K O N T R O L E
Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Nastavi kazalo teme Grki
To ni lekcija iz antične gščine -- prva tema
- V S E B I N A -

To ni lekcija iz antične gščine

Razvoj Grščine

Migracije egipčanskih beguncev na Peloponez
Razlaga mikenske grščine je pomanjkljiva
Doba krščanstva in srednji vek

Mikenska grščina

Primeri iz mitologije

Afrodita
Zeus
Tantalove muke in Pelops
Jokasta, Oedipus,...

Primeri gr. toponimov

Prva helenizacija

Heleniz. v kršč. obleki

Moderna helenizacija

Iz grških slovarjev
 
Sidro ali čer
Zlato ali križ
 
GRŠKI SLOVAR
Uvod (na stotine besed)

A-D      E-G      H-K
L-O      P-S      T-Z

 

Nastavi kazalo teme Grki
Nastavi začetbo kazalo (tu na levi) / Domov; (Home)
Klikni kadar si se izgubil
Kliknite, če ste se izgubili, ali pa želite na zčetek.

   Avtor:   Igor Pirnovar
        © 2005, 2007