Slučaj ali potrditev metaforične semantike?
Avtor: Igor Pirnovar

Eno od prijetnih presenečenj in navdušenja, ki sicer ni dolgo trajalo, pa vendar je bilo dovolj prepričljivo, da sem se lotil študija Rig Ved malo bolj sistematično, je bilo, ko sem se hotel na lastne oči prepričati, kaj je zapisano v nekem natančno določenem verzu {mantri}, ki jo je navajal avtor obsežnejšega uvoda v rigvedsko literaturo. Takole je zapisal:

Veliko verzov v Vedi Samiti, recimo [RV: 1.1.1] (prva knjiga, prva himna, prvi verz / mantra) eksplicitno deklarira, da svečeniki, ki opravljajo obred {yajna, yajus}, niso človeška bitja, ampak kozmične sile oz. božanstva, kot so Agni, Indra, Višnu, ... Da so »rišiji« (modreci, svečeniki) tostranska manifestacija vedskih božanstev nato utemeljuje z verzom [RV: 1.36.4] (prva knjiga, 36. himna, 4, verz / mantra), kjer naj bi bilo rečeno, da »posvečeni ogenj« na oltarju v resnici vžgeta Mitra in Varuna in ne človeško bitje, kot to vidijo verniki.
Prvega verza sem se malce ustrašil, ker si nisem znal predstavljati kako bom v »venetskem jeziku« našel izraze kot so »kozmične sile«. Zato sem se lotil najprej [RV: 1.36.4]. Brez težav sem prevedel transkripcijo sanskrtskega teksta. Poglejmo:

Primerjava prevoda Rig Vede - [RV: 1.36.4:pg-23]
Sanskrt: devAsas tvA varuNo mitro aryama - saM dUtam pratnam indhate
visvaM so agne jayati tvayA dhanaM - yas te dadAsa martyaH
Moj prevod: Bogovi prostranstev, Varun in Mitra vzamite darove, ki jih v dimu k vam
višavam z Ognjem pošiljam vaše darove - ki, jaz poklanjam jih smrtnik
R. Griffith
po knjgi:
The Gods enkindle thee their ancient messanger, - Varuna, Mitra, Aryaman.
That mortal man, O Agni, gains through thee all wealth, who hath poured offerings unto thee.

Moj prevod je malo bolj svoboden, ker se nočem omejevati na zgrešene predpostavke, ki so jih zacementirali Brahmani, seveda pa se sklicujem na »slovansko semantiko«, ki mi je osnovna opora in vodilo. Najbolj šokanten pa je rezultat tega mojega prvega poizkusa, prevajati Rig Vede v glavnem s pomočjo »slovanske jezikovne intuicije«. Moj prevod in prevod iz knjige »The Rig Veda« avtorja Ralpha T.H. Griffith-a iz leta 1889, ki se je naslanjal na indijske etimologije in sanskrtski slovar, sta si na moč podobna. -- Posvetna interpretacija obeh prevodov pa je skoraj identična! V naslednjih nekaj tabelah sem bolj natančno razčlenil primerjave:

Besede iz verza [RV: 1.36.4:pg-23] (prvi del) - iz sanskrtskega slovarja
Prva kitica (pada) RV:1.36.4.1 iz mantre (verza) RV:1.36.4
tva base of the 2nd personal pron.: nom. {tvam} acc. {tvAm} instr. {tvayA} RV., also in comp. see {tvA-dAta}, {-vRdha}, gen. {tava} loc. {tve} [RV. {tvayi}; enclitic forms are acc. {tvA} gen. dat. {te}; [cf. Lat. {tu} ]; thy, your; -- [ Sla:/Slo: {tvoj}, {ti, te, Vi} ]
aryaman a bosom friend, play-fellow, companion, (especially) a friend who asks a woman in marriage for another RV.; N. of an Aditya (who is commonly invoked together with Varuna and Mitra, also with Bhaga, Brihaspati, and others; he is supposed to be the chief of the Manes, the milky way is called his path [{aryamNaH@panthAH}]; he presides over the Nakshatra Uttaraphalguni; the sun; PROSTRANSTVA, ARIJE, ZRAK
dUta a messenger, envoy, ambassador, negotiator RV.
prati {pratI}; towards, near to; against, in opposition to; back, again, in return; down upon, upon, on; against, to, upon, in the direction of the sound;
pratI PROTI, V SMERI, K, to go towards or against, go to meet (as friend or foe) RV.; to come back, return; to resort or apply to RV.; to fall to a person's (dat.) lot or share; to receive, accept; to admit, recognize, be certain of, be convinced; to trust, believe, to be admitted or recognized, follow, result, known, understood, implicit, to lead towards i.e. cause to recognize or acknowledge, convince; to make clear, prove, to wish or try to understand = [ SrHr: pratiti ]; [ Slo: proti, nasproti, ... ]
indha lighting, kindling; [Slo: DIM, DAH ]

Primerjava prevoda Rig Vede - [RV: 1.36.4.a] prva kitica
Sanskrt: devAsas tvA varuNo mitro aryama - saM dUtam pratnam indhate
Moj prevod: Bogovi prostranstev, Varun in Mitra vzamite darove, ki jih v dimu k vam
Po knjgi: The Gods enkindle thee their ancient messanger, - Varuna, Mitra, Aryaman.

Primerjajmo brahmanske prevode s slovansko semantiko (prvi del)
sanskrtslovanskobrahmani
devAsasbogoviGods
tvAVitheir, they, them
varuNoVaruna (varuh)Varuna
mitroMitraMitra
aryamAprostranstevfriend
saMvzamite-
dUtamdarovemesanger
pratnamv smeri (proti)go to meet, go towards; return
indhatedimu (duhu)ligthning, kindling

Besede iz verza [RV: 1.36.4:pg-23] (drugi del) - iz sanskrtskega slovarja
Druga kitica (pada) RV:1.36.4.2 iz mantre (verza) RV:1.36.4
jaya conquering, winning, conquest, victory, triumph, winning, being victorious (in battle or in playing with dice or in a lawsuit); a kind of flute; Arjuna; {jAyA}="bringing forth", a wife RV.; (in astron.) the 7th lunar mansion ; (((( {jaya}=ZAHAJA; {jayati}=ZAHAHATI ==> [ Slo: pošiljam (odhajajo / idu - jadu) ]; GlejTudi: {yatra, yAtrA} = potovati, jadrati; {vihAya}=beyond;preko, »na oni strani« in {vihAyas}=sky-goer, bird; »v nebo hodec«, odhajajoči, ubženik ))))
dhana the prize of a contest or the contest itself, a proposed prize or contest; booty, prey, to carry off the prize or booty) RV.; wealth, riches, (movable) property, money, treasure, gift RV.; capital; {dhAna} containing, holding; receptacle, case, seat; {dhAnA} corn, grain, "laid into and conceived" by the earth; -- [ Slo: dano, dane stvari, darovi ]
dasa a demon; {dAsa} fiend, demon; N. of certain evil beings conquered by Indra; savage, barbarian, {dasyu}; slave servant RV. {daNDadAsa} a slave or one enslaved for (non-payment of a) fine; -- [ Slo: dati, dajem, dal sem & bom ]
viSva injurious, hurtful, mischievous; -- [ Slo: višave ]

Primerjava prevoda Rig Vede - [RV: 1.36.4.b] druga kitica
Sanskrt: visvaM so agne jayati tvayA dhanaM - yas te dadAsa martyaH
Moj prevod: višavam z Ognjem pošiljam vaše darove - ki, jaz poklanjam jih smrtnik
Po knjgi: That mortal man, O Agni, gains through thee all wealth, who hath poured offerings unto thee.

Primerjajmo brahmanske prevode s slovansko semantiko (drugi del)
sanskrtslovanskobrahmani
visvaMvišavaminjurious, hurtful, mischievous
soz-
agneognjemAgni
jayatipošiljam (odhajajo / idu - jadu)bringing forth
tvayAvaši (tvoji)for thee
dhanaMdaroviwealth
yaski, jazki
teti-
dadAsajih dajemplačilo; demon; friend; slave
martyaHsmrtnikthat mortal man

 

Po zgornjem neverjetnem uspehu, sem se lotil še prvega verza iz 1. himne v 1. rigvedski knjigi [RV: 1.1.1], ki sem ga prvotno spustil. Tudi tukaj sem prišel do zadovoljivih rezultatov. Najprej poglejmo transkripcijo tega verza z originalnim Griffithovim prevodom. Kot vidite tukaj nisem mogel napraviti direktnega prevoda na osnovi moje slovanske jezikovne intuicije, vendar pa se lahko s pomočjo sanskrtskega slovarja dokopljemo do starih venetskih, torej tudi do slovanskih semantik. Seveda, pa je za to potrebno, da se vsaj nekaj časa že ukvarjate z vedskimi vsebinami in semantikami rigvedskih besed. Vse to sem skušal strnjeno dokumentirati v obliki dopolnjenega sanskrtskega slovarja.

Transkripcija verza [RV: 1.1.1]
Sanskrt: agnim ILe purohitaM yajNasya devam Rtvijam
hotAraM ratnadhAtamam
R. Griffith
po knjgi:
I Laud Agni, the chosen Priest, God, minister of sacrifice,
the hotar, lavishest of wealth

Slovar za prvi verz prve himne iz Rig Vede - [RV: 1.1.1.]
ILenya to be invoked or implored, [ Slo: željenja, prošnje, obred, maša, moliti = prostti ]
purohita placed foremost or in front, charged, commissioned, appointed; one holding a charge or commission, an agent; (esp.) a family priest, a domestic chaplain RV.; (((( // {puras} in front, in advance, forward; (as prep.) before (of place and time), in the presence or before the eyes of (gen. abl. acc. or comp.) RV.; in comparison with (gen.); in or from or towards the east, eastward, towards the south-east; previously, first, first of all // + // {hita} sent, impelled, urged on, set in motion; going, running, speeding RV. //; -- [ Slo: hitiš, hiteti, hitro, hitrost ]; // put, placed, set, laid, laid upon, imposed, lying or situated or contained in (loc.) RV.; set up, established, fixed (as a prize) RV.; planned, arranged; prepared, made ready; held, taken; assigned to, destined for (dat. or gen.); reckoned among; beneficial, advantageous, salutary, wholesome, suitable, agreeing with, convenient, suitable, fit, agreeable to or for; well-disposed, favourable, friendly, affectionate, kind; a friend, benefactor; // ))))
yajNasya {yajna, yajus} sacrifice, rite = BOŽJA POJEDINA; ŽRTVOVANJE, OBRED
Rtvijam {Rt, Rk} "RED,UREJENOST; REČ, BESEDA; REK"= + {vija} ="VIDI,vidža" ==> "KI VIDI RED, BESEDE; REDAR" - {Rtvij} sacrificing at the proper time, sacrificing regularly; a priest =SVEČENIK (usually four are enumerated: Hotri, Adhvaryu, Brahman, and Udgatri; each of them has three companions or helpers 4x4=16) - {Rtvij} priest =SVEČENIK
hotR "TISTI KI HOČE, HOTETI" an offerer of an oblation or burnt-offering (with fire), sacrificer, priest, (esp.) a priest who at a sacrifice invokes the gods or recites the Rig-veda; sacrificer; {hotra} sacrificing, the function or office of the Hotri RV.; a burnt-offering, oblation with fire, sacrifice RV.; {hotrA} calling, call, invocation RV.; {hotrAbhiH} = "by good words" ="HOTEL BI"
ratnadhAtamam {ratna} + {dhAta} =DARILO + {mam} ="akuzativ (4. sklon)" ==> DAJALEC DAROV, giver; {ratna} a gift, present, goods, wealth, riches RV.; a jewel, gem, treasure, precious stone

Upoštevajoč, da sem se le dotaknil vrha ledene gore, saj je v prvi himni devet dvovrstičnih verzov v celotni Rig Vedi pa je skupno nekaj več kot tisoč, vsaj toliko torej v povprečju 20 vrstičnih himen, se bi moral le veseliti, v resnici pa me obliva pot, ko pomislim, kako daleč stran od mojega cilja, da bi končno že nekaj končal in objavil, me je zapeljala raziskava. Tukaj zgoraj smo torej videli le primerek ali vzorec, ki je kaka deset tisočinka (1/10.000) vsega dela, ki še vabljivo čaka, da jo kdo obelodani. Sedaj je verjetno bolj razumljivo, zakaj sem prej napisal, da je navdušenje ob prvotnem uspehu z mantro (kitico) [RV: 1.36.4] bilo le kratkotrajno. Prvi mrzli tuš sem dobil, ko sem poizkusil na podobni način prevesti še [RV: 1.1.1]. Da se nisem takoj predal, dokazuje dopolnjeni del sanskrtskega slovarja zgoraj. Drugo mero hladne prhe pa sem prejel, ko sem pomislil, kako vse to ustrezno dokumentirati. Oboje je sila dolgotrajni proces.

Sicer pa se občutki neugodnosti poležejo, ko se spomnim, da te skladnosti med mojimi in »indijskimi« prevodi ne bi bilo, brez nekega sistema, ki je Azijcem omogočil, da so kljub temu, da nikoli niso dojeli venetske / slovanske semantike, vendarle pravilno tolmačili velik del te starodavne in njim tuje literature. Do slej smo spoznali že dve od teh metod: (1) zanesljivost ustnega sporočila in (2) »«. Dejstvo, da dve različni jezikoslovni metodi pripeljeta do zelo podobnih in celo identičnih rezultatov, je zelo ohrabrujoča. Čeprav sem sam že kar zadovoljen s tem kar sem doslej odkril, pa, da bi ta odkritja imela pravo znanstveno vrednost, jih bo potrebno dokazati na večjem vzorčnem primeru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005,2007,2008,2009,2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: