Napisi z besedami skupine sval-
Avtor: Igor Pirnovar

 

Uvod    

Tabela napisov skupine sval-

 


 

Uvod

Kot lahko vidite v napisih so besede "svalce, svalci,..." običajno v na nagrobnih napisih skupaj s številkami, ki jih lahko razumemo kot starost umrlega. Etruskologi so prevajali te besede kot: živel, živela, živel do,... Vendar pa je tudi zanimivo, da v teh napisih običajno najdemo poleg tudi besedo "avil". Za etruskologe "avil" pomeni leto. Tako je mogoče kombinacije besed kot recimo "...svalce .avil .+lxvi+ ..." interpretirati kot "... živel 66 let ...". To so sicer zelo logični prevodi, vendar pa postane interpretacija besede "avil", ki jo prevajajo kot "leto" in jo lahko najdemo še vsaj v 150 drugih napisih zelo sporna.

Poglejmo si kako etruskologi definirajo to skupino besed v svojih slovarjih:

Ni potrebno posebej poudarjati, da se naše razlage bistveno razlikujejo od zgornjih. Predvsem, je za etruskologe tipično, da v principu ignorirajo vsakršno semantično ali pa drugače smiselno jezikovno primerjavo s katerim koli jezikom, čeprav se temu vedno ne morejo izogniti, še posebej ne takrat, ko v primerjavi ni mogoče videti veze do venetskega t.j. do slovanskih jezikov. Vse drugo kot bi recimo bila podobnost z grščino, latinščino, keltščino, ali pa kakim germanskim jezikom pa je sicer vredno obesiti na veliki zvon. V naslednji listi lahko vidimo zakaj so etruskologi zamolčali del možnega argumenta v obrambi svojih razlage!?

  1. Etr:(Etrlgs):sval=živel="he lived"
  2. Sanskrit:žvau=horse, živina="live cattle" -.
  3. Slov:žival=animal;     Slov.Dialect:(žvau=konj [horse])

Poglejmo še našo primerjalno metodo:

sval-
Etruscan Slovene English Etruscologists
sval zaviti, zvalkati, mumificirati; - glej:(l)svalena, svalce (..clenar.sval.cn..)
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)
- glej:[ela-p128]

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

to wrap, band, to roll; to mummify; NOTE: the Etruscologists keep getting inspired in Slavic languages Slov:(sval=živel="he lived"), and in Sanskrit:(žvau=horse, Slov:živina="live cattle" - which lives), however they always deny this linguistic relationship. { sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?"; { svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
svalas zaviješ, zvalkaš, mumificiraš
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

you wrap, bind, roll; you mummify; NOTE: the Etruscologists keep getting inspired in Slavic languages Slov:(sval=živel="he lived"), and in Sanskrit:(žvau=horse, Slov:živina="live cattle" - which lives), however they always deny this linguistic relationship.

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

{ sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?";
{ svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
svalce svalke, zvaljas, svalki, mumije, zavite, zvaljane;
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

the wrappings, bandages, rolles (Genitive); the mummy (Genitive);
NOTE: the Etruscologists keep getting inspired in Slavic languages Slov:(sval=živel="he lived"), and in Sanskrit:(žvau=horse, Slov:živina="live cattle" - which lives), however they always deny this linguistic relationship.

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

{ sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?";
{ svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
sval.cn z/svalkana (..clenar.sval.cn.-u-i.ceri-unce..) (laris.avle.larisal.clenar..)
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

wrapped, bandaged, rolled; to mummified (Singular, Masculine, 1st person) { sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?";
{ svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
svalena zavaljana, mumificirana [ glej:lsvalena ]
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (ž

Ni potrebno posebej poudarjati, da se na[e razlage bistveno razlikujejo od zgornjih. Predvsem, je za etruskologe tipično, da ignorirajo vsakršno semantično ali pa drugače smiselno jezikovno primerjavo s katerim koli jezikom, čeprav se temu vedno ne morejo izogniti.

Poglejmo še našo primerjalno metodo:vau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

wrapped, bandaged, rolled; to mummified (Singular, Feminine, 2nd person) { sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?";
{ svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
svaleni zvaljani - SrHr:svaleni=zvaljani
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

wrapped, bandaged, rolled; to mummified (Plural, Masculine, 1st person) { sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?";
{ svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
svalOas zvaljaš, svalkaš, mumificiraš (zaviješ);
POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

he/she wrapped, binded, rolled; he/she mummified { sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?"; { svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"

avil
Etruscan Slovene English Etruscologists
avil "mrtva duša oživi / vstane"; ovil, življenje, živega, živel (oviti življenje): ovil - glej:(sentes.l.S.svalce.avil.+lxxx+);

[V=>B] ubil, umoril, uničil - SCS:ubit'=ubiti - "ubiti jajce/krakniti dušo"; vile=dekleta
-- glejTudi:azil, avil, avileS, aville, avils, avilesca, avi, aule, avle, avl...; aulez

"revival of a dead soul"; he wrapped; life, to revive; [V=>B]avil=ubil="to kill" "year"

 

Tabela napisov skupine sval-

 

Kot vselej tabela še ni dokončna, veliko napisov bi se dalo še bolje prevesti vendar, ker smo še v raziskovalni fazi in imamo obdelano komaj kako petino našega etruščanskega slovarja je bolje, da še malo počakamo preden začnemo z bolj intenzivnim razvozlavanjem napisov.

Inscriptions sval- - svalki (rolls)
lsvalena ca-05: ranOu .lsvalena
Slovensko: "(pre)rano/zgodaj zavaljana"
English: (Wrapped too soon)
sval, sval.cn ca-06: laris .avle .larisal .clenar .sval.cn .SuOi .cEriXunce .apac .atic .saniSva .Oui .cesu .clavtieSuras .i; [ig-glej-001/tq-06]
Slovensko: "Gospod (lord) življenja, duša očiščena v prehodu povita na grmadi 'žrtvenika' kot (naj bi) ... v sen prešla tukaj čez ..."
English: (Lord of the life, soul clensed in transit wrapped on the funeral-pile as a sacrificial lam let it ... pass into a dream, over this crossing)
svalas avl[e .al]eOnas[ .a]rnOal .cla[n .]OanXvilusc .ruvfial .zilaX[nce] .spureOi .apasi .svalas .marunuXva .cepen .tenu .eprOnevc .eslz .te[nu] .eprOieva .eslz
svalasi tu-03: a[] .aleOnas .SeOreSa .neSs .sacn[] .clensi .muleO .svalasi .zilaXnuce .lupuce .munisuleO .calu .avils .75 .lupu
Slovensko: "... šla od nas duša živa, še ni začela čiščenja molitve odvijanje živečega, lupljenje ko bog Muni zaklel/razsodil grešno živel 75 lupin"
English: (... went away soul alive, they didn't begin the cleansing prayer and wrapping of the live man, peeling, when God Muni ruled he had 75 wrappings (years))
svalas vel .aXu .svalas .+lii+ .a
svalc aninei .Oana .S .svalc- .+iiiii+
svalce alSinas .ma .svalce .avil .+lxvi+
svalce tq-06: aninas .vel .velus .apanes .Surnus .s .canO .travzi .scunsi .cates .tev .sacu .svalce .avils .+xxxxiii+ .saSuOi .ceriXunce .saniSa .Oui .puts
Etruscologists: (..saSuOi.ceriXunce.. = ..he built four tombs..;) ???
eL-p83
svalce tq-04: arnO .apunas .velus .ma[] .maX .cezpalX .avil .svalce
Slovensko: (1) "Zaslužil bogastvo ... da mogel je preko in zavil svalke"; (2) "Zgodaj bogastvo ... mogel čez pasti je in zaviti svalke"
English: (Early the riches ... so he coulg fall beyond wrapping the rolls)
Etruscologists: (Arnth Apunas [sun of] Vel, lived 85 years)
tle-094, eL-p85
svalce catni .SeOra .puia .amce .spitus .larOal .svalce .avil .+xxxi+
svalce tq-05: felsnas .la .leOes .svalce .avil .+cvi+ .murce .capuetleXe .hanipaluscle; [ Orig, glej:Ig ]
Etruscologists: "Felsana Laris (son) of (Felsanas) Lethe, lived 106 years. He lived (?) at Capua. (He) was enrolled in (the army) of Hannibal (or was wounded by those of Hannibal)"
eL-p179
svalce tq-05: felsnas .la .leO .es .svalce .avil .+cvi+ .mur .c .e .capue .t .leXehani .pal .u .scle ;Ig: [capuetleXe.hanipaluscle=capue.t.leXehani.pal.u.scle]-glej:Orig (ABOVE)
Slovensko: "Bogato truplo ležece je v mumijo 106 krat zavito, umrl je ko je kapo tu odložil in padel v 'skripce' (scle)"
English: (The body of our highness (reach man) laying here into a mummy 106 times wrapped, died when they hanged their hat and fell in troubles.)
Etruscologists: "Felsana Laris (son) of (Felsanas) Lethe, lived 106 years. He lived (?) at Capua. (He) was enrolled in (the army) of Hannibal (or was wounded by those of Hannibal)"
eL-p179
svalce ]i .ramaOa .velus .vestrcnial .puia .[am]ce .larOal .larOa[liSl]a .svalce .+xix+
svalce larO .[pruSln]as .vel[u]s .pruS[lnas][]viu .lupr[] .eteri .ceisat[ru][] .[sv]alce
svalce lucer .laOerna .svalce .avil .+xxvi+
svalce metli .arnOi .puia .amce .spitus .larOal .svalce .avil .+lxiiii+ .ci .clenar .acnanas .arce
svalce nemtinas .S .S .svalce .avil .+lii+
svalce paprsinei .Oan[a] .v .svalce .avil .+liii+
svalce ramaOvipia .svalce .avil[]+ix+ .-cevis .va[]ce
svalce ]rus .S .larces .svalce .avils .+lii+
svalce ruvfni .ramOas .lr .svalce .avil .+lx+
svalce sentes .l .S .svalce .avil .+lxxx+
svalce sepres .a .a .+vi+ .svalce .avil .+xl+
svalce spitus .larO .larOal .svalce .+lxiii+ .huSur .maXacnanas .arce .maniim .mlace .farOne .faluOras
svalce spitus .vel .larOal .svalce .avil .+xviii+
svalce spurinaS .a .S .svalce .avil .+xxxv+
svalce vilasnei .racisviteSa .svalce .avi[l] .+l+[
svalce ] .vipiOenes .arnOal .svalce .avil .+lxxii+
svalena ranOu .lsvalena
svaleni zilci .ceisiniesi .v .[]esic .v .v .clevsinas[]teis .Ouls .rutzs .su[]umis .[] .ipa .ilOcv[]ti .Ounis .rens .tenaO[]ine .esis .svaleni .t[]ar .ilOcvav .tenaOa[]se .fateltre .lua .ei .[]ic .am .san .Ouni .am
svalOas tq-01: velOur .partunus .larisaliSa .clan .ramOas .c .uclnial .zilX .c .eXa .ne .ritenOas .avil .svalOas .+lxxxii+
Slovensko: "Velikaš (Pri Velo Rasenih) loči dušo od trupla kralja (pripadnika bogov), ki je bila ujeta v, živečem 82 let, ki se ne ga more priklicati nazak k življenju potem, ko ga zaviješ (mumificiraš)."
English: (Highness, separate the soul of the king, which resided in this body of our king for 82 years, which can not return to the world of living after it is mummified.)
uvia cp0-05: hasti .uvia
Slovensko: "Žrtvovalne darove zavija (svalci!)"
English: Wrapping sacrificial gifts

 


Legenda simbolov v etruščanskih napisih

Branje etruščanskih napisov je enostavno. Že kratek pogled v tabelo simbolov na koncu tega odstavka bi moral zadostovati. Za tiste, ki raje berejo navodila pa naj bo ta kratki opis spodaj. Najbolj pomembno se mi zdi vedeti, da veliko črko "O" lahko beremo na več načinov. Prva možnost je lahko grška črka "theta"="th", ki so jo Etruščani včasih brali kot "t" ali "s" ali pa kar kot naš "o". To zadnjo možnost branja po naše je dodal Matej Bor. Veliko črko "S" vedno čitamo kot naš "š". Veliko črko "X" lahko beremo kot mehkonebne "k, g, h", ali pa neben "č" ali grški "khi". Oglati oklepaji kot v "[ ], [...], [--a-]" običajno označujejo manjkajoče ali poškodovane črke. Osamljeni odprti oglati oklepaj "[" se lahko pojavi le na koncu napisa in pomeni, da od tam naprej manjka ves tekst. Osamljeni zaprti oglati oklepaj "]" se lahko pojavi le na začetku napisa in pomeni, da pred njim manjka ves tekst.

Simboli v etruščanskih napisih
Simbol Razlaga
"O" (veliki o)th, t, s, o
"X" (veliki x)k, g, h, ch
"S" (veliki s)sh, (š)
"]" (desni oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke pred oklepajem
"[" (levi oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke za oklepajem
" [ ] (oklepaja)"manjkajoče ali poškodovane črke med oklepajema [ ]
" - " (minus)ena manjkajoča črka
"x" (mali x)ena manjkajoča črka
"." (pika)razdelek med besedami
";" (podpičje)konec napisa, običajno začetek komentarja
" " (praznina)vsa prazna mesta ignoriramo

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: