K O N T R O L E
Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Kazalo teme Veneti
Uvod v temo venetski jezik
- V S E B I N A -

Uvod v temo Venetski jezik
 
Veneti bili enakopravni
 
Atestinske tablice
 
Pismenost so razširjali svečeniki
  3000 letna venetska slovnica
  Razodetje skrivnega sporočila
 
Revmatizem in Ttimužiad
Veneti vedo za Slovence
 
Napisi posvečeni Retiji
 
Zanimive Besede
 
Luna, Mesec in mesec
 
Od kod slovenske besede
 NOVO 
 
Drugi o venetščini
Komentar o Pääbovi knjigi
 

Slovar
 

Kazalo teme Veneti
Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Klikni kadar si se izgubil
Kliknite, če ste se izgubili, ali pa želite na zčetek.

   Avtor:   Igor Pirnovar
        © 2005, 2007