Predniki, starši / ancestors, parents

prvi hranilci, predniki, starši
Zanimiva izpeljanka za IE prednike, ki so si jo izmislili Hindujci
purvepitarah prvi hranilci, starši, predniki; -- [ Slo: pitati, hraniti ]
mAtarapitarau mother and father, parents = starši; -- [ Slo: pitati, hraniti ]
purvepitarah prvi hranilci, starši, predniki; (((( KJER: {purve}=PRVI + {pita}=PITI,PITATI + {-rah} [OBRAZILO: poosebljenje kot {-nik, -ek, -ak, -ec, -ič, -ar, -er, ...} ] )))); {mAtarapitarau} mother and father, parents; (((( KJER: {mAtar}=MATER + {pita}=PITI,PITATI + {-rau} [OBRAZILO: poosebljenje kot {-nik, -ek, -ak, -ec, -ič, -ar, -er, ...} ] )))); -- [ Slo: prvi, pitati, hraniti ]

OPOMBA: (((( {purvepitarah} uporabljeno v [R00-EoV/04-what-is-veda] za narod naših prednikov, ki so prepevali vedske himne

Be that as it may, it is the songs and chants of these fathers of the race -purve pitarah-, it is their hymns that form the starting point and the kernel for the vast literature that has flowed from and developed round them and goes by the name VEDA.
))))