ANTIČNA EVROPA
K O N T R O L E
Začni po angleško (Swich to English)
- V S E B I N A -

Grki skozi venetsko prizmo
 
Rim in Rimljani
 
Etruščani (Raseni)
 
Veneti (Enetoi/Sloveneti)
 
 NOVOSTI 
Indija (Vindia);
Odkritje venetskega jezika v sanskrtu

 
Kdo so Indoevropejci
 
Makedonci
 
Anatolija: Hetiti, Frigijci
 
Afrika & vzh Sredozemlje
 
- J e z i k i   s p l o š n o -
Organizacija jezikov
 
 NOVO 
Semantična drevesa
 
 PRIPOROČAM 
Od kod Sanskrt
 
Kulturna delitev Evrope
vzdolž jezikovnih mejnikov
- P o v e z a v e -
Povezave
 
- Z a h v a l a -
Zahvala avtorja
 

   Avtor:   Igor Pirnovar
        © 2005, 2007, 2008,
            2009, 2010