Slovnica: anu, aNu, Anu - nedodelana slovnica in semantika

anu, aNu, Anu - nepotrebno komplicirana slovnica in semantika
anu {anu}

          V glagolski in samostalniški predponi pomeni:
                    z, ob, za, blizu, pod, podrejeno, ...

          V samostalniški predponi, pridevniško:
                    glede na, večkrat, eden za drugim, urejeno, metodično, ponavljajoče

          Kot predlog s tožilnikom (accusative):
                    po, ob, pri, blizu, čez, skozi, proti, k, po,
                    da, v odnosu, v skladu, manjvreden od, kot

          Kot prislov:
                    po, za; nadaljnje, nato, naslednje

aNu fine, minute, atomic; an atom of matter; "an atom of time"
Anu {AnUSata} RV. to sound, roar towards or near; to cry; to twitter (as birds); living, human

 

Inverzna semantika :

Primerov je veliko, navajam le v slovarju razloženega za besedo »Aruh«: {A}=NE + {ruh}=VSTATI (rasti) ===> {Aruh}=leči, položiti (to lay) obratno (inverzno) od vstati.

 

Predpone (prefixes):

(-) vizati ="he enters"=VSTOPI
(pra-) pravizati ="he enters"=VSTOPI
(upra-) upravizati ="he sits"="SE VSEDE" <== Slo: V=U -- U-SESTI
(-) gacchati ="he goes"="GRE, KORAČI"
(A) Agacchati ="he comes"="PRIKORACA, PRIHAJA"
(ava) avagachati ="he understtands"="MU PRIHAJA"
(na) na@vadati ="he does not say"="NE POVE, NE REČE"