Mododer ali modrec (Blue or wise)

mudrA/mudra - moder ali modrec
mudrA {mudra} a seal or any instrument used for sealing or stamping, a seal-ring, signet-ring, any ring MBh.;
type for printing or instrument for lithographing;
the stamp or impression made by a seal;
any stamp or print or mark or impression MBh.;

a stamped coin, piece of money, rupee, cash, medal;

an image, sign, badge, token (esp. a token or mark of divine attributes impressed upon the body)= "TELESNA ZNAMENJA";

authorization, a pass, passport (as given by a seal);
shutting, closing (as of the eyes or lips gen. or comp.); a lock, stopper, bung; a mystery;

a particular branch of education (reckoning by the fingers)

supposed to possess an occult meaning and magical efficacy; a particular branch of education (reckoning by the fingers) <=== (((( POZOR: edini ostanek semantike podrosti.

-- TUDI: ker so zgrešili osnovni pomen (modro barvo) to dokazuje, da Indijci nikoli niso razumeli prvotnega evropskega / venetskega jezika iz katerega je nastal sanskrt ))))

sAmudra {sa-mudra} an impression or mark on the body ((((vedeževalska modrost))))
sAmudraka an interpreter of marks or spots on the body, fortune-teller = VEDEŽEVALEC - (((( JASNOVIDEC - vedeževalska modrost ))))
sAmudrakavidyA the art of interpreting marks on the body, palmistry = VEDEŽEVALSTVO - (((( {sAmudravid = JASNOVIDEC - vedeževalska modrost ))))
sAmudravid familiar with palmistry = VEDEŽEVALSTVO ((((vedeževalska modrost)))); -- [ Slo: Moder, vid, videc, modrec, jasnovidec ]
jJAnamudra having the impress of wisdom, wise; a kind of Mudra; {jJana}=ŽENA -- torej {jJAna}+{mudra} = "ŽENA MODRA" (((( PROBLEM: {jJana} = "knowing, knowledge" = MODROST in ne =ŽENA, toda glej tudi: {lopamudrA} = {lopa} = LEPA + {mudrA} =MODRA -- GlejTudi: {sAmudrikajJa} in {jJAna}. ))));
samudrazrI N. of a woman {samudrazrI}=IZ-MODRIC + {zrI}=ZRE,VIDI (((( wise; sages, seers, rişhis = MODRECI - tudi ženske - glej: {lopAmudrA} )))); -- [ Slo: zreti, zri; modrice, znamenja ]
sAmudrika belonging or relating to the sea = IZ/OD-MORJA, seafaring; relating to marks on the body = MODRICE, "qualities denoted by marks on the body"; relating to good or bad fortune (as indicated by marks on the body); {sAmudraka} palmistry = VEDEŽEVALSTVO ((((vedeževalska modrost))))
sAmudrikajJa versed in palmistry = VEDEŽEVALSTVO ((((vedeževalska modrost)))); {sAmudri}=IZ-MODRIC + {kajJa}=KAŽE ==> "iz modric kaže"{sAmudri} (((( Tukaj najbolj pomembno je videti, da besedica {sA} odgovarja slovanskemu predlogu {iz} in da je besedica {sAmudri} v pravem staro-slovanskem sklonu. -- Končnica {-jJa} tukaj nima nobenega pravega smisla, edina možna razlaga je da gre za obrazilo ženskega spola -- Glej: {jJAnamudra} in {jJAna}. )))); -- [ Slo: modrice; kazati, kaže ]
zrImudrA a mark made on the forehead by worshippers of Vishnu (((( Z upoštevanjem venetske semantike, etimologija sanskrtske besede {zrImudrA} skozi venetski {zrI}=ZRETI, GLEDATI razkriva tretje duhovno oko. GlejTudi: {zrIviSNupadI} s primerjanjem semantik teh dveh besed dobimo še dodatno potrdilo o korektnosti našega sklepanja. ))))
Posebno pozornost zasluži ime modrijanke »lopAmudrA«
lopAmudrA "lepa / ljuba modra" --- (((( KJER: {lubh}, {lolupa}, {lolubha} = very desirous, ardently longing for = "STRASTNO, GOREČE ŽELETI" )))); - N. of the reputed wife of the sage Agastya (she is said to have been formed by the sage himself and then secretly introduced into the palace of the king of Vidarbha, where she grew up as his daughter; she asked her husband to acquire immense riches; so he went to the rich demon Ilvala, and having conquered him, satisfied his wife with his wealth; she is considered as the authoress of RV. (((( Rigvede so zapisovali modreci in preroki poznani kot rishies, katerim so zgodbe razodeli bogovi sami. Med temi preroki so bile tudi ženske kot { vAkAmbrni, SUryA, ApAla, lopAmudrA, ...} -- To je ob enem tudi indikator, ali pa potrdilo, da so Veneti bili zelo staro ljudstvo, ki je obdržalo navade in običaje še iz časov matriarhata. GlejTudi: {jJAna}!!! )))); -- [ Slo: moder, modra; ljuba, lep, lepa ]
Ali je brahmanizirana »jJAna« venetska žena?
jana creature, living being, man, person, race, people, subjects; {divyA@jana}="divine race", the gods collectively RV.; birth, {a-jana} the unborn; jAna birth, origin, birth place RV.
jJAna modrost (wisdom ...) (1) knowing, becoming acquainted with, knowledge, (esp.) the higher knowledge (derived from meditation on the one Universal Spirit); knowledge about anything cognizance, knowingly or ignorantly; conscience; engaging in sacrifice with clarified butter; (2) prudent, wise; easily known AV.; knowledge, wisdom, intelligence, discrimination; a distinctive mark, token of recognition, any mark or sign or characteristic; a monument, memorial; full of knowledge; (((( GlejTudi: {sAmudrikajJa} in {jJAnamudra}. ))))

OPOMBA:

Na osnovi imena »lopAmudrA«, ki so jo prvotno, ko so Veneti med Azijci še bili prisotni, pa čeprav le v spominu, lahko imenovali "lepa / ljuba modra". Ne pozabimo, da so venetske ženske bile enakovredne moškim! Ženska emancipacija je tako verjetno napravila tak močan vtis na Brahmane, da so hoteli zbrisati ta pomen iz zavesti svojih ovčic, in zelo taktno v svojih etimologijah skrili pomen »modre ženske« v rigvedski besedi »lopAmudrA«
jAyA bringing forth, a wife RV.; (in astron.) the 7th lunar mansion