Naš skupni IE jezik je verjetno venetski
Avtor: Igor Pirnovar

Možno je, da je venetski jezik v resnici bil naš stari skupni indoevropski (IE) jezik. Čeprav obstaja veliko razlogov, da ta »skupni« IE jezik dejansko imenujemo venetski, sam nimam nič proti temu, da bi ga, dokler ne dokažemo, da gre resnično za venetski, imenovali kar IE jezik. Problem takega poimenovanja je v tem, da je preširoko in kljub temu, da Venetov direktno ne izključuje - dovoljuje, da se jih v preživetem duhu 19. in 20. stol. ideološko iznakaženih IE teorij ignorira in zanemarja.

Da se na tem področju ni nič spremenilo, se lahko prepričamo na osnovi dejstva, da že dve desetletji po popolni integraciji slovanskega sveta tako v evropske in svetovne kulturno politične tokove, slovanski akademiki še vedno podpirajo eno in edino ter povsem nedokazano varianto o priseljevanju Slovanov na območje Norika in Karantanije nič prej kot v 6. stol. n. e. Če bi se v našem akademskem svetu kaj premaknilo, bi se nekdo moral resno posvetiti vprašanju Venetov. Edina razumljiva razlaga za potuhnjeno tiščanje glave v pesek je, strah pred možnostmi, da bi rezultati takega raziskovalnega dela bili katastrofalno skregani s tradicionalnimi in ustaljenimi interpretacijami tistih, od katerih so akademiki in njihove institucije odvisne za svoj obstoj.

Objektivna resnica ni odvisna od teh okoliščin. Trenutno ni nobenih dokazov o tem, da Veneti ne predstavljajo objektivne resnice. Zato ni nič narobe z zagovarjanjem ali pa oporekanjem ne eni in ne drugi varianti zgodovine. Dokler katere od njih ne zavržemo ni ne zaželeno in tudi ne dopustno, da se izloči ali onemogoči raziskovanje ene ali druge možnosti.

Najmanj kar bi pričakovali od akademikov je, da predstavijo sprejemljive in neoporečne argumente v prid svoji verziji in, da neoporečno zavrnejo nasprotno venetsko verzijo zgodovine.

Dokler obstoja Venetov ne ovržejo jih morajo tolerirati

Venetska teorija si je pridobila dovolj ugleda, da je ni več mogoče popolnoma ignorirati, kot so si akademiki kar preveč dolgo domišljali predvsem pa želeli, da bi šla v pozabo. Venetologi si na isti način predstavljajo in želijo, da bi njihova teorija postala enakopravna teoriji o slovanskem prihodu v 6. stol. n. e. To bi stimuliralo obe strani, da bi se bolj zavzeto trudili dokazati in/ali ovreči eno ali drugo. Nasprotno od popularnega javnega mnenja si venetologi želimo konstruktivnega dialoga.

V tem kontekstu je torej tudi sprejemljivo, da venetski jezik imenujemo naš skupni indoevropski (IE) jezik in kakorkoli ga že imenujemo, v vseh primerih vključuje tako različne jezikovne prvine, da jim končno ni mogoče pripisovati skupnega jezikovnega izvora. Kljub temu pa obstaja bistvena razlika med Indoevropejci in Veneti. Ta razlika nam postane jasna takoj, ko v evropskem prostoru identificiramo Windish, Wenede, Venethe, Vende, Vinde in seveda naše in italijanske Venete. Bolj zgovorno in ob enem ideološko nevtralno zakaj so indoevropske teorije neprimerne ni mogoče izraziti!

Kot vidimo, to dovoljuje Italijanom, da razlagajo venetske napise po italijansko, Nemcem po nemško in seveda kar je najpomembnejše Slovencem po slovensko! Tako ni več toliko pomembno kdo in, če sploh bo, v tej bitki med jezikoslovci zmagal. Dejstvo je, da se bi končno lahko zedinili o tem, da so Veneti v pradavnini pustili svoj pečat na prostoru od vzhodnih obronkov Himalaje pa do Atlantika.

Predpogoj, da bi se tudi slovanski predvsem pa slovenski akademiki brez nekega imaginarnega strahu lahko posvetili raziskovanju ali pa preprostemu komentiranju Venetov in venetske teorije bi bil, da osvobodijo stigmatične soznačnosti sramote ali prepovedanega v zvezi s kakršnim koli akademskim delovanjem na področjih zgodovine ali lingvistike, ko pride do Venetov. Do takrat pa je vsa teža, da se bi to tudi resnično uresničilo leži na venetologih in tistih redkih akademikih disidentih, ki si to lahko privoščijo. To pa je zelo resna in zahtevna naloga, saj se je potrebno znati upreti nestrokovnim in akademsko nesprejemljivim metodam dela, predvsem pa razglašanja nekih strokovno in akademsko nedopustnih tez ali teorij in tudi ponesrečenih izjav.

Kako se torej lahko sprijaznimo, da nek jezik lahko
razlagamo kot izvirni različnim nesorodnim jezikom?
Zakaj se tega vprašanja nihče ni vprašal že v zadnjih 300 letih, ko so akademiki prisegali IE teorijam? Po isti logiki kot zagreti nasprotniki Venetov trdijo, da Veneti in njihov jezik nikoli niso obstojali, lahko tudi trdimo, da neki Indoevropejci niso mogli obstojati kot nosilci IE kulture in jezika. Zakaj bi dodatno ime za le te sedaj pomenilo, da je ta koncept nesmiseln? Ali je res mogoče, da so EI teorije nastale z namenom ekskluzivnega tolmačenja superiornosti zahodnih narodov, torej ne z namenom vključevanja različnih ampak ...?
Pa dovolj z negativnostjo, lotimo se konstruktivnega razmišljanja in analize evropske zgodovine, predvsem pa izvora evropskih jezikov, ki jih najdemo na izredno pisani paleti evropskih narodov.

Kljub temu, da sem se sarkastično obregnil ob zgoraj zastavljeno vprašanje, »Kako se sprijazniti ...«, je to vprašanje še kako na mestu in zasluži, da o njem, če nič drugega, vsaj resno razmišljamo. Da vprašanje ni le neka akademska teoretična teza potrjujejo 3,500 let stari zapisi bogate indijske literature, ki pa naj bi nastala še nekaj tisočletij poprej in to v prav takem jeziku, ki predstavlja pravi potpuri najrazličnejših jezikov. Seveda pa je odgovor potrebno iskati tudi izven jezikoslovnih disciplin, predvsem v zgodovini in zelo pomembno tudi v kognitivnih vedah. Kako je mogoče, da je tak jezik nekoč sploh obstajal. Od kje so se v njem nateple jezikovne prvine tako različnih jezikov kot so, »proto-angleški, proto-grški, proto-slovanski, proto-latinski, proto-francoski, hetitski, proto-keltski, proto-germanski ...«?

Bolj kakor zgodovinska dejstva, kot je zadnja ledena doba, ki jo teoretično lahko vidimo kot zelo verjetni vzrok, da bi se naenkrat na majhnem prostoru kot je balkanski bazen, znašli vsi prej omenjeni predhodniki današnjih evropskih narodov, nas bi morali zanimati ne teoretični ampak pravi empirični dokazi, da sodobni evropski jeziki resnično izvirajo iz nekega vmesnega skupnega proto evropskega jezika. Še bolj kot pravkar omenjeno, čemer ne nasprotuje skoraj nihče, pa bi bilo potrebno poiskati, kje v tej zmešnjavi so se nekaj tisočletij skrivali Slovani in seveda njihov jezik, ki se je ohranil v tako žlahtno čistih slovanskih oblikah in to po tako velikanskih geografskih področjih kot noben drugi evropski jezik.

Res da bi tudi to mojo zadnjo izjavo bilo potrebno še dodatno argumentirati, kar sicer ni problem, vendar pa se vom temu izognil zato, da ne izgubimo iz fokusa našega bolj pomembnega vprašanja, namreč, »Kako se sprijazniti ...«.
Seveda se zgodovinskim vidikom kot tudi razumevanju nastajanja človeške govorice in jezikov pri obravnavanju tematike kot je naša, ni mogoče izogniti, kogar to zanima svetujem, da si ogleda druge članke v razdelku »- Jeziki splošno -«, na prvi strani tega spleta. Tukaj pač predpostavljamo, da je zadnja ledena doba potisnila vse Evropejce proti jugu od koder so nekateri nadaljevali pot vse do Indije in, da je zato nek skupni in nehomogeni IE jezik dejansko obstajal. Njegov najboljši približek je indijski sanskrt in nobena skrivnost ni, da v tem jeziku lahko najdemo prvine vseh prej omenjenih evropskih in drugih azijskih jezikov.

 

Kaj je originalna (izvorna) beseda v sanskrtu

Poglejmo recimo naslednje besede v sanskrtu {{ kupAka - kopati, izkopati, kup, kupček }} ali pa skupino besed {{ agni - ogenj }}. Te besede bi lahko bile originalno izvirne v indijskih jezikih, ali pa izvirajo iz evropske torej iz IE ali bolje proto-slovanske skupine jezikov. Asimilacija je bila možna v obeh smereh.


 


 

V naslednjih nekaj tabelah lahko vidimo primera etruščanske in sanskrtskih besed, ki imajo Venetski izvor, česar pa jezikoslovci seveda ne vidijo ali pa nočejo videti. V prvem primeru si lahko ogledamo angleško besedo »arson«, ki jo Angleži izvajajo preko stare francoske besede, katera naj bi izhajala iz latinske besede »ardeo«. Zanimivo pri tem je, da je te besede ne izhajajo iz korena ali pa iz nedoločne oblike, ampak iz slovnično »pregibane« besede. To je tudi primer arogantnosti ali pa nekompetentnosti jezikoslovcev, za katere se svet začne in konča pri Grkih in Rimljanih. Te besede imajo očitno starejše korenine pri Etruščanih, v sanskrtu in v tem kontekstu še starejših Venetih, na osnovi jezika katerih je nastal sanskrt tudi nastal.

Zamolčana jezikoslovna dejstva - venetski izvor zahodnoevropskih besed
Razlaga angleške besede »arson« (podtaknjeni ogenj)
Etru: arse uerse {arse}=ogenj + {uerse}="VER-SE, VARUJ SE" == [ Lat: {averte ignem} = beware of fire ] (((( Šavli: [v-p:302] ))))
arse           -          -          -           fire (((( ig: Tudi etruščanska beseda za ogenj {arse} se, da izvajati iz "VER-SE, VARUJ SE" semantike. Še posebej, ker je latinščina nastajala v času, ko so Etruščani in Veneti obvladovali Apenine, ))))
uerse "VER-SE, VARUJ SE" (((( Šavli: [v-p:302] ))))
Eng: arson the criminal offence of intentionally setting fire to a building [ Lat: {ardere}=burn ]
ZA LASE PRIVLEČENA AKADEMSKA KONSTRUKCIJA: ardeo, arsi (arsum) ==> arson
Lat: ignesco take fire, kindle; become inflamed
igneus, a, um adj. of fire, fiery; ardent = vroč, goreč, žareč, vnet
ignis fire, brightness, glow of passion
ardens, ntis adj. burning, glowing, eager = goreč
ardeo, arsi (arsum) burn, blaze, flash; glow, spekle; be inflamed, a turmoil
ardesco, arsi take fire, kindle, be inflamed
ardor, oris fire, flame, heat; brightness, ardour; love, intensity
Katera beseda je izvirnejša »averte, avert« ali slovenski »odvrniti«?
Eng: avert odvrniti, odvračati
Lat: averte, arse turn away
Sanskrt: avayA, vinivRt, viyu, vRj; vRt, vyAvRt ; to avert, appease RV.; to turn back, return; to turn away; to keep off; to bend;to turn, roll, revolve, be, exist, prevail RV.; [ Cf. Lat. {vertere} ; [[ Slav. {vrteti}, {vratiti}, {vrtati}, {vrtišče} ]]; Lith. {vartyti} ; Goth. {wairthan}; Germ. {werden}; Eng. {-ward}.]; [ -- Slo: ovijati viti, zaviti, zavijati; vrteti; ovijati, ovijalka; ]

 


 

Naj povem, da sem tukaj navedel zgornje besede le za primer, da dobite malo občutja o tem na kakšen način smo se lotili venetskega jezika v rubriki »Indija (Vindija)« in sicer v razdelku »Jezik (Sanskrt)«. Tja lahko pridete iz glavnega kazala na prvi strani tega spleta. Na levi strani na kazalu potem izberite »Indija (Vindija)«. Na kazalu tam, pa potem izberite »Sanskrt«, ali pa kliknite na ikonici z rdečim napisom »Jezik« na beli podlagi. Pazite da boste res začeli na prvi strani, na prvo stran mojega spleta vas vselej iz vsake strani pripelje klik na ikonici s hišico (na tej strani jop boste našli spodaj pod rumeno črto).

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005,2007,2008,2009,2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: