traya-s-vimSati tri-in-dvajset
24. catu-s-vimSati štiri-in-dvajset
25. paNca-vimSati pet-in-dvajset
26. SaT-vimSati šest-in-dvajset
27. sapt-vimSati sedem-in-dvajset
28. aSTA-vimSati osem-in-dvajset
29. nava-vimSati devet-in-dvajset
30. trin-cat trid-eset
31. eka-trin-cat ena-in-trideset
32. dvA-trin-cat dva-in-trideset
33. traya-s-trin-cat tri-in-trideset
34. caters-trin-cat štiri-in-trideset
40. cavArin-cat štiri-deset
50. paNcA-cat pet-deset
60. SaS-ti šest-deset
70. sapta-ti sedem-deset
80. aciti osem-deset
90. nava-ti devet-deset
100. cata sto

 

- T -

 

Sanskrt Slovensko Angleško
tamas tema, zatemnitev darkness, gloom
tiraM obala (Tirenska obala) bank, shore
bHu biti, bivati, postati to be, become
saMghAtaH tehtati, masa mass
trikalaM Triglav = preteklost, sedanjost, prihodnost past, present, future

Triglav

Sanskrt Slovensko Angleško
trikalaM Triglav = preteklost, sedanjost, prihodnost past, present, future

 

(- T -) Ta, to, tisti, tisto, in angleški {a, an} in {the}


   

 

(- T -) Tripod, pod, noga - stopalo (tripod, foot)


   

 

(- T -) trojstvo (trinity)


   

 

 

- U -

Sanskrt Slovensko Angleško
priyaM ugodnost (prejemek, dobitek) benefit
vidhi usoda, (videc, jasnovid, jasnovidnost) destiny
vihAya onstran, na oni strani, uhajati beyond
vid videti, najti, odkriti discover

 

- V -

Sanskrt Slovensko Angleško
vaidyaH videc, vrač, zdravnik doctor
vid vedeti to know
vidya znanost, veda science
vRkSazAyikA veverica squirrel, tree residing animal
vismita osupel / prevzet (vzeti) astonished
vismayaH osuplost || prevzeta (vzeta) astonishment
avoda moker, kapljajoč (voda) wet, dripping
avodeva, bhavodhi, bhAvodaya (voda, voditi) (voda, voditi)
udyAnaM vrt, (sadike se vtika, vdeva) garden
utsthA vstati get up
prach vprašati, prašati ask

 

(- V -) vAr: varovati / protect


   

 

(- V -) vasA/vasa: Vas, vazelin


   

 

(- V -) (Vessel) mala izsekana posoda - zajemalka /


   

 

(- V -) Vstopiti; veza; - (to enter; union)


   

 

(- V -) viSn- višina / Višnu (s komentarjem)


   

 

(- V -) -- jala, udra, pItha, vArda: - voda / water


   

 

(- V -) -- voditi / to lead


   

Veverica

Sanskrt Slovensko Angleško
vRkSazAyikA veverica squirrel, tree residing animal
vRkSaH drevo tree

Vrt

Sanskrt Slovensko Angleško
udyAnaM vrt, (sadike se vtika, vdeva) garden

 

(- V -) Vrteti / turn


   

Vstati

Sanskrt Slovensko Angleško
utsthA vstati get up

 

(- V -) Vzeti, vzemi, zemi, jemati, jama


   

 

 

- Z -

Sanskrt Slovensko Angleško
-vedin zavesten, zavedajoč se conscious
zaza zajc rabbit

 

(- Z -) Zajemalka / izsekana posoda, (Vessel)


   

 

(- Z -) Zemlja / earth, soil


   

... v IE glosah spregledana slovanska zemlja


   

 

(- Z -) Zvezati ali razvezati?


   

 

- Ž -

Sanskrt Slovensko Angleško
jIvita živ alive
jIvitaM življenje life
-sad prebivalec dweller
vas, vasati živeti, prebivati dwel, live

 

Železo (Puščica, železna puščica)

Sanskrt Slovensko Angleško
astrasAyaka puščica, železna puščica (železo) an iron iron

 

Žival, (žvau / konj)

Sanskrt Slovensko Angleško
azva konj, žival (žvau) horse
Azva konj, žival (žvau) horse
azvabhAra tovor na konju, konjski tovor the load of the hoars
azvasUnRta pleased with horses RV. {azva}=KONJ + {sUnRta}=ZADOVOLJEN
azvin possessed of horses, consisting of horses; mounted on horseback; a cavalier; horse-tamer -- {Azva}=hoese -- [ Slo: žival (žvau) = konj ) ] ; the two charioteers "of two divinities (who appear in the sky before the dawn in a golden carriage drawn by horses or birds; they bring treasures to men and avert misfortune and sickness; they are considered as the physicians of heaven); {azva-vat} richness in horses
vAjinIvat ossessing or driving swift mares, rich in horses (applied to various gods, and to the rivers Sindhu and Sarasvati) RV.; (accord. to others "strong, spirited, rich in sacrifices"; the sun; pl. the steeds=KONJI of the gods; -- [ Slo: živad, vožnja ]

 

(- slovnica -) anu


   

 

(- fonetika -) g/k/c/t


   

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: