IE teorije neprimerne za Indijce
Avtor: Igor Pirnovar

Čeprav je ta teorija bila splošno sprejeta in priznana med vsemi svetovnimi vedno bolj glasno nasprotujejo prav nekateri indijski akademiki. Indijska opozicija indoevropskim teorijam je vidna predvsem v zanikanju Arijskega vdora v Indijo.

Tudi sam verjamem, da so zahodnjaki indijskim akademikom veliko predolgo vsiljevali svoje interpretacije glede starodavne indijske kulture in, da so skozi svoja zahodna tolmačenja sanskrta negativno vplivali ne le na razumevanje sanskrta samega, ampak so zaradi tega povzročili zmedo celo v evropskem jezikoslovju. Potrebno pa je dodati, da se z veliko večino indijskih kritik, ki brez kakršnih koli argumentov ignorirajo vse jezikovne podobnosti in na drugi strani zanikajo očitne antropološke razlike, vendarle ni mogoče molče strinjati in je potrebno dodati, da je večji del teh kritik, ki se lotevajo problematike arijskega kontakta z Indijci ravno tako zgrešen kot zahodnoevropski. Čeprav že nekaj časa "prebujeni" nacionalno zavedni indijski misleci upravičeno kažejo na zahodno evropsko "teorijo o arijski invaziji" (AIT - Aryan Invasion Theory) kot orodje v rokah imperializma, odgovornega za razcvet najbolj nečloveške sodobne ideologije rasizma, se v doslej vselej spregledani komponenti indijskega vpliva na razvoj evropske kulture in družbe, zelo prefinjeno in potuhnjeno skriva tudi eden od kasneje izoblikovanih negativnih indijskih elementov institucionaliziranega rasizma, v Indiji vidnega v tam splošno sprejeti filozofiji superiornosti višjih kast, nad širšimi množicami lokalnega prebivalstva.

Prav ta povratni indijski vpliv na Evropo je mogoče videti kot katalizator razvoja zahodno evropskih narodov, kar je opazno tako pri razvoju Hetitov, Etruščanov, Grkov, Rimljanov in končno celo nacizma, ki je skušal Germane dvigniti nad ostale "manj vredne - barbarske" narode. Ne samo to, celo nastajanje zahodno evropskih narodov je torej mogoče videti skozi nastajanje vladajočih slojev, ki se od zgodnje pred-antike naprej poslužujejo in skrivajo za to skoraj nevidno indijsko fasado visoke ali superiorne družbe.

Vse to pa je opazno celo v današnjih evropskih jezikih in zanimivo bi jih bilo proučiti tudi iz tega zornega kota, na žalost pa teoretična jezikoslovna vprašanja ne le v evropskem akademskem prostoru ampak tudi v Indiji, Pakistanu in Iranu kratkovidno izrivajo kratkoročni ideološko politični interesi. Kot Evropejec in Slovan imam res malce drugačen interes pri raziskovanju sanskrta kot Indijec ali kdo od njihovih sosedov, toda striktno empirično pa naj bo jezikoslovno ali pa zgodovinsko bi morali imeti vsi v interesu eno in isto stvar. Tako se mi zdi popolnoma nesprejemljivo govoriti o nekih Indo-Arijcih ali pa Indo-Irancih kot vidimo v naslednjem nepotrebno ali še bolje »neumno zakompliciranem« in očitno politično motiviranem slikanju (beri farbanju):

Indo-Aryan is an ethno-linguistic term referring to the wide collection of peoples united as native speakers of the Indo-Aryan branch of the Indo-Iranian family of Indo-European languages. Today, there are over one billion native speakers of Indo-Aryan languages, most of them native to South Asia, where they form the majority. It is believed that their linguistic roots can be traced back to the ancient Indo-Iranian peoples (glej original: ).

Slovenci smo srednjeevropski narod (kliknite za povečano)
Najvažnejše je, da so Arijci Azijci;
arijske invazije v Indijo nikoli ni bilo!
Poudarek tukaj je očitno na ustvarjanju definicij današnjega stanja, brez vsakršnega upoštevanja vzrokov ali izvorov česarkoli, saj so vsi ti vzroki in izvori na novo definirani in to praktično brez kakršnekoli konkretne postavke. Osnovno izhodišče je neka IE abstrakcija, ki ni nič bolj jasna kot tisto kar na osnovi te abstraktne IE neznanke gradijo! Katerim od IE jezikov so podobni jeziki domorodne Indo-Arijske veje, ki naj bi izhajala iz Indo-iranske družine IE jezikov. Bolj ko sem študiral to zgornjo izjavo, bolj mi je jasno, da gre za Azijsko verzijo prikritega in akademsko utemeljenega rasizma. Manipuliranje z besedami kot, da bi pomeni Arijsko-Iranski, Iransko-Arijski ali pa Iransko-Indijski bili res tako bistveno drugačni drug od drugega ali pa, če bi sploh karkoli pomenili in razjasnili! Edino kar je jasno je to, da sedaj Arijci ne izvirajo iz Evrope ampak so iz Azije.

Lahko bi se vprašali kateremu od teh strokovnjakov je recimo jasno (1) zakaj pisci sanskrtskih slovarjev glagolom določajo pomen v odvisnosti od sklona objekta ali subjekta torej samostalnika v stavku? (2) Ali zakaj so sanskrtske besede s pomeni povezanimi z astronomskimi pojavi večinoma izgubile smiselno semantiko, kljub temu, da je dokazljivo, da je v prvotnih oblikah ta semantika bila prisotna? (3) Predvsem pa je zanimivo, kako to, da jezikovni koncepti na katerih naj bi sanskrt stal v indijskem jezikovnem okolju delujejo kot vrinjeni tujek? Ali je prišlo do indijsko evropskega kontakta v tej ali oni smeri trenutno ni toliko pomembno, kot dejstvo, da je do kontakta vendarle prišlo. Da bi prišli do teh in do drugih dosti bolj pomembnih odgovorov, je potrebno raziskovati material, ki ga imamo na razpolago ne pa teoretizirati in politizirati!

IE teorije so od vsega začetka bile namenjene potvarjanju resnice in to kar se danes dogaja med azijskimi raziskovalci, gre v veliki meri pripisati atmosferi, ki jo vzbujajo interpretacije današnje politične realnosti. S tem v zvezi zna biti zelo zanimivo branje naslednjega članka "", ki ga je napisal Američan David Frawley.

Ne, da bi hotel zmanjševati pomen študij, kot jih opravljajo v Ameriškem inštitutu za študij vedskih tekstov (American Institute for Vedic Studies), toda jasno je, da če bi obstajal tak inštitut v okviru kakšne slovanske fakultete, ki se ukvarja z jezikoslovjem imel popolnoma drugačni smisel. Predvsem je tukaj potrebno poudariti skepticizem v katerega zapade poznavalec slovanskih jezikov pri prebiranju literature iz katere se je dr. Frawley naučil sanskrta. V našem primeru, je namreč prav toliko, če ne trenutno še bolj, pomemben jezik, kot sporočilo, ki ga ta jezik posreduje.

Resnica je verjetno dosti bolj ideološko nevtralna kot to kar skušajo izumiti akademiki tradicionalisti v Evropi ali pa nacionalno motivirani Azijci. Največji problem je datiranje, ki ga skušajo uskladiti z obstoječimi pisanimi viri. Težava je v tem, da pisani viri ne segajo dovolj daleč v preteklost. Potrebno bo zavihati rokave in ugotoviti kako so nastali jeziki v katerih so se ohranili najstarejši literarni in drugi zapisi, vendar ne tako, da bi kot dokazno gradivo uporabljali zvezdico pred vsako drugo *črko, *besedo in *pravilom, kar potem imenujejo *IE jezik! Bojazen, da je marsikaj bilo napak tolmačeno nas ne bi smela ustaviti.

Več kot očitno je, da prav tako kot v Evropi, tudi v Aziji zgodovinarjem in jezikoslovcem ni toliko do resnice, kot do že zdavnaj poraženega in, upal bi tudi, preživetega utemeljevanja superiornosti skupnosti, ki financira raziskovalne institucije. Vendar pa so indijski za razliko od naših slovanskih akademikov, upravičeno ali ne, veliko bolj kritični do IE teorij. Ta zadnji zadržek je še kako pomemben, ne le zato ker tokrat opozarja na indijske prav tako neutemeljene pa čeprav na glavo obrnjene evropske interpretacije, ampak zato ker vzpodbuja k novemu bolj znanstvenemu in bolj kompetentnem pristopu raziskovanja, kot so bili vsi dosedanji poizkusi. Upoštevajoč do sedaj zanemarjeni arhaični jezikovni pogled na rigvedski sanskrt, preden so ga z nenaravnimi posegi Brahmani po azijsko deformirali, praktično brez pravega razumevanja arhaičnih evropskih jezikovnih konceptov, ki so očitno bili dosti bližji slovanskim, kot pa kateremukoli drugemu zahodnoevropskemu jeziku, bi bil že skrajni čas, da se sanskrta in Ved lotijo slavisti, ki imajo že po naravi neprimerno boljši posluh za jezikoslovje kot zahodni ali pa indijski jezikoslovci, ki prisegajo na brahmanske in homerske cicibane in pionirje jezikoslovja, na znanju katerih so zgradili svojo zahodnoevropsko lingvistično šolo, brez posluha za globoke neizumetničene in naravne jezikovne hierarhične strukture in fonetiko.

Razlogov, da se IE teorije ovrže ali dogradi je torej dovolj, vendar pa je to potrebno narediti na akademsko neoporečni način.

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2009-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: