Dilemi o Venetih v Indji je vzrok oddaljenost
Avtor: Igor Pirnovar

Kadar govorimo o Venetih se slovenska javnost večinoma sploh ne zaveda povezav z Indijo. Skoraj brez izjeme je opaziti začudenje, ki se običajno sprevrže v šokantno neodobravanje, ko se presenečeni začno zgražati nad »nezaslišanim« povezovanjem Venetov z Arijci, katere javnost še vedno razume kot neko abstraktno in superiorno germansko identiteto. Resnica ne more biti bolj daleč kot to, saj so si Nemci v zmoti, da je bilo to proto-germansko ljudstvo, ime Arijci posvojili in okoli njega razvijali idejo o rasni čistosti svojega naroda. Ta politični manever nemških nacistov je Arijce v očeh vseh Evropejcev praktično izenačil z najbolj temačno in nesprejemljivo ideologijo v vsej poznani človeški zgodovini in Arijci so postali sinonim za hitlarjanstvo, nacizem in fašizem. Ne le, da Arijci niso bili Germani, tudi nemška ideja o arijski rasni čistosti je prav nasprotna od resnice. O izvoru Arijcev in njihovi pradomovini je veliko teorij in večinoma so nedokazane konstrukcije, ki zapolnjujejo vrzeli v do nesprejemljivosti protislovnih in vprašljivih indoevropskih teorijah.

Prvi je kritično o njih razmišljal in pisal italijanski antropolog, lingvist in arheolog Giuseppe Sergi, ki je, kot vidimo, obvladal vse tri discipline minimalno potrebne za študij nastajanja ali naseljevanja in razvoja ljudstev. Bil je izredno razgledan in svobodomiseln, zapustil je nad 400 del in tako sodi ne le med pomembne italijanske zgodovinarje in antropologe, marveč med izjemne večdisciplinarne pisce. V večih knjigah je razgrnil in utemeljeval svoja dognanja, ki so v marsičem odstopala od takratnih kot tudi danes uveljavljenih zgodovinskih teorij. Še posebej velja omeniti tiste, ki govore o naselitvi in razvoju ljudstev v Italiji. Leta 1926, štiri leta po tem, ko je v Italiji zavladal fašizem, je v svojem 85 letu objavil svoje delo Le prime e le più antiche civilt (Prve in najstarejše civilizacije).
Kogar zanima več o delu    Giuseppe Sergija naj prebere članek Lucijana Vuge "Slovani in Etruščani", kjer sem med drugim tudi sam črpal material za moje delo tukaj.
Antropološke raziskave Arijcev v Italiji so pokazale, da so Arijci bili kar dobro pomešane rase in sploh niso imeli anatomije, ki so jim jo pripisovali Nemci. Torej govoriti o neki rasni čistosti sploh ni na mestu! Vprašanje izvora Arijcev se venomer prepleta tudi z vprašanjem izvora Indoevropejcev. V luči sodobnih teorij, postavljajo njihovo pradomovino na severno stran Črnega morja (Maria Gimbutas) oziroma v Anatolijo (Colin Renfrew). Sam sem prepričan, da je potrebno to razširiti na obe južni krili Evrope zahodno proti Pirenejem in vzhodno na področje Balkana, kamor je zadnja ledena doba potisnila vse Evropejce. Balkanska veja se je polagoma razširila vse do Indije in kot kažejo zadnja odkritja o sorodnosti venetskih jezikov s keltskimi celo nazaj v smeri proti zahodu vse do severnega Atlantika. Tu je iskati razloge, da marsikdo vidi Venete kot dominantni evropski narod od poznega neolitika pa vse do konca bronaste dobe.

Torej je zelo naravno sklepati, da so Arijci ali Veneti nastali najprej na vzhodni strani, saj to potrjujejo arheologija, antropologija in jezikoslovje s področja satemskih jezikov, od Evrope do Bangladeša. Vendar pa nam tukaj nagaja indoevropska teorija, ki kot nenehno poudarjam je polna nasprotij in protislovij, skreganih z logiko in s tisto majhno množico arheoloških argumentov, ki smo jo doslej uspeli zbrati. Gre namreč za Hetite, ki so na vrhu družinskega drevesa indoevropskih etnij. Kako to da, na teh velikih prostranstvih od Atlantika do Bangladeša obstaja nek hetitski otok iz katerega naj bi se vse drugo razvilo. Hetiti se pojavijo na zgodovinskem prizorišču dosti prepozno in to celo, če govorimo o prahetitih in neki hetitski pradomovini kakih 500 ali pa 1000 let pred prvim hetitskim kraljestvom iz 16. stol. pr. Kr. Če tudi naj bi tak potek dogodkov bil možen, bi iz Male Azije morali Indoevropejci najprej prodirati na sever in ustanoviti podlago vsem Evropskim narodom v Evropi, potem pa nazaj preko male Azije v Indijo, kjer je mogoče v sanskrtu najti veliko podobnosti z Evropskimi jeziki in šokantno velike podobnosti s slovanskimi jeziki. Ne le, da je tako beganje (preseljevanje) sem ter tja zelo malo verjetno za kaj takega sploh ni bilo dovolj časa, še manj pa po nekih časovnih izhodiščih indoevropskih teorij, ki postavljajo arijsko pradomovino v čas okoli leta 1800 pred n. št. Ali pa je mogoče iskati prvotno domovino v Indoevropejcev še bolj vzhodno, kot Maka Azija. Antropološka odkritja te zadnje teze absolutno ne podpirajo!

Veliko bolj sprejemljiva je teorija, da so indoevropejci nastali v Evropi in v Mali Aziji in od tam vdirali proti Himalaji ter severni Indiji, kot opisuje starodavna indijska literatura ter filozofska in religiozna dela, iz katerih je mogoče tudi dodatno zaključiti, da so Arijci bili že dokaj izoblikovana in dosti homogena ter razvita celota. Le ta pa se je morala izoblikovati v evropskem in balkanskem prostoru, ker je zaslediti v sanskrtu ne le slovanske ampak tudi germanske in sledi drugih evropskih narodov. Torej je izvore indoevropejcev resnično najbolj logično izvajati s pomočjo teorije o zadnji ledeni dobi. Vrnimo se tja, da si osvežimo spomin o dveh vejah, ki so pogojene z geografijo Evrope, kjer je zahodna veja s središčem na Pirenejih pripadala etnijam bliže kentumskim jezikom, katerim naj bi pripadali grški, italski, keltski in germanski jeziki. Vendar pa se ta zahodna kentumska veja jezikovno tudi ne razlikujeta veliko od vzhodne veje etnij kjer so se razvili satemskih to je predvsem slovanski in albanski jeziki pa tudi sanskrt, saj je postalo jasno, da so celinski Kelti jezikovno bili zelo blizu Venetom, o čemer se lahko prepričate v knjigah Antona Ambrožiča, ki mu je uspelo razvozlati napise za katere so, od kar pomnimo trdili, da so keltski.

Veneti / Arijci in Kelti so indoevropske skupine ali etnije, za katere so razvili nešteto družinskih dreves, kot zanimivost naj povem, da za čudo Venetov ne boste našli v večini od njih. Prav zato je tukaj jezikoslovje tako pomembno, ker očitno kaže Venete nekje na vrhu satemske skupine. Tudi Arijcev običajno ne bomo zasledili v uradnih družinskih drevesih IE narodov, saj se še vedno lomijo kopja o tem ali Arijci pripadajo satemski ali kentumski skupini. To je tudi razlog, da IE znanstveniki vztrajno ločujejo Arijce od Venetov. Na žalost sledi temu modelu tudi naš sloviti možakar dr. Jožko Šavli, kar po mojem mnenju neopravičeno daje IE teorijam neke vrste kredibilnost celo iz zornega kota venetske teorije. Povedati je še potrebno, da je v satemskem sanskrtu vendarle mogoče najti tudi sledove kentumskih jezikov, kar potrjuje tezo o Arijcih in Venetih kot izoblikovanih proto Evropejcih, a še vedno ne povsem ločenih vzdolž kentumsko -satemske jezikovne ločnice. Seveda to bi bilo mogoče le, če bi lahko povsem izključili možnost, da so Arijci / Veneti sprejeli besede od Indijcev, ter jih odnesli nazaj v Evropo in jih tam tudi razširili, kar bi končno imelo za posledico nastanka s/k jezikovnih skupin. K sreči je to zadnje le teoretična možnost in je kot smo že enkrat zaključili zelo dvomljiva in tudi zelo malo verjetna, a dokazal ni ne enega in ne drugega še nihče!

Kljub temu, da govorimo o nekih znanstvenih potrdilih o nekdanjem nastanku in obstoju Indoevropejcev, Arijcev, ali Venetov so le ta bolj predlogi in namigi kot neka trdna dejstva. Recimo uporaba konja je eden od dokazov ali namigov, konjske kosti udomačenih konj so pravi arheološki dokaz, pa vendar na teh konjskih kosteh ne piše, da so jih jahali Veneti ali pa Arijci. Seveda na pomoč priskočijo lahko najdišča grobnih ali pa žarnih pokopov in drugi arheološki dokazi in končno tudi jezikoslovje toponomastika in etnologija. Problem je, da ni doslednih potrdil iz istih krajev in časov, kljub temu pa je dokazov vendarle dovolj, da imamo trdna oprijemališča za določene teorije, ki pa jih je potrebno nenehno preverjati in končno tudi uskladiti.

Trenutno je edino kar za gotovo vemo o Arijcih, da so jih tako klicali pred in med Rig-vedskim obdobjem v Indiji domorodni Indijci ter, da je njihov jezik bil proto-slovanski to je venetski, ter zelo pomembno dejstvo, da so verjetno prav oni razširili konja tako po Evropi kot jugovzhodni Aziji. Arijce si poleg že omenjenih nemških nacistov na nek način lastijo tako Indijci kot Iranci. Njihova prerekanja o Indo-Irancih, Indo-Arijcih ali Arancih, od katerih baje izvira današnje ime za Irance in Iran, že dolgo burijo nacionalistične duhove v Aziji.

Zelo važno je dejstvo, da nasprotno od splošno sprejetega mnenja, o obstoju nekih arheoloških dokazih o izvoru Arijcev in o njihovi pradomovini, le teh poleg jezikovnih in prej omenjenih antropoloških raziskav o njihovem vdoru na področje Apeninov, sploh ni. Tipične značilnosti Arijcev na podlagi antropoloških raziskav so tudi pokazale na dejstvo o sorodnosti s Slovani in Kelti – nekaj kar smo zatrjevali že v prejšnjih odstavkih. Te raziskave v Italiji nam potrjujejo identiteto Arijcev vsaj 500 let, če ne še dosti več po tem, ko so že osvojili področja pod Himalajo v Indiji. Ta odkritja so sporna s tezo o njihovem Evropskem izvoru, kar postavlja njihovo pradomovino nekje na mejo med Malo Azijo in Indijo. Obstajajo redki arheološki dokazi iz področja severozahodnega Irana in celo jugovzhodne Anatolije. Večinoma gre za jezikovne usedline in ostanke konjskih kosti, ki pa predstavljajo velik problem v standardnem datiranju dogodkov povezanih z Arijci, saj potiskajo čas obstoja tega ljudstva daleč pred čas vseh drugih dogodkov, ki jih znanstveniki povezujejo z Arijci, od Nastanka Irancev, Huritov, indijskih Rigvedskih časov, ki so ovekovečeni v Mahabharati in Brahmanizmu, pa do prihoda Grkov na Peloponez. Tudi naš dr. Šavli je povzel po tradicionalistih datiranja in lokacijo pradomovine Arijcev, ki je v glavnem le plod domišljije zagovornikov indoevropskih teorij, kot so akademiki C. Renfrew in Litvanka - Marija Gimbutasova, katera pa so popolnoma skregane z večino sanskrtskih besedil kot tudi s časovnimi okviri vdora Arijcev pod Himalajo od Afganistana do Bangladeša. Najbolj problematično pa je časovno neskladje obdobja arijskega vdora na Apenine z IE teorijami o njihovem izvoru okoli 3500 let pred n. št. na meji med Malo Azijo in Indijo in pa teorijo kontinuitete (TK) Maria Alineia, ki že vidi Slovane v tem času kot Evropske staroselce. Tudi jezikoslovje se ne sklada s tradicionalnimi tolmačenji. Skratka, imamo celo vrsto dokaj zanesljivih podatkov, ki vsak sam zase stoji zelo trdno na tleh, a vendar jih je skoraj nemogoče uskladiti tako preko časovno prostorskih kot tudi disciplinarnih okvirov in razmejitev. Z drugimi besedami to področje je potrebno če temeljito preanalizirati in prečistiti preden bomo dobili zanesljivo in verodostojno sliko.

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kontrolno kazalo (tu na levi)

 

 

©2006


Document:
URL:
Last Updated: