Kdo so Indoevropejci
Avtor: Igor Pirnovar

Najbolj pravilni odgovor bi bil, »Indoevropejcev ni«, ker so zaradi nerazčiščenih pojmov v zvezi z IE teorijami celo kot akademski konstrukt praktično nedefinirani. Kdor pozna razvojno pot teh teorij, se najbrž ne čudi ob dejstvu, da sta najbolj goreča zagovornika IE teorij bila nacizem in fašizem. Nastanek teh teorij je bil prvotno dobronameren, vendar so se pod vplivom imperialističnih ideologov kmalu spremenile v orodje, s katerim naj bi na znanstveni način podprli imperialistično politiko. Po drugi svetovni vojni so se tudi IE teorije morale vsaj navidezno spremeniti, da bi akademiki, ki so na tem področju popolnoma poteptali vse akademske in tudi družbene norme na ta način lahko obdržali svoj »spoštovanja vredni« obraz. V resnici se poleg razširitve članstva akademske elite, s sprejemom »priznanih« akademikov iz nekdanjih kolonij, na tem področju ni dosti spremenilo. Tam kjer bi moralo priti do revizij in sprememb so enostavno zamrznili vse aktivnosti. Vakuum, ki je nastal, pa so skrili za akademsko nepriznanimi dejavnostmi na Internetu. Tako danes poleg starih nevzdržnih definicij o tem kdo naj bi Indoevropejci bili, lahko prebiramo tudi o na novo odkritih Indo-Irancih, ter o azijskih definicijah Arijcev, ki so le zrcalna slika tistih, katerih nasledniki naj bi bili Germani.

Če izvzamemo pravkar osvetljene politično motivirane interpretacije, pa smo bolj ali manj prepuščeni lastni presoji, ki po tem kar so nam po porazu imperialistične vizije o »superiornih Evropejcih«, uspeli raztolmačiti »strokovnjaki«, ki se vsaj po nazivih še ukvarjajo z IE teorijami, bi Indoevropejci morali biti potomci tistih ljudstev, ki so jezikovno sorodni starodavnemu jeziku imenovanemu sanskrt. To pa je definicija, ki je popolnoma brez vsake vrednosti, dokler nam nekdo ne bo razložil, kakšne so relacije evropskih in azijskih jezikov do sanskrta ne le po rigvedskem obdobju, ampak tudi pred njim, saj ne današnji evropski in ne današnji azijski jeziki niso nastali iz sanskrta, ampak je sanskrt nastal iz predhodnikov le teh, torej iz »proto-evropskih« in »proto-azijskih« jezikov.

Seveda pa stvari niso tako preproste, ker je potrebno upoštevati tudi vzvratne vplive sanskrta na razvoj evropskih jezikov, predvsem zahodnoevropskih, ker so se le ti pod vplivom vseh antičnih jezikov veliko bolj spremenili kot slovanski (t.j. »vzhodnoevropski«) jeziki. Če pri vsem tem tudi upoštevamo dejstvo, da so Evropejci prinesli v Indijo svoje jezike in ne obratno, bi bilo edino logično sklepati, da so Indoevropejci lahko le nekateri Azijci, nikakor pa to ne morejo biti Evropejci, razen tistih, ki so potomci azijskih povratnikov Hetitov, Ahajcev, Etruščanov, starih Grkov, Rimljanov in prvotnih Anglosaksoncev ter Germanov, ki so končno vsi potujčili večinsko venetsko prebivalstvo Evrope.

Nekateri bodo najbrž težko prebavili zadnjih nekaj stavkov. To je lažje razumeti, če se seznanimo s problemom IE kontakta, ter s tem v zvezi tudi upoštevamo jezikovne indikatorje, ki nam sugerirajo, kako naj bi nastali ne le sanskrt sam, ampak tudi evropski jeziki. Nekaj malega bo tudi pojasnila vsebina v naslednjem okencu, toda vse to je le vrh ledene gore, ki skriva veliko več informacij o tem vprašanju.


Upam, da sem v tem kratkem članku uspel ustvariti dovolj zanimanja, da se boste podali na bolj temeljito brskanje po straneh, ki govorijo o IE problematiki. Na mojem spletu sem največ o tem zbral v rubriki »Indija (Vindia)«, do katere lahko vselej pridete iz začetnega kazala na levi strani, ali pa tudi iz te strani, ki jo trenutno berete, s klikom na povezavah v navodilu spodaj.

 

 


 

NAVODILO:

Obnovi kazalo teme Vindia

Tematike o indoevropskih jezikih in o sanskrtu so na široko obdelane na straneh z naslovom Indija (Vindia), in sicer v rubriki Jeziki / Sanskrt.

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: