K O N T R O L E
Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Obnovi kazalo teme Vindia
Sanskrt - Uvod
- V S E B I N A -
Sanskrt - Uvod
Lista IE jezikov
Paleo-balkanski jeziki
Periodizacija iz Wiki
Od kod Sanskrt
Neolitski medij obveščanja
Kaj so Vede
Črkopis v sanskrtu
Brahmanski slovničarji
Semantična drevesa
  1. Pomen semantičnih dreves
  2. Nastanek čl. govorice
  3. Primarne besede
  4. Semantika v sanskrtu
  5. Metaforična semantika
     
  6. Potrditev metf. semantike?
- Indo-Iranska skupina-
Avesta jezik
Avesta slovar
SLOVAR SANSKRTA
Slovar
 

Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Klikni kadar si se izgubil
Kliknite, če ste se izgubili, ali pa želite na zčetek.

   Avtor:   Igor Pirnovar
        © 2005 - 2010