Napisi posvečeni božanstvu Retija
Po knjigi Šavli-Bor-Tomažič : Veneti First Builders of European Community
Vsebino je predelal in priredil : Igor Pirnovar

 

Uvod

Naslov #1
 

Uvod

25 km jugozahodno od Padove je na reki Adiža v venetskih časih bilo mesto Este, ali kot so ga takrat imenovali Ateste. Tod je takrat stalo božanstvu Retiji posvečeno svetišče. Poznavalci so mnenja, da je verjetno bilo legendarno svetišče Zahodnih Slovanov, Retra (v Lužicah) posvečeno istemu božanstvu (to sklepamo lahko tudi po jeziku na številnih venetskih napisih posvečenih Retiji). Tudi v sanskrtu lahko najdemo besedo, ki je blizu slovanskemu pomenu, { rasti, brsenja, vstajanja, vstajenja }, namreč:

Roditi »rotha« v sanskrtu
Sanskrt Slovensko Angleško
rodha brsteti, rasti, vzhajati, vstajati sprouting, growing, ascending, moving upwards

Čeprav ne moremo trditi zagotovo, nam ime tega božanstva namiguje, da je med drugim šlo venetskega boga ali boginjo rodovitnosti, plodnosti, rasti in razširjenost svetišč in češčenja tega božanstva nadalje pomeni, da je bilo to božanstvo eno od pomembnejših, podobno kot Tromužije (Triglav). Čeprav ne moremo trditi zagotovo, nam ime tega božanstva namiguje, da je med drugim šlo venetskega boga ali boginjo rodovitnosti, plodnosti, rasti in razširjenost svetišč in češčenja tega božanstva nadalje pomeni, da je bilo to božanstvo eno od pomembnejših, podobno kot Tromužije (Triglav). Veneti so poznali več boginj, ki so se ohranili celo v slovenski folklori in tradiciji kot so recimo, Živa, Zemla in Maja. Bolj obširno je vse to obdelal dr. Jožko Šavli, kar si lahko ogledate v članku na Caranthi pod naslovom Slovenian Mythology (Slovensko bajeslovje). Verjetno v Retiji lahko vidimo povezavo nazaj do maloazijske Kibele (Cybele) poznane tudi kot Magna Mater (Boginja zemlje) in grške Rheie.

 

Naslov #1

KAL DIVA (Ca-48)
Kal(o) Diva - Kopel božja
Podnapis pride sem

 

 

 


Izbor glavnih tem (Veneti, Grki, Etr...)         Izbor glavnih tem


Document:
©2005 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: