Avesta jezik
Avtor: Igor Pirnovar
Povzeto po Wiki:     ,   , ,

Uvod
Ime Iran
IE teorije so le teorije
Avesta jezik je akademska konstrukcija
Proto-indoevropske in proto-Indoiranske konstrukcije
Proto-indoevropska in Indoiranska fonološka ujemanja
Smer fonetične morfologije
*ĝʰ → z ?

 


 

Uvod -- Tako kot marsikaj v zvezi z Zaratustro in Zaratustrstvom je tudi velik del jezikoslovnih informacij o starodavnem iranskem jeziku imenovanem avesta v katerem se je širila ta religija in, ki jih lahko najdemo na mrežnem spletu, rezultat izmišljotin, ki nam jih pod okriljem IE teorij lažno predstavljajo anonimni avtorji. To pride do izraza šele takrat, ko proučujemo izvor Indoevropejcev in, ko se srečamo s številnimi izmišljenimi proto-indoevropskimi abstrakcijami, kamor lahko štejemo vse Indoiranske in Indoarijske inkarnacije Arijcem paralelnih etničnih grupacij ter njihovih jezikov in to kljub temu, da tudi Arijce same še vedno ni mogoče identificirati ali pa jih na kakršen koli konkretni način definirati.

Jezik avesta vedno bolj pogostokrat najdemo v IE jezikoslovnih tabelah, kot tudi v razlagah izvora proto-Indoevropejcev (PIE), proto-Indoirancev (PII). Tudi, če je »stari avesta« jezik poznan po imenu »gata« resnično obstajal in bi imeli kakršenkoli ohranjeni starodavni zapis katere od 1300 vrstic 238 verzov, iz zaratustranskih liturgičnih tekstov »Yasne« bi še vedno bili soočeni s časovnimi neskladji, ki jih v jezikoslovnih razpredelnicah IE teorij avtorji le teh tiho ignorirajo. Očitno je, da ne gre za zgodovinska in lingvistična dejstva, ampak enostavno za vnašanje dodatne zmede in zmešnjav v študij etnično jezikovnih relacij proto proto-Indoevropejcev (PIE).

The language of the Gathas, Gathic or Old Avestan, belongs to the old Iranian language group which is a sub-group of Eastern families of the Indo-European languages.
Ideološko motivirane izjave kot je zgornja so brez vsake zgodovinske ali jezikoslovne vrednosti, saj niti ene klasifikacije predmetov v izjavi ni mogoče verificirati!

 

Ime Iran -- Ime za Iran že dogo razlagajo, v skladu z IE teorijami in sicer so ga prvotno povezovali z vdorom "evropskih" Arijcev proti vzhodu. Na področju današnjega Irana naj bi se namreč razvila močna konjeniška kultura Arijcev, ki naj bi se tam ustalili in nato vdrli v Indijo. Sedaj trdijo, da Arijci niso Evropejci, ampak da je njihova domovina bila v Aziji. Te trditve podpirajo arheološka najdišča nekaj konjskih okostij na področju Irana. Nedvomno je, da so koncem 2. tisočletja prispeli na to področje Proto-Iranci toda le ti ob prihodu tja niso imeli nič skupnega z Arijci, ki so prinesli evropski jezik v Azijo! V tistem času, ko so se v Iranu pojavili prvi Proto-Iranci je v Indiji že nastala rig-vedska literatura, ki je nosila najmočnejši evropski jezikovni odtis! Dejstvo, da obstajajo jezikovne in etnično-genetske povezave med Iranci in severozahodnimi Indijci ni razlog, da bi ta kombinacija na kakršen koli način potrjevala Iransko povezavo z Arijci. Razglašati to kombinacijo kot proto-Indoiransko je smiselno le izven Indo-evropskega in Indo-arijskega konteksta. Zadnja dva sta identična, in z Iranci nimata skupnega drugega kot to, da so se končno vsi trije pomešali. Iz tega stališča je torej vprašljivo tudi, ali je res smiselno izvajati ime za Iran in Irance iz besede »Arya«. V sanskrtu najdemo:

 


 

IE teorije so le teorije. -- Po dvesto letih odkar so nastale IE teorije in po vseh težavah in protislovjih, ki ne le jih IE teorije niso uspele razčistiti, ampak jih še vedno vselej na novo povzročajo, je naslov tega odstavka milo rečeno sarkastičen. V duhu zlorab, ki jih te teorije omogočajo, je celo tako sarkastično stališče dosti preveč tolerantno! Ker jih doslej še nikomur ni uspelo dokazati, ni prav nobeno pretiravanje, če nedvoumno in jasno pred svetom razglasimo, da so IE teorije v resnici privlečene za lase. Na žalost pa dejstvo, da so IE teorije le teorije, ne ustavlja znanstvenikov, da jih kljub temu uporabljajo pred javnostjo kot dokazana dejstva. Prav tako nesprejemljivo in skregano z vsemi akademskimi normami pa je tudi to, da jih kot taka uporabljajo v svojih dokazih pri gradnji novih zaključkov in teorij. Zato, dokler to ne bo postalo jasno vsem, ki nasedajo tej akademski goljufiji nikoli ni mogoče pretiravati, ko to goljufijo izpostavljamo.

Vendar pa je prej podčrtana izjava, da so IE teorije privlečene za lase nepodprta z argumenti prav tako nesprejemljiva. Že zelo dolgo sem se počutil nemočnega kadar sem jih hotel kritizirati, ko sem odkrival protislovja teh teorij pri interpretaciji evropske zgodovine, ko sem se spotikal ob pomanjkljivosti v sanskrtskih slovarjih ter v učbenikih in končno protislovja in pomanjkljivosti v interpretacijah izvora Indoevropejcev, Indoirancev in Indoarijcev. Seveda je to zadnje intimno povezano z Zaratustro in Zaratustrstvom in avesta jezikom, katerega pa se nima smisla dotikati brez minimalnega poznavanja sanskrta.

Lažna pradomovina Arijcev je mogoče Iranska pradomovina
Pradomovina Irancev; (kliknite za povečano) Mitani - Huritsko kraljestvo; (kliknite za povečano)
Prva poročila o Arijcih ne prihajajo iz Andronova ampak iz Huritskega kraljestva, ki je obstajalo od 1500-1300 BC
Ko sem se po več kot pol desetletja izogibanja končno ponovno resno spoprijel s sanskrtom, tokrat ob mojem drugem naskoku učbenik sanskrta nisem spregledal uvodnega dela, ki je očitno promoviral za lase privlečene IE teorije. Ne, da prvič uvodnika nisem bral, sprejel sem ga kot dejstvo. V pol desetletja sem očitno izostril svoje razumevanje o vedskem obdobju in tenkočutno odreagiral na razlage izvora Irancev, Indoirancev in Indoarijcev. Običajno uvodno nakladanje o proto-Indoevropejcih v ruskih stepah, ter o tem kako so se Hetiti zgodaj odcepili od IE drevesa, me tudi drugič ni pritegnilo. Zaznavno razdražen sem postal ob stavku, da sanskrt pripada indoiranski skupini jezikov IE veje jezikov medtem, ko pa je trditev, da je drugi najbolj pomemben član te veje Perzijski jezik, sprožil pravi alarm in celotno stran skupaj z nadaljevanjem kar nisem mogel prenehati vedno znova prebirati. Med drugim je tam bilo tudi rečeno, da najstarejšo obliko perzijskega, oz. iranskega jezika predstavljata avesta jezik, ki je posvečeni jezik Zaratustrstva in stari perzijski jezik, ki so ga ovekovečili na klinopisih Ahemenidskih kraljev (559. - 338 pred.n.š.). Moja vrnitev v sanskrt me je tako še dodatno motivirala za razširitev področja raziskovanja izvora "vseh" prej omenjenih "pomembnih" članov te IE veje. Začel sem pri najstarejših dokazih o tej indoiranski veji, torej jeziku imenovanem avesta. Največ in najpopolnejše informacije o proto-Irancih sem dobil na teksaški univerzi v Austinu. Po nekaj dnevih sem prišel do zelo zanimivega protislovja, katerega so v svojih publikacijah zapisali akademiki v Austinu in, ki potrjuje moje zgoraj zapisano mnenje, da so abstrakcije Indoevropejcev, Indoirancev in Indoarijcev kvečjemu dobronamerna ugibanja, sploh pa ne dejstva, na katerih bi se dalo karkoli graditi. Očitno gre spet le za teorije ne pa dejstva, kot bi nam to radi tolmačili nekateri predstavniki za akademskimi obzidji skritih strokovnjakov, sicer do takega spodrsljaja, ko v uvodu trdijo eno v nadaljevanju pa drugo, na Austinski univerzi najbrž ne bi moglo priti. (Kdor ne bo zadovoljen z mojim komentarjem spodaj, si lahko v okencu prebere originalna protislovna teksta.)

 


 

Da bi razumeli resnost tega na videz nepomembnega protislovja in nevzdržnost tolerantnosti do njega, še posebej v primeru, ko govorimo o izvoru proto-Indo-Irancev, proto-Indoevropejcev in Arijcev ter njihovih jezikov, ki so jih znanstveniki rekonstruirali, da bi nato sedaj s temi rekonstrukcijami dokazovali vse svoje IE teorije, je potrebno upoštevati in/ali razumeti časovne okvire in ustrezne IE/II ter arijske migracijske tokove, v katere "verjamejo" in, ki znanstvenikom služijo kot referenčni model pri vseh svojih dokazovanjih kot tudi nadaljnjih raziskavah.

Problem s tem modelom je to, da informacijo, ki prihaja prihaja iz njega v javnosti interpretirajo kot resnico, saj vendar prihaja od edine verodostojne, zanesljive in kompetentne avtoritete - iz akademskega sveta.

Sedaj pač akademiki prisegajo v proto-Indo-Irance, njihovi argumenti pa so itak za povprečnega bralca nerazumljivi, torej jim bomo pač verjeli. Odkritje Irancev v IE teorijah, za do slej načrtno zanemarjane Slovane pomeni ponovno čakanje, da se bo ta teorija sesula, ali pa jim pomagala na plano. Zakaj pri taki obilici dejstev, da so Slovani v veliki meri neupravičeno izostali iz IE akademskih struktur, čakati na neko skoraj gotovo na propad obsojeno novo odkritje?

Pri vsem tem negativizmu, pa se moram sam vendarle zahvaliti pristašem IE teorij, predvsem pa rezultatom njihovih metod dela, ki jih prav zato, ker tako dosledno sledijo zgrešenim in za lase privlečenim modelom, lahko s pridom uporabljamo pri testiranju kot antiteze IE teorijam nasprotnih idej. IE izvori namreč niso v Andronovem in ne v Huritskem kraljestvu poznanem tudi pod imenom Mitani, ampak jih moramo iskati v Evropi od koder jih je ledena doba prisilila v kontakt z Afričani in Indijci in to tisočletja preden ta kontakt vidijo akademiki. Ta teorija je v marsičem diametralno nasprotna IE teorijam in v ničemer ni protislovna venetski teoriji. Antiteza IE teorijam je torej ideja, da so Veneti (Slovani) v Indiji pustili svoj kulturni in jezikovni odtis, ki se je ohranil v obliki IE inkarnacij.

Nasprotno od uradnega akademskega, je moje stališče, da je te modele, kakršenkoli pač so, potrebno šele dokazati, ne pa jim enostavno »verjeti« in na njih graditi sisteme evropske zgodovine in splošnega jezikoslovja. Dokler znanstveniki, predvsem pa specialisti za IE teorije, ne bodo pri svojem delu z IE teorijami upoštevali vseh akademskih principov dela, so edino obstoječi, ne pa rekonstruirani jeziki, ki so dokazljivo v veliki meri goljufije, falzifikati ali fabrikacije predvsem ker ne upoštevajo vseh znanstvenih normativov, lahko sprejemljiva orodja in reference pri našem dokazovanju. Goljufije in ponarejanja dolgoročno sicer ne morejo spremeniti rezultatov raziskav. Njihov edini učinek je zavlačevanje in potiskanje spoznanja pravih dejstev v nedogledno prihodnost.

Naj še enkrat poudarim, da tudi ta druga metoda z rekonstrukcijami dolgoročno gledano, še posebej, če sledi sodobnim cikličnim principom nenehno ponavljajočih se analize -izgradnje -testiranja lahko končno pripelje do pravega rezultata, vendar pa bo po vsej verjetnosti v dolgotrajnem procesu abstraktne in sterilne etnologije uničila identitete malih narodov, ki jih s prvo metodo, katera izhaja iz konkretnih obstoječih jezikov, skušamo rešiti propada. Kratkoročno gledano, IE teorije, dovoljujejo kakršnakoli protislovja in neumnosti, dokler jih v dolgoročnem cikličnem procesu preverjanj in rekonstrukcij ne rafiniramo in korigiramo. Vprašanje je, če bodo mali narodi dočakali te korekcije, ki jim potencialno dajejo domovinsko pravico v vedno hitreje izginjajočem mednarodnem okolju.

Ker tukaj govorimo o jeziku se ne bom direktno posvečal arijskim migracijskim tokovom in časovnim okvirom indoevropskega kontakta, vendar pa je to dovolj pomembno, da omogočimo hitri pregled te tematike v spodnjem okencu.

 


 

V nadaljevanju pa si oglejmo nekaj primerov, kjer rekonstruirani jeziki kažejo pomanjkljivosti, ali pa so enostavno zgrajeni napačno, ker upoštevajo lažne ali izmišljene časovne okvire kot dejstva ne pa kot neznanke, ki jih je potrebno šele dokazati!

Naj še enkrat poudarim, kar se mi zdi pri vsem doslej tukaj povedanem najpomembnejše. IE teorije so le teorije, ker jih še nikoli ni nihče dokazal! To se znanstveniki brez vsakršnega uspeha trudijo doseči že dvesto let. Na žalost to počno z uporabo teh istih teorij, ki jih skušajo dokazati. To je groba kršitev znanstvenih principov, ki jo je potrebno obelodaniti in preprečiti. Poglejmo še malo v teorijo in se prepričajmo, da je z temi teorijami resnično marsikaj narobe.

 

Avesta jezik je akademska konstrukcija --

Pri proučevanju tega jezika, me je prvotno presenetilo to, koliko jezikoslovnih podatkov in slovničnih parametrov navajajo avtorji člankov na mrežnem spletu. Mojo pozoren pa je pritegnilo dejstvo, da kot edine dokaze za ta jezik navajajo stare citate kakih 1300 vrstic ali 238 verzov iz relativno poznih religioznih tekstov Zaratustrstva.

 

Proto-indoevropske in proto-Indoiranske konstrukcije --

 

Proto-indoevropska in Indoiranska fonološka ujemanja
Proto-Indo-European and Indo-Iranian Phonological Correspondences

V tekstih IE teorij zvemo da so jeziki kot sta proto-indoevropski (PIE) in proto-indoiranski (PII) ponovno zgrajeni ali prenovljeni (reconstructed). Ta rekonstrukcija je sicer odlična ideja, vprašanje je koliko lahko zaupamo tem rekonstrukcijam in njihovim razlagam na katerih potem jezikoslovci in zgodovinarji gradijo svoje sodobne teorije o razvoju jezikov in ne nazadnje etničnih grupacij.

 

Smer fonetične morfologije *gʲ,ĝʰ,gʱʲ   →  z,ž ?
IE/Avestan/Sanscrit direction of phonetic morphology

V tem primeru se osredotočimo na IE jezikoslovno tezo o glasovnih mutacijah. V naslednji tabeli vidimo, smeri teh glasovnih sprememb. Normalno bi bilo pričakovati, da gre za spremembe od starejših k novejšim / mlajšim.

Proto-indoevropska in Indoiranska fonološka ujemanja
PIE Av PIE Av
*p p *ph?ater (father) pitar- (father)
*bʱ b *réhater (brother) bratar- (brother -- [Sla:brat]
*t t *tuhxóm (thou) tv?m (thou)
*d d *doru (wood) dar- (wood) -- [Sla:drva, drvo, drevo]
*dʱ d *ohxneha- (grain) dana- (grain)
*kʲ s *m? (ten) dasa (ten)
*gʲ z *ónu (knee) -- [Fr:genou] zanu- (knee)
*ĝʰ z *ĝʰéi-mn̥ zima- (winter/snow) -- [Sla:zima]
*gʱʲ z *gʱʲimós (cold) z?maka- (winterstorm)
*k x ~ c *kruharós (bloody) xrura- (bloody) -- [Sla:kri, Rus:krov' (кровь)]
*g g ~ z *haéuges- (strength) aojah (strength)
*gʱ g ~ z *dl?hxós (long) dar?ga- daga- (long) -- [Sla:dolga, duga]
*kʷ k ~ c *ós (who) ko (who) -- [Sla:ko]
*gʷ g ~ j *ou- (cow) gau- (cow)

Proto-Indo-Iranian Avestan Old Persian Vedic Sanskrit
*açva (horse) aspa asa (native word) asva -- [Sla:žival, žvau]
*bʱag- baɣa baj- (baji; (tribute) bhag- lord, patron -- [Sla:bog]
*bʱratr- (brother) brātar bratar bhratŗ
*bʱumi (earth), (land) bumi bhumi: (Hindu goddess of the earth)
*martya (mortal, (man) mašiia -- [Sla:muž, mož, mužijad] martya martya
*masa (moon) māh- maha masa -- [Sla:mesec]
*vasara (early) vahara (spring) vasara (morning) -- [Sla:v zarja; ob zarji)]
*arta (truth) aša arta ŗta
*draugʱ- (falsehood) druj draug- druh- -- [Sla:drug, (drugačen)]
*sauma (pressed (juice)) haoma soma
Proto-Indo-European -- »PIE« is perhaps missing:   *semla, *zemla
Proto-Indo-European Avestan Old Persian Vedic Sanskrit
*semla, *zemla (earth, ground)
dheghom, pḷtáwijā,tersā (earth)
bhudhnos, swólejā, telsus (ground)
zam -- [Sla:zemlja] būmi- kSA, kSamA, abdhidvIpA, avani, aurvara -- [Sla:zemlja]
Proto-Indo-Iranian Avestan Old Persian Vedic Sanskrit
bhudhnos, swólejā, telsus (ground) zam -- [Sla:zemlja] būmi- abdhidvIpA

 

Sanskrtska beseda zemlja -- Nekatere besede v avesta jeziku so bolj podobne slovanskim verzijam teh besed kot sanskrtske. Toda v v primerjavi s številom vseh besed in drugih podobnosti, ki jih najdemo v tem jeziku ali pa v sanskrtu, so podobnosti med slovanskimi jeziki in z avesta jezikom zanemarljive. Tukaj samo za primerjavo vključujem tabelo s sanskrtskim semantičnim grozdom, za besedo »zemlja«


##### --- ? --- #####
Moje prepričanje je, da je velik del informacij o Indoirancih zelo nepopoln in morda celo izmišljen, na vsak način pa nezanesljiv.

PIE PII Sanskrit Avestan
*wers- *warš- varṣman- "summit"
*pr̥sto- *pr̥šta- pr̥ṣṭhá- paršta "back" / "backbone"
*ǵeus- *ĵauš- joṣati zaošō "taste"
*kʷsep- *kšap- (< *ksep) kṣāp xšap "darkness"
*wis- *wiš- viṣa- viša- "poison"
*nisdo- *nižda- nīḍa- "nest"

PIE pre-PII PII Sanskrit Avestan
*h₂ok̂tṓ *oĉtṓ) *aštā́ aṣṭaú ašta "eight"
*h₃mr̥ĝt- *mr̥ĵd- *mr̥žd- mr̥ḍīká- mərəžḍīka "wiped away" / "pardon"
*uĝʰtó- *uĵʰtó- *uždʰá- ūḍhá- "carried"

PIE PII Sanskrit Avestan Latin
*k̂m̥tóm *ĉatám śatám satəm centum "hundred"
*ĝónu *ĵā́nu jā́nu zānu genu "knee"
*ĝʰéi-mn̥ *ĵʰimá- himá- zima- hiems "winter" / "snow"
*kʷó- *ká- ká- quis "who?, what?"
*gʷou- *gau- go gau- bos, bovis "cow"
*gʷʰormó- *gʰarmá- gharmá- garəma- formus "heat"

Samostalnik

Sklanjatev
Sklon Normalne končnice a-stems: (moški, nevtralni)
Ednina Dvojina Množina Ednina Dvojina Množina
Imenovalnik -s -ō (-as), -ā -ō (yasn-ō) -a (vīr-a) -a (-yasna)
Rodilnik -ō (-as) -ąm -ahe (ahur-ahe) -ayå (vīr-ayå) -anąm (yasn-anąm)
Dajalnik -byā -byō (-byas) -āi (ahur-āi) -aēibya (vīr-aēibya) -aēibyō (yasn-aēibyō)
Tožilnik -em -ō (-as, -ns), -ā -em (ahur-em) -a (vīr-a) -ą (haom-ą)
Lokal -i -ō, -yō -su, -hu, -šva -e (yesn-e) -ayō (zast-ayō) -aēšu (vīr-aēšu), -aēšva
Orodnik -byā -bīš -a (ahur-a) -aēibya (vīr-aēibya) -āiš (yasn-āiš)
Vocative - -ō (-as), -ā -a (ahur-a) -a (vīr-a) -a (yasn-a), -ånghō
Ablative -at -byā -byō -āt (yasn-āt) -aēibya (vīr-aēibya) -aēibyō (yasn-aēibyō)

Glagol

Spregatev
Oseba Ednina Dvojina Množina
1. -mi -vahi -mahi
2. -hi -tha -tha
3. -ti -tō, -thō -ngti

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2009-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: