Napisi z besedami skupine SuOi-
Avtor: Igor Pirnovar

 

Uvod    
Tabela napisov skupine SuO-

 


 

Uvod

Etr. ogledalo in sumljiva beseda (Etr. mirror and the suspicious word): SuOina To skupino napisov najbolje predstavlja napis "SuOina" na ogledalu, ki ga lahko vidite tukaj na sliki ob strani. Napis o katerem govorimo je spraskan na pološčeni sprednji strani ogledala, zadaj pa je podoba, ki prikazuje gradnjo trojanskega konja. Etruskologi so mnenja, da podoba na hrbtni strani ogledala ni smiselno povezana z spraskano besedo "SuOina" na uporabni strani ogledala. Sam sem prepričan, da je to zelo za lase privlečena razlaga, saj ne vidim razloga, zakaj bi na predmetu, ki so ga položili v grob oz. grobnico napisali besedo "grobnica" kot, da bi nekdo rabil opozorilo, da ogledala ne sme nameniti drugam?!

Sicer pa kot bomo videli so etruskologi privzeli razlago te besede iz slovenščine, kljub temu, da obstaja še vsaj ena možna razlaga na osnovi grščine in sanskrta, namreč "oinos" pomeni v grščini "vino" in v malo spremenjeni obliki tudi "lončen vrč" (Eng:pitcher). Da gre za neke vrste pijačo, morda v spiritualnem smislu, lahko sklepamo tudi na osnovi besede v sanskrtu kjer "suto-" pomeni "pjačo" kot tudi "pripravo obredne pijače". Mogoče sta tudi tukaj možna oba pomena in so jih svečeniki na svoj skrivnostni način uporabljali podobno kot besedo "clan", ali pa se nam je do slej pravi pomen popolnoma izmuznil. Sicer pa je prve možne rešitve nakazal že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja naš Matej Bor, ko je kot del svojega dela na venetskem jeziku prevedel japodski oz. mesapski napis [v-p:410], v katerem je besedo "SUTE" razložil kot slovensko "sutje" (zasuti > grob).

Moje delo mi trenutno ne dopušča, da bi se bolj posvetil napisom iz te skupine. Tudi se doslej nisem veliko ukvarjal z njo (s to skupino napisov), čeprav je mogoče v njej videti celo vrsto "slovanščini" podobnih uporab in besed. Vzpodbudno je tudi dejstvo, da etruskologi niso uspeli priti dosti dalje kot je fraza eca suthi = "this is the tomb" [eL-p:xii]. Že če bežno preletimo napise, ki vsebujejo to kombinacijo besed lahko vidimo, da obstaja veliko možnih razlag z slovarjem, ki sem ga doslej uspel predstaviti javnosti.

 

Tabela napisov skupine SuO-

 

Inscriptions SuOi-
suO tq-05: ]SuO .vranem .perpru .sazil .epSrea .zivas .Oui
Slovensko: "Zasut rano, ? živel je ? življenje/žival/konj ?"
English: (buried early ? lived ? life/animal/horse ?)
Etruscologists: n/a
suOi arnO .larO .velimnaS .arzneal .husiur .suOi .acil .hece
suOi ca .suOi .nes[] .amcie .titial .can .l .restiaS .cal .caraOsle .aperucen .ca .Oui .ceSulusver .etva .ca .purane .cares[] .caraOsle .sa[
SuOi ca .SuOi .tites .velnas
SuOi [e]ca .SuOi .anes .cuclnies
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .ceicnas
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi [ec]a .SuOi .creici .O .atrenu .par .prili
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi[]e[
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .Su[Oi]hamFne
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .herins .saties .mancas
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .laOi .al .cilnia
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .larOal .tarsalus .sacniu
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .neSl .pan[
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .neSl .tetnie
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .ne-znas .arnOal .neS[
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .OnXvilus .maSnial
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .ramOas .vatnal
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .S[u]Oi .suvilsa .a
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .tarXas .levial .hatr[en]cu .sacniv
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi [ec]a .SuOi .tetial .ramOas .laOerialX .ravnOus
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi [e]c[a] .SuOi .unas .arnOal
Slovensko: "Eto rano si prišel."
English: See, you arrived early.
Etruscologists: n/a
SuOi eca .SuOi .velO[urus] .arnOial .cavenas
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .SuOi .velOurus .ca[] .avles .[]ve .u .la
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi eca .S[u]Oi .vuizes .vel .l
Etruscollogists: SuOi=tomb ([eca suthi="this is the tomb" eL-p:xii]
SuOi larOia .larOial .anienas .SuOi
SuOi larOl .cvenleS .ta .SuOi .manalcu-----lce
SuOi mi .lareces .zuXus .mutus .SuOi
SuOi mi .larice .mulvenas .SuOi
SuOi mi .larices .telaOuras .SuOi
SuOi mi .larOiia .camus .SuOi .heOu
SuOi [m]i .spu[ri]es .aternas .SuOi
SuOi mi .SuOi .avles .kamikinas
SuOi mi .SuOi .larOia .larkien[a]S .puve .ve[]arikiu .sapinas .itunia .mupeve[]iu[]ve .an .pa .usi .iuke .mi .vete .tinake .aniani[] .ipa .amaken .ipa .emken
suOi mi .suOi .larOial .muOikuS
suOi [mi] .suOi .veluS .kaiknaS
SuOi mi .uSeles .apenas .SuOi
Slovensko: "(1) Mi uhajaš s petjem svojim. (2) Mi uhajaš s pojočim pokop."
English: You're escaping us with the sound of burial.
Etruscologists: n/a
suOi suOi .etera[ie] .veluS .aneiS .[se]ntinateS
SuOi SuOi[]ia[]uvu-ar[
suOi ]suOi .petlnaS .arnOial .venelusl .zilu .tu[]Sran[
suOi suOi .rutiaS .velimnas .-----epesial----aXnaz
SuOi t880-2: ..[] .ravzisam .SuOi .c[e|v]riXun[ce] .Oui .[]ivas .avils .+lxxvi+
SuOi ta .SuOi .avles .Oansinas
suOi tcA09 . .in .OuXti .cusuOuraS .suOiu .ame .tal .suOi .venaS .ratm .OuXt .ceSu .tltel .tei .sianS .sparzete .Oui . .
SuOi tfn1_: ]eiO .fanu .SaOec .lavtn .pumpus .scunu-s .SuOi .ti .in .flenzna .teisnica .cal .ipa . .;Ig
suOi tle916a cehen .suOi .hinOiu .OueS .sianS .etve .Oaure .lautneScle .caresri .auleS .larOial .precuOuraSi
SuOi tq07b1: camnas .larO .larOal .Satnalc .clan .an .SuOi .lavtni .zivas .teSamsa .suOiO . .
SuOi vel .matunas .larisalisa .an .cn .SuOi .cvriXunce
SuOi vl .afuna .vl .pesnaliSa .cn .SuOi .ceriXunce
SuOic eca .SuOic .velus .ezpus .clensi .cerine
suOic mi .ma .suOic .l .fuluS .ls
SuOienas mi .larOia .SuOienas
SuOienas mi .mamarces .SuOienas
SuOiina zicuc .mi .SuOiina
Slovensko: (1) "Zvari/zakuhaj mi svojega ojna."; (2)"Potegni mi ojna (nazdravje)."
English: Brew for me some magic potion.
Etruscologists: n/a
suOil apaS .suOil
SuOil araO .spuriana .S[uO]il .hecece .fariceka
suOil mi .suOil .velOuriOura .turce .au .velOuri .fniscial
SuOina Click to enlarge (Kliknite za povečano) ceiOurneal .SuOina
Slovensko: n/a
OPOMBA: Na tem ogledalu sta dva napisa. Originalni ki ga je vgraviral umetnik/obrtnik, ki je izdelal ogledalo, in napis ki ga je spraskal nekdo ob strani. To sem označil z rdečimi črkami. Originalni napis našteva prisotne na sliki in sicer: latva = Leda, dvojčka castur = Kastor in pultuce = Poluks ter turan = Afrodita in tuntle = Tyndareus. Napis zaradi katerega je to ogledalo omenjeno tukaj je tisti, ki so ga spraskali ob strani. Gre za: "ceiOurneal .SuOina". Mislim, da je prav ta napis razlog, da dvomimo v razlago, da beseda "SuOina" pomeni "grob", ali po naše "sutina". To trdim kljub temu, da so si etruskologi molče "sposodili" to razlago od našega Mateja Bora!

English: n/a
NOTE: There are two inscriptions on this mirror. The original one, which was engraved by the artist, and a scratched two words on the edge (which I marked with red colour). The original inscription identifies the figures on the image, namely: latva = Leda, the twins castur = Castor and pultuce = Pollux, turan = Afrodita and tuntle = Tyndareus. The reason this mirror is mentioned, however, is the other inscription namely the scratched one: "ceiOurneal .SuOina". I believe that it is precisely this inscription that makes the interpretation of the word "SuOina" which apparently means "tomb" (grave) a rather suspicious proposition. Note that Etruscologists also got their clue for the meaning of this word from Slovenian Venetologist Matej Bor, who based his explanation of this possibility on Slovene word "sutina" for "grave".

Etruscologists: Grave offering of Ceithurna.
[eL-p:157]
SuOina larisal .harenies .SuOina
SuOina lar[isal] .havre[nies]SuO[in]a
SuOina larO .meties .SuOina
suOina Oania .lucini .suOina
Slovensko: "(1) Pijače lokni iz vrča. (2) Napoja zalučaj v gomilo (sutino)."
English: ([1] Take the drink from the mug; [2] Throw the libation on a pile)
Etruscologists: n/a
suOina Oania .lucini .suOina .SuOina
Slovensko: "(1) Pijače lokni iz vrča. (2) Napoja zalučaj v gomilo (sutino)."
English: ([1] Take the drink from the mug; [2] Throw the libation on a pile)
Etruscologists: n/a
SuOina SuOina .larcnas
SuOina SuOina .saru
SuOina SuOina .velus .lecnies
Slovensko: Iz vrča velikaš zdraviš se.
English: Your highness the mug is healing you.
Etruscologists: n/a
suOiOa zilci .velusi .hulXniesi .larO .velXas .velOurs .aprOnalc .clan .sacniSa .Oui .clO .suOiOa .cazrce
SuOiO elnei .ramOa .clO .SuOiO .sacniSa .Oui .huts .teta .avles .velus .Oansinas .ati .uta
SuOiOi clOi[ .SuOi]Oi .ra[] .ceisatrui .cesu .p[ru]Slnas .[p]uia .velus .rapi[]e .te[
suOiO tq07b1: camnas .larO .larOal .Satnalc .clan .an .SuOi .lavtni .zivas .teSamsa .suOiO . .
suOiO zilci .velusi .hulXniesi .larO .velXas .velOurs .aprOnalc .clan .sacniSa .Oui .clO .suOiO .acazrce
suOiS suOiS .eica .penOuna .cai .velS .caiS .OareS .lautni
SuOiti tfn1_: ]eiO .fanu .SaOec .lavtn .pumpus .scunu-s .SuOiti .in .flenzna .teisnica .cal .ipa . .
SuOiti tq07b2: . .atrSrce .scuna .calti .SuOiti .munO .zivas .murSl .+xx+
suOiusve tcB02 . .tarsminaS .sparza .in .OuXt .ceSu .ratm .suOiu .suOiusve .velXeS .cusuS .aulesla .velOuruS .titlniS . .
suOiu tcA09 . .in .OuXti .cusuOuraS .suOiu .ame .tal .suOi .venaS .ratm .OuXt .ceSu .tltel .tei .sianS .sparzete .Oui . .
suOiu tcB02 . .tarsminaS .sparza .in .OuXt .ceSu .ratm .suOiu .suOiusve .velXeS .cusuS .aulesla .velOuruS .titlniS . .
suOnal cp0-04: pesna .tutna .veluS .suOnal
Slovensko: Pse smrtonosne VeluS ščuval.
English: Master is setting deadly dogs.
Etruscologists: n/a
SuOu tu1-b2: . .c[]se--lic .[]ce[] .SuOu .puOce .visnum .casuce
SuOunal helia .SuOunal .puia[
suOun larO .hele[arn] .Oal .suOun[
suOuvas heBmas .uveite .Sale .vare .aDa .va .peisni .slaDe .ka .siais .e .malu .Dike .malu .veka .vi .sia .zili .ziXina .e .in .suOu .v .as;Bor
suOuvas heF .masuve .iteSale .vare .ara .vapeisnisla .rekasiais .p-emal .[]uOike .maluve .kavisia .zili .ziXina .ein .suOuvas

 


Legenda simbolov v etruščanskih napisih

Branje etruščanskih napisov je enostavno. Že kratek pogled v tabelo simbolov na koncu tega odstavka bi moral zadostovati. Za tiste, ki raje berejo navodila pa naj bo ta kratki opis spodaj. Najbolj pomembno se mi zdi vedeti, da veliko črko "O" lahko beremo na več načinov. Prva možnost je lahko grška črka "theta"="th", ki so jo Etruščani včasih brali kot "t" ali "s" ali pa kar kot naš "o". To zadnjo možnost branja po naše je dodal Matej Bor. Veliko črko "S" vedno čitamo kot naš "š". Veliko črko "X" lahko beremo kot mehkonebne "k, g, h", ali pa neben "č" ali grški "khi". Oglati oklepaji kot v "[ ], [...], [--a-]" običajno označujejo manjkajoče ali poškodovane črke. Osamljeni odprti oglati oklepaj "[" se lahko pojavi le na koncu napisa in pomeni, da od tam naprej manjka ves tekst. Osamljeni zaprti oglati oklepaj "]" se lahko pojavi le na začetku napisa in pomeni, da pred njim manjka ves tekst.

Simboli v etruščanskih napisih
Simbol Razlaga
"O" (veliki o)th, t, s, o
"X" (veliki x)k, g, h, ch
"S" (veliki s)sh, (š)
"]" (desni oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke pred oklepajem
"[" (levi oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke za oklepajem
" [ ] (oklepaja)"manjkajoče ali poškodovane črke med oklepajema [ ]
" - " (minus)ena manjkajoča črka
"x" (mali x)ena manjkajoča črka
"." (pika)razdelek med besedami
";" (podpičje)konec napisa, običajno začetek komentarja
" " (praznina)vsa prazna mesta ignoriramo

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: