Etruščanski napisi skupine "zažigi"
Avtor: Igor Pirnovar

Uvod

Napisi:
01. peicunas [001/ca-01-peicun#02]
02. cvriXunce [001/ca-05-cX#01]
03. cEriXunce Klavdij [001/ca-06-cX#02]

Zanimivi odstavki:
Kako etruskologi ustvarjajo "zgodovinska in jezikoslovna dejstva"

Etruskologi odkrili ime Klavdija, ne vidijo pa pomena

 


 

Uvod

Tukaj predstavljam etruščanske napise iz serije, ki jih najlaže uvrstimo med mitološke tematike žarnega pokopa in presenetljivo tudi različnim drugim oblikam zažiga na grmadi. To skupino napisov sem odkril na več mestih, ki vsi razen prvega napisa iz okolice severno od Neaplja, blizu Vezuva, gravitirajo proti Tarquiniji in Ceram (Caere, Cerveteri). Prvi napis, katerega sem označil s kodo [001/ca-01-peicun#01] me je dobesedno osupnil in na skrivnostni način napovedal in morda celo pripomogel, k celi vrsti novih sorodnih odkritij in, kot bomo videli tudi sumov ter seveda zanimivih interpretacij in razlag. Napis pravi skoraj v današnji slovenščini "Hej, pečejo/kurijo nas!". Ta pomen je tako nenavaden, da sem resnično podvomil v etruščanski izvor napisa. Pomislil sem, da gre za pomoto ter, da imamo pred sabo verjetno srednjeveški in ne napis iz etruščanskih časov.

Toda, ko sem našel manjkajoče slike, ki jih na spletni strani zaradi programskih napak v HTML izvorni kodi ni bilo mogoče videti samo s pomočjo brskalnika, sem ponovno osupnil. Ko sem namreč preveril napis v etruščanski pisavi, sem videl, da polovica napisa manjka in, da manjkajoči drugi del potrjuje in dopolnjuje prvega ter, da sta skupaj še bolj šokantna. Sedaj se napis lahko razume kot: "Hej, pečejo/kurijo nas! Ljudi pečejo/kurijo" ali pa morda kar, "Žive nas pečejo".

Na spletni strani pa je bilo še veliko napak v črkovanju, ker so bile slike črk th (O), ph (F) in ch (X) med sabo pomešane. Zaradi vsega tega sem pomislil, da napaka z grafiko morda le ni slučaj, ampak je mogoče, da so na ta način za "napakami" namenoma skrili tiste najbolj kričeče dokaze, da gre pri teh napisih nedvomno za sorodnosti s slovenskim (venetskim) jezikom. Veliko navdušenje in razburjenje se je s časoma poleglo, ker je bil to le osamljen primer in nekako skregan z mojim pojmovanjem žarnega pokopa, ki sem ga pred tem raziskoval pri Indijcih in Hetitih ter pri Venetih. Napis je nedvomno pustil globok vtis in razširil, polje interpretacije ognja, in zažiga na grmadi. Toda kmalu se je ideja o "ognju" in grmadah med Etruščani ponovno razbohotila, ko sem odkril še več napisov, ki so spominjali na prej omenjenega. Dejstvo, da gre za več napisov v katerih je mogoče najti presenetljivi pomen "kurijo/zažigajo nas", je bilo ohrabrujoče, toda tudi dvomi, da so moje interpretacije pravilne so se krepili. Motila me je tudi vsebina teh "etruščanskih" sporočil, saj mi ni bilo poznano, da tudi iz tistega časa obstajajo kakšni dokazi o zažiganju takratnih "družbenih" sovražnikov ali obtožencev na grmadah. Ideja o objavi kakega članka o teh napisih je počasi tonila v pozabo, dokler kako leto in pol kasneje nisem pri študiju antičnega zgodovinopisca Kasija Dia (Cassius Dio) [kasDio-05-22] prav na mestu, kjer opisuje rimsko etruščanske spopade in vojne, naletel na zapis kako so takrat kaznovali obsojence z javnimi zažigi na grmadah. To pa je prej omenjenim napisom dalo novo življenje in predvsem še eno do slej manjkajočo smiselno dimenzijo ali možnost razlage in najbolj razveseljivo še eno potrdilo o povezavi med etruščanskim in slovenskim t.j. venetskim jezikom.

 

Campania Meridionale - Pontecagnano
(okolica Vezuva, severno od Neaplja)

Koda napisa:[001/ca-01-peicun#02]
Etruscan: eit.ma.peicunas
Xiuma.peicu.nas
 . . .  [ch,X=H,G,č]
Slovnsko: Ajde ma pečejo/kurijo nas;
Ljudi pečejo/kurijo (žive nas pečejo)
Alternativno: Jedo in pijejo nas
English: Wow, they are going to bake (burn) us;
They are burning humans live
Alternatively: Let them eat and drink us
Napis (inscription) peicunas

Etruscan Slovene English Etruscologists
eit.ma ajde ma; jedo in wow; eat and n/a
ma ma, in, kar and, well, hey and
peicu pečejo, žgejo bake; burn n/a
pei pijejo they drink n/a
cu če, ko when n/a
nas nas us, ourselves n/a
Xiuma človeka [Ch,X=H] - Lat:hominis;
glino (glina), Lat:humus=zemlja
man, human; soil/plaster n/a

Napis [001/ca-01-peicun#02] je bil na spletu objavljen brez slike in a kljub temu je takoj, ko sem ga zapisal v mojem formatu, vzbudil mojo pozornost. Vendar pa sem potem, ko sem odkril sliko in videl, da gre v resnici za dva podobna napisa - verjetno na dnu dveh posod, ki niti nista nujno bili žari, pomislil na srednji vek in obupane obsojence, ki jih bodo zažgali na grmadi... Pomen sporočila na teh napisih je nedvomno veliko bolj ustrezal tej srednjeveški sliki kot pa etruščanski mitologiji žarnega pokopa. Tudi najdišče blizu Pompejev je namigovalo, da lahko gre še za nekaj drugih razlag. Še bolj pa me je zbodlo v oči dejstvo, da so ti tako tipično venetski oz. slovanski napisi bili odkriti v južnem delu Italije. Po načelu, da je tisto kar zgleda preveč neverjetno, verjetno res neverjetno, sem se kmalu ohladil, vendar pa so se mi ti napisi globoko zasidrali v spomin in neprestano sem si skušal predstavljati situacije v katerih so nastali.
Poleg tega, da je moje naključno odkritje pred očimi obiskovalcev spleta "skrite" skice napisa [001/ca-01-peicun#02] obelodanilo novi in pomensko skladni delček napisa, je tudi sprožilo plaz zanimivih in razburljivih idej. Kot bomo kmalu spoznali, so dobile krila predvsem razburljive ideje o sumljivih neznanstvenih postopkih etruskologov. Dvomim, da bi sam spregledal napako v napisu na podobnem disku kasneje, če ne bi odkril skice napisa [001/ca-01-peicun#02]. Vem le, da slika ali skica napisa dodatno motivira pozornega in skeptičnega bralca, da se loti pazljivega branja in študija originala ter primerjave rezultatov s transkripcijo. Čeprav takrat ob odkritju napak v grafiki na strani z napisom "pečejo nas" še nisem vedel, da obstaja še nekaj podobnih napisov, med katerimi bo podobna skica napisa na disku ponovno pritegnila mojo pozornost in na prav tako razburljivi način razkrila novo skrivnostno in morda v konspiraciji skovano napako črkovanja napisa, sem že tedaj zaslutil motiv za možno konspiracijo "navdušenega" etruskologa. Videti je kot, da se je avtor spleta prestrašil, da bo slika napisa pritegnila obiskovalce k v slovenskem (venetskem) jeziku kričečemu napisu, to pa je po trditvah zahodnih "strokovnjakov" in predvsem etruskologov nekaj, česar ne bi smelo biti med etruščanskimi in rimskimi arheološkimi in jezikovnimi dokazi.

Upam, da bo naslednja slika napisa s kodo [001/ca-05-cX#01] pričarala delček raziskovalnega razburjenja tudi najbolj skeptičnim bralcem prejšnjih odstavkov na tem spletu. Ključna beseda tukaj pa je beseda "cvriXunce", ali pa kot so jo zapisali etruskologi v transkripciji "cEriXunce"

 

Banditaccia: "Grobnice Rilievi"

Koda napisa:[001/ca-05-cX#01]
Etruscan: vel.matunas.larisalisa.an.cn.SuOi.cEriXunce  . . .  (transkripcija)
Popravek: vel.matunas.larisalisa.an.cn.SuOi.cVriXunce  . . .  (slika - on the disk)
Slovnsko: Veličanstvo, oče naš dušo odhajajočo ... zasujmo užarjenega človeka (sprejmi zažgano žrtev)
English: Greatnes, our father the solul passed away ... lets bury the burned man (accept the burned sacrifice)
Napis (inscription) cvriXunce
Etruscan Slovene English Etruscologists
vel velija, velikaš, veličanstvo; diva

Med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi vsebuje besedico vel... več kot 1050 napisov:

...more velO, velia
majesty, highness, greatnes moško ime (a name)
matunas oče naš, zaščitnik our father, protector n/a
larisalisa gospod, lord; duša odhajajoča, gospoda-sel-odšel=telo="nosilec duše"

-- glejTudi: lari, larisale, lariSal, larisa, larisalisa, larisaliSa

...more larO
master of the soul, soul carrier; master n/a
SuOi (šuthi), SuOina

suti, zasuti - grobnica - [O=T]:(suOi=suti)=grob - (Etrlgs:eca suthi="this is the tomb") - eL:157, ela:239, (EA:158 vel.saties)


Dugi napisi: [SuOina]="z vinom"  . . .  Šu=s/z vinom - gr:oinos=vino => čarobni napoj, pijača onstranstva; - Sanskr:suta-=pitna daritev;
si, "si bil"; svoj;

-- glejTudi: suOi, suOa, SuOic, Suti, suOina, suOanei, SuOic, SuOina, SuOienas, SuOiina, SuOil, SuOin, SuOiO, SuOiOi, SuOiti

...more SuOi
to bury, grave, tomb; a magic potion, a drink for the gods grobnica (tomb)
cvri / ceri cvri, cvari, peči; žgi fry, bake, burn n/a
Xunce [Ch=X=H,G,J,K] hunce, junce (jagnje/žrtev), kunce lamb, sacrificial victim n/a
cvriXunce / c[E|v]riXunce cvreti/žgati junca/žrtev burn a sacrificial lamb naredil, izdelal, zgradil (made, built)
cvriXunce / c[E|v]riXunce ceri/cvri + Xunce: cvrejo hunce (junce, ljudi); ceri="cvri, cvari, peči; žgi" Xunce [Ch=X=H,G,J,K]="hunce, junce (jagnje/žrtev), kunce"

-- Err:[E=V]: cvriXunce=cVriXunce (drugje našel z napako [V=E]?); "žgati glino / lonce" -- Lat:humus=zemlja; -- Lat:hominis=človek;

ceri="skale, čeri (ceri)" + velovi (Xunce); - Gr:cheir=sidro; => => ceri + gunce = v skale treskajoči morski valovi; ladje, čolni;

-- glejTudi:cvriXunce, ceri-unce; cure, qurianas, peicunas, curnal, squrias

ceri/cvri + Xunce ceri="fry, bake, burn"; Xunce="lamb, sacrificial victim" (sometimes spelled with "E" or "V" Err:[E=V]: "cvriXunce=cVriXunce" => indicative of possibility researchers were aware of the controversial inflammatory meaning) cer-=make

Po odkritju etruščanskih napisov, ki v prvi osebi govorijo o sežigu na grmadi ali pa morda tudi na oltarju oz. žrtveniku, sprva nisem imel nobenih pomislekov, saj jih je najenostavneje uvrstiti v skrivnostni svet tedanje mitologije in seveda tudi žarnih pokopov. Napisi na diskih so se mi zato še posebej vtisnili v spomin in sploh ni slučaj, da sem posvetil vso pozornost skici napisa [001/ca-05-cX#01], katerega verjetno že samo po obliki v podzavesti povezujem s zastrašujočim pomenom "kurijo nas". Ko pa sem odkril, da je etruskolog, ki je objavil transkripcijo napisa na tej skici, "pomotoma" napak črkoval besedo "cVriXunce" kot "cEriXunce", se je v meni spet oglasil tisti škrat, ki odkrito sumi v poštenost ali pa znanstvenost etruskologov in me spet podžgal k resnejši raziskavi, kot vselej, kadar odkrijem kake očitne napake v njihovem delu.

Če črkujemo besedo "cEriXunce" kot je vidno na skici "cvriXunce", jo lahko razložimo kot "cvrejo junce / žrtvene junce" ali morda celo kot "cvrejo/kurijo ljudi". To je sicer zadovoljilo mojega paranoičnega škrata, sam pa sem to misel opustil kmalu, ko sem odkril še več napisov s problematično besedo "cEriXunce" črkovano s črko E" namesto V, kar bi bolj ustrezalo moji interpretaciji. Razen, če ne govorimo o kaki resnično veliki in po pravici povedano malo verjetni zaroti etruskologov, ki ne bi le vključevala namernega zavajanja javnosti s skrivanjem in napačnimi tolmačenji dokazov, ampak celo poneverjanje in ponarejanje arheoloških dokazov, je bolj verjetno, da so etruskologi besedo pravilno zapisali.

Kljub temu pa se mi zdi vredno dodati, da je v primerjavi s tem kako to besedo prevajajo etruskologi v knjigi "The Etruscan Language" (eL-p:83) kjer trdijo, da "cEriXunce" pomeni "naredil, izdelal, zgradil", naša razlaga "cvrejo junce / žrtvene junce", vsaj toliko ali pa kar neprimerljivo bolj ustrezna. Naša razlaga te besede se opira na tezo, da je v etruščanskem jeziku mogoče odkriti znatni vpliv venetskega jezika, ki je v Italiji in srednji Evropi najbolj podoben slovenščini, kar potrjujejo tudi odkrite podobnosti s slovenščino na teh napisih. Nedvomno je, da so razlage teh napisov s slovenskim jezikom trdnejše od umetno zgrajenih konstrukcij etruskologov. Poglejmo si kako etruskologi utemeljujejo in predstavljajo svoje spoznanje pomena besede "cEriXunce".

Kako etruskologi ustvarjajo "zgodovinska in jezikoslovna dejstva"

Etruskologi se pri svojih razlagah pomena etruščanskih besed radi zatekajo k nekim slovničnim pravilom, ki so podobno kot vse njihove razlage etruščanskega jezika zelo sumljiva, ker razen abstraktne, in pragmatično izumljene slovnične strukture, nimajo prav nobene stvarne podlage ali temelja.

Te izmišljene strukture nato uporabljajo kot temelje svojih raziskav in novih dokazov. Za primer si v poglavju o samostalniku iz že omenjene knjige o etruščanskem jeziku poglejmo kako so etruskologi med množico površno obdelanih slovničnih konceptov med drugim predstavili tudi besedo "cEriXunce":

... množino pogostokrat tvorijo z obrazili -ar, -er, ali -ur. ... Toda kot tudi v nekaterih drugih jezikih edninski samostalnik se uporablja skupaj s števniki, ker števnik že označuje množino je ni več potrebno nakazati s samostalnikom. Tako imamo recimo
"ci avil" (tri leta), ali pa
"...Sa.SeOi.ceriXunce..." (...zgradil je štiri grobnice...).
Kot lahko vidimo v tem primeru je njihovo razodetje pomena besede "cEriXunce" skrito za razlagami slovničnih abstrakcij uporabe števnikov, katera je priložnostno vrinjena med abstrakcije sklanjanja, uporabe osebka in celo spreganja. Kdor knjigo pozna ve, da tudi v celoti omenjene stvari niso zadostno ali zadovoljivo razložene, kako naj bi tudi bile, ko so grajene na nepreverjenih in nedokazljivih tezah. Primere kot je zgornji potem na drugih mestih uporabljajo in navajajo kot dejstva. Tako na enkrat naslednji zapis: "...Sa.SeOi.ceriXunce..." == (...zgradil je štiri grobnice...). postane "znanstveno" in "jezikoslovno" dejstvo!
Kljub temu, da beseda "cEriXunce" s črko "E" ni tako prepričljiva kot, "cvriXunce" s črko "V", sem se odločil, da napise s temi besedami vendarle vključim v serijo napisov, ki govore o žrtvovanju na žrtveniku, zažigu na grmadi ali pa o žarnem pokopu, saj zaradi številnih drugih podobnosti in slučajnosti obstaja, vendarle možnost, da celo "cEriXunce" lahko razlagamo kot "cvrejo junce".

 

Banditaccia: "Grobnica Clavtie"

Koda napisa:[001/ca-06-cX#02]
Etruscan:
            (Glej:[001/tq-06-cX#03])
laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .-u-i .ceri-unce       <---       u-i .ceri-unce=SuOi.cEriXunce
.apac .atic .sani-va .-ui.cesu .clavtie-uras .i       <---       sani-va.-ui=saniSva.Oui
Popravek: ca-06: laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .SuOi .cEriXunce .apac .atic .saniSva .Oui .cesu .clavtieSuras.i
Slovnsko: Gospod (lord) življenja, dušo očiščena v prehodu povita na grmadi "žrtvenika" kot (naj bi) ... v sen prešla tukaj čez ...
English: Lord of the life, soul clensed in transit wrapped on the funeral-pile as a sacrificial lam let it ... pass into a dream, over this crossing

Če pogledamo skico napisa [001/ca-05-cX#01] v grobnica Rilievi (Banditaccia) vidimo v transkripciji besede "cvriXunce" zapisano napak. Na sliki je namreč jasno vidno črko "V" in ne "E". Lahko, da gre le za pomoto ali za zaželeno "branje" pri čemer pa ni mogoče izključiti celo ponaredka ali pa še česa bolj vprašljivega. Sumim, da imamo opravka z vprašljivo avtentičnostjo teh napisov. Po vsem tem je dopustno, da je beseda "ceri-unce" originalno bila "cvriXunce".

Naj omenim še dejstvo, da etruskologi za ta napis v katerem so odkrili besedo za ime družine Klavdij niso navedli nobenega prevoda in, da sem se sam v bistvu ustavil pred to "znamenito" besedo, ker je takrat še nisem razčlenil in razumel. Moj prevod zato na žalost ne doseže konca napisa kjer je beseda "clavtieSuras". Sem pa kasneje, ko sem analiziral besede iz skupine { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- }, ugotovil, da bi pomen prvega dela, namreč "clavtie" v mitičnem žargonu ali smislu, lahko povezali z onstranstvom in ubijanjem / razpolavljanjem (klanjem) lupin duš ...

Etruscan Slovene English Etruscologists
laris laris: gospod, visokost - lord; - Lat:lar=(tutelary household god)="varuh, zaščitnik"; gospoduješ, blagosloviš; oprostiš; [R=D] hladiš; -- glejTudi:plaisinas: (mi.larisa.plaisinas)=straši;

-- glejTudi: aleOnas=(aleOnas.laris) = "Zapustil nas je duh/duša"; --> "laris=duša (umrlega)" vs "SeOre=duh (živega)"; -- glejTudi: (EA-p158:vel.saties);

-- glejTudi:lariS, lari, larice, lariceia, larices, laricesi, larisa, larO


Med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi vsebuje okoli
1100 napisov besedico ...lar...  ,
800 napisov besedico ...larO...  ,
210 napisov besedico ...laris...  !

Ta beseda zasluži veliko več pozornosti kot ji je lahko posvetimo tukaj. Kdor želi naj si ogleda naslednjo povezavo:
...more larO
lord; ghost protector

Amomg 7000+ Etruscan inscriptions
1100 contain ...lar...  ,
800 contain ...larO...  ,
210 contain ...laris...  !

This word deserves a much closer scrutiny, however, and you may have a sneak peep at it here:

...more larO
proper name
avle življenje, obramba/o, živ, življenje - avle=aule; smrt / življenje; mrtev - glej:avileS=živiš

-- glejTudi:azil, avil, aviles, aville, avils, avilesca, avi, aule, avl...; aulez

life, alive, to live year
larisal odhajajoča duša, duša pojdi - prosta si (lari.sal)="duša šla / odšla"; [R=D]=>ladisal hladil;

-- glej:(l .precu .lari .sal.)="preko je duša šla" -- glej:(larOi .cracnei .larisal .ril .+lxxv+) = "lupina duše poči, preide po 75 letih"

-- glejTudi:lari, larisale, lariSal, larisa, larisalisa, larisaliSa, larisai

...more larO
soul in transit / on it's way proper name (eL-p88:Genitive).
clenar tisti ki je češčen/roten/zaklet ali, ki časti/roti/zaklinja; začaran; ki čisti, čistilec (duš), očiščen -- glejTudi: cl, clen; clan, clensi, clenSi, cliniiars, clenarSi, ... one who is clensed, cleared of a curse or spell; cursed or under a spell (the spelled) clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83)
(-ar)=plural; (-si, -Si, -aSi)="demonstrative pronoun" (kazalni zaimek) [eL-p87]
clente "adoptive son?";
(-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
sval zaviti, zvalkati, mumificirati; - glej:(l)svalena, svalce (..clenar.sval.cn..)

POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

to wrap, band, to roll; to mummify;

NOTE: the Etruscologists keep getting inspired in Slavic languages Slov: (sval=živel="he lived"), and in Sanskrit: (žvau=horse, Slov: živina="live cattle" - which lives), however they always deny this linguistic relationship.

{ sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?"; { svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
SuOi (šuthi), SuOina

suti, zasuti - grobnica - [O=T]:(suOi=suti)=grob - (Etrlgs:eca suthi="this is the tomb") - eL:157, ela:239, (EA:158 vel.saties)


Dugi napisi: [SuOina]="z vinom"  . . .  Šu=s/z vinom - gr:oinos=vino => čarobni napoj, pijača onstranstva; - Sanskr:suta-=pitna daritev;
si, "si bil"; svoj;

-- glejTudi: suOi, suOa, SuOic, Suti, suOina, suOanei, SuOic, SuOina, SuOienas, SuOiina, SuOil, SuOin, SuOiO, SuOiOi, SuOiti

...more SuOi
to bury, grave, tomb; a magic potion, a drink for the gods grobnica (tomb)
cEriXunce ceri/cvri + Xunce: cvrejo hunce (junce, ljudi); ceri="cvri, cvari, peči; žgi" Xunce [Ch=X=H,G,J,K]="hunce, junce (jagnje/žrtev), kunce"

-- Err:[E=V]: ceriXunce=cVriXunce (drugje našel z napako [V=E]?); "žgati glino / lonce" -- Lat:humus=zemlja; -- Lat:hominis=človek;

ceri="skale, čeri (ceri)" + velovi (Xunce); - Gr:cheir=sidro; => => ceri + gunce = v skale treskajoči morski valovi; ladje, čolni;

-- glejTudi:cvriXunce, ceri-unce; cure, qurianas, peicunas, curnal, squrias

ceri/cvri + Xunce ceri="fry, bake, burn"; Xunce="lamb, sacrificial victim" (sometimes spelled with "E" or "V" Err:[E=V]: "cvriXunce=cVriXunce" => indicative of possibility researchers were aware of the controversial inflammatory meaning) cer-=make
apac itak - SrHr:ipak; however, yet, still apa, aphe, aphes, apars, afrs "father, ancestor", "father, guardian";
atic
saniu sanjajočemu; rezultat razmisleka - razsodnost (Ang:sane); "z njima"

POZOR: Zanimivo, da so Etrlgs spet v prenešenem pomenu: (smrt=sanje, večne sanje) našli skoraj sinonim slovenskega prevoda.

-- glejTudi:saniSva, sani-va, anini

to the dreaming; revelation, produced in thoughts - sanity

NOTE:Again an interesting choice of translation - Etruscologists are obviously getting inspirations from in Etruscan times "nonexistent" Slavic (Venetic) languages, but managed to hide this fact in front of the linguists?

dead; { san-, San-, sian-, sian-Sl, san-e } = "dead, deceased, ancestor" { santi, Santi, Santi-S-tS } = "funerary priest" { saniSa, saniSva } = "dead?"; sanisva "blessed?" plural
saniSva sanje, sanjanje; sanjava; sanja

POZOR: Zanimivo, da so Etrlgs spet v prenešenem pomenu: (smrt=sanje, večne sanje) našli skoraj sinonim slovenskega prevoda.

-- glejTudi:sani-va, saniu; ania, anial, anies, anies, anei..., spaspusa, ninieS=položiš, anin...; saniSva, saniu, anini

dream, dreaming, dreamt; we are dreaming

NOTE:Again an interesting choice of translation - Etruscologists are obviously getting inspirations from in Etruscan times "nonexistent" Slavic (Venetic) languages, but managed to hide this fact in front of the linguists?

dead; { san-, San-, sian-, sian-Sl, san-e } = "dead, deceased, ancestor" { santi, Santi, Santi-S-tS } = "funerary priest" { saniSa, saniSva } = "dead?"; sanisva "blessed?" plural
Oui
cesu ko šel, ko je šel (ce.Su); ? cesarju - glej:cezeri - glej:saru=cesarju - Eng:sir - glejOrig:ceisinies -- glejTudi: saru, cese, cesu, ceSu, ces, cezeri, ceisi, ceisial, ceisinal, hasmuni; if/when he went; emperor, zar, king => caesar; sir n/a
clavtie klatite, koljete od: klatiti?; klati? (Obstaja tudi povezava s Klitemnestro! - glej:cluetie) -- glej: [ ca-05 claes ]; Etr: Klavdij = Claudius - glej:[kasDio-05-22]; -- glejTudi: cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... slaughter, stab, kill Claudius family.
clavtieSuras, clavtieOuras clavtieSuras=(clavtie.Suras) ali clavtieOuras=(clavtie.Ouras) -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... clavtieSuras=(clavtie.Suras) or clavtieOuras=(clavtie.Ouras) n/a

Etruskologi odkrili ime Klavdija, ne vidijo pa pomena

Pri zgornjem napisu [001/ca-06-cX#02] lahko opozorim še na eno tipično zablodo etruskologov, namreč na njihovo prepričanje, da je velik del etruščanskih besed mogoče edinole tolmačiti kot družinska imena pokojnikov v grobnicah. Gre za besedo "clavtie" v tem napisu. Res, da obstaja nekaj etruščanskih napisov s podobnimi besedami, toda to še ni dovolj, da bi verjeli etruskologom, ki so po tej besedi, ali kot lahko vidimo v knjigi "The Etruscan Language" (eL-p:215), po besedi "clavtieOurasi" sklepali, da gre za ime družine v Claudius in so zato grobnico tudi poimenovali po besedi iz napisa "Grobnica Clavtie".

Vendar pa kot sem po dolgem času spoznal, se je pri njihovem ugibanju tokrat etruskologom nasmehnila sreča in so posredno pomagali tudi meni, da sem začel razmišljati v smeri, ki so jo nakazali. Kot sem že omenil, prvotno njihove interpretacije sploh nisem jemal resno saj za svojo ugotovitev niso imeli ničesar razen zanemarljive možnosti glasovne podobnosti. Besedi "clavtie" sem že zdavnaj preden sem odkril interpretacijo etruskologov tudi sam našel ustrezno razlago, katera je po spoznanju alternative naših "tekmecev" (etruskologov) njihovo rešitev v mojih očeh še dodatno odtujila. Toda po nekaj letih, ko sem v delu "Rimska Zgodovina" [kD-05-22] antičnega pisca Kasija Dia (Cassius Dio) odkril opis morilskega rimskega vojskovodje Appiusa Claudiusa, katerega ime se sklada s pomenom besede "clavtie" - klati, kolje,..., sem spremenil mnenje glede alternative naših "tekmecev" (etruskologov) in kmalu za tem je nastala zelo obširna študija etruščanskih besed iz te kategorije, ki si jo lahko ogledate v temi "Etruščanski jezik" v članku "Razlaga ČLOVEK / KLAN" pod istim naslovom kot je zgornji: Etruskologi odkrili ime Klavdija, ne vidijo pa pomena.

 


Legenda simbolov v etruščanskih napisih

Branje etruščanskih napisov je enostavno. Že kratek pogled v tabelo simbolov na koncu tega odstavka bi moral zadostovati. Za tiste, ki raje berejo navodila pa naj bo ta kratki opis spodaj. Najbolj pomembno se mi zdi vedeti, da veliko črko "O" lahko beremo na več načinov. Prva možnost je lahko grška črka "theta"="th", ki so jo Etruščani včasih brali kot "t" ali "s" ali pa kar kot naš "o". To zadnjo možnost branja po naše je dodal Matej Bor. Veliko črko "S" vedno čitamo kot naš "š". Veliko črko "X" lahko beremo kot mehkonebne "k, g, h", ali pa neben "č" ali grški "khi". Oglati oklepaji kot v "[ ], [...], [--a-]" običajno označujejo manjkajoče ali poškodovane črke. Osamljeni odprti oglati oklepaj "[" se lahko pojavi le na koncu napisa in pomeni, da od tam naprej manjka ves tekst. Osamljeni zaprti oglati oklepaj "]" se lahko pojavi le na začetku napisa in pomeni, da pred njim manjka ves tekst.

Simboli v etruščanskih napisih
Simbol Razlaga
"O" (veliki o)th, t, s, o
"X" (veliki x)k, g, h, ch
"S" (veliki s)sh, (š)
"]" (desni oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke pred oklepajem
"[" (levi oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke za oklepajem
" [ ] (oklepaja)"manjkajoče ali poškodovane črke med oklepajema [ ]
" - " (minus)ena manjkajoča črka
"x" (mali x)ena manjkajoča črka
"." (pika)razdelek med besedami
";" (podpičje)konec napisa, običajno začetek komentarja
" " (praznina)vsa prazna mesta ignoriramo

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: