Revmatizem in Ttimužiad
Po knjigi Šavli-Bor-Tomažič : Veneti First Builders of European Community
Vsebino je predelal in priredil : Igor Pirnovar

 

Uvod

Kal Diva (čudodelno božanstvo)

Toplice za lajšanje revmatizma

Veneti vedo za Slovence


 

Uvod

Ko v knjigi »Veneti – First Builders of European Community« dr. Jožko Šavli govori o zgornjem delu doline reke Piave pravi, da so ti predeli pravi raj za raziskovalca Venetov in njihovega jezika. Najprej se ustavi ob vrsti toponimov, ki zgovorno dajejo pokrajini slovenski pečat. Že ime reke Piave spominja na staro slovansko besedo »plav'« v pomenu »čoln, ladja« ali pa na slovenski »splav«. Dr. Šavli nadaljuje, da ne verjame, da ime »Piava« ni venetskega ampak indoevropskega izvora, ki pomeni »plav, moder«, ker je v bližini še več drugih slovenskih imen od »Valle Sella« kar je naša beseda »sela, naselje, vas« do »Lozzo« - naš »laz« za okrčen (posekan) teren do » Pusteria« in »Pekol« ali po naše »pekel, peklo«. Tudi beseda »Carni« po mnenju dr. Šavlija ni nič drugega kot naš »gornji«.

Ta kratki uvod s slovenskimi toponimi na tem področju je zelo na mestu, saj se tudi direktno sklada z imenom arheološkega najdišča »Lagole di Calalzo« - » venetske toplice«, kjer so odkrili večino predmetov s katerimi se bomo kmalu po bliže seznanili. Toplice so bile odkrite šele po drugi svetovni vojni, toda med ljudmi je še vedno v spominu, da so tam nekoč bili vroči zdravilni vrelci, ki so imeli čudežno moč. O tem ali so vrelci resnično imeli čudežno moč ni podatkov, toda tudi tukaj ljudska beseda velja kakor, da bi bila Božja. Najdbe številnih zajemalk, na ročajih katerih so napisi v venetskem črkopisu so dokaz, da so se ljudje tam polivali z vodo, ki je vrela s toplotnih vrelcev. Poleg zajemalk so odkrili tudi številne kipce figuric, vojakov, božanstev, skodelic itd. Našli so tudi nekaj plošč (plakatov) in umetniških del s podobami konjev. Po tem in tudi po nekaterih napisih sodeč vrelcev niso uporabljali za zdravljenje le ljudje ampak so tja vodili tudi živali (konje). Vse to le potrjuje, da so konji bili zelo pomemben element v venetski omiki in kulturi.

Da je Lagole di Calalzo v pradavnini bilo termalno zdravilišče je bilo dodatno argumentirano v »La lingua venetica« z arheološkimi odkritji Pallegrinija in Prosdocimija. Opisujeta, da je to področje sedaj delno preplavljeno z jezerom, ki je nastalo v poznejšem času, vendar so tam baje še vedno zdravilni vrelci. Odkrili so tudi nekaj naravnih jam in tudi nekaj takih, ki so jih najverjetneje izkopali ljudje. Avtorja trdita, da je ime »Podie« po katerih je ta kraj poznan bilo latinskega izvora »putidiae, puteus« (jama, izvir) in, da potrjuje, da gre za zdravilišče. Vendar je beseda verjetno venetsko »vodie«, ki so ga brž, ko ne zaradi betatizma izgovarjali »bodie«, od tod pa je transformacijo v »Podie« enostavno zagovarjati.

 

Kal Diva (čudodelno božanstvo)

KAL DIVA (Ca-48)
Kal(o) Diva - Kopel božja
Ime kraja Lagole do Calalzo - kjer je Calalzo italijansko ime za Kal
Etimološko je tudi ime Lagole di Calalzo zanimivo. »Lagole« je očitno prevod naše besede »kal, kalce, (kaluža), kalček« in v SCS (staro crekveno slovansko) »kal« pomeni »blato«, kar je v soglasju s pomenom »kaljati se« (mazati se z blatom), kar se tipično počne v zdravilnem blatu in v zdraviliščih še danes, ali pa »kaliti« (postopek trdenja jekla - z blatom mazati razžarjeno železo). Beseda »kalček« je tudi povezana z trdoto, klinom, ki se prebije skozi lupino zrnja ob»vzkalitvi«. Torej je italijanska beseda Calalzo v resnici naša beseda Kalce - (omeniti je tudi potrebno, da je v besedi »Kalo« črka »o« nemi o). Naj le še opozorim, da smo se tukaj komaj dotaknili razlage besed s korenom »kal«; (glej tudi: [LvV:ch06p20]).

Zanimivo je, da so našli ročaj zajemalke s tem imenom »Kal Diva« (Ca-48). Besedo »kal« smo že razložili in pomeni lahko »bazen«, »kal, kalce, (kaluža)« ali »blato«. »Diva« pa je lahko »čudež«, »božanstvo« ali »bog«. Napis »Kal Diva« torej pomeni božanstvo, katerega ime je »Kal« in pomeni nekaj v zvezi z kopanjem, koljenjem, ali kalužo in blatenjem. Tudi iz naše ljudske tradicije vemo, da ni nenavadno, da so naši predniki poimenovali stvari v smislu njihovegih karakteristik, značaja ali uporabe. Konec koncev so tako tudi nastajali stari in predvsem slovanski jeziki, kjer vsaka beseda skriva nek dodatni notranji pomen, medtem, ko imajo modernejši ali novejši jeziki besede, ki same po sebi nimajo nobenega pomena (primerjajte moj priljubljeni primer germanske besede »west« z našim »zahodom«).

Ta napis sicer ni najbolj tipični predstavnik zbirke iz Lagole di Calalzo, vendar je logični zaključek zgornjega uvoda kjer smo se posvetili toponimom. Sicer pa v tem najdišču med napisi najbolj pogostokrat naletimo na besedo »TRUMUSIJAT«, ki spominja na znani slovenskim toponim Triglav. Srečamo ga celo v »La lingua venetica« (LLV), in sicer na zelo zanimiv način. V tej knjigi je med drugim zapisano:

»una plachetta con la raffigurazione stilizzata di tre teste«       {{{ ? }}}
- plošča na kateri je skica treh glav (strani: 475, 484).

Avtorji so na koncu te navedbe postavili vprašaj! To ni niti najmanj presenetljivo, saj še danes ne prevajajo besede »TRUMUSIJAT« kot bi jo morali, čeprav je vsakemu Slovencu takoj jasno za kaj gre! Tudi moja inspiracija, da vključim napise na ročajih zajemalk iz venetskih toplic z območja imenovanega »Podie« (Vodje, Bodje), oz. kot to arheološko najdišče danes imenujejo »Lagole di Calalzo«, v svoje delo so bile italijanske spletne strani, kjer vse te najdbe in seveda napise na veliko opisujejo ne, da bi enkrat omenili sosednje Slovence in verjetnost, da gre za zelo razumljive in logične razlage teh napisov s pomočjo slovenskih tradicij in etimologije. Prav tako ni nobeno presenečenje, da tudi zahodni venetologi, ki venetski jezik skušajo razlagati s pomočjo latinščine, ne upoštevajo slovenske etimologije, ko razlagajo venetske napise, ignorirajo celo napise iz Lagole di Calalzo, kateri vsebujejo besedo »TRUMUSIJAT«. Kakorkoli že, tudi plošča s stiliziranimi tremi glavami, kot so zapisali avtorji knjige (LLV), je potrdilo, da je ponavljajoča se beseda »TRUMUSIJAT« na večini napisov resnično nekdanje troglavo venetsko božanstvo »Triglav«.

 

Toplice za lajšanje revmatizma

V toplicah za lajšanje revmatizma
Ca-07 (kliknite za povečano) Ca-15 (kliknite za povečano) Ca-19 (kliknite za povečano)
Ca-07 (LLV) Ca-15 (La Lingua Venetica) Ca-19 (LLV)

Na slikah »Ca-7, Ca-15« in »Ca-19« lahko vidite tri tipične napise iz ročajev zajemalk, ki so jih našli v tem arheološkem najdišču. V teh in drugih napisih srečujemo besede kot so:

trumuzije, trumuzijatin, trubusijatin triglav, trimožje, trimožju, svetišče, tribožje
kostonasto, kostoler revmatizem, kostenica
donasto, donom, dona prinašam, donašam, dojemam - zajemam
šainatei sijoč/a, svetel/a

Te besede se pojavljajo zelo pogosto na tam najdenih predmetih in nas zato lahko, skupaj z množico drugih arheoloških odkritij v zvezi z njimi, kot tudi okoliščinami v katerih so bile najdene, kar očitno priča kje in kako so tam bile odložene in ali uporabljane, zelo dosledno lahko vodijo pri iskanju pomena napisov. Kar neverjetno je, da zahodni »strokovnjaki« vztrajajo na svojih ozkih in nerazumljivo omejenih razlagah, da napisi ne predstavljajo nič drugega kot imena pacientov iz pradavnine. To bi sicer bilo celo sprejemljivo, če nas na nek čuden venetski jezikovni problem ne bi opozorila zelo ne-venetska končnica pri vseh imenih ki jih naštevajo. Tako najdemo recimo naslednja imena:

Arspetijakos, Ametikos, Pitamanikos, Aplisikos, Trišikos, Buticakos, Klutavikos, Brojcokos, Eneivos, Dejcilaricos, Voltolarikos, Fouvonicos, Inicintikos, Dillikos, etc.
Takoj vidimo, da se je naenkrat med venetskimi imeni pojavila ne-venetska končnica »-kos«. Seveda, če ne dovolimo, da so v te kraje prihajali le »prazgodovinski grški turisti«. No pa šalo na stran. Tudi, če bi bilo nekaj Grkov med obiskovalci venetskega zdravilišča, še vedno ne moremo, da med njimi ni domorodskih Venetov in sosednjih Etruščanov. Mogoče pa bi lahko uporabili te sklepe zahodnih jezikoslovcev in venetologov v prid argumenta, da so Grki prejeli svojo pisavo od Venetov in Etruščanov in ne obratno, kot prisegajo tradicionalisti. Ali pa so se na zdravljenju grški pacienti naučili tudi venetščine in je zato v mikenski grščini toliko venetskih usedlin?

Dr. Šavli se je še bolj obširno spoprijel z razlagami zakaj se zahodni »strokovnjaki« pri svojih razlagah motijo. Že samo pri tolmačenju besed trumuzije, trumuzijatin, trubusijatin obstajajo razlike, predvsem pa se vidi popolno pomanjkanje poznavanja ne le slovenščine ampak vseh slovanskih jezikov, za kakršno koli bolj smiselno ali pa logična tolmačenja teh besed. Če je že pri ključnih, in za vsakega Slovana povsem nespornih, besedah tak prepad med tistimi, ki v venetščini vidijo latinščino in onimi, ki na Venete gledajo skozi slovansko prizmo, potem bo verjetno zanimivo pogledati, kako se tolmačenje napisov teh dveh skupini raziskovalcev razlikuje v celoti. Začnimo z napisom označenim »Ca-07«:

Ca-07
Slovensko:
SUROZ RESUN KOSTONASTO TRUMUZIJATIN
nesreča - Rus:suraz, Slo:rezati Slov:resen, res,resničen revmatizem, kostenica, kost(d)onasto prinesel kost triglav
Nesreča resna kostenico je k Tromužiju
Italijani:
Napis: suro.s.resun.ko.s.tona.s.to / tribus.iiati.n
Razlaga: Suros Resunkos donasto Trimusiatin

Ca-09
Slovensko:
VOTOZNAJ S ON KOSTONASTO TRUBUZIJATIN
Otožen, tožiti se o, na kostenico, revmatizem tri-bogu, oltarju, svetišču
Pritoži se nad revmatizmom k oltarju (tri-bogu)
Italijani:
Napis: voto.s.na.i.so.n.ko.s.tona.s.to.reibus.iiati.n
Razlaga: Votos Naisonkos donasto donasto Tribusiatin

Ca-15
Slovensko:
HUTTO SALLISKOS TRIKI KOTOLER truMUSKATEI DONOM
Kdor - Rus:Budkto salo,mast, Res:salit'sya troči,treti kostenica trije možje, Triglav prinesem, z-darom, darilo
Kdor si maže tročo kostenico tromužiju naj daruje
Italijani:
Napis: hutto.s.aplisiko.s.trišikos.toler. B) trumuskatei dono.m
Razlaga: Futtos Apliskos Triškos toler / (tru)muskatei donom

Ca-19
Slovensko:
OL LO SALIKOS DOTO DONOM
to le, ovo mast, mazati do te, tebi, sem prinašam
Tole mazilo ti prinašam (darujem)
Italijani:
Napis: o.p.o.po.s (aplisiko.s).doto.dono.m.(ttrumuskatei) I//II
Razlaga: Oppos Apliskos doto donom Trumuskatei (Seveda, vse je čisto brez pomena!)

 

Ca-20
Šajnatei - presvetli
Šajnatei - presvetli (Ca-20)

Ca-20
Slovensko:
A VIRO BROI COKO S DOTO DONOM (Š)AINATEI
z, s, iz vero štej, število koliko se (povr.oseb.) do te, tebi, do tu, semkaj pribesti sijajni, presvetli
V veri veliko krat se semkaj prinesel presvetli
Italijani:
Napis: aviro bro.i.coko.s.doto donom / (š)ainate.i
Razlaga: Aviro Broicokos.doto donom Šainatei

Napisov tega tipa na ročajih zajemalk je kar precej, vendar pa so pacienti puščali v zdravilišču različne predmete. Tukaj je še nekaj risb le teh. Vsi predmeti imajo posvetila in zahvale božanstvu Tromužiju oz. Presvetlemu to je Šajnatemu.

V toplicah za lajšanje revmatizma
Ca-11 (kliknite za povečano) Ca-25 (kliknite za povečano) Ca-56 (kliknite za povečano)
Ca-11 Ca-25 Ca-56

Moramo pa se ustaviti še pri enem napisu, ki sem ga prihranil za konec. Skoraj brez zadrege ga lahko interpretiramo kot »ime Slovenci na venetskem napisu!« Da, ime Slovenci najdemo že na venetskem napisu seveda, če napis smemo tako interpretirati. Razumljivo je, da je za zahodne »strokovnjake« (Italijane) ta napis Ca-62 (LLV) iz predzgodovinskega venetskega zdravilišča v katnijskih (gornjih) Alpah le ime, in res se lahko prepričamo, da sta Francoz Michael Lejeune in Italijan Aldo L. Prosdocimi čitala ta napis (Ca-62) kot imena.

 

Veneti vedo za Slovence

Naslednjemu napisu sam pripisujem izredno pomembno vlogo. Gre za dve stvari. Najočitnejša je, da so se »Veneti« poznali pod imenom »Slovenci«, druga pa je, kot bomo videli, da se v napisu skriva odpor proti latinizaciji in romanizaciji. Najprej si oglejmo napis:

Veneti so vedli za Slovence (Ca-62)
ime Slovenci na venetskem napisu
Ime Slovenci na venetskem napisu

Ca-62
Napis so Italijani v transkripciji napisali takole:
FUTUS.FOVONICUS.TRUMUSIA...DONOM
Napis se v resnici bere takole:
TI . UTU . SLOUONICU . S . TRUMUSIATEI . TIJ . DONOM
Kar pomeni:
Ti Slovenec pojdi z darom k Tri-možu

Vidimo, da se napisi razlikujejo celo v transkripcijah. To je včasih opravičljivo, predvsem kadar je sporno prebrati original. Tukaj to menda ni problem. Zanimivo bi bilo vedeti zakaj sta Lejeune in Prosdocimi preskočila prvi »T« in zakaj sta brala naslednji »i« kot »F«, saj po vrhu vsega Veneti sploh niso imeli črke »F«! Ta napis je pomemben še iz enega zornega kota, namreč, Rimljani so se trudili zamenjati to venetsko božanstvo Tromužije s svojim bogom Apolonom. Ta napis je v soglasju s tem tako krajevno kot časovno - in je Slovencem (Venetom) hrabrilno, da ne pozabijo na svojega domorodskega boga!

 

 

 


Izbor glavnih tem (Veneti, Grki, Etr...)         Izbor glavnih tem


Document:
©2005 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: