Iz Grških Slovarjev

Avtor: Igor Pirnovar

Uvod
Stara grščina ima na stotine besed za iste pojme
Mikenska grščina ni nastala iz sodobne grščine

 


 

Uvod

 

Pri natančnejšem predvsem pa pozornem branju antičnega grškega slovarja najdemo veliko podobnosti z drugimi evropskimi jeziki in seveda tudi s slovanskimi. Vendar pa je zanimivo, da zahodni kot tudi grški jezikoslovci kronološko in zaradi tega tudi vsebinsko kot tudi slovnično povsem napačno tolmačijo te podobnosti. Ni presenetljivo, da je te zmote pripisovati tradicionalnemu razumevanju pojavitve Slovanov na evropskem zgodovinskem prizorišču kar več tisoč let po tem, ko se je izoblikoval grški jezik.

 

Stara grščina ima na stotine besed za iste pojme

 

Kot boste videli, je za staro grščino značilno, da obstaja zelo veliko različnih besed za isti pojem ali pomen. Kdor se je seznanil z mojo študijo o razliki med starimi in novimi jeziki, za katere dosledno velja, da se delijo vzdolž organizacije in strukture svojih besednih zakladov ter globine slovničnih struktur, z enim ekstremom popolnoma sploščenih, in drugim, drevesno razvejanih ter nepredvideno globokih struktur, bo takoj spoznal da, če bi sodili po pojavu velikega števila različnih besed za isti pojem, grščino razvrščamo bliže k ploščatim organizacijam. Torej to je, nasprotno kot verjetno marsikdo med bralci misli za grščino, značilnost mlajših jezikov.

Ampak pustimo te tehnične malenkosti in poglejmo primere, ki nam dajejo podlago za boljše razumevanje tega problema. V članku »Grški besedi križ in zlato« sem na dolgo in široko razčlenil grško besedo za zlato »chrusos« ( χρυσοσ ). Kogar zanimajo podrobnosti, naj si ogleda ( primer besede zlato - gold ). Tam smo videli, da pri iskanju besede zlato (gold) elektronski iskalci vrnejo več kot 250 besed iz tekstov antičnih piscev, ki so jih prevajali kot zlat ali zlato (gold, golden). V povprečju ne boste dobili manj kot 70 različnih besed po pojmu ali pomenu. To kar nam ta rezultat pove je ali, da so prevajalci ugibali in niso pravilno prevedli besede za nek pojem pomen, ali pa da je za nek pomen v različnih krajih in nemalokrat ob različnih časih bila uporabljana drugačna beseda. Ta pojav je tipičen tudi pri Etruščanih in branju etruščanskega jezika!

 

Mikenska grščina ni nastala iz sodobne grščine

 

To je zelo resno in najbolj pereče vprašanje ali celo očitek tolmačenja mikenske grščine iz glinastih ploščic najdenih v Pilosu in na Kreti. Čeprav sploh ne trdim, da je pomembno delo slavnega jezikoslovca amaterja Michaela Ventrisa na kakršen koli način v celoti nevzdržno, pa vendar je naredil nekaj večjih napak, ko je vse svoje razlage dosledno in izključno izvajal le iz grščine. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da so v akademskih krogih verjetno začeli vključevati v grške antične slovarje marsikatere ventrisova zmotne in neutemeljene zaključke in rezultate. Točno tako je v preteklosti, ko jezikoslovja sploh še niso poznali, prišlo do deformacije grškega jezika, ko so nepoznavalci interpretirali in ugibali pomene besed in tekstov in so se njihove dostikrat zmotne razlage skozi stoletja ohranile in jezikoslovno »uzakonile«.

 

 


Izbor glavnih tem (Veneti, Grki, Etr...)         Izbor glavnih tem

 

©2006


Document:
URL:
Last Updated: