Nujnost popravka časovnih okvirov IE kontakta
Avtor: Igor Pirnovar

Že samo dejstvo, da poznavalci vedske literature nikoli niso znali na posvetni način tolmačiti pomenov najbolj prominentnih božanstev v Rigvedi je dovolj velik razlog, da posumimo v uradna datiranja IE kontakta, ki ga zgodovinarji postavljajo skoraj v isti čas, ko naj bi pred kakimi 3.500 leti začeli vedsko literaturo zbirati in zapisovati. Da naj bi v času, ko so Evropejci praktično še bili v Indiji zapisovalci spregledali pomen besede in božanstva Višnu je nepojmljivo. Nerazumevanje pomena ključnih besed v teh tekstih je mogoče sprejeti le, če bi do IE kontakta prišlo dosti prej. To razmišljanje podpira mnenje sodobnih poznavalcev te starodavne literature in Hinduizma, ki zatrjujejo, da so prve vedske etimologije nastale že 1,000 let preden so zapisali prvo »vedsko himno«.

Brez nadaljnjih jezikovnih analiz, ki jih kot bomo videli, tudi premik prvotnega IE kontakta za tisočletje nazaj ne zadovoljuje, bi sicer tak tisočletni zamik bil dovolj, da bi si lahko razložili nerazumevanje sanskrta prvih zapisovalcev vedskih tekstov. Vendar pa sedaj, ko smo dosti bolje poučeni o indijski zgodovini, kot so bili takrat, ko so nastale IE teorije, ni videti razloga, zakaj naj bi ravno takrat prišlo do tega miroljubnega kontakta nato pa, z izjemo vedske literature, do popolne pozabe, da je kak Evropejec sploh kdaj bil v Indiji. Na drugi strani pa imamo vse razloge in pogoje za tak kontakt kakih 10,000 let prej kot ga vidi uradna zgodovina!?

Kot se tukaj na vsakem koraku lahko prepričamo, ni več nobenega dvoma, da je v vedskih tekstih proporcionalno slovanski jezikovni odtis nekajkrat večji od skupnega odtisa vseh drugih zahodnoevropskih jezikov. Zato ni več mogoče podpirati IE jezikovnih teorij, ki so nastale na tolmačenju sanskrta in Rigvede s tako zanemarljivo predstavitvijo najpomembnejšega in najbolj masovnega evropskega jezikovnega odtisa v Vedah in v sanskrtu. Toda to tudi pomeni, da se bomo morali soočiti s številnimi vprašanji, ki so jih strokovnjaki doslej ignorirali. Tako se moramo vprašati kam so izginili evropski govorniki slovanskim jezikom podobnega proto-jezika, in kdaj so sploh obstajali, če jih v času predpostavljenega IE kontakta nihče ni opazil? Edini možni odgovor je, da je do tega kontakta prišlo dosti prej, preden so dominantno vlogo v Evropi od Venetov prevzeli Grki, Rimljani in Germani. Pozorni bralec bo opazil, da sem izpustil Kelte. To sem storil zato ker jih smatram za venetsko vejo.

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: