Jadrati, jadra, iti, potovati - Jadran Besedo jadrati, Jadran v sanskrtu sem odkril po naključju, ko sem analiziral izredno zanimivo besedo moder, katero sem prav tako odkril po naključju, ko sem odkril, da je uporabljena za morje, vode, reke in zloženke s semantikami povezanimi z morji in oceani kot tudi vsemi ostalimi slovenskimi in slovanskimi pomeni, kot so recimo »moder, modrec, ...«. Beseda, ki me je napeljala na odkritje pomenov jadrati, Jadran je bila samudrayAtrA, nato pa sem odkril še identični pomen jalayAtrA tvorjen namesto s pomenom modro-morje (samudra) s pomenom voda (jala). Odkril sem še več kot 50 besed, ki vsebujejo delček yAtrA s pomenom hoditi, potovati, najpogosteje po morju in v oblikah organiziranega transporta, procesij, karnevalov, vojsk, ... (((( kjer yAt pomeni »iti, hoditi, potovati« in izhaja iz besede i, iy, iyu, id, idi, iti )))) Očitno gre tudi za sorodni pomen, ki se je v slovanskih jezikih ohranil v naslednjih oblikah: [ Slo: jadrati, Jadran (Sla: jad, jadi, idi, ad, adijti, ujti, ...) ]. Kot vidimo je tudi beseda »Adriatik« venetskega izvora.

Jadrati, jadra, iti, potovati - Jadran
anuyAtra attendance; that which is required for a journey.
anyatra elsewhere, in another place (with abl.); on another occasion; at another time than; otherwise, in another manner; to another place; except, without
daNDayAtrA a procession, bridal procession; a military expedition
dehayAtrA supporting the body or prolonging life Ved.; food, nourishment; passing away of the body, dying, death
devayAtrA an idol procession
digyAtrA a procession in different directions
gaGgAyAtrA pilgrimage to the Ganges (especially carrying a sick person to the river side to die there)
gAyatra a song, hymn RV., a hymn composed in the Gayatri metre RV.
jalayAtrA a sea voyage ((( KJER:{jala}, {jaDa}, {jal} water, any fluid; {-lati}, to become water; {jAla}= watery ))); -- [ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran ]
janyayAtrA bridal journey
lokayAtrA the business and traffic of men, worldly affairs, conduct of men, ordinary actions; worldly existence, career in life; support of life Hit.
mahAyAtrA a great pilgrimage {mah}=great=MOGOČEN
mallayAtrA a line or procession of wrestlers
prANayAtrA support of life, subsistence; possessing only the necessaries of life
punaryAtrA a repeated procession.
rAsayAtrA a festival in honour of Krishna
samudrayAtrA a sea-voyage ((((KJER: {samudra}= MORJE; {yAtrA}= "JADRATI, ITI" )))); -- [ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran ]
saMyAtrA travelling together
snAnayAtrA bathing-procession, a festival held on the day of full moon
tyatra there; {-tya} being there; -- [ Slo: tja ]
ubhayatra in both places, on both sides; in both cases or times RV. {ubha}=both=[ Slo:/SrHr: oba ]
varayAtrA the procession of a suitor or bridegroom (to the bride's house)
vasantayAtrA a spring-procession; {vasanta}=[Slo: vesna]=spring
yAnayAtrA "going in a vessel", a sea-voyage, {yAna}=iti
yatra ind. (in Veda also {yatrA}=[ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran ]; correlative of {tatra}, and often used for the loc. of the relative pron.) in or to which place, where, wherein, wherever, whither RV.{yatra@yatra} "wherever, whithersoever"; {yatra@tatra} or {yatra@tatrApi} "anywhere whatever" or {yasmiMs@tasmin}, "in whatever"; {yatra@tatra@dine}, "on any day whatever"; {yatra@kutra} "with or without {cit} or {api}", "everywhere" or = {yasmin@kasmin} "in whatever"; {yatra@kva@ca} or {yatra@kva@cana}, "wherever", "in any place whatever", "whithersoever"; {yatra@kva@ca} "anywhere whatever"; {yatra@kvApi} "to any place", "hither and thither"; {yatra@vA}, "or elsewhere"); on which occasion, in which case, if, when, as RV. ({yatra@tatra}, "on every occasion", {yatra@kva@ca}, "whenever"); in order that RV.; that with/after "to doubt, wonder"
yAtrA [ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran ], going, setting off, journey, march, expedition {prANAntikI} or {aurdhvadehikI} = death; {yAtrAM-yA} or {dA}, to undertake an expedition, take the field;{yAtrAm-pRch}, to wish luck; going on a pilgrimage; a festive train, procession; a feast, festival; support of life, livelihood, maintenance; intercourse, worldly intercourse; way, means, expedient; passing away time; practice, usage, custom; N. of a particicular kind of astronomical; of a sort of dramatic entertainment; -- [ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran (Sla: jad, jadi, idi, ad, adijti, ujti, ...) ]; -- (((( GLEJ-TUDI: {samudra}= "gathering together of waters"= "ZAM-UDRA =VZEMI-VODE", the sea, ocean; {samudrAya} = "to resemble the sea, appear like the ocean"; {samudrayAna}= "a vessel"; {samudrAyaNa}= "flowing to the sea"; {samudrayAtrA}= a sea-voyage; ))))
yatra tatra used for the loc. {yasmiMs@tasmin}, in whatever; in whatever place, anywhere; to any place whatever; at any rate, indiscriminately; {yatra@tatrApi} to whatever place [ cf. Goth. {thathro1}.]
yAtrAgamana the going on a journey or expedition
yatrakAmam wherever one pleases according to pleasure or wish
yatrakAmAvasAya the supernatural power of transporting one's self anywhere one likes; ((( KJER: {vasA}+{ya}= [ Slo: vasa=VAS=village,dwelling ]; {vAsAyanika} = {vAsa} + {ayana} = "going from house to house, making visits" )))
yAtrAkaraNa the setting forth on a journey or march
yAtrAmahotsava a great festive procession
yAtrAphala the fruit of an expedition, success of a campaign
yAtrAprasaGga m. engaging in or performing a pilgrimage
yAtrArtham for the sake of marching
yatrAstamitazAyin lying down to sleep wherever sunset finds one
yatrastha where staying
yatratatrazaya lying down or sleeping anywhere
yogayAtrA the road or way to union with the Supreme Spirit
Zanimive sorodne besede podobnih pomenov
vihAya leaving behind i.e. at a distance from = UHAJATI, BEŽATI; disregarding, overlooking, setting aside = more than (acc.); in spite of, notwithstanding (acc.); excepting, with the exception of (acc.); -- [ Slo: uhajati, zapuščati, odhajalec ]
vihAyas the open space, air, sky, atmosphere; "through the sky"; a bird; able to move through the sky; from which perhaps it is scarcely separable, active, mighty RV.; sky-goer, bird; »v nebo hodec«; »ki nas zapušča«; ubženik; -- [ Slo: uhajati, odhajaš ]
vihAyasa heaven, sky, atmosphere; a bird