Gara, hiša => garaža / house

AgAra - Gara, hiša => garaža / house
AgAra apartment, dwelling, house; (((( {AgAra} LOPA, BARAKA ===> GARAŽA glej:{an-agAra} )))); -- [ Slo: gara (stara gara), ograja, ograditi - (glejTudi: {nagaradvAra}) ]
AgAradAha setting a house on fire (((( KJER: {AgAra} LOPA, BARAKA + {dAha} BURN )))) -- [ Slo: gara (stara gara), ograja, ograditi ]
agAradAhin house-burner an incendiary = POŽIGALEN; -- [ Slo: gara (stara gara), ograja, ograditi - (glejTudi: {nagaradvAra}) ]
AgAragodhikA a small house-lizard
agArin possessing a house, a house holder, layman
agnyagAra house or place for keeping the sacred fire = "AGNIJEV DOM, HIŠA, GARA = LOPA, BARAKA ===> GARAŽA"; -- [ Slo: gara (stara gara), garaža, ograja, ograditi ]
anagAra "houseless, a vagrant ascetic" {an-AgAra} (((( KJER: {an} = "BREZ" je sanskrtska nikalnica, ki je dodana k {AgAra}, kar dokazuje, da je venetska beseda za hišo ali streho (A-GOR ==> O-GRINJALO) res imela začetni glas {A}, ki se je v slovenščini ohranil v besedi ogrniti; (GlejTudi: {nirAgAra}) To tudi dokazuje, da je beseda GARAŽA v resnici slovenskega (venetskega) izvora )))); -- [ Slo: ogrniti, ogrinjalo, ograja, ograditi, gara (stara gara) // beseda GARAŽA slovenskega izvora! ]
anagArikA the houseless life of such an ascetic; (((( POTRDILO, da Azijci ne vidijo semantike in pomenslega korena »gor-« za besede "gor, gori goreti, gora, ogrni, ogrinjalo, grad, ogradi". Beseda {ana-gArikA} je vrsta nikalnice - PRIMERJAJ z {nir-agAra} in {nir-AgAra}!!! )))); -- [ Slo: gara (stara gara), ograja, ograditi ]
antarAgAra the interior of a house (((( KJER: {antar} = "NOTER, ZNOTRAJ"; torej je tudi latinska beseda {inter} (v slovenščini tujka) slovenskega (venetskega) izvora! Isto velja tudi za "zahodnoevropsko" besedo {ENTER}!!! )))) within, between, amongst, in the middle or interior; in the middle, in, between, into; (with acc.) between; into [ cf. Lat. {inter} ; Goth. {undar} ]; -- [ Slo: {noter, znotraj} // besede INTER, ENTER slovenskega izvora! ]
AntarAgArika {antarAgAra}, belonging to the inner or women's apartments
brahmAgAra the house of the chief priest; -- [ Slo: gara (stara gara), garaža, ograja, ograditi ]
devAgAra house of the gods, temple; (((( DOKAZ, da je beseda {GOR} brahmanom (Azijcem) povzročala težave. V besede {gor, gora, goreti, hiša (garaža/lopa)} nikoli niso videli semantičnih povezav. Medtem, ko se podajajo na romanja v GORE, ne vidijo, da so GORE tudi božji hram, dom ali HIŠA! )))); -- [ Slo: bogovi na gori, zgoraj; -- gara (stara gara), garaža, ograja, ograditi; -- GORA /mouuntain/ (božji hram) ]
devatAgAra gods' house, temple, chapel; (((( DOKAZ, da je beseda {GOR} brahmanom (Azijcem) povzročala težave. V besede {gor, gora, goreti, hiša (garaža/lopa)} nikoli niso videli semantičnih povezav. Medtem, ko se podajajo na romanja v GORE, ne vidijo, da so GORE tudi božji hram, dom ali HIŠA! )))); -- [ Slo: bogovi na gori, zgoraj; -- gara (stara gara), garaža, ograja, ograditi; -- GORA /mouuntain/ (božji hram) ]
kaNTakAgAra dwelling among thorns, a kind of lizard, a porcupine
kASThAgAra a wooden house
kozAgAra a treasure-house, store-room, treasury
kUTAgAra an upper room, apartment on the top of a house (((( KJER: {kuTa, kUTa, kuTi, kuTi};{-as}, {-am} a house, a hut, cottage, family; a fort, stronghold; a kind of vessel; a mountain, summit, peak or summit of a mountain; -- [ Slo: koča, kot, kota ] )))); -- [ Slo: koča, kot, kota; SrHr: kuća -- gara (stara gara), garaža, ograja, ograditi ]
kuTa {-as}, {-am} a house, family {kuTi} RV; a water-pot, pitcher; a fort, stronghold; a hammer, mallet for breaking small stones, ; a tree; a mountain;; -- [ Slo: koča, kot, kota; SrHr: kuća ]
kuTi a curvature, curve; a hut, cottage, hall, shop;. a tree; the body; -- [ Slo: koča, kot, kota; SrHr: kuća ]
kuTI a curvature, curve; a hut, cottage, house, hall, shop; a room with openings used for fumigations; a bawd; a nosegay, bundle or tuft of flowers or vegetables; a kind of perfume {surA} (spirituous liquor); -- [ Slo: koča, kot; SrHr: kuća ]
nirAgAra houseless, shelterless (((( {nir-agAra} je vrsta nikalnice - PRIMERJAJ z {an-agAra} in {ana-gArikA}!!! To potrjuje, da Indijci »umetničijo« samoglasnike (a-gAra / A-gAra) podobno kot Grki, ali pa Angleži in Francozi. V vseh teh jezikih imajo veliko zmedo z več verzijami enega in istega samoglasnika. Včasih celo izgovarjajo en samoglasnik kot kak drugi recimo enkrat »i« je »a«, drugič je »e« »i«, ali je »a« »o«, »u« je »a« ali pa je »o« spet »a«... Pri tem pa sploh ne omenjam polglasnih in polnih izgovorjav. V slovenščini imamo zato poudarjene, široke in ozke samoglasnike! )))); -- [ Slo: gara (stara gara), ograja, ograditi ]
pAnAgAra a drinking-house, tavern; -- [ Sla: piti, pijan; -- gara (stara gara), ograja, ograditi ]
prekSAgAra a play-house, theatre; -- [ Sla: gara (stara gara), ograja, ograditi ]
vrIhyagAra ricehouse, a shed where rice or other grain is stored, granary; -- [ Sla: gara (stara gara), ograja, ograditi ]