Od venetske »vaške« skupnosti do zametkov državne ureditve
Avtor: Igor Pirnovar

Toda kot vemo so Veneti pred pojavom hierarhično urejenih družbenih oblik imeli zelo uspešno organizirano družbo, ki ni poznala pisanih zakonov, katere najdemo pri Egipčanih in Hetitih. Na osnovi folklore in drugih običajev potomcev srednjeevropskih Venetov, ki so nedvomno ostanki starodavnih venetskih navad in reda, kar je obdelal in v svojih delih opisal dr. Jožko Šavli, lahko sklepamo, da so Veneti uspeli razviti za tedanje čase najbolj učinkovite in popolnoma neodvisne ter samostojne skupnosti, ki so obvladovale nepregledna prostranstva od Atlantika pa vse do vzhodnih obronkov Himalaje v Indiji in to v času od poznega neolitika vse do bronaste dobe ter pojava prvih zametkov državnih tvorb na Bližnjem vzhodu in v Mali Aziji.

Venete često imenujejo miroljubno in celo romantično ljudstvo, kar, če smemo verjeti, je prav gotovo posledica tisočletne v harmoniji živeče in cvetoče pred-antične civilizacije, ki kot vemo je bila zelo dobro organizirana in poznana po delitvi svoje skupnosti na specializirane skupine delavcev, poljedelcev, lončarjev => metalurgov, oskrbovalcev in redarjev ali vojakov kot enakopravnih članov celotne venetske družbe.

Ker so venetske skupnosti bile skupnosti enakopravnih članov ni bilo razloga, da bi prihajalo do velikih nasprotij med različnimi organizacijami ali organizacijskimi sloji. Prav nasprotno pa so nasprotja in antagonizmi med različnimi sloji gonilna sila za kasnejše na ekonomski podlagi in družbenem statusu slonečih razslojevanjih v neenakopravnih kastah ali družbenih plasteh. Kdor dvomi v zgornjo tezo, da so venetske skupnosti bile skupnosti enakopravnih članov naj ga še enkrat spomnim, da ne gre zgolj za ugibanje, ampak pazljive študije temelječe na venetskih zapuščinah ne le v folklori venetskih potomcev ampak tudi v rimski in karantanski zakonodaji, ki je upoštevala staroselska pravila in zakone, kar je poleg že omenjenega dr. Šavlijevega dela, opisal tudi Edoardo Rubini v knjigi »Giustizia Veneta (Venetian Justice)«.

Čeprav zgleda, da je glavni argument zgoraj v tem, da Veneti niso rabili pisanih zakonov, ker so za tedanje čase svoje skupnosti uspeli organizirati izredno harmonično in učinkovito, pa se vendarle spomnimo, da na podlagi arheoloških dokazov iz Vinče ob Donavi v Srbiji skoraj zagotovo smemo sklepati, da so Veneti prvi uporabljali linearno pisavo, katere začetki segajo vsaj 3000 let pred n. št. in, ki je bila, nasprotno kot trdijo helenisti in zgodovinarji ter jezikoslovci tradicionalisti, predhodnica feničanski, etruščanski kot tudi stari grški pisavi. O tem se lahko prepričate v knjigi dr. Radivoja Pešića   »Vinčansko pismo (Beograd 1995)/[v-p:512]«.
Tri vrste družbene razslojenosti v pred-antiki -- Če ob našem študij Anatolije pogledamo še v smeri Indije, se kmalu zavemo, da moramo časovne okvire, v katerih se ukvarjamo s Hetiti in Egipčani razširiti daleč proti paleolitiku, morda celo v dobo poznega paleolitika. Okoliščine, ki jih proučujemo tukaj so intimno povezane s časom, ki ga zgodovinarji vidijo kot dve različni obdobji, ali kvečjemu kot obdobje na prehodu stare v novo kameno dobo. V resnici, je v evropskem prostoru človečka zgodovina zadnjih 50.000 let dosti bolj enotna in povezana, kot smo dolgo verjeli ( glej: ). Veneti so bili na vrhuncu svoje moči v času, ko je prišlo do prvotnega IE kontakta, ki je nekako sovpadal s pojavom Vinčanske kulturo pred več kot 7.000 leti. V tem času so začele nastajati drastične družbene spremembe, ki so končno za Venete pomenile dolgotrajni zaton. Šlo je za spremembo družbene organizacije.
(1) Očitno je, da so Veneti uspeli ustanoviti več tisočletij trajajoč red in kontrolo nad širnimi prostranstvi obdelovalnih površin na področju dveh kontinentov s pomočjo takrat inovativne organizacije delitve del in odgovornosti znotraj skupnosti v katerih so živeli in delali ter katere so jim istočasno tudi nudile zatočišče pred napadi roparskih tolp. Ta organizacija / delitev je po naravi ploščata in ni urejena po neki hierarhični lestvici. Gre zgolj za organizacijo skupnosti po različnih funkcijah ali odgovornostih pri delu. Stražarji niso delali na polju, in obrtniki niso stražili naselja.

(2) Kot kaže brahmanski kastni sistem v Indiji, ki se je kot vse kaže razvil že potem, ko so Indijci popolnoma asimilirali evropske prišleke iz časa prvega IE kontakta. Te družbene spremembe v smeri hierarhično organizirane družbe je v Indiji mogoče videti v silovitem razcvetu in mogoče tudi v nepojasnjenem propadu t.i. »Indske civilizacije«. Tudi v rigvedskem sanskrtu je namreč mogoče opaziti, elemente razslojevanja takratne družbe, kar pa je tudi znak, da v vedskem obdobju v Indiji ne govorimo več o evropskih / venetskih prišlekih.

(3) Medtem, pa se je v Mali Aziji in tudi v Egiptu z razvojem bolj učinkovitega gospodarstva in proizvodnje življenjskih dobrin v 4. in 3. tisočletju pred n. št. začela dodatno razvijati še ena oblika razslojenosti, ki jo danes imenujemo ekonomska razslojenost in je slonela na hierarhijah moči in statusa v družbi, ter je botrovala rasti privilegiranih slojev in bitkam za ohranitev tega statusa. Predvsem iz teh okolij so izhajali prej omenjene klani vladarskih osvajalskih tolp, ki jih najprej odkrijemo v Anatoliji in na Peloponezu in, ki so začeli počasi prodirati proto severozahodu.

Za razliko od prvotne venetske ploščato organizirane družbe, novo nastajajoče organizacije slonijo na večnem rivalstvu in boju za dosego ali ohranitev najvišjega možnega statusa na družbeni lestvici. Zanimivo je, da v enem od najstarejših ohranjenih hetitskih klinopisov iz 16. stol. pred n. št., kralja Telepenusa, kjer so opisana pravila prestolonasledstva, lahko najdemo potrdilo o tem, da so se prvi razlogi za uvedbo pisanih zakonov pojavili prav zaradi krvavih prepirov prestolonaslednikov in članov kraljevih družin ter sorodnikov, ki so se praviloma končala s številnimi umori. Te klinopisne tekste pri Hetitih lahko vidimo kot neposredne predhodnike državne zakonodaje, kot smo jih omenili ob koncu uvodnih odstavkov zgoraj.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: