Analiza pomenov "modro morje, modrijan"
Avtor: Igor Pirnovar

(1)
Zanimiva je naslednja semantika iz originalnega sanskrtskega slovarja, ki so ga napisali Indijci:

samudra {udra}, {an-udra}; for {sa-mudra} "gathering together of waters", the sea, ocean (in Veda also, the aerial waters "atmospheric ocean or sky", seven circular concentric oceans are named, viz. {lavaNa}, "salt-water";

(2)
jJAnamudra {jJAna}+{mudra} having the impress of wisdom, wise; a kind of Mudra; ((( Originalno venetsko lahko tudi modra-žene, kar so Indijci deformirali v {jJana}=ŽENA -- torej {jJAna}+{mudra}="ŽENA MODRA" ))); {lopamudrA} = {lopa} = LEPA + {mudrA} = MODRA - {lopamudrA} = GlejTudi: imena žensk

Ženske v Rig Veda -- V sodobni vedski literaturi lahko prebiramo kako so že v vedskih časih ženske imele privilegiran položaj, ki je čisto nekaj drugega, kot to kar včasih prebiramo ali pa gledamo na malih zaslonih iz dela teh vzhodnih družb, in še ne tako dolgo tudi na pri nas na zahodu, ženske niso imele volilne pravice, ... Izjema v zgodovini so bile venetske ženske, kar vemo iz rimske zakonodaje v času Norika kot tudi karantanskega prava, ki je edino v Evropi dovoljevalo ženskam dedno pravico in prevzem oblasti po možev smrti. Sedaj vemo, da so ta svoj izjemni status Veneti prinesli tudi v Indijo, čeprav vidimo tudi, da je za Indijce to bila velika novost in nobiliteta, ki so se ji čudili in jo tudi visoko cenili. Dokaze za to najdemo v semantikah (etimologijah) besed s pomeni moder, modrec, modrijan, modrijanka, vedež, vedeževalka ... in tudi v imenih, prerokinj in modrecev-žensk, ki jih odkrije uho s posluhom za venetski jezik tj. za slovanske jezike medtem, kot vidimo imen Indijci nikoli niso razumeli, saj so si jih po vedskem vzorcu nadeli celo nekateri njihovi kralji.
Rigveda Samhita is a book of more than ten thousand mantrās, they were not composed by anyone but were spoken by gods from the skies. The sages or rişhi or rişhika heard and wrote them down from their memory. Some of them are women too like Vāk Ambŗņi, Lopamudrā, Sūryā, Apāla etc.

There are numerous hymns in the Rigveda indicating the high status accorded to women in the vedic society. RV (10.27.12) explicitly states that the practice of a lady choosing her own husband was in vogue=PRILJUBLJENA-NAVADA.

lopamudrA	Lopamudrā={lopa}+{mudrA}="LEPA MODRA"

jJAnamudra	having the impress of wisdom, wise; a kind of Mudra 

(3)
Obrazila {a,e,i,I,o} v {mudr}+{a}, {mudr}+{e}, {mudr}+{i}, {mudr}+{I}, {mudr}+{o}

samudreSTha	n. being to the waters

sAmudrika	belonging or relating to the sea, seafaring; relating to marks on the body, "qualities denoted by marks on the body"; relating to good or bad fortune (as indicated by marks on the body); {sAmudraka} palmistry  ((((vedeževalska modrost))))

sAmudrikajJa	versed in palmistry  ((((vedeževalska modrost))))

samudriya	belonging to or flowing into the sea RV.; relating to or being in the Soma vessel

samudrIya	relating to the sea, marine, oceanic

samudropapluta	inundated or submerged by the ocean (POPLAVLJEN, sunami)

(x)
Končno pa še izvor germanske besede Ger: der/die See, Eng: the sea. Očitno je besedica sa germansko in morje, ki pa je v slovanskih tj. venetskem jeziku in v sanskrtu očitno modro [[ {sa}+{mudra}=MODRO-MORJE ]]

samudra {udra}, {an-udra}; for {sa-mudra} "gathering together of waters", the sea, ocean (in Veda also, the aerial waters "atmospheric ocean or sky", seven circular concentric oceans are named, viz. {lavaNa}, "salt-water"; {ikSu}, "syrup; {surA}, "wine"; {ghRta}, "clarified butter"; {dadhi}", "curds"; {dugdha}, "milk"; {jala}, fresh water"; in later language the Ocean is often personified as king of the rivers RV.; N. of the number, four (four principal oceans being reckoned by some, one for every quarter of the sky); a large Soma vessel RV.; N. of an immensely high number; a partic. configuration of the stars and planets (when the planets are situated and 12th houses) (((( KJER: {samudra}= "gathering together of waters"= "ZAM-UDRA =VZEMI-VODE", the sea, ocean; {samudrAya} = "to resemble the sea, appear like the ocean"; {samudrayAna}= "a vessel"; {samudrAyaNa}= "flowing to the sea"; {samudrayAtrA}= a sea-voyage; ))))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005,2007,2008,2009,2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: