Začetki Rima
Avtor: Igor Pirnovar
Uvod    
Rimljani so umetno ustvarjeni narod.

 


 

Uvod

Uradna zgodovina v veliki meri temelji svoje razlaganje ustanovitve Rima na mitoloških zgodbah in bajkah, ki so jih zgodovinarji zabelili z imeni iz etruščanskih napisov. Da ni nikakršnega drugega izvora podatkov o nastanku Rima, potrjuje dejstvo, da "znanstveniki" po odkritju arheoloških ostankov mesta Troje, ki so potisnili čas nastanka Rima za skoraj 600 let nazaj v preteklost niso imeli prav nobenih težav prilagoditi svoja "spoznanja" pol tisočletni razliki. Kakorkoli že, vsi so si edini, da so prvi Rimski kralji bili etruščanskega rodu. Dejstvo, da je to tudi za nas pomembno je seveda povezano z Etruščani, ki so, kot potrjujejo zgodnejši etruščanski napisi na začetku bili dosti bliže Venetom kot v kasnejših obdobjih. Venetske povezave z Rimom so vidne tudi iz same mitologije, čeprav jih uradna zgodovina, ki ne dovoljuje niti možnosti, da bi Enej bil kakorkoli povezan z Veneti, seveda ne sme videti.

 

Rimljani so umetno ustvarjeni narod.
([0108-lvy-hR] Pridobivanje prebivalstva novih mest)

V okviru jezikoslovnih tem smo že večkrat govorili o nastajanju narodov, predvsem kot neki značilnosti prehajanja iz ploščate družbene organizacije, značilne za Venete (Pelasge), v hierarhično ali piramidno organizirano družbo, katere začetke zasledimo najprej pri Hetitih, nato pri Etruščanih in Grkih ter končno pri Rimljanih.

Še posebej sem se razveselil odstavka v Livy-jevi "Zgodovini Rima" [0108-lvy-hR], v katerem potrjuje teze, o nastajanju "umetnih" narodov in jezikov po modelu, ki je nastal v mojih tezah o strukturah starih - piramidno organiziranih in modernih - ploščato organiziranih ali na novo nastajajočih jezikih. (Za tiste ki niso seznanjeni s temi tezami naj le na hitro omenim, da sta organizacija jezika in organizacija družbe, ki jezik govori v zgodnji zgodovini ravno obratni, torej v enakopravni - ploščato organizirani venetski družbi so govorili piramidno organiziran jezik, medtem, ko je imel v hierarhični rimski družbi jezik ploščato strukturo). Poglejmo dva Livy-jeva stavka, ki razkrivata izvor večinskega rimskega ljudstva:

Pridobivanje prebivalstva novih mest: [0108-lvy-hR] Že starodavna taktika ustanoviteljev novih mest je bila, zbirati in privabljati najrazličnejša ljudstva nepoznanega izvora in pripadnike nižjih slojev med katerimi so potem razširjali fiktivno idejo ter govorice, da so "otroci zemlje"!
( It had been the ancient policy of the founders of cities to get together a multitude of people of obscure and low origin and then to spread the fiction that they were the "children of the soil" ! )
Diktatura v službi razvoja demokracije: [0201-lvy-hR] Ni dvoma, da bi Brutus, ki si je pridobil slavo s pregonom Superbus-a (Tarquinius-a), lahko strahovito škodoval mladi državi, če bi se spoprijel s suverenostjo kateregakoli od bivših rimskih kraljev (tiranov), opirajoč se na idejo svobode za katero prebivalstvo še ni bilo zrelo. Kaj bi bil rezultat, če bi hordami pastirjev in priseljencev, t.j. beguncev iz svojih rodnih krajev, ki bi se lahko v vsakem primeru nekaznovano zatekli pod okrilje neranljivega prevratnika ...     ... v mestu v katerem so se znašli kot tujci, preden bi preteklo dovolj časa, da bi se udomačili in bi se razvile družinske vezi ter, da bi se jim razvil čut rodoljubja ...     Mlada država bi se ob notranjih sporih sesula.
( There is no question that the Brutus who won such glory through the expulsion of Superbus (Tarquinius) would have inflicted the gravest injury on the State had he wrested the sovereignty from any of the former kings, through desire of a liberty for which the people were not ripe. What would have been the result if that horde of shepherds and immigrants, fugitives from their own cities, who had secured liberty, or at all events impunity, in the shelter of an inviolable sanctuary,...     ...in a City where they were aliens before sufficient time had elapsed for either family ties or a growing love for the very soil ...     The infant State would have been torn to pieces by internal dissension. )
V zgornjih Livy-jevih stavkih ne najdemo le potrdila o takratnih procesih nastajanja umetnih narodov in jezikov, ampak tudi potrdilo, da je v tem okolju in teh pogojih nastajal jezik, ki se ni upiral asimilaciji in tujcem ter tujim vplivom in seveda, da so njegova struktura, slovnica in besednjak morali slediti težnjam po enostavnejši ploščati organizaciji.

Toda to so šele začetna stoletja antičnega obdobja, za katera imamo pismena potrdila in na katera se več ali manj sklicujejo celo sodobni zgodovinarji. Opozoril pa bi rad, da o podobnih trendih govorimo že v zvezi z dogodki več kot tisočletje poprej v Anatoliji, o čemer imamo tudi pisana sporočila v obliki hetitskih klinopisov, katera pa v tem kontekstu omenja le redko kdo od današnjih "strokovnjakov". Prav gotovo pa so to pojavi, ki so bili značilni za širše območje Sredozemlja in Balkana, predvsem pa je to pomembno zaradi Venetov, katerih jezikovni odtisi so se ohranili tako v etruščanščini, grščini in latinščini.

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kontrolno kazalo (tu na levi)

 

Document:
© 2006,2007 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: