Gora / mountain

giri - gora / mountain
Najprej za nas najzanimivejše besede
giri {gari}, { gairi }, {garIyas}; a mountain, hill, rock, elevation, rising-ground (often connected with {parvata} "a mountain having many parts" RV; the number "eight" (there being 8 mountains which surround mount Meru); a cloud; a particular disease of the eyes; coming from the mountains RV; venerable; [ cf. Slav. {gora}; Afghan. {ghur}. ]
vigara not swallowing, an abstemious man, a naked ascetic, a mountain; (((( DOKAZ, ki potrjuje, da beseda {gara} pomeni tudi gora )))); [ Slo: {gara} = gora ]
adrivahni fire on or in a mountain or rock {vahni} = VOGEN, VAHN, OGENJ (((( POZOR: semantika - ogenj na gori, eksplicitno potrjuje povezavo v drugih primerih )))); [ Slo: ogenj, dialekt: vuahn; SrHr: vatra ]
kUTAgAra an upper room, apartment on the top of a house; (((( DOKAZ, da {gAra} pomeni gori, saj je tujaj {kUTA} hiša, kota, kot. Tudi, če besedi zamenjamo in {kUTA} v tej zvezi pomeni »kot, kota, vrh, gor, zgoraj« je ta sanskrtska beseda še vedno potrdilo, da so besede »ogenj, gor, hiša« Azijci popolnoma izenačili in, da ne razumejo originalne venetske semantike! ))))
nagaraM city; (((( GlejTudi: {prajAgara} = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN <== GOR )))); -- [ Slo: gora, gori, grad, na gori ]
prajAgara one who wakes, waking; a watchman, guardian = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN; waking, watching, attention, care; waking up(((( GlejTudi: {prajAgara} = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN <== GOR )))); -- [ Slo: gora, gori, grad, na gori ];
adrizRGga a mountain-peak; (((( KJER: {zRGga} = ZGORAJ /peak/ )))); -- [ Slo: zgoraj ]
Še vse ostale besede skupaj z zgornjimi po abecednem redu
adri a stone, a rock, a mountain; a stone for pounding Soma with or grinding it on; a stone for a sling, a thunderbolt; a mountain-shaped mass of clouds; a cloud (the mountains are the clouds personified, and regarded as the enemies of Indra); a tree; the sun;
adribhu mountain-born, found or living among mountains,
adribudhna rooted in or produced on a rock or mountain RV
adrimAtR having a rock or mountain for a mother RV.
adrimUrdhan the head or summit of a mountain.
adritanayA mountain-daughter
adrivahni fire on or in a mountain or rock {vahni} = VOGEN, VAHN, OGENJ (((( POZOR: semantika - ogenj na gori, eksplicitno potrjuje povezavo v drugih primerih )))); [ Slo: ogenj, dialekt: vuahn; SrHr: vatra ]
adrizayya having the mountain for a couch
adrizRGga a mountain-peak; (((( KJER: {zRGga} = ZGORAJ /peak/ )))); -- [ Slo: zgoraj ]
devanAgarI "divine city writing, "N. of the character in which Sanskrit is usually written (prob. from its having originated in some city) = (((( "črkopis v katerem je pisan sanskrt" -- Preroki, brahmanski menihi, ki so zapisovali vedske himne so bili samotarji in so uhajali v gore in samostane (samo + stan) na gorah. Smatrali so, da so jim bogovi naklonjeni! )))); -- [ Slo: {devanAgarI} = {deva} + {nA} + {garI} = božanstvo (samorastnik, vedež) na gori ]
girinagara mountain-city, N. of a town (((( KJER: {giri} = GORA /mountain/ + {nagara} = GRAD, OGRADA ==> MESTO /city/ )))); -- [ Slo: gora, gori, grad, na gori ]
kUTAgAra an upper room, apartment on the top of a house; (((( DOKAZ, da {gAra} pomeni gori, saj je tujaj {kUTA} hiša, kota, kot. Tudi, če besedi zamenjamo in {kUTA} v tej zvezi pomeni »kot, kota, vrh, gor, zgoraj« je ta sanskrtska beseda še vedno potrdilo, da so besede »ogenj, gor, hiša« Azijci popolnoma izenačili in, da ne razumejo originalne venetske semantike! ))))
nagaraM city; (((( GlejTudi: {prajAgara} = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN <== GOR )))); -- [ Slo: gora, gori, grad, na gori ]
gandharvanagara an imaginary town in the sky; ZGORAJ, {vana} = VAN = NEBESA; -- [ Slo: gor, zgoraj; gora ]
nagarandhrakara "mountain-splitter"; -- [ Slo: gor, zgoraj; gora ]
prajAgara one who wakes, waking; a watchman, guardian = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN; waking, watching, attention, care; waking up(((( GlejTudi: {prajAgara} = guard = ČUVAJ-NA-VISOKEM; BUDEN <== GOR )))); -- [ Slo: gora, gori, grad, na gori ];
uttarAgAra an upper room, garret = PODSTREŠNI, GORNJI; -- [ Slo: gor, gori; gara (stara gara / garaža) ];
kAntInagarI of a city in the north {kAnti-nagarI}; -- [ Slo: gor, zgoraj; gora ]
vigara not swallowing, an abstemious man, a naked ascetic, a mountain; (((( DOKAZ, ki potrjuje, da beseda {gara} pomeni tudi gora )))); [ Slo: {gara} = gora ]