Naša razlaga etruščanskih napisiov "mul*"
Avtor: Igor Pirnovar

Primerjava z razlagami etruskologov

Ko sem pred leti odkril kako so v knjigi "Etruscan Art" avtorja Nigel Spivy-ja etruskologi razložili besedo mulvanica sem bil šokiran vendar pa ne presenečen. Presenetilo pa me je dejstvo, da človek najde to razlago v knjigi o etruščanski umetnosti in ne med knjigami in teksti, ki obravnavajo etruščanski jezik. Še bolj me moti, da za te razlage ni prave jezikovne podlage in mogoče celo ne pravega znanja. Ob tem človek postane skeptičen glede strokovnosti dela, ki so ga na etruščanskem jeziku opravili jezikoslovci -etruskologi. Poglejmo kaj so zapisali (posvetite pozornost napihnjenemu in jezikovno praznemu smislu njihove razlage):

Najbolj zgodni etruščanski napisi, ki jih dejansko najdemo večinoma na posodah za pitje in kovinskem nakitu, v glavnem sledijo protokolu izmenjave daril :
(ORIGINAL: The earliest Etruscan inscriptions, in fact, are mostly found on on drinking vessels and metal jewelry, and mostly relate to the protocol of gift exchange:)
Etruščansko Angleško Slovensko
Mi mulu ... I was given by ...       Sem bil podarjen od ...
Mini muluvanice ...       I am the gift of ...       Sem darilo od ...
"izpraskana" formula na teh "govorečih predmetih" izraža vzorčne primera recipročne obveznosti kot darovanja med etruščanskimi aristokrati v zgodnjem sedmem stoletju pred n. št.
(ORIGINAL: the scratched formulae of these "speaking objects" enunciate the patterns of reciprocal obligation and endowment among Etruscan aristocrats in the early seventh century BC. ...)
Posledica tega je, da besedo muluvanica najdemo med naslednjimi vnosi, ki so jih etruskologi odkrili ali pa si jih kratko malo izmislili (nekaterih ni najti v nobenem napisu) v vsakem njihovem slovarju Etruščanskega jezika.
Fabrikacija besed mul... v slovarjih etruskologov
Etruscan English
mul-, mul-a, mul-i, mul-u, mul-une, mul-veni, mul-eni-ke, mul vani-ce, mul-ve-ne-ke, mul-vunu-ke, mul-uvani-ce to offer, to dedicate as an ex-voto (votive=zaobljubljen)
V zgornji razpredelnici so si etruskologi kratko malo izmislili vnose mul-, mul-a, mul-i, ki jih razlagajo v skladu s prav tako za lase privlečenimi pravili indoevropejske slovnice in slavne "zvezdice", ki jo radi nalepijo za okrajšavami kot so one prej omenjene, katere čisto brez vsake podlage razglasijo za korene besed, za katere si nato lahko poljubno izmišljajo kakršnekoli pripone in predpone. Ni treba posebej poudarjati, da na osnovi napisov, ki jih najdemo etruskologi nimajo prave podlage za svoje trditve, še posebej ne za njihove izmišljene korene mul-, mul-a, mul-i in kar bi radi na osnovi le teh potem "ustvarili". Prav tako je njihova razlaga brez prave teže. Seveda, če bi nam lahko demonstrirali, da se da njihove predloge dosledno uporabljati, bi jih z veseljem sprejeli, toda tega jim ni uspelo in na žalost jih ne moremo videti drugače kot produkt bujne fantazije in vroče želje oddaljiti se od rešitve do katere tako enostavno pridemo s pomočjo slovanskih jezikov.

Kot sem že rekel, so zgornja sklepanja etruskologov brez vsakršne podlage, kljub temu pa so kar logična in bi bila ustrezne v primeru, če ne bi obstajala boljša možnost in, če takrat etruščanski sosedje in morda celo njihovi sorodniki ne bi bili Veneti. Kot lahko iz številnih etruščanskih napisov so Veneti živeli ali delovali med Etruščani. V venetskem in v slovanskih jezikih za besede, ki jih tukaj raziskujemo, te besede pomenijo točno tisto, kar bi pričakovali ne le za napise v katerih se pojavljajo, ampak tudi v okoliščinah v katerih so našli velik del teh napisov. Zato je edino pravilno, da preverimo tudi možnosti, da so te besede sorodne venetskim in torej tudi slovanskim. Sledi razpredelnica pomenov besede mulvanica, njenih izpeljank in sorodnic v slovenščini.

Slovenski pomeni besed mul...
Etruščansko Slovensko Angleško
mulu moliti: molu, moli, molila, molimo, molmo, molite, molijo, ... to pray, to ask (I pray, you pray, he/she/it prays, ...
mulu malo: mali, mala, malo, malu, ... litle, small: (masculine, fem, neutr) ...
muluana molitev, (muluane=molitve) the prayer, (muluane=of/for a prayer)
muluve moleč, molitev: molitve, molitvi, ... praying, the prayer, of the prayer, to the prayer ...
muluveneke molitvenik: molitvenika, molitveniku ... the altar, of the altar, to the alatr, ...
van van, ... the heaven, ...
vanica, vanice vanica, vanice ... the heavenly drink, the libation: of the the heavenly drink, of the libation, ...
u-vani-ka, u-vani-ca v vanu ki/ko/ča in the heaven in which, or where
mulu-vanice malo vanice a little of the heavenly drink
muluvanica obredna pijača, pijača (medica, žganje, pivo, vino) ceremonial drink, drink (beverage, brandy, beer, vine)
Sledi tabela večine etruščanskih napisov, ki vsebujejo niz črk "mul..." ali pa so na nek način smiselno povezane s pomeni skritimi v besedi mulvanica in v njenih izpeljankah ter sorodnicah. Nekateri napisi imajo več možnih rešitev (prevodov), ločenih s podpičjem, nekateri pa so povsem brez prevoda, ker nisem uspel najti ustreznega prevoda. Kogar zanima kako so prevajali napis etruskologi sem njihovo verzijo, če sem jo uspel najti, zapisal pod rdečo črto.

Naj vas opozorim, da ne smatram moje prevode kot nekaj končnega, saj še vedno nimamo končnega etruščanskega slovarja. Konec koncev so to le poizkusi, ki so se statistično v tem času pokazali najbolj primerni. Eden od mojih namenov tukaj je, da širši javnosti omogočim bolj sistematični in lažji dostop do etruščanskih napisov.

 

Tabela dosedanjih prevodov etruščanskih napisov skupine mul...
Word Inscriprion
mula[ mi.aranO.mula[---]s

You pray early - "zgodaj moliš /prosiš"
muleanice
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
[mi]ni.muleanice.la[
mulenike mi.avileS.titeS.[ ]Xsie.mulenike; Igor-ERR:[ ]Xsie=muXsie
mi.avileS.titeS.muXsie.mulenike

Call for his life you should at the altar - "Klicat k življenju mu moral bi pri molitveniku"
Translated by Etruscologists:
I (belong to) Avile Tite [...]uchsie dedicated (me) - "Sem (last) Avile Tite podaril me je [...]uchsie"
Etruscan Slovene English Etruscologists
mi jaz, mi, jaz sem I, to/for/from me, I am I, me
avileS življenje, živeči, živiš life, one who's alive, you live avile = Aulus
titeS klicati, klicani call, called tite = name(M), family name
muXsie morati, moči, mogel/mohel must, would, can, ... muX = to fold
mulenike molitvenik, božji napoj altar, magic potion (he) dedicated (me)
muleO a[ ].aleOnas.SeOreSa.neSs.sacn[ ].clensi.muleO.svalasi .zilaXnuce.lupuce.munisuleO.calu.avils.75.lupu

... departed living sole not starting the cleansing prayer, unbounding the life, the pilling when Thunder god swears / judges over the sinful life of 75 shells (years) - "... šla od nas duša živa, še ni začela čiščenja molitve odvijanje življenja, ob lupljenju ko bog Muni zaklel/razsodil grešno živel 75 lupin"
Etruscan Slovene English Etruscologists
aleOnas odšel od nas; ojti, iti - (Rus:ujehat) He/She went away from us
SeOre, SeOreSa živa duša, še orje, deluje living sole name
-re=(M), -ra=(F)
neSs ne, še ni no, not yet
sacn[ ] začni; posrkaj - poljubi; vtakni v vrečo to start / begin; suck, love; to put into a sack
clensi očisti, operi to clean, to purify
muleO moliti, molil to pray, prayed
svalasi svalki, zvalki, zaviti, zvaljati the rolls, to roll, to roll up
zilaXnuce življenje, življenju, živečemu the life, to/for the life, to the living
lupuce, lupu olupil; lepo; jedro, olupljeno notranjščino (jajca, duše, sadeža) peel; nice; kernel, core of the stone shell
munisuleO, munisvleO, municleO, municlet, municlat meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god) my curse; cursed by god Muni (Thunder); - (Muni=Htt:Storm god)
calu kalil, blatil, mazal, grešil; umazan< to smear, smear up; to sin; dirty
avils življenje, živel; oživel (dušo); uničil, ubil life, to live, to revive; destroy / kill
mulsle
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mlaX.Oanra.calus.cecnia. avil.mime.nicac.ma(pi,r,ii)ca .lurcac.eO.turit.neslman. rivaX.leScem.tnuc.asi.Suris .eisteis.evitiuras.mulsle. mlaX.ilaXe.tins.lursOtev .huviOun.luOsOsal.aBrsnaces
mulsuna vl.tite.mulsuna
mulu mi.hirumesi.mulu

pray my (poor) sick one pray - "mi bolehni (hirajoči) moli/l"
mulu mi.licineSi.mulu.hirsunaieSi

Let the prayer help the sick - "Naj mi ozdravi molitev boleče / onemogle"
mulu mi.mulu.licinSei.velXainaSi

 • Let's pray for healing to our majestic master; - "Molimo za ozdravitev k našemu velčanstvu";
 • Lets lick a little our majestic master - "Malo lizali/zdravili naše velčanstvo"
mulu mi.mulu.kaviiesi

in prayer pierce (let's pierce a little) - "Mi malo/z molitvijo luknjaj"
mulu mi.mulu.laricesi

 • Let's pray to the ghosts; - "Moli mi k strahovom";
 • Let's pray for the hounting to begin; - "Molimo, da bi strašilo"
 • You did reign (haunt / guard) some - "Si mi malo gospodoval/strašil/čuval"
mulu
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mi.mulu.laricesi.p[ ]spunaiesi.clinsi.velOurusi .lar-s.ruvries
mi.mulu.laricesi.p--l---spunaiesi. clinsi.velOurusi .lar-s.ruvries

Let's pray to the ghost, and fulfil in a chant our majestic master's constable spirit - "moli mi k strahovom, izpolnjujoč zaklinjanja velikaševemu duhu biriča"
mulu mi.mulu.larisale.velXainasi

 • Let's pray to the haunting of our majestic master; - "Molimo k strahovom velič anstva našega";
 • Our majestic master has reigned over us for a while - "so mi/nam malo gospodovali naši velikaši"
mulu mi.mulu.mlac.mi.zavena

 • You barely pray, hey you, on the outside; - "Vi zunaj mlahavo mi molite";
 • It's a bit wet outside - "Zunaj je malo vlažno / mlačno"
mulu mi.larOiale.melacinasi.mulu
mulu mi.mulu.araOiale.OanaXvilus.prasanaia

I prayed and feared the questions of the God of all gods - "Sem molil in se bal (garal) Boga vseh bogov vprašanj"
mulu mi.mulu.avi[ ]aX.m[l]akasi
mulu
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mi.mulu.larile.zili.mlaX

I pray to the lord / master and live moderately - "Molim gospodu in živim skromno (mlahavo)"
mulu mi.venelusi.aXesi.mulu.emini.evrtun

 • The departing to the underworld pray to [...]; - "V onstranstvo odhajajoči [aXesi=?] molijo [evrtun=?]";
 • The magic potion (bear) always (evrtun=every turn) a bit quenches my thirst - "Tudi mene pivo/napoj vedno malo poteši"
mulu mi.venelusi.haOilnasi.mulu

 • The departing to the underworld prays to the all mighti; - "V onstranstvo odhajajoči k našemu silnemu moli";
 • Drink the magic potion and to the all mighti pray - "Popij napoja in k našemu silnemu moli"
mulu
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
nac.eme.urui.OalOilen.iOal.iX.ememe.snamer.tanSina.mulu

While wantons ate, Tantalus fed them with the food meant for a delicate prayer. - "Ko jedla je rulja, Tantal pital jih s hrano za tankočutno molitev"
muluane
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tri.Ouni.Sunu.pazu.muluane

Three horns (rams) loudly (alerted) guard the (preparation of) magic potion (brandy) - "Trije ovni/rogovi budno/glasno pazijo medice"
muluaniX mi.aXu.muluaniX
muluevneke mine.viku.muluevneke.arpaS.kamaia
mulune mi.murs.arnOal.veteS.nufreS.laris.vete.mulune.laOia .petruni.mulune

The dead earned the shelter of eternal Nefrtiti's spirit and the prayer of the master of souls still caught in their prayers in their stone shells. - "Mrtvi si pridobi večne Nefretite duha zavetje in moliltve gospodarja v kamnite lupine ujetih duš moliltve"
muluvace mi.Oancvilus.kanzina.venel.muluvace.Setiu.uOuv.teOun .vuvze

When the God of all gods (OanXvil) opens the underworld, throw the libation brandy, into the funeral fire so the god Tesun may take it. - "Ko mi Bog vseh bogov (OanXvil) odpre onstranstvo, napoj sveti vsuj v ogenj, da ga pogrebni plamen (bog Tesun) vzame"
muluvana mi.hanFinasi.avhircinasi.muluvana
muluvaneke
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
[a]veleS.feluskeS.tuSnutal[a][ ]panalaS.mini.muluvaneke .hirumina.phersnalaS; - Palottino

[a]veleS.BeluskeS.tuSnut.al[a][ ].panal.aS.minimul.u. vane.ke.hir.umi-.aBersna.X.sa; - Bor


Avleš Beluskeš, is asleep here. He ruled until he passed away. When in heaven, may the troubles of the mind clear up - "Avleš Beluskeš spi tu. Vladal je, dokler ni preminil. V nebesih (vanu) ko (bo) tegobe uma naj se zjasnijo." (Translated by M. Bor)
Translated by Etruscologists (Palottino) :
Of Avele Feluske, [son of] Tusnute and of [...] panalaš Hirumina Phersnalaš dedicated to me - "Avele Feluske, [sin] Tusnute in [...] [ panalaš ?] Hirumina Phersnalaš mi je podaril"
muluvanece
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mini.muluv[an]ece.avile.vipiiennas
mini.muluv[an]ece.a.vile.vipiien.nas
mini.mulu.v[an]e.ce.avile.vipiien.nas

 • Give me the magic potion (brandy), so divas intoxicate us; - "Daj mi medice, da nas vile opojijo";
 • Give me the magic potion (brandy), so life / death intoxicates us; - "Daj mi medice, da življenje / smrt opoji nas"

Translated by Etruscologists:
I am the gift of Aulus Vibenna - "Jaz sem darilo Aulusa Vibenne"
muluvanice [mini.mulu]vanice.[la]rice.hvuluves

Give me the brandy to say thanks (to toast) to the master (good master's spirit) - "Daj mi medico v zaahvalo gospodovi duši"
muluvanice [mini.mul]uvanice.larice.k[
muluvanice laris.velkasna[s.mini.muluvanice].menervas
muluvanice mi.aranO.ramuOaSi.veStiricinala.muluvanice

 • You earned the Ram's comfort 'in four beginnings' of the magic potion; - "Zaslužil ovna tešiti 'v 4-ih začetkih' božjega napoja";
 • You early comfort the Ram in four jars of the magic potion - "Zgodaj rama tešite v 4-ih posodah božanskega napoja"
m[uluv]anice mini.m[uluv]anice.mamarce.apuniie
This inscription is from: [Latium - vas, Lavinium / 8390]
(compare with next)
 • Fill up my intoxicating brandy; - "Medice omamljujoče mi napolnite";
 • Fill my brandy up to the mark; - "Medice do roba / oznake mi napolnite";
 • Fill up my brandy, I've got money - "Medice mi napolnite, imam denar"
muluvanice mini.muluvanice.mamarce.apuniie.venala
From: the book Etruscan Civilization by Sybille Haynes (p:69/Tle:34)
(compare with previous)
 • Fill up my intoxicating brandy for the next world; - "Medice omamljujoče za v onstranstvo mi napolnite";
 • Fill my brandy for the next world up to the mark; - "Medice do roba / oznake za v onstranstvo mi napolnite";
 • Fill up my brandy for the next world, I've got money - "Za v onstranstvo medice mi napolnite, imam denar"
Translated by Etruscologists (Palottino) :
Mamarce Apuniie geve me to Venai (here the verb muluvanice from the root mul- is used) - "Mamarce Apuniie me je dal Venai-ju (tukaj je uporabljen mul- kot koren glagola dati)"
Author's comment: If you care to look just one entry above this one in the table, (the inscription from: [Latium - vas, Lavinium / 8390], you'll notice there is no word "venala" there, so the meaning of the comment: "(here the verb muluvanice from the root mul- is used)" becomes rather problematic.
muluvanice mini.mulvanice.mamarce.quOaniie[
mini.mulvanice.mamarce.quaniie[
mini.mulvanice.mamarce.qusaniie[;Ig:[O=S]

 • Give me intoxicating brandy [quOaniie=?]; - "Daj mi medice, omamljujoče [quOaniie=?]";
 • Give me brandy up to the mark [quOaniie=?]; - "Daj mi medice do roba / oznake [quOaniie=?]";
 • Give me brandy, I ve'got plenty of money; - "Daj mi medice imam dovolj denarce"
 • Give me brandy, I ve'got money shekels; - "Daj mi medice imam denarce [quOaniie=srebrnike (šekle)]"
muluvanice mini.muluvanice.piana.veleOnice

Give me the magic potion, her majesty's drunk (NOTE: pun / a play on words) - "Meni božanskega napoja, je pijana 'velikanka' (besedna igra)"
muluvanice mini.Spurie.utaS.muluvanice

Give me the consolatory (vivifying) magic potion for my hurting (empty) stomach - "Daj mi utehe (na tešče) oživljajoče (vzbujajoče) medice"
muluvanice mini.muluvanice.pisna.perkena
muluvanice mini.muluvanice.tetana.ve.l.ka.s.na.s.veleliiasi
mini.muluvanice.tetana.vel .kasnas.veleliiasi

Give me the brandy for the departing majesty, who's very late - "Daj mi medico za zapuščajočega zelo kasni velikaš"
muluvanice mini.muluvanice.venalia.s.lapinaS.e.n.mipi.capi.n[unar]

(1)Pour in magic potion with froth, but don't drink a drop; (2) To me "honey-brandy", but finish me drop by drop (slowly) - "(1) Nalij mi medice s peno in ne popij niti kapljice"; "(2) Meni medice, nato me pa daj po kapljicah"
muluvanice mini.muluvanice.vhlakunaie.venel; Igor-ERR:nuluvanice=muluvanice
muluvanice mini.nuluvanice.lariS.leOaieS

Give me brandy, master's gone / sleeping - "Day mi medice, gspodar je onemogel / legel"
muluvanice mini.usile.muluvanice.mi.amu

Give me the drink of our (beloved) God of the Sun ... - "Daj mi medice (ljubega) Boga Sonca ..."; "Mi vsislijo nebeškega napoja / medice ..."
muluvanice
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mini.venel.paiOina[s.mul]uvanice

 • Give me the magic potion brandy for the next world, for which I payed; - "Daj mi strupa plačane medice";
 • Give me the magic potion brandy for the next world, so I drink it - "Daj mi strupa da popijem medice"
muluvanice velOur.tulumneS.pesnu.zinaie.mene.mul[uvanice]
velOur.tulumneS.pesnu.zinaie.mene.muluvanice

Majesty, when loudly song you sing, my glas of magic potion is empy - "Veličanstvo glasno ko zapoješ pesem sprazni se moja kupica napoja"
muluvanike mini.mu[l]uvanike.keivale
muluvanike mini.[muluv]anike.[ ]Our.uk[
muluvanike min[i].muluvanik[e].venel.rapaleS.laiven[
muluvanike mini.spuriaza.muluvanike.kuritianaS

Burn the stimulant on the altar - "Mi spodbujevalca na molitveniku zažigaš"
muluvene
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mine.muluvene.a.vile.a.cvi.l.nas
mine.muluvene.a.vile.acvilnas;Ig[a.cvi.l.nas=OanXvil]

 • Give me the magic potion to toast to the divas and the God of all gods; - "Daj mi napoja da trčimo vilam in Bogu vseh bogov" ;
 • Let's pray to the divas and the God of all gods; - "Molim k onstranstvu vilam in Bogu vseh bogov"
muluvenice ]e.muluvenice.avil[l]e.a.cvil.nas
(same as above but damaged)

 • Give me the magic potion to toast to the divas and the God of all gods; - "Daj mi napoja da trčimo vilam in Bogu vseh bogov" ;
 • Let's pray to the divas and the God of all gods; - "Molim k onstranstvu vilam in Bogu vseh bogov"
muluvuneke
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mi.larOia.OarnieS.[ ]uXulni.muluvuneke

 • To/About spirit / ghost you lament [...] soothsayer to altar; - "Mi duhu / duši tarnaš ... učeni/vedeževalec oltarja";
 • To/About spirit / ghost you lament [...] have some magic potion - "Mi duhu / duši tarnaš ... gurni medice"

Translated by Etruscologists:
I (belong to) Larth Tharnie [...] Uchulni dedicated (me) "Sem (last) Larth Tharnie [...] Uchulni podaril me je Uchulni"
mulvanice ]ermenaie.mulvanic[e
mulvanice mini.spuriaza.[ ]rnas.mulvanice.alSaianasi

Let me stimulate (to spur) [ early ] the magic potion [or the shining one ? ] - "meni spodbujevalca [ rano / zasluženo ] medico [ ali svetlosti ]"
mulvanice [larO.velXa]s.[velOur]us.cla[n.ravnOus]c.ap[ronal--]i .acalusve[.]sa-cn[ ].mulv[va]ice.Xam.papac.marcO.svlisva
.s[ ]nai.c.Outa[.]venO[ ]Oavi-lm
mulvanice i.tan.mul.vanice[
mulvanice leOaie.mulvanice.mi.ne.vhulve.s

Yust go to bed, don't even smell the brandy - "Le spat pojdi, medice ne povohaj"
mulvanice
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
min[i.m]ulvanice.lari.s.apaia.e.S
min[i.m]ulvanice.laris.apaiaeS

 • Give me the brandy, master is singing; - "Daj mi medice, gospodar prepeva";
 • Give me the brandy, master is drunk - "Daj mi medice, gospodar se je opil"
mulvanice mine.mulvanice.karcuna.tulumneS

Empty up the glass of heaven's drink - "izprazni (eksni) mi kozarec medice"
mulvanice
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mini.mulvanice.mamarce.velXanaS

 • Fill up my intoxicating brandy majesty; - "Meni medice omamljujoče vekikaš"
 • Fill up my brandy, up to the mark (I've got money) majesty - "Meni medice do roba / oznake vekikaš"
 • Fill up my brandy, I've got money majesty - "Meni medice imam denar vekikaš"
mulvanice mini.mulvanice.velOur.qurtiniie

 • Fill up the quart with the magic potion; - "Medice, zvrhaj (well turned) kvatro (kriglo)";
 • A quart of Rasenian (Russian) brandy - "Medice kvatro (kriglo) rasenske"
mulvannice mini.kaisie.OannursiannaS.mulvannice

Give me the magic potion of our protector the shining Tinia (Jupiter) - "Meni siječega Tinija (ovna) zaščitnika medice"; "Meni marelice zaščitnika pijače (ovna) obredne medice"
mulvenas mi.larice.mulvenas.SuOi
mulvenece ]ikanas.mine.mul.venece
mulvenece mi.mulvenece.puterescia.ruOiaX.puzne.qaXu

Though it's late, pour in the magic potion fellow-countryman (Rasen) anyway - "Zlij / stresi mi nebeškega napoja rojak (Rusjak / Rasen) ceprav pozno bo"
mulveneke mini.mulveneke.velOur.pupliana

 • The majesty pured the brandy over my ashes; - "Veliki mi je medico vlil na pepel";
 • The majesty drank my brandy - "Medico mi je popil velikaš"
mulveni
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
cauOas.tuOiu.avils.+lxxx+ .ez.XimOm.ca[cs]Oial.OlacO .hevnavil.neSlman.murina .SieBal.zaOi.aiseras.in.ec[s] .mene.mlaO.cemarni.tuOi .tiu.XimOm.crcOial.OlacO .marinl .meni.tla.aBrs.cialaOX .cmOmavisX.eca.cepen.tuOiuOu .XiXuie.vrheSni .mulveni .eOz[itu].ciamar
mulvenice [mini.m]ulvenice.vhlreneh[
mulvenike
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
mi.araOia.velaveSnaS.zamaOi.manurke.mulvenike.tursikina

The majesty ploughed me, taking the manure from the altar of Aphrodite - "Me veljak naš oral, vzel gnojila z oltarja Afroditinega"
{{manure=fertilizer}}

Translated by Etruscologists:
I am the fibula of Arath Velavesna, given by Manurke Tursikana - "Jaz sem broška Aratha Velavesna, ki jo je podaril Manurke Tursikana"
mulvunice mi.rahO.pi.anae.amavunice;Ig:amavunice=mulvunice

Go easy on the magic potion - "Po malem (na rahlo) pij božji napoj"
mulvunuke mini.mulvunuke.laris.numenaS

Master intended brandy for me - "Gospod mi je namenil božanskega napoja"

 


Legenda simbolov v etruščanskih napisih

Branje etruščanskih napisov je enostavno. Že kratek pogled v tabelo simbolov na koncu tega odstavka bi moral zadostovati. Za tiste, ki raje berejo navodila pa naj bo ta kratki opis spodaj. Najbolj pomembno se mi zdi vedeti, da veliko črko "O" lahko beremo na več načinov. Prva možnost je lahko grška črka "theta"="th", ki so jo Etruščani včasih brali kot "t" ali "s" ali pa kar kot naš "o". To zadnjo možnost branja po naše je dodal Matej Bor. Veliko črko "S" vedno čitamo kot naš "š". Veliko črko "X" lahko beremo kot mehkonebne "k, g, h", ali pa neben "č" ali grški "khi". Oglati oklepaji kot v "[ ], [...], [--a-]" običajno označujejo manjkajoče ali poškodovane črke. Osamljeni odprti oglati oklepaj "[" se lahko pojavi le na koncu napisa in pomeni, da od tam naprej manjka ves tekst. Osamljeni zaprti oglati oklepaj "]" se lahko pojavi le na začetku napisa in pomeni, da pred njim manjka ves tekst.

Simboli v etruščanskih napisih
Simbol Razlaga
"O" (veliki o)th, t, s, o
"X" (veliki x)k, g, h, ch
"S" (veliki s)sh, (š)
"]" (desni oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke pred oklepajem
"[" (levi oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke za oklepajem
" [ ] (oklepaja)"manjkajoče ali poškodovane črke med oklepajema [ ]
" - " (minus)ena manjkajoča črka
"x" (mali x)ena manjkajoča črka
"." (pika)razdelek med besedami
";" (podpičje)konec napisa, običajno začetek komentarja
" " (praznina)vsa prazna mesta ignoriramo

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: