sAgara - morje / sea

sAgara - morje
religiozna semantika metafor
Najprej razlaga in obrazložitve
sasAgara together with the oceans - v prispodobi, metaforično "z morjem" (((( V sanskrtu uporabljajo metafore tako za gradnjo semantičnih jezikovnih struktur, kot za oblikovanje slovničnih oblik [[ za slovnični primer poglej besedo {bhaviSNu} v naslednji povezavi ( ), kjer so obdelane besede korena viSn-. ]]

RAZLAGA kako je od besede GOR, gora to je od višine prišlo »do najnižje točke na zemlji«, torej do »morja« {AsA} = "iz, kot, kakor" + {A-gara} KJER: ( {A}=NE + {gara}=VISOKO ) ==> {morje}=NE-VISOKO == INVERZNI POMEN (GlejTudi: {Aruh}=LEŽATI); )))); -- -- [ Slo: iz gora; v prispodobi z morjem ]

vidyAsAgara ocean of knowledge; -- [ Slo: {vidy} = "videti, vedeti, znati" + {AsA} = "kot, kakor, iz" + {gara} = GOR, VISOKO; {(s)A-gara} = morje ]
zrutisAgara the ocean of sacred knowledge - v prispodobi, metaforično "zreti, gledati iz višav (iz gora)" (((( V sanskrtu uporabljajo metafore tako za gradnjo semantičnih jezikovnih struktur, kot za oblikovanje slovničnih oblik [[ za slovnični primer poglej besedo {bhaviSNu} v naslednji povezavi ( ), kjer so obdelane besede korena viSn-. )))); -- [ Slo: zreti, gledati iz višav (iz gora) ]
v nadaljevanju vse po abecednem redu (vključno z zgornjim)
bhavasAgara the ocean of worldly existence.
buddhisAgara ocean of wisdom
cAtuHsAgarika relating to the 4 oceans {sAgara}
dAnasAgara gift-ocean
dharmasAgara ocean of justice
duHkhasAgara ocean of pain, great sorrow, the world; -- [ Slo: gorje (bolečina), /woe, pain, misfortune/ ]
gaGgAsAgara the mouth of the Ganges where it enters the ocean
gara ({gRR} = GOVORITI swallowing = GRGRATI) any drink, beverage, fluid; a factitious poison (an antidote"), a kind of disease (perhaps one attended with difficulty of swallowing, "disease in general" -- [ Slo: gorje (bolečina), /woe, pain, misfortune/] ); sprinkling, wetting
jJAnasAgara knowledge-ocean A.D. 1383).
jyotiHsAgara luminary-ocean
kAryasAgara ocean of business, mass or weight of affairs
kathAsaritsAgara "the ocean of rivers of stories
premasAgara an ocean of love
pUrvasAgara the eastern sea
sAgara the ocean {sam-udra}, {sAgarasya@phenaH} = {samudraph-} an ocean (as expressing any vast body or inexhaustible mass, often; N. of a serpent-demon; (((( KJER: {sA} = "IZ, S, Z" + {gara} = GORA || ali {(s)A-gara} = {A}=NE + {gara}=gora ==> morje == INVERZNI POMEN (GlejTudi: {Aruh}=LEŽATI); ))))
sAgaradatta Ocean-given -- [ Slo: dati, dano, danost ]
sAgaradhIracetas one whose mind is as firm or as deep as the ocean; (((( KJER: {dh-Ira-cetas} = "strong-minded, self-possessed, courageous" {gam-bh-Ira-cetas} = "of profound mind RV." {s-th-ira-cetas} = "firm-minded, steady, resolute." ==> {sA} + {gara} + {dhIracetas} <== KJER: [ Slo: {gara} = GOR, VISOKO; {(s)A-gara} = morje ] ))))
sAgaraga going to the ocean, a river, stream, the Ganges
sAgaraka inhabitants of the sea-coast
sAgarAlaya living in the ocean
sAgaranemi sea-encircled, the earth
sAgaranemI sea-encircled, the earth
sAgarAnta the sea-shore; bounded by the ocean
sAgarAntargata living in the ocean
sAgarAnukUla situated on the sea-coast
sAgarApAGga bounded by the sea
sAgarapAla guardian of the ocean; N. of a serpent-king
sAgaraparyanta bounded by the sea
sAgaraplavana navigating the ocean, leaping across or traversing the sea - (((( {plavana} = PLAVATI; glejTudi: {sasAgara} kako je iz pomena gora prišlo do pomena morje! )))); -- [ Slo: plavati ]
sAgarasUnu son of the Ocean
sAgaratva the state of (being) the ocean
sAgaravaradhara the ocean
sAgarAvarta a bay of the sea
sAgaravAsin dwelling on the sea-shore
sAgaravat like the ocean
sAgaravIra sea-hero
sAgarAya to resemble the ocean
sAgarazaya mfn. lying or resting on the ocean (said of Vishnu)
sAgarazukti a sea-shell
sAgarodgAra the swelling or heaving of the sea, flowing tide, flood (as opp. to, "ebb")
samudra cf. {udra}, {an-udra}; for {sa-mudra} "gathering together of waters", the sea, ocean (in Veda also, the aerial waters "atmospheric ocean or sky", seven circular concentric oceans are named: {lavaNa} = salt-water, {ikSu} = syrup, {surA} = wine, {ghRta} = clarified butter, {dadhi} = curds, {dugdha} = milk, {jala} = fresh water; (((( Sanskrtska semantika dovoljuje tudi naslednje: {samudra} = "gathering together of waters" = "ZAM-UDRA = VZEMI-VODE", {sam-udra} = "vzame/zbira rečno vodo (morje)", {sa-mudra} = "telesno znamenje" {sam-udra} ==> {sam-mudra} )))); in later language the Ocean is often personified as king of the rivers RV.; N. of the number, four (four principal oceans being reckoned by some, one for every quarter of the sky); a large Soma vessel RV.; N. of an immensely high number; a partic. configuration of the stars and planets (when the planets are situated and 12th houses)č {samudrAya} = "to resemble the sea, appear like the ocean"; {samudrayAna}= "a vessel"; {samudrAyaNa} = "flowing to the sea"; {samudrayAtrA} = a sea-voyage (((( {samudrayAtrA} = a sea-voyage <== {samudra} + {yAtrA} = JADRATI, JADRAN )))); having a stamp or seal, stamped, sealed, marked (((( marked <== "telesno znamenje" - glej: VEDEŽEVALSTVO {mudrA, sAmudrika, sAmudrakavidyA, sAmudravid, sAmudrikajJa} ))))
(((( GlejTudi: {samudrayAtrA} - a sea-voyage ((((KJER: {samudra}= MORJE; {yAtrA}= "JADRATI, ITI" )))); -- [ Slo: jadrati, jadro, jadra, Jadran ]

samudrasalilezaya lying in sea-water (a kind of penance) laying in sea-water (a kind of penance); (((( KJER: {samudra} = ocean, sea = morje; -- [ Sla: ležati ], [ Slo: ležati; lesti, leze ] ))))

saptasAgara gift of the 7 oceans, valuable gift (represented by 7 vases with 7 different contents)
Zanimivi primeri metaforične semantike
sasAgara together with the oceans - v prispodobi, metaforično "z morjem" (((( V sanskrtu uporabljajo metafore tako za gradnjo semantičnih jezikovnih struktur, kot za oblikovanje slovničnih oblik [[ za slovnični primer poglej besedo {bhaviSNu} okno v slovarju z naslovom: ]]

RAZLAGA kako je od besede GOR, gora to je od višine prišlo »do najnižje točke na zemlji«, torej do »morja« {sas} = "iz" + {A-gara} KJER: ( {A}=NE + {gara}=VISOKO ) ==> {morje}=NE-VISOKO == INVERZNI POMEN (GlejTudi: {Aruh}=LEŽATI); -- Dodatna metaforika: "z gora vidimo vse" )))); -- -- [ Slo: iz gora; v prispodobi z morjem ]

vidyAsAgara ocean of knowledge - (((( metafora: "z gora vidimo vse" // glejTudi: {sasAgara} kako je iz pomena gora prišlo do pomena morje! )))); -- [ Slo: {vidy} = "videti, vedeti, znati" + {AsA} = "kot, kakor, iz" + {gara} = GOR, VISOKO; {(s)A-gara} = morje ]
zrutisAgara the ocean of sacred knowledge - (((( metafora: "z gora vidimo vse" // glejTudi: {sasAgara} kako je iz pomena gora prišlo do pomena morje! )))); -- [ Slo: zreti, gledati iz višav (iz gora) ]