agni: Ogenj / Pogreb, Pogrebni ogenj / Grmada, Žara

agni - Ogenj / Pogreb, Pogrebni ogenj / Grmada, Žara
Sanskrt Slovensko Angleško
aGgArazakaTI prenosno ognjišče na kolesih [ Slo: goreti, zagoreti ] + [ Rus: za katat' ] a portable fire-place on wheels
aGgAri prenosno ognjišče - [ Slo: zagori, ogorki ] a portable fire-place
aGgArita zaoglenel, zapečen, zažgan [ Slo: goreti, zagoreti ] charred, roasted, burnt
agny Bog Agni, ogenj God Agni, fire
agni ogenj - [ Slo: ogenj ] fire; [ Lat.: ignis, {{ ardor = ( fire, flame, heat ) }} ]
agnidagdha zgorel na pogrebni grmadi [ Slo: ognju da ga ] burnt on a funeral pile
anagnidagdha not burnt with fire; not burnt on the funeral pile
agnyagAra house or place for keeping the sacred fire
agnigRha Kopalnica z vročo vodo a room fitted with hot-baths
agnishomIya relating to
agnihotra Žrtvovanje v ognju; dnevno darovanje mleka (hotri=žrtvovalec, svečenik) fire-sacrifice; daily offering of milk
agnihotrin Ognjeno žrtvovanje (hotri=žrtvovalec, svečenik) offering the fire sacrifice, maintaining the sacred fire
agnibhu Obdržati (od biti/je) ogenj keeping up the fire
agniduta Prinešen (podarjen) od ognja (verjetno ognju) brought by god Agni
agnigarbha vzdrževati ogenj containing fire
agnigriha sacred fireplace
agnipakva pčen na ognju cooked with fire
agnipraveza samožrtvovanje žene na moževi grmadi, vstopanje v ogenj
[ Slo: ogenj + prevesti, prevoz, potovanje; -- vstopiti; prevesti, prepeljati (skozi dim in ogenj v nebo // glej: {viz, praviz, prAviz}) ]
self immolation of a widow on her husband's funeral pile,
enter in the fire
agniSvAtta Kar je obliznil grmadni ogenj tasted by the funeral fire
dArumaya (darovalna) lesena lutka [ Slo: darovati ] + [ Rus: končnica: { -maja, -vaja } ] wooden doll, made of wood
vahni ogenj - [ Slo/dialekt: vogen, SrHr:vatra ] fire;
vahni {adrivahni}=fire on a mountain; {antavahni}=the fire of the end (by which the world is to be burnt); (((( vahni vahni slovenska narečna oblika za ogenj )))); -- [ Slo: ogenj, vohn ] -