Prva helenizacija
Avtor: Igor Pirnovar

Uvod

Začetki helenizacije so bili neobčutljivi

Vpeljevanje pojma barbar 


 

Uvod

 

Začetki helenizacije so bili neobčutljivi

Za uvod v razlago začetkov prve helenizacije naj vas spomnim, da smo zgodovinske okoliščine tega časa že spoznali v poglavju »Grška mitologija kot zgodovinski izvor« ali krajši naslov »Gr.Mit. v pomoč«. Tukaj lahko preletitmo nekaj vrstic od tam, da si osvežimo spomin.

Vojaško šibkejši in manj številni premožni prišleki so se trudili, da bi prepričali domačine na podeželju, naj prestopijo na njihovo stran in jih sprejmejo za svoje vladarje. Za vsako ceno so se morali izogniti konfliktom, ki bi nedvomno vodili v oborožene spopade.

V teh okoliščinah, ko so prvotno hoteli najbrž le za nekaj časa odlagati oborožene konflikte s staroselci, se je verjetno izoblikovala veliko sprejemljivejša ideja o povsem miroljubni pridobitvi in predvsem tudi podreditvi lokalnega prebivalstva. Sebi v prid so premeteno izumili zelo prepričljive v božja verovanja »zavite« argumente, ki bodo zoreli še nekaj generacij med tem, ko bodo sami še dodatno počasi širili mite o svojih božjih prednikih kateri, da jih bodo domorodci sprejeli naj bi izvirala tudi iz staroselskih verovanj.

Tukaj nas zanima to obdobje v jezikovnem smislu. Kako se je takrat razvijal grški jezik, ali je sploh že obstajal in kaj, če se sploh lahko to lahko vprašamo, vemo o njem v tedanjih časih in okoliščinah.

 

Vpeljevanje pojma barbar

 

o o o

 

 


Izbor glavnih tem (Veneti, Grki, Etr...)         Izbor glavnih tem

 

Document:
©2005 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: