Sanskrt: gor ==> ogrinjalo = dati gor

aGgarak - gor ==> ogrinjalo = dati gor
aGgarakSaNI body protector, a coat = OGRINJALO; (((( v slovenščini se besede »dati gor« še vedno uporabljajo, zelo verjetno je to primarna raba, preden so kosi obleke dobili imena! )))) -- [ Slo: ogrinjalo, ogrni (dati gor) ]
aGgarakSiNI body protector, a coat = OGRINJALO; (((( v slovenščini se besede »dati gor« še vedno uporabljajo, zelo verjetno je to primarna raba, preden so kosi obleke dobili imena! )))) -- [ Slo: ogrinjalo, ogrni (dati gor) ]