Novo spoznane plasti besedne arheologije
1. zahodnoevropski jeziki slovanski jeziki 1,500 po n.š. - danes
2. zahodnoevropski jeziki slovanski jeziki (srednji vek) 500 po n.š. - 1,500 po n.š.
3. ant. grški, lat., germanski in venetski jeziki antika (800 pred. - 500 po n.š.)
4. mikenska grščina, venetski - (IE) jeziki pred antika (2,000 - 800 pred n.š.)
5. sanskrt, venetski - (IE) jeziki 7,000 - 1,500 pred n.š. (nastanek sanskrta)
6. proto- venetski - (IE) jeziki 19.000 - 7.000 pred n.š
7. proto-(IE) jeziki 45,000 - 19.000 (ledena doba)
8. proto-jeziki 200.000 - 45,000 (Cro-Magnon)
9. nastajanje jezika 500.000 - 200.000