Veneti niso izginili v času Rimljanov
Avtor: Igor Pirnovar

 

Ni dovolj govoriti o Venetih in Karantaniji medtem pa tolerirati vmesne več kot polovico tisočletne praznine v zgodovini, ki so glavni vzrok, da nekateri lahko dvomijo o naši avtohtonosti. Kako v takem okolju braniti idejo, da so karantanski knezi ali pa celjski in goriški grofje bili Slovenci. Človek kar ne more verjeti, da kljub temu, da se je ohranil slovenski tekst ustoličevanja, ki so ga še skoraj celo tisočletje kasneje uporabljali pri ceremonijah na dunajskem dvoru, sploh kdo še lahko dvomi v slovenskost naše Karantanije. Toda bolj resni problem se mi zdi je to, da se doslej še nihče ni posvetil osvetliti naše starodavne prisotnosti v Alpah, Srednji Evropi in na Balkanu, kjer smo se obdržali vse do danes, kljub temu pa nas zgodovinarji na teh ozemljih ne vidijo, ali pa nočejo videti v času antike in Rima.

Dejstvo je, da o ustanoviteljih Karantanije ni najti nobenih sledi iz pred časa Pavla Diakona. To, da nas v svoji Zgodovini Langobardov Diakon tako zelo natančno in avtentično opiše na prostoru kjer še danes živimo, že v času langobardskega vdora v Italijo pomeni lahko le, da smo na teh ozemljih bili staroselci. Kljub temu, da lahko v Diakonovi omembi naše dežele kot "Sclaborum provinciam" vidimo predhodnico Karantanije ali pa da, kot sam pravi, so se po ropanju slovanskega ozemlja Bavarci leta 595 po Kr. vrnili domov z bogatim plenom za nekatere to ni dovolj, da bi verjeli v avtohtonost Slovencev na ozemlju Karantanije. Tudi to, da ni mogoče verjeti, da bi Karantanijo ustanovili neki priseljenci v 6. stol., o katerih zgodovina, z razliko priložnostnih omemb v bizantinskih dokumentih, praktično ne ve ničesar. kljub temu pa doslej še nihče ni postregel z odgovorom na vprašanje, kam so Veneti izginili za časa rimskega imperija?

Glavni problem za zagovornike slovenske karantanske državne tvorbe ali pa drugih srednjeveških branikov slovenstva ni neka globalna selitev narodov pred 3 ali več tisoč leti. V zgornjem kontekstu je pojmovanje selitve narodov povezano izključno z vdori Gotov, Germanov in Hunov in drugih vojaških ali roparskih tolp, med katere so skrivno in premeteno vrinjeni Slovani, ki jih sicer nihče direktno ne omenja, vendar pa jih prav tako nihče ne vidi nikjer v Evropi pred 5. ali 6. stol. naše ere. Vendar pa so tako Srbi kot Hrvati našli način, da se vrinejo v ta izmišljeni koncept preseljevanja narodov katerega evropski zgodovinarji in drugi akademiki utemeljujejo na podlagi gotskih in germanskih in končno hunskih vdorov in njihovih bitk z rimskimi legijami na področju rimskega imperija v času od druge polovice tretjega do šestega stoletja. Če so Slovani resnično potomci Venetov mora obstajati venetska kontinuiteta vse do danes, to je od pradavnine preko antike v srednji vek in naprej. Zato bi torej bilo potrebno bolj natančno pogledati tudi v rimsko obdobje in ugotoviti kje so bili Veneti takrat. Rimljani so dokaj dosledno dokumentirali že omenjene gotske, germanske in hunske vdore, vendar pa v rimskih in grških kronikah o Slovanih ni niti duha ne sluha.

Bilo bi se vredno posvetiti tudi dejstvu, da je kar lepo število rimskih cesarjev barbarskega porekla rojenih v Panoniji, Dalmaciji, Srbiji ter Bolgariji in možnostjo, da so na tak ali drugačen način bili povezani z venetskimi ali slovanskimi domačini. Tudi Goti so verjetno bili sorodni Slovanom (Venetom), prav tako Vandali kot tudi Germani so bili močno pomešani med Veneti. Moj namen tukaj je opozoriti na problem venetske ali slovanske kontinuitete, ki je Rim ni mogel ali pa smel prekiniti, če smemo verjeti da, so Slovani potomci Venetov in, če naj se upremo ideji, da so Karantanci nasledniki nekih Keltov in Germanov, kot trgijo uradni zgodovinarji.

Čeprav vemo, da se venetsko obdobje razsega od pred-antike do padca Rima in "barbarskih vdorov" smo tukaj omejeni na obdobje od vzpona in padca Rima, vendar pa se tudi ta slika prepleta tudi z Grki, Perzijci, Hetiti, antičnimi Makedonci in drugimi civilizacijami v Mali Aziji in tudi na indijskem pod-kontinentu. Vendar pa se, bolj kot verjamejo celo venetologi sami, prepleta tudi s Kelti in še posebej s Celinskimi Kelti. Res je, da med Kelti in Veneti obstajajo bistvene razlike, ampak med njimi najdemo tudi podobnosti, od katerih najpomembnejše so jezikovne. Zgodovinarjem je uspelo ustvariti popačeno sliko Keltov, ki so jih potem v zgodovini dosledno vrivali na mesto Venetov in to celo še potem, ko so se med sabo že zdavnaj bistveno etnično in organizacijsko razlikovali. Tako recimo so nam ustvarili sliko Balkana, kjer so povsem Venete povsem izrinili in jih prelevili v neko ilirsko iluzijo na ključna mesta pa so postavili Kelti kot recimo so Skordijci, (Skadarci, Scordisci) in Boji (Boians), vendar se "strokovnjaki" s svojo "keltizacijo" niso ustavili v Italiji in na Balkanu, ampak so Kelte poselili celo po Jugovzhodnih Alpah predvsem pa so karantanske prednike prelevili v Tavrijce (Tauriscis Noricis), Karme v Carne (Carnii) vse skupaj pa so zabelili še s severnimi Kimbri (Cimberians). Kot vidimo je uradnim zgodovinarjem uspelo Venete popolnoma izriniti iz vseh tradicionalno njihovih ozemelj in jih nadomestiti s Kelti.

Italijani si s pomočjo zahodnih jezikoslovcev na vse kriplje trudijo Sabince, Umbrijce, Antemnae, Caenina, Crustumerium, Sabine, Fidenae in druga plemena v Italiji prikazati kot nek proto-latinski superstratum. Na teh italijanskih dialektih, ki so bili prvotno venetskega porekla in na katere so v pred-antiki prvotno vplivali sorodni venetsko-grški migranti iz Grčije, ki so v času nastanka Rima bili prvotno romanizirani, v zadnji polovici prejšnjega tisočletja pa poitaljeni, podobno kot počno Etruskologi z etruščanščino, ne opravljajo jezikovnih analiz z namenom, da bi ugotovili pravo poreklo teh govorov, ampak iščejo načine, da bi zabrisali venetsko-slovanske sledove. Prvotno, dokler se ni pokazalo, da so Celinski Kelti v resnici govorili venetsko, so bili prepričani, da jim bo pri svoji jezikovni maškaradi lahko pomagala irščina in so zato vselej posvečali veliko pozornost Keltskim (Galskim) vdorom v času formiranja rimske republike. Vendar pa nam toponimi po vsej Italiji vključno z enim od najstarejših, namreč ime "Apenini", ki izvira iz besede apno in iz časov, ko o Keltih ali (Galcih) sploh še ni duha in ne sluha, zato ker so takrat to bili še naši davni skupni predniki Veneti, govorijo drugače!

V zgornjih nekaj odstavkih sem delno nakazal kaj vse bo potrebno razčistiti, preden bomo lahko končno spregovorili o naši avtohtonosti na področju Karantanije in končno tudi pred svetovno javnostjo razgalili resnico o tem kdo so bili naši predniki in ne nazadnje kdo smo mi sami. Kot je jasno že po naslovu rubrike ali poglavja v katerem je ta članek se bomo tukaj v glavnem posvetili Rimljanom in delno Etruščanom, bežno se bomo spotaknili tudi ob Galce, vendar le ti zaslužijo, da jih obdelamo samostojno v novem poglavju.

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005, 2007 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: