Zemlja / earth, soil

kSA, kSamA - zemlja, tla
kSA {kSam} the earth, ground (((( GlejTudi; {zmazAnAgni} --- paleolitska etimologija: pomen »vzeti«; zemlja jemlje ali vzame »vodo, gnitje, ogenj,...« )))); -- [ Sla: zemlja ]
kSam (nom. {kSAs} acc. {kSAm} instr. {kSamA} ((( once in -- RV.. {jmA}, gen. {gmas}, {jmas}, {kSmas}, loc. {kSa4mi}, nom. {kSAmA}; pl. nom. {kSAmas} the ground , earth -- [cf. Gk. Lat. {humus}, {homo}. (((( GlejTudi; {zmazAnAgni} --- paleolitska etimologija: pomen »vzeti«; zemlja jemlje ali vzame »vodo, gnitje, ogenj,...« )))); Sla: {zemlja} ] -- [ Sla: zemlja ]
kSama {pacAdi} patient (said of the earth; {kSam} the earth
kSamA (instr. of {kSam}) ind. on the earth, on the floor
kSAman earth, soil, ground -- RV.
kSamAbhRt "earth-supporter", a mountain; a prince
kSamAbhuj patient; "earth-enjoying", a prince, king
kSamAcara being in the ground or under the earth
kSamAmaNDala the orb=KROG,OBROŽITI, whole earth
kSAman earth, soil, ground -- RV. -- [ Sla: zemlja ]
kSamApati "lord of the earth", a king
kSamAtala the surface of the earth, ground; -- [ Sla: zemljska tla ]((( WHERE: {tala}=surface=TLA, level, flat roof(of a house); the part underneath, lower part, base, bottom; the sole /of the foot {pAda-}/, {jagatItala} "earth-surface", the ground , soil -- [ Sla: tla ] )))
mahI (mahī) zemlja -- [ Sla: ima, imeti ]
sthala a heap of artificially raised earth, mound; soil, ground; place, spot, above; dry land, firm earth (opp. to water); ground, soil, place; a flat surface, roof; -- [ Sla: tla, štala ]
zmazAnAgni the fire of a burning-grounds - "OGENJ GOREČIH TAL"; {zmaz} = ZEMLJA, TLA; (((( V sanskrtu je običajno zemlja črkovana »sama« --- paleolitska etimologija: pomen »vzeti«; zemlja jemlje ali vzame »vodo, gnitje, ogenj,...« )))); -- [ Slo: zemlja; ogenj ]