Etruščanski napisi skupine "človek, klati, kleti - čistiti dušo"
Avtor: Igor Pirnovar

I. del:     ( R a z l a g a )

Uvod

Pripombe o besedi "clan"
Nekaj namigov o ostalih besedah iz skupine "cl..."
Fantazijska etruščanska slovnica, ki so jo izumili
etruskologi sloni na besedah. "clan" in "larOalisa"
Irščina najbrž ni jezikovno blizu etruščanščini.
Že samo statistika priča proti jezikovni teoriji etruskologov.

Kaj pričakovati
Vprašanje angleškega jezika
Razlaga besed { cla..., cle..., cli... }     ( tabela: človek, klati, kleti - čistiti dušo )
Skupina { mun... }                   ( tabela: grom in strela, munja )

Etruskologi in beseda "clan" (sin)

Etruščani in venetska spiritualnost.
Etruskologi so se ulovili v lastno past.
Etruskologi so odkrili ime ne pa pomena ( Klavdij in Klitemnestra )
Klavdija razkrijeta Klitemnestra in "rimska zgodovina"
Končno privolitev, da beseda "clan" pomeni "klati"
Etruščanske besede v spiritualnem kontekstu
Piti, peti, pes, ...
Kako so etruskologi prišli do svoje teorije o "kazalnem zaimku"
Dojenje na božjih prsih in "pitje" duš kot bi bila jajca
Predstavitev napisov skupine pitja in pijače

 


 

Uvod
(Etruščanski napisi skupine "človek, klati, kleti - čistiti dušo")

Glavni naslov članka (glej podnaslov uvoda) označuje skupino besed malce preozko, vendar pa so jo Etruskologi videli še bolj skrčeno, še posebej zato ker so besede s podobnim črkovanjem smatrali za različne slovnične oblike ene in iste besede. Z obzirom na to, da so iz skupine 115-ih besed vzeli le tri ali štiri to sicer ne bi smelo predstavljati problema, toda, ker so pred bralcem dejstvo, da obstaja še več kot 110 različnih etruščanskih besed z istimi ali zelo podobnimi koreni besed skrili ali zamolčali, kaže ali na veliko malomarnost, ali pa na namensko zavajanje bralcev. Ko tako razlagajo, da so besede "clan", "clenar" in "cliniiaras" ena in ista beseda, ki so posledica glasovnih sprememb zaradi delovanja slovničnih pravil, nepoučeni bralec napisov ne bo več posvečal pozornosti dejstvu, da črkovne kombinacije cla-, cle-, cli-, clO-, clu- poleg omenjenega lahko predstavljajo nove korene z drugačnimi pomeni.

Sicer pa je res, da je take glasovne spremembe mogoče zaslediti tako pri Etruščanih kot pri Grkih in seveda tudi v Slovenščini, toda menim, da so etruskologi to skupino besed vendarle veliko preveč površno stisnili. Sicer pa so se skoraj na skrivnostni način na dolgo in široko razpisali o manj kot desetinki gradiva v tej skupini in ob njej ustvarili bazo na kateri po njihovem mnenju sloni celotna etruščanska slovnica, kot si jo sami zamišljajo.

Tukaj nimam namena toliko govoriti o njihovih teorijah kot le opozoriti na veliko neskladje med ogromno množino obstoječega jezikovnega materiala, iz kategorij omenjenih v naslovu tega članka in, ki ga najdemo v 256-ih etruščanskih napisih, iz katerih so vzeli le zanemarljivo mali delček primerov in na njih potem zgradili svojo fiktivno strukturo etruščanske slovnice. Iz 115-ih različno črkovanih besed iz te kategorije so zbrali tri besede in se na dolgo in široko razpisali o tem, kako "clenar" pomeni v tožilniku množine "sinove", "clenaraSi", ali pa "cliniiaras" pa oba v dajalniku množine pomenita "sinovom". Tem trditve pa dodatno še zakomplicirajo s teorijo o kazalnem zaimku, "njim" (množina od njemu / njej) s katerim lahko zamenjujejo prej omenjeni dajalnik množine "sinovom". Vse to napisano Angleščini, ki so ji slovnični koncepti sklanjatev španska vas, zveni neslovanskim bralcem kot atomska fizika in daje vtis izredno visoke jezikoslovne strokovnosti Etruskologov!? Naj torej v kratkem povzamem glavno misel tega odstavka, ki v bistvu pojasnjuje enega od osnovnih namenov mojega pisanja o etruščanskem jeziku, namreč, razkriti zamolčano in neobdelano gradivo na eni in pretirano zaupanje v jezikoslovne in analitične sposobnosti ter znanje "strokovnjakov", ki so sicer opravili izredno pomembno in spoštovanja vredno delo dokumentiranja in zbiranja podatkov.

 

Pripombe o besedi "clan"

V skupini besed (cla-) najbolj pogostokrat srečamo besedo "clan". V celotni skupini je več kot 60 različnih slovnično preobraženih besed. Odvisno od tega kateri šoli študija etruščanskega jezika sledimo, bomo našli različne razlage teh besed. Iz doslej povedanega že lahko sklepamo, da bo tudi med temi oblikami najpogostejša prav oblika "clan". Sodeč po številnih napisih s to besedo, pridemo do spoznanja, da mora za njo obstajati več različnih pomenov. Nekateri napisi so bili zelo poučni, še posebej tisti, ki z vgraviranimi besedami na risbah ali podobah pojasnjujejo upodobitve, ki jih dopolnjujejo. Ni slučaj, da je samo tej besedi posvečeno kar nekaj samostojnih odstavkov, saj kot bomo videli kasneje je okoli nje mogoče na zelo nenavaden način smiselno zbrati celo vrsto sicer jezikoslovno nepovezanih besed. Kdor ne more počakati, da bo po vrstnem redu prišel do prej omenjenih odstavkov posvečenih tej besedi lahko pokuka naprej s klikom na naslednjo povezavo: ( Etruskologi in beseda "clan" ).

Do sedaj vam je najbrž že jasno, da tukaj obdelujemo ali primerjamo dve šoli etruščanskega študija. Ena je tista, ki jo podpirata uradna ali tradicionalna zgodovinopisje in jezikoslovje, katero omenjamo kot "etruskologe" in drugo manj poznano in širše zasnovano ter manj izključujočo šolo raziskovalcev poznano pod imenom "venetologi". Seveda sem sam na strani "venetologov", ki verjamejo, da so Etruščani, Veneti in Slovani med sabo sorodna ljudstva, kar naj bi potrjevale tudi sorodnosti med našimi jeziki.

Čeprav "etruskologom" v marsičem silno nasprotujem in nekatere na vrhu njihove skupnosti brez zadržkov lahko umeščam med najbolj kompromitirane akademike v krogih zgodovinarjev in jezikoslovcev tradicionalistov, vendarle upam, da bo nekoč nastopil čas, ko bodo slabi sadeži odpadli in bo prevladal razum, ter bosta obe strani spoznali, da je stičišče obeh pogledov največkrat tam kjer je najmanj dvomov. Takih stičišč sem odkril kar nekaj tudi sam in upam, da se jih bo z novimi raziskavami pojavilo še več.

Prav primer besede "clan" lahko služi kot primer, kjer so Etruščani sami poskrbeli, da čas ne bo prehitro zakril pomena besed na nekaterih napisih ter, da jih kasnejši rodovi ne bodo mogli z malomarnim tolmačenjem kompromitirati. Resno delo na obeh straneh je tako privedlo do zelo podobne interpretacije pomena napisa in seveda tudi te naše pomembne besede. Tako za "etruskologe" beseda "clan" pomeni "sin", medtem, ko jo "venetologi" tolmačijo kot "človek, čelovek, čelan"   ali "član". Ti dve tolmačenji sta le navidezno zelo različni, v resnici pa so vse besede v napisu medsebojno zamenljive. Podobno situacijo najdemo pri besedi  "clel". Za "etruskologe" ta beseda pomeni "klicati, dreti se" (to call, shout), za "venetologe" pa "kleti, zaklinjati". Ponovno vidimo, še posebej če upoštevamo, da gre za obredne napise, da so tudi ti pomeni besed v napisih medsebojno zamenljivi.

Še bolj zanimivo pa je, da glasovne spremembe [ "a" => "e/i" ] in prevod te besede, (clel="to call, shout") kot so ga ovekovečili sami "etruskologe" kaže simptome bolehnosti v njihovi teoriji po kateri beseda "clan" (sin) postane "clenar" (sinovi) in "cliniiaras" (sinovom).

Z obzirom na to, da obe strani vsaka po svoje razlagata pomen besede "clan", na enostavni način lahko izluščimo razliko med njimi na osnovi pomensko bolj specifičnega prevoda besede kot jo prevajajo etruskologi. Po njihovem namreč, "clan" pomeni sin. Venetologi na drugi strani so na osnovi temeljite jezikovne analize prišli do besede človek in seveda tudi z etruščansko besedo popolnoma enakozvočnega pomena član, ki oba izvirata iz iste arhaične oblike "čelan". Iz jezikoslovnega stališča je to zelo solidna in impresivna razlaga, ki se ji etruskologi tudi, če bi svojo izbiro hoteli utemeljiti, ne morejo približati niti od daleč. O tem se bomo še bolje seznanili kasneje, če tega že niste storili sami s klikom na prej omenjeno povezavo imenovano Etruskologi in beseda "clan".

Sicer pa sem spoznal, da v mitološkem smislu "clan" tudi lahko pomeni "zaklan, umorjen,...". Mogoče, če za dosedanji prevod, namreč, "sin, človek" ali pa "član" ne bi imeli tako trdnega dokaza kot je bilo znamenito etruščansko ogledalo z Junono in Herkulesom, bi res bilo zaskrbljujoče, da venetologi doslej niso niti omenili možnosti, da bi upoštevali ta alternativni pomen, ki je prav tako univerzalen med vsemi slovanskimi jeziki. V resnici, je trajalo kar nekaj let in spoznanje, da oba priimek in ime Appius Claudius smiselno opisujeta morilskega rimskega vojskovodjo, preden sem si upal pomisliti na ta novi pomen kot alternativno možnost za prevod besede "clan".

Medtem ko so prvotno predlagani prevodi besede "clan", namreč, "sin", "človek" ali pa "član človeške skupnosti" vselej medsebojno zamenljive v napisih kjer so to smiselni prevodi, pa novi, alternativni prevod predstavlja problem. Kako namreč lahko povežemo ta dva povsem različna pomena? Dejstvo je, da ju v enem in istem napisu ne moremo. Kadar je v napisu smiselno uporabiti besedo "sin" ali "človek", alternativni pomen "umorjeni" ali "morilec" ne bo smiseln in seveda isto velja tudi v obratni smeri. Torej so ti pomeni medsebojno izključujoči. Vendar pa so si ti pomeni v mitološkem smislu dosti bližji. "Umorjeni" je namreč lahko le človek in ne Bog in ne na oltarju žrtvovana žival. Poleg tega je kot "morilec" mišljen le Bog, ki poči lupino duše kot jajce ter popije njeno vsebino (tukaj se ponovno malo prehitevamo in si bomo to tudi ogledali malo natančneje kasneje). Torej ubijanje tukaj ni mišljeno kot delo človeka ampak je Božje, kar v resnici ni pravo ubijanje in kar pomeni, da govorimo o posebnem mitološkem žargonu. Obstaja veliko etruščanskih napisov, ki zgovorno pojasnjujejo ta vidik etruščanskega mitološkega verovanja.

 

Nekaj namigov o ostalih besedah iz skupine "cl..."

Poleg osnovnega pomena vsake besede obstaja še veliko izpeljank iz korena, ki nastanejo z dodajanjem slovničnih obrazil ali pa pomenskih pripon in predpon. Tukaj se ne bomo na veliko posvečali tem mehanizmom predvsem zato ker etruščanski jezik kot ga poznamo nikoli ni dozorel in izoblikoval stabilna slovnična pravila. V jeziku domorodnih Venetov je opazen vpliv tujcev in priseljencev iz drugih mediteranskih krajev, Azije in Afrike. Bogati prišleki, ki so sčasoma postali vladajoči sloj Etruščanov so jezik spremenili skoraj neprepoznavnosti. Različnim prišlekom so ista obrazila verjetno pomenila različne stvari. Etruskologi so se na dolgo in široko razpisali o dekliških, materinskih ter očetovskih, fantovskih in kaj vem kakšnih še priimkih na etruščanskih napisih, ki jih omenjajo kot "patronime" in "matronime". Če imajo prav, v kar sicer močno sumim, to najbrž ni obogatilo stare venetščine ampak jo je kvečjemu le deformiralo.

Tako v Italiji kot povsod drugod po Mediteranu so ob koncu bronaste dobe imeli velik vpliv na vladajoče sloje bogati gusarji med katerimi so našli zatočišče azijski, anatolski in severno afriški izgnani kralji ter plemstvo, ki so do dobra bili seznanjeni s tedanjo vojaško tehniko in vojskovanjem, prav tako pa so dobro poznali omike takratnega vladajočega sloja. Preko njih se je med domačin razširil splošni jezik tedanjih vladarjev. Domači obrtniki, umetniki in graverji so se trudili ustreči svojim bogatim strankam in posnemali jezikovne novosti, ki so jih mogočni tujci prinesli mednje.

Kot vemo so vladarji v tedanjih časih med sabo vzdrževali redne stike z dopisovanjem preko velikih razdalj od Indije, Male Azije, Anatolije pa vse do Egipta, to ne bi bilo mogoče brez vrste skupnega koiné jezika, ki so ga vsi razumeli. Prepričan sem, da temu skupnemu (koiné) jeziku lahko pripisujemo podobnosti med takratnimi jeziki antičnih Etruščanov, Grkov in Rimljanov.

Iz že omenjenih razlogov večino obrazil v etruščanskem jeziku ni mogoče z gotovostjo določiti. Na primer v besedi "claniusa" lahko vidimo latinsko končnico "-us" v kombinaciji z Venetskim samostalniškim obrazilom rodilnika ednine moškega spola "-a", ali pa morda, glagol v 3. os. ednine. Seveda pa obstaja še tretja možnost, namreč, da bi razčlenili besedo na povsem drugačni "neevropski" način.

Kakorkoli že, takoj je opazno, da večina od vseh 115 različnih besednih oblik iz skupine besed, ki se začno z eno od črkovnih kombinacij { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- }, poznavalci slovanskih še bolj pa slovenskega jezika, odkrijejo poleg nekaterih takoj prepoznavnih pomenov številna prepoznava slovnična obrazila. Seveda pa bi bilo potrebno, da vse te elemente etruščanskega jezika proučijo kompetentni slavisti in jezikoslovci, za kar je samo poznavanje slovanskih jezikov ali pa jezikoslovja brez poznavanja slovanskih jezikov dosti premalo. Sicer pa si drznem pripomniti, da se razen nekaj izjem in tako rekoč odpadnikov med slovanskimi akademiki nihče še ni resno spoprijel z vprašanjem sorodnosti etruščanskega jezika s slovanskimi in predvsem s slovenskim jezikom. Res, da obstajajo tudi širše slovanske paralele, toda slovenščina je ohranila nekaj tipično etruščanskih oblik ki jih ni zaslediti v drugih slovanskih jezikih. Že kot zbiralcu in urejevalcu etruščanskih napisov mi je postalo jasno, da so Etruščani pustili močnejši jezikovni vtis v Slovenščini, tako recimo menim, da slovenska beseda "klicati" kaše skupni izvor z etruščansko besedo "titi", medtem, ko je več etruščanskim besedam mogoče priti do dna najbolj naravno s slovenščino.

Na drugi strani pa menim, da smo skozi to zbirko dobili dovolj dokazov, o arogantnem prepričanju Etruskologov, da so odkrili vse kar je možno o etruščanskem jeziku. Predvsem je razkrit njihov izredno površna strokovnost in malomarnost pri evidentiranju očitno s slovanskimi jeziki podobnih elementov v etruščanščini. Bolje so osvetljeni klavrni znanstveni dokazi, ki naj bi podpirali njihove trditve, da etruščanski napisi ne predstavljajo dosti več kot zbirke imen in družinskih dreves pokojnikov in lastnikov grobnic v katere so jih položili k večnemu snu, ali pa lastnike in darovalce daril bogovom in prebivalcem onstranstva. Ni ga boljšega dokaza o nevzdržnosti njihovih trditev, kot je malo resnejši pregled in medsebojno primerjanje teh trditev v luči vsega spregledanega in zamolčanega! Za to pa se pokaže zelo primerna prav beseda "clan" okori katere so zgradili velik del svoje "fantastične" teorije o etruščanski slovnici in jeziku.

 

Fantazijska etruščanska slovnica, ki so jo izumili
etruskologi sloni na besedah "clan" in "larOalisa"

Etruskologi in Hetitologi imajo skupno eno stvar in ta je, da oboji uporabljajo slovnico kot njihov glavni pripomoček razvozlavanja jezika. Čeprav je v primeru več deset tisočih hetitskih glinastih ploščic mogoče res bila najprimernejša raziskovalna metoda je v primerjavi z vsebinsko neprimerno dosti bolj siromašnimi napisi, ki so nam jih zapustili Etruščani bila zelo slaba izbira raziskovalne strategije, kateri so sledili Etruskologi.

Druga stvar, ki se mi zdi zanimiva je dejstvo, da oboji radi govorijo o tvorbi kazalnih zaimkov, iz samostalnikov in imen, kar v angleščini, ki ji je marsikateri slovnični koncept neprimerno bolj prožnih slovanskih jezikov popolnoma tuj, zvedi tako zamotano, da za to jezikoslovno maškarado etruskologi postanejo popolnoma nedosegljivi njihove trditve pa za neslovanske bralce neoporečne. To, da etruskologi mlatijo prazno jezikoslovno slamo sicer ni tako šokantno, kot dejstvo, da jim že več kot dvajset let ni poizkusil oporekati niti en kompetentni slavist, kar nepoučeni vidijo kot dokaz, da etruščanski jezik nima nič skupnega s Slovanskimi jeziki. Tukaj je famozna definicija, ki jo Etruskologi porivajo okoli kot zaščitni znak ter akademski pečat svoje jezikoslovne brezhibnosti in kompetentnosti:

A special ending "-sa" or "-isa", is a "demonstrative pronoun", used with "genitive" of personal names, meaning "the one of" indicating "patronymic" ...
(1) Kot vidimo, etruskologi gradijo preproste slovnične mehanizme po nepotrebnem komplicirano v več plasteh. Najprej (prva plast) izumijo kako pretvoriti samostalnik v kazalni zaimek.
(2) Nato govorijo o metodah poimenovanja, ki so jih "odkrili" v Etruščanskem jeziku kjer operirajo z novimi "strokovnim" izrazi, kateri so le v smislu rodoslovne terminologije bolj natančno določeni spol imena neposrednega prednika očeta ali mame. Nekaj kar je v domorodnih jezikih vselej nedvoumno razvidno iz imena, postane pa problem, jezik sprejme tuje besede, katerih spol ni vselej razumljiv (druga plast).
(3) V tretji plasti najdemo za zahodne bralce slabo razumljiv koncept sklanjanja, kjer kazalni zaimek nato sklanjajo, kar je po njihovem indikacija patro/matro-nimične oblike!? Samo nekdo, ki nima občutka in ne vidi razloga za sklanjanje bo sklanjanje uporabljal za določanje spola prednika na družinskem drevesu! Seveda sklanjanje je bilo tako za stare Grke kot Rimljane nekaj tujega, kar so jim vsilili s svojim jezikom domačini, katerih večinski jezikovni vplivi so še vedno vidni tako v grščini kot latinščini.
Toda zato, da bi lahko uspešno uveljavljali svoje "odkrivanje" filozofije etruščanskega imenoslovja, so se etruskologi morali zateči še k nekaterim drugim besedam, ki seveda direktno z našo skupino { cla-, cle-, cli-... } nima nič skupnega. Gre za besede iz skupine "larO...", v kateri so po njihovem le imena brez pomena, vendar pa, in to velja predvsem za besedo "larOalisa", skrivajo v sebi kar precejšen delček etruščanske slovnice. Kar povezuje našo skupino "cla-, ..." in skupino "larO..." je njuna uporaba iz katere je mogoče izluščiti medsebojno zamenljive smiselne uporabe. Bežno smo se sicer že srečali s tema dvema uporabama, a v naslednji tabeli boste našli še malo bolj sistematično prikazano to njihovo slovnično umetnijo:
Etruscan English Slovene
larOal .clan [ -al (rodilnik) ] son of Larth sin Lartha
.larOalisa [ -al (rod.) + -isa (kazalni zaimek) ] of Larth Larthov
aule .velimna .larOal .clan Aule Velimna son of Larth Aule Velimna Larthov sin
aule .velimna .larOalisa Aule Velimna of Larth Larthov Aule Velimna

(4) To pa je razlog, da v vsaki razlagi etruščanske slovnice Etruskologi razlagajo ti dve besedi "clan" in "larOalisa" eno poleg druge, kar pa je v smislu začetega naša četrta plast, kar pa se lahko še dodatno poglobi, saj obstaja še cela vrsta pripon ki se jih Etruskologi sploh niso dotaknili. V zvezi s tem naj omenim, da skupno obstaja 820 etruščanskih napisov, ki vsebujejo besede iz skupine "larO..." med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi. Vendar pa je beseda "larOalisa" uporabljena le osemnajstkrat v 18-ih napisih. Sledi lista vseh teh napisov:

laris .tarXnas .larOalisa hepnei .larOalisa
arnO .secu .larOalisa larO .vete .larOalisa .cainalisa
laris .vete .larOalisa arnO .aneini .larOalisa
lart .aneini .larOalisa .raufe arnO .lecsutini .larOalisa
arnO .hele .larOalisa larO .parna .larOalisa
vel .cafate .larOalisa lO .seiate .larOalisa .hanusa .ramznal
larO .ezna .larOalisa larza .larste .larOalisa
vel .herina .larOalisa vel .tlesna .larOalisa
Oania .veltsnei .larOalisa .armni .luesnas ..vetnal .lart .velara .larOalisa .lart .velara .aulesa .vel .pumpu .pruciu .aule .ce .latina .setmnal..

Z upoštevanjem prej omenjenih razlag etruskologov človek pri pregledu zgornje tabele resnično lahko dobi občutek, da so večinoma etruščanske besede resnično lahko imena. Toda, če se zavemo, da je to komaj 2% vseh napisov, ki vsebujejo besede katere se začenjajo z "larO..." potem ta argument izgubi vso težo. Dejstvo, da so etruskologi spregledali ali pa na skrivaj celo zamolčali 45 drugih oblik te besede in več kot 800 napisov z njimi, jim ne moremo pripisovati v oporo njihove teorije. Tukaj si lahko ogledamo listo vseh besed ki se začno z "larO...":

Vseh 45 etruščanskih besed, ki se začno z "larO..."
larOlarOalarOaialarOallarOalc
larOalisalarOaliSalarOaliSlalarOalSlarOeal
larOilarOialarOiallarOialclarOiale
larOialisalarOialiSalarOialiSlalarOialisvlelarOias
larOiaSlarOicularOiialarOisalarOisal
larOisaslarOisularOitelarOizalarOl
larOlisalarOnlarOrularOruSlarOu
larOuialarOurlarOurnilarOurniSlarOurSua
larOurSuaiilarOuruslarOuruSlarOuslarOuzale

Že preprosta statistika potrjuje, da so besede v zgornji tabeli različne slovnične oblike korena "larO", kar dovolj zgovorno zavrača tezo, katero zagovarjajo etruskologi, namreč, da je beseda "larO" le ime brez kakršnegakoli pomena. Iz imena se le redkokdaj tvori tudi glagolske oblike, ki jih nekomu, ki zna slovensko med zgornjimi primeri ni težko Bojim se, da lahko kar mirno trdimo, da vse povedano velja tudi za besedo "larOalisa" in, da najbrž tudi ne bo držalo, da je le gramatično masirano ime (Larth, "Larthu", "pod Larthom", ali pa "onemu pod Larthom",...). Na drugi strani pa moramo priznati, da je iskanje pomena teh besed prav toliko smiselno, kot iskati njihove slovnične oblike.

Preden si ogledamo slovnične lastnosti besed, o katerih smo ravnokar malo več spregovorili, bi bilo smotrno pogledati tri najbolj tipične predstavnike te skupine, namreč, "larO", ter izpeljanki "larOal" in "larOalisa", kot sta trenutno dokumentirani v našem nastajajočem etruščanskem slovarju.

larO
Etruscan Slovene English Etruscologists
larO duša; [R=D] lad=hlad, mir, Lado=(hlad/mir); vlado, lord; gospod, gospa

- glej: (cp0-02: sinunia .larO .cicuS .papanias) = "Sina gospa na dojkah harani"; oproščeno, blagoslovjeno, rešeno, varno;

-- glejTudi:lare,larvae - lare="zašcitnik/varuh" || obratno:Lat:larvae="hudobni duh, ki straši"; - Lat:lar=(tutelary household god)="varuh, zaščitnik";

-- glejTudi: lari, larisa

soul; cool, coolness, peace; master, lady; name: "Vlad - (meaning the leader)" - see also: (cp0-02: sinunia .larO .cicuS .papanias) = "Madam breastfeeds her son" a male name

larOal
Etruscan Slovene English Etruscologists
larOal sopihal, hlastal, dušil; - svet duhov; [R=D] laDal, položil, dal; izdihnil, hlasta za zrakom; lare="zašcitnik/varuh družinske posesti"

- Lat:lar=(tutelary household god)="varuh, zaščitnik";

- glej:(larO.aXni.larOal)="Dušo ognu dal", (larOal.sapices)="dušis sopihaš";

-- glejTudi:larOalisa,larOial

grasping for air - direct translation in Slovene: soul="breath of air"; ghostly, world of ghosts; to put down, to lay; a male name "-al"=(Genitive)

larOalisa
Etruscan Slovene English Etruscologists
larOalisa nosilec duše (še živeči) - larO.al.isa:LarO=duša, al=še/od, isa=hodi/šla; izgleda kot skloni: { larO, larOal, larOalis, larOalisa }

- [Suffix rule: -alisa] označuje osebek); SAMOSTALNIK:larO; GLAGOL:larOal; -- glejTudi:larisaliSa, larOalisa

alive man with a soul; walking / departing soul "-alisa"=[demonstrative pronoun (kazalni zaimek)] - eL-p87

The examples Etrlgs give in [eL-p87] support their theory that most of the Etruscan words are names, see how rules make up for missing words, namely clan no longer needed (one is implied instead):

(aule.velimna.larOal.clan)="Aule Velimna son of Larth", (aule.velimna.larOalisa)="Aule Velimna the one of Larth"

Končno se spomnimo, da je etruskologe v veliki meri oviralo njihovo lastno prepričanje, da večina etruščanskih besed ni nič drugega kot imena. Iz svoje metode iskanja pomenov napisov so zavestno izključili primerjalno jezikoslovje, in se paranoično branili zabresti v etimološke vode, saj je tam veliko preveč dišalo po Slovanih kot po kakršnem koli drugem poznanem jeziku, kar pa je naravnost nedopustno po vseh kriterijih tradicionalnih zgodovinarjev. Zaradi tega so vsa njihova prizadevanja iz napisov izluščiti kakršenkoli pomen bila omejena zgolj na etruščansko likovno umetnost ter na vse možne slovnične oblike. Slovnica jim tako služi kot vodnik ali most do pomena napisov, kot tudi so v njej predvsem iskali veznike s katerimi so povezali brez-pomenske besede ali imena v stavčne oblike nagrobnih nagovorov in daritvenih zapriseg bogovom ali sporočil "odhajajočim", s katerimi so opremili predmete, ki naj bi umrlim popestrili bivanje v onstranstvu. V tem je torej iskati njihovo izredno pozornost filozofiji imen in imenovanja družinskih odnosov in položaja znotraj družinskih dreves in družbenih lestvic. Ta njihova strategija je zelo lepo vidna v slovnici, ki kot trdijo so jo odkrili ali bolje, so si jo izmislili okoli besed "clan" in "larOalisa".

Irščina najbrž ni jezikovno blizu etruščanščini. Tukaj se mi zdi vredno omeniti, da so etruskologi našli paralele za njihovo etruščansko shemo poimenovanj pri Angležih oz. Škotih (Keltih). Škotski "Mc" in "Mac" sta jih navdahnila za etruščanski "-alisa". Ta njihova teorija se mi zdi na dokaj šibkih nogah iz več razlogov od katerih je keltsko etruščanski jezikovni kontakt kot ga prikazujejo zahodni jezikoslovci v tistem času še najbolj sporen, saj otoški Kelti, ki so že v preteklosti sprejeli govorico otočanov, danes govorijo zelo drugačen jezik kot je bil venetski, ki so ga govorili celinski Kelti.
Še več, ker so Rimljani uporabljali visoko kvalificirane Etruščanske gradbenike in obrtnike kot vodilno delovno silo na svojih gradbenih projektih po vsem imperiju in seveda tudi v Britaniji, je v angleščini pričakovati veliko večji etruščanski vpliv kot v otočkih keltskih jezikih. V to verjamem tako trdno, da predlagam to dejstvo vključiti kot enega od kriterijev pri vrednotenju na novo nastajajočih teorij o etruščanskem jeziku.

Na začetku tega dela članka sem omenil, kako zahodni jezikoslovci, ki razlagajo arhaične jezike radi govorijo o "kazalnih zaimkih". Nato sem omenil za etruskologe dobesedno v najvišje sfere jezikoslovne kompetentnosti napihnjeno definicijo tistega njihovega izumetničenega etruščanskega "kazalnega zaimka" po kateri so poznani med relativno slabo jezikovno podkovanimi zahodno evropskimi bralci. Videli smo, da so Etruščanske besede ob katere se včasih površno obregnejo razčlenjujejo v elemente, s pomočjo katerih nato tvorijo slovnico, ki predvsem podpira njihovo tezo, da je v etruščanščini velika večina besed nerazložljivih, ker so pač le imena brez vsakršnega koli pomena. Pa poglejmo to na njihovem primeru. Poskusimo slediti njihovim razčlenitvam ter se prepričajmo, če jih je mogoče sistematično urediti v smiselni jezikovni ali slovnični sistem.

Slovnica, ki so jo etruskologi odkrili v besedi "larOalisa"
patronimičen Moški spol starša prepoznaven v imenu
matronimičen Ženski spol starša prepoznaven v imenu
"-al, -s, -us" patronimična končnica (M) ?
"-al, -s, -us" matronimična končnica (Ž) ?
"-isa" kazalni zaimek (demonstrative pronoun)
"-is" kazalni zaimek (demonstrative pronoun)
"-al" Rodilnik
larO- ... "koren besede" Ednina (E)
"-ar" Množina (M)
"-alisa" -al (rod.) + kazalni zaimek
"-aralisa" -ar(M) + -al (rod.) + kazalni zaimek

Ne glede na to, da med "7000+" etruščanskimi napisi obstaja zelo malo primerov iz knjige [eL-p87], na katerih etruskologi gradijo svoje najbolj poznane primere etruščanske slovnice, se nekatere njihove konstrukcije zdijo nenaravne. Sicer pa vidimo, da je po njihovih predlogih v knjigi res mogoče razčleniti besede v elemente, čeprav so nekateri od teh zelo sumljivi. Tako na primer ni videti pravila za določanje spola, vendar pa vztrajajo, da so odkrili patronimične in patronimične oblike imen. Podobno govorijo o številu (ednini / množini) ne podajo pa dovolj primerov. Tako imamo med nekaj manj kot 8000 napisi komaj peščico osamljenih primerov, za besedico clenar, niti enega pa za besedo larO, s pomočjo katere so razvili svojo teorijo, ki vključuje prav ta element za število (-ar, -er, -ur) in, ki jo sicer najdemo v več kot 800 napisih.

Medtem, ko se nekatere njihove razlage posameznih primerov ločeno od drugih zdijo verodostojne, ne vzdržijo natančnejšega preverjanja, predvsem ne v skladu s številnimi zanemarjenimi primeri, ki so po vsej verjetnosti tudi izpeljanke iz istih korenov. Pomanjkanje primerov kaže na možnost, da za njihove trditve ni prave podlage za slovnične oblike, ki jih prikazujejo. Dodatno jim ni v prid dejstvo, da zelo dosledno le namigujejo in predlagajo možne slovnične oblike, ne da bi jih prikazali in demonstrirali njihovo uporabo. To njihovo vedenje si lahko razlagamo edino s tem, da njihovo teoretiziranje ni realna podlaga za konstrukcijo sestavnih delov etruščanske slovnice še posebej pa ne na nekih stranskih elementih, kot je recimo mehanizem za tvorjenje kazalnega zaimka iz samostalnika, kar tudi sicer le dokaj redko krat najdemo v drugih jezikih.

Iskati pomen s pomočjo slovnice medtem, ko naj bi ignorirali semantiko posameznih besed, ni najboljši način študija in razlage etruščanščine, čeprav etruskologi povsem zgrešeno in nesprejemljivo trdijo, da se kaj več kot so doslej uspeli odkriti ne bo dalo odkriti. Etruskologi so se pred strahom, da bi potrdili sume o prisotnosti Slovanov v Evropi že v času Etruščanov, načrtno odpovedali raziskavam s pomočjo primerjalnega jezikoslovja in vsakršnih etimoloških raziskav. Ker za trditve, da Slovanov (Venetov) v Evropi v tem času še ni bilo ni nobenih dokazov medtem, ko nasprotno trditev podpira kar nekaj antičnih avtorjev vse od Homerjevih časov pa tja do Diakona, je njihova odločitev ignorirati eno ali drugo možnost zelo sumljiva in akademsko absolutno nedopustna. Da bi to svojo odločitev obranili so nas na vse načine in za vsako ceno začeli prepričevati, da si od nadaljnjih raziskav Etruščanskega jezika ni mogoče obetati nič novega.

K sreči obstaja kar nekaj znanstvenikov in raziskovalcev, ki ostro nasprotujejo mnenju etruskologov. Seveda, to so predvsem Slovenski Venetologi, ki verjamejo, da so starodavne evropske kulture bile tesno povezane z Veneti. Torej poglejmo si njihov več obetajoč in manj izključujoč pristop, ki ne išče pomena le pri vseh zahodnoevropskih in tudi pri slovanskih jezikih, v toponimih kot tudi v grških in latinskih besedah ter celo imenih kot so Klitemnestra, Cezar, Klavdij in podobno.

V prvem hipu se vam bodo morda nekateri predlogi zdeli morda tudi neverjetni, toda potrpite toliko časa, da vidite številne primere napisov, ki bodo marsikoga prepričali, da te ideje niso iz trte izvite, ter da je mogoče le nekaj na njih. Pri študiju teh primerov si ne gre preveč prizadevati preverjati podrobnosti, ki so včasih mogoče malo manj primerne in se lahko sčasoma spremenijo ali dopolnijo, vendar pa so bolj pomembne skupne točke in skladnost z večjim delom etruščanskih napisov.

Predlogi razlage pridobljeni s pomočjo "slovenščine"
( larOalisa = larO .al .isa )
larO (lO) soul; cool, coolness, peace; master, lady; name:"Vlad - (meaning the leader)" duša; [R=D] lad=hlad, mir, Lado=(hlad/mir); vlado, lord; gospod, gospa; oproščeno, blagoslovjeno, rešeno, varno;
See also
sinunia .lO .cicuS .papanias [ lO=larO ]
Eng:"Madam breastfeeds her son"
Slo:"Sina gospa na dojkah harani";

Latin: lar ... "tutelary household god"; (varuh, zaščitnik);
Latin: lare ... "friendly ghost / spirit"; (dobri duh, zašcitnik/varuh)
Latin: larve ... "malice, evil ghost / spirit"; (hudobni / zli duh, ki straši);;
al al = still further / away al = še / od
isa went, gone šel
larO.al.isa larO=soul, spirit, al=further, isa=went =>
        departing man with a soul; walking / departing soul
nosilec duše (še živeči) - larO.al.isa:LarO=duša, al=še/od, isa=hodi/šla;
Suffix rules - -alisa:
 • In Slavic languages suffix -alisa marks a something similar to a diminutive name in English. Appending it to an object (a noun) it anthropomorphizes it.
 • larO ..... noun,
 • larOal ... verb (past tense).
 • Pripona -alisa, -iša označuje ali spremeni predmet v osebek;
 • larO ..... samostalnik,
 • larOal ... glagol (pretekli čas);
-- glejTudi (see also): larisaliSa, larOalisa

Tukaj smo po strani obšli našo originalno kategorijo besed, o kateri govori ta članek, da se spomnimo jo spet omenim z začetnicami kot smo še navajeni { cla-, cle-, cli-, clO-, in clu- } z namenom, da se seznanimo z drugo tako skupino { larO- }, ki jo etruskologi uporabljajo v tandemu z besedo "clan" kadar razlagajo svojo etruščansko slovnico, ki podpira dokaj puhlo idejo, da je etruščanščina, ki so nam jo Etruščani zapustili na nekaj več kot 7000 napisih skupek etruščanskih imen med sabo povezanih v nagrobnih in obrednih večinoma enovrstičnih tekstih z zanimivimi slovničnimi pravili, ki so jih baje "odkrili".

 

Povzetek

Veliko bo najbrž skeptikov, ki se ne bodo strinjali s tem ali onim ali morda celo z ničemer v zgoraj omenjenih alternativah. Čeprav ni enostavnega odgovora na kritike, je vendarle mogoče že na osnovi števila najbolj verjetnih razlag mogoče izoblikovati tako ali drugačno mnenje. Kdor ima dvome o interpretacijah katerikoli strani, se bo moral, dokler večje število primerov ne bodo ocenili kompetentni jezikoslovci in strokovnjaki, ki jim lahko zaupamo, sam lotiti študija primerov. Ta zbirka ima seveda tudi namen, olajšati in omogočiti dostop do doslej redko objavljenih in nepreglednih objav etruščanskih napisov, predvsem pa opozoriti, na doslej zanemarjene in zamolčane podobnosti s Slovanskimi jeziki.

 

Že samo statistika priča proti jezikovni teoriji etruskologov.

Ena stvar, ki smo jo spoznali za prej omenjeni skupini etruščanskih besed in ne drži le za ti dve skupini ampak za večino večjih skupin etruščanskih besed je, da se pojavljajo z izredno velikim številom slovničnih obrazil. Že samo to je zelo zgovorni pokazatelj, da besede z velikim številom obrazil najbrž že niso samo neka imena brez pomena, ampak polno-močne besede, še posebej kadar med obrazili najdemo tipično glagolske oblike. To brez tega, da najdemo pomene za posamezne besede je eden od najmočnejših argumentov proti trditvam zgodovinarjev in jezikoslovcev tradicionalistov in se razume trditvam etruskologov, da v etruščanščini ni mogoče najti dosti več kot liste imen umrlih, ki odkrivajo kvečjemu njihove medsebojne relacije in mogoče tudi njihov družbeni položaj ali status.

Sedaj pa je tudi že čas, se končno posvetimo naši osnovni temi in skupini besed, katerim je posvečen ta članek, namreč besedam, ki se začno z nizi črkovnih kombinacij { cla-, cle-, cli-... }. Najprej si v preglednici oglejmo vse besede iz te skupine:

V tej skupini je 115 različnih besed.
25 etruščanskih besed, ki se začno z cle...
claclaesclaiteSclalumclanclana
clananclananasclaniclaniesclaniuclaniunia
claniusaclaniuSclanteclanteSclanticlantia
clantialclantineiclantisclantiSclantisaclanui
clapiOiclaruXieSclasialclateclateSclatia
clatialclauclaucalualclauceclauceSclaucesa
clauniuclavtieclavtiesclavtieSuras
25 etruščanskih besed, ki se začno z cle...
clelclenclenarclenOiclensclensi
clenSiclenaraSiclenarSicleOclesclesvasbes
clesvasfesclesnescletcleusinascleusinSlcleuste
cleustescleusticlevaclevsinasclevsinSlclevsti (==>)
24 etruščanskih besed, ki se začno z cli, clO, and clu
(<==) clevsucliamclinclinaclinicliniia
cliniiarasclinsiuclinalclOclOiclOsuOiO
cluetieclumneicluOinciecluOumusOacluteclutiva
clutmstaclutmitacluvenicluveniascluviesa
14 etruščanskih besed, ki se začno z municli, municlO, and similar
munmuniclatmunicleOmunicletmunicletimunise
muniSXamunismunisuleOmunisvleOmunOuXmunOX
munSalmunsle

V naslednjih poglavjih I. dela   ( R a z l a g a )   tega članka bomo najprej delno obdelali različne pomene, nato pa jih bomo v II. delu   ( N a p i s i )   vključili pred posamezne skupine napisov, ki vsebujejo obdelano besedo. Naj povem, da sem tukaj vključil vse napise z besedami iz te kategorije, ki sem jih našel med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi. Pri vsaki novi skupini napisov, ki se je dotaknem moram na novo opozoriti, da vsi napisi nimajo prevodov, kot tudi prej omenjeni besedni pomeni niso dovolj natančno obdelani, saj je lista napisov nastajala preden je obstajal večji del etruščanskega slovarja.

Kaj pričakovati, ali koliko so podatki v teh člankih kompletni? Čeprav sem poskušal vnesti vso obstoječo in ob času pisanja dostopno informacijo o vseh tukajšnjih etruščanskih napisih, to še vedno ni dokončna oblika. Veliko stvari še ni obdelanih predvsem zato, ker je to šele delo v razvojni fazi. Predvsem še manjkajo večji deli nastajajočega etruščanskega slovarja, ter ustrezno temu tudi velik del etruščanskih napisov še nima ustreznih prevodov. Poleg tega pa v tem članku ni bil moj namen obdelovati celotne napise ampak le skupino besed, ki jo sedaj verjetno znate že sami identificirati kot { cla-, cle-, cli-,...- } skupino. Torej ne pričakujte da boste tukaj našli razlage za vse besede v napisih, ampak le tiste, se jih tukaj direktno lotevamo, ker bi to kmalu postal problem kot tisti v katerem zaradi dreves ne vidimo gozda. Vendar pa sem naredil izjemo pri enem od napisov, pri katerem sem vendarle obdelal vse besede. Lahko si ga že predčasno ogledate v novem oknu s klikom na naslednjo povezavo: ( Etruskologi so odkrili ime Klavdij, niso pa prepoznali pomena ).
Namen tukaj je bil predvsem, da se seznanimo z listo vseh napisov, ki vsebujejo besede iz te kategorije, ter da omogočimo bralcu sistematični pregled te informacije.
Opomba:
Napisi so večinoma urejeni po abecednem redu besed in nato po prvi besedi etruščanskega (zelenega) dela teksta. Le včasih je ta vrstni red začasno pokvarjen, kadar sem vnesel novi napis in je bilo bolj smiselno imeti dva napisa enega za drugim.

Vsi napisi, ki imajo vsaj en prevod imajo pred (zelenim) etruščanskim napisom skupinsko kodo napisa v obliki "LL-nn:" ali pa "LLn-nn:", kjer "L" pomeni črka (letter) in "n" številka (number), in je za bralca nepomembna. Delni napisi, ki so predolgi, da bi jih ponavljal na vseh mestih imajo namesto prejšnje drugačne posebne kode, kot so "tcA12", "tcB02", gCdP.B01, kjer:

Pozorni bralec je najbrž opazil, da sem v tem članku zbral besede, od katerih nekatere pomensko sploh niso sorodne in to tudi, če odmislimo zgornjo kratko obravnavo dveh besed iz skupine { larO... }. Torej tukaj govorimo le o besedah skupine { cla-, cle-, cli-,... }. Tako recimo beseda clan (član, čelan, čelovek, klan) normalno nima nič skupnega z besedo cleti (preklinjati,...) kot tudi ne z besedo clin itd. Za to je več razlogov, od katerih je pomembno dejstvo je, da so Etruščani podobno kot Feničani in Egipčani včasih izpuščali samoglasnike, kar je sčasoma imelo za posledico, da so predvsem uradniki "nedomačini" zaradi slabega poznavanja jezika samoglasnike zmotno zamenjavali. Zato je možno, da imajo besede cl, clan in clen isti pomen. Običajno si iz zagate pomagamo s primerjanjem različnih napisov kjer najdemo te besede v podobnih zvezah.

Drugi razlog pa so glasovne spremembe, ki so posledica uporabe slovničnih obrazil in oblik. Etruščani, Grki in Slovenci na zelo podobni način spreminjamo izpuščamo ali pa vrivamo nekatere glasove. Recimo nizek, težek=>nizak, težak, ali pa vrabec=>vrabca in podobno v grščini: pater=>patra. Ali pa recimo glasovna sprememba [ T => č,s ]: metati=>mečem. in v grščini: gigant=>gigas in leovti=>leovci. Sicer pa so se etruskologi krčevito prijeli ravnokar omenjenih glasovnih sprememb preko katerih razlagajo, da imajo besede clan, clenar in cliniiars en in isti pomen ter, da so pod vplivom slovničnih obrazil te besede doživele naslednje "a" <=> "e" <=> "i" glasovne spremembe.

Nenazadnje pa je tukaj še dejstvo, da nekaterih besed še ni mogoče smiselno opredeliti in vsaj po črkovanju spadajo v to kategorijo. Ta zadnji razlog je sicer organizacijske in statistične narave, vendar pa nam garantira, da hitro lahko ugotovimo koliko je naša zbirka kompletna, ter da jo lahko enostavno ažuriramo z novimi odkritji in spoznanji. Preden si natančneje ogledamo to skupino besed, se še enkrat na kratko spomnimo statističnih podatkov v zvezi z etruščanskimi napisi in besedami iz te skupine. Med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi vsebuje besedice cla..., cle..., cli... več kot 256 napisov - bolj natančno poglejmo tabelo:

 • +188 cla... ( 146 clan... )
 •   +43 cle... ( 17 clen... )
 •     +4 cli...
 •     +3 clO... (O=theta)
 •   +18 clu...
 •   256 TOTAL

V tej skupini sem našel 115 različnih slovničnih oblik teh besed, torej potencialno več kot 110 različnih pomenov. Seveda sta opis in razlaga nekaterih od teh oblik le predlog in gotovo se bodo za marsikateri predlog našle boljša in pravilnejša pojasnila. To pa je poleg sistematične organizacije materiala, ki naj bi omogočila enostavnejši študij gradiva in predvsem tudi omogočila lažji dostop do večjega števila etruščanskih napisov, tudi glavni namen objave mojih razlag etruščanskih napisov s pomočjo slovanskih jezikov.

V naslednji tabeli torej, so strnjeno opisane in razložene besede te skupine, kolikor sem jih uspel dokumentirati do časa nastajanja tega članka, brez omejevanja kateri jezik ali slovnične oblike so dovoljene ali primerne pri iskanju smisla besed ali pa oblike slovničnih obrazil. Za primer naj navedem, da lahko najdemo usedline etruščanskega jezika celo v angleščini, ki je eden od najmlajših evropskih jezikov in je nastal skoraj tisočletje po izginotju Etruščanov.

Vprašanje angleškega jezika kot najmlajšega Evropskega jezika se v mojem pisanju pogosto pojavlja. Razlog zelo nekorektno tolmačenje izvora ne le angleškega ampak vseh zahodnoevropskih jezikov. Seveda angleški jezik prednjači ker ga je najlažje identificirati kot najmlajšega. Toda kljub temu je dosti dokazov, da kar nekaj angleških besed izvira iz sanskrta, vendar pa to skupaj s celotnim Germanskim, Romanskim in Grškimi odtisi v starodavnem indijskem jeziku zbledi v primerjavi z jezikovnimi podobnostmi, ki jih najdemo med sanskrtom in slovanskimi jeziki. Seveda bi bilo mogoče debatirati tudi možnost, da je umetni jezik sanskrt nastal na podlagi našega skupnega prednika - venetskega jezika. Vendar pa zahodni jezikoslovci še vedno fanatično zanikujejo evropsko domovinsko pravico tako Slovanom kot našemu jeziku vse do časov nastanka današnje angleščine na britanskem otočju.

Sicer pa je gledano jezikoslovno jasno, da je tako v grščini kot latinščini mogoče najti med temelji na katerih so zgrajene njihove slovnične strukture in do neke mere tudi besedišče slovanske prvine, medtem, ko za obratno sklepanje ni podlage. Pri tem ne govorimo o nekaterih besedah, ki so jih slovanski jeziki očitno kasneje sprejeli tako iz grščine in latinščine, ampak o celotnih jezikovnih strukturah. Malo je namreč dokazov, da bi slovanska slovnica nastala na podlagi grške ali latinske! Med tem pa je veliko zahodnoevropskih in predvsem angleški jezik, nastali kot mešanica grškega latinskega in germanskih oziroma romanskih jezikov. Upoštevajoč te jezikovne tokove ni mogoče zatiskati oči pred možnostjo vpliva venetskega, kot prednika slovanskih jezikov na etruščanščino!

Nedvomno prav strah pred razkritjem dokazov o starodavni prisotnosti Slovanom podobnih Venetov in dokazov o vplivu njihovega jezika na evropsko zgodovino in jezike, še vsaj dve stoletji brani tradicionalistom sprejeti idejo bolj resno preveriti dosedanja tolmačenja ter upoštevati tudi možnost slovanskih (venetskih) vplivov tako na sanskrt, hetitščino, grščino in latinščino kot seveda tudi na etruščanščino.

Končno pa se vrnimo k naslovu odstavka, namreč k navideznemu vprašanju starosti angleščine, čeprav zelo podobno velja za večino zahodno evropskih jezikov. Torej nam tukaj ne gre le za starost angleškega jezika, ampak za dejstvo, da bi bolj strokovno in korektno upoštevanje vpliva slovanske prisotnosti in našega jezika na evropski prostor, od predzgodovinskih časov naprej, po vsej verjetnosti do temeljev pretreslo in ogrozilo ne le zgodovinopisje ampak tudi celotno zgradbo zahodnoevropskega jezikoslovja.

Kdor ni mogel razumeti zakaj je nekaterim tako pomembno, da bi preverjali teorije tradicionalne zgodovine in jezikoslovja v zvezi z Etruščani, mu je morda zgornji odstavek razjasnil nekaj vprašanj. Če pa še nadaljujete branje, boste mogoče odkrili še dosti potrdil, da kar je bilo doslej povedanega ni zgolj plod domišljije. Kljub temu pa za dokazno gradivo tukaj verjetno ne bo tako prepričljivo za bralce, ki ne obvladajo kakega od slovanskih in predvsem slovenskega jezika, ker sem zaradi obsežnosti celotnega materiala izpustil ogromno vzročnih ali posledičnih ter za Slovenca samoumevnih dejstev. Sicer pa menim, da je za vsakogar razkritega dovolj materiala, da se bo z zanimanjem lahko poglobil v dodatne raziskave, ali pa se vsaj začel spraševati vprašanja, za katera so tradicionalisti upali, da se nikoli ne bodo pojavila v naših razmišljanjih.

 

Razlaga besed { cla..., cle..., cli... }
(ki jo poznamo kot skupino "človek, klati, kleti - čistiti dušo")

Kot opombo naj dodam, da je ta članek sestavljen iz dveh delov, in da je na tej spletni strani vključena le tabela vseh besed iz te skupine, brez 256-ih etruščanskih napisov. V drugem delu, tj. na drugi spletni strani (poglejte kazalo na levi ["Napisi ČLOVEK / KLAN"]), ali pa v novem oknu odprite drugi del članka s klikom na: II. del ( N a p i s i ) Tam boste našli med napise vrinjene dele te tabele tukaj, vedno kadar boste naleteli na napis z novo besedo iz naše skupine.

Razlaga in pomeni skupine človek / klan / kleti"
The discussion and translation of the group "man / kill / swear
Etruscan Slovene English Etruscologists
cl OKRAJŠAVA: član, clan, klan, človek; klati, ... - okrajšavo cl sem našel samo v eni datoteki (001/ca-04) in to le 4x! Primer je resnično reprezentativen -- glej:(marce.tarXnas.larO.cl) in (ma.tarXnas.l.clan) -- glejTudi:clan,claes, ... Abbreviation for clan n/a
cla OKRAJŠAVA: član, clan, klan, človek; klati, ... -- glejTudi: clan, claes, ... Abbreviation for clan n/a
claes kaliti=ma.claes?; klati=ma.clai? (larO.maclaes) -- glejTudi:clan, clavties, clavtieSuras, clavtieOuras, ... You slaughter, stab, kill n/a
claiteS član, klan, klanež; kolješ you the man or member; you slaughter, stab, kill n/a
clalum latinizirana beseda clau / clan -- glejTudi: cl, clan, clau Latinized word clau / clan n/a
clan član, klan, človek, čelan - "tisti ki ima čelo" = človek; "tisti ki se klanja" - član človeskega klana = človek; -- glejTudi: cl, claiteS, clal, clananas, clani, clanies, claniu clanti, clate, clavtie, clavtieSuras, clavtieOuras; clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut, ... memner, clan; a man, a human; slaughter, stab, kill son (sin)
clana človeka / člana; klana, mrtva; kolje -- glejTudi: clananas, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; slaughtering, stabbing, killing. n/a
clanan clanan:   človek / član; klan, umorjen; -- glejTudi: clananas, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... clanan:   man / membered; being killed, murdered, stabbed. n/a
clananas človeka / člana našega (clana.nas) - redko vidna raba besede "clan"; kolje nas; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... our men or our members; he/they are slaughtering, stabbing, killing us. n/a
clani ljudje, klanovci, člani; "tisti ki se klanjajo"; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clavtie, clenar; clen,... men or members, those who bow (who show respect); slaughtered or being slaughtered, stabbed, killed. n/a
clanies ljudje, klanovci, člani; "tisti ki se klanjajo"; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clavtie, clenar; clen,... you men or members, those who bow (who show respect); you are slaughtering, stabbing, killing. n/a
claniu človeku, članu; klanju -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... to the man or member; to the slaughted, stabed, killed n/a
claniunia ERR:claniunia=clani.unia; člana (tožilnik) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... ERR:claniunia=clani.unia; about/ concerning / of clan (Accusative) n/a
claniusa claniusa=clani.usa; ljudje, člani; umorjeni, zaklani -- glejTudi: clan, clate,... men or members; members, men; those murdered, slaughtered n/a
claniuS ljudje, člani; koljejo; ki kolje, klalec, morilec - klalec (morilec-duš); -- glejTudi: clan, clate,... men, members; they are slaughtering, stabbing, killing n/a
clante unorjeni; zaklal te, umoril te; -- glejTudi: cl, clateS, clan, clanti, clanies, clanteS, clate, clatia; clavtie, clenar; clen, ... a kiled; he/she/it slaughters, stabs, kills n/a
clanteS unorjeni; kolješ, umoriš; -- glejTudi: cl, clateS, clan, , clante, clanti, clanies, clate, clatia; clavtie, clenar; clen, ... the kiled; he/she/it slaughters, stabs, kills n/a
clanti ti človek, član - clan.ti; ubiti (glagol); umorjeni -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... you the man or member; to slaughter, stab, kill n/a
clantia človek (s končnico -ija), član'(šija); umorjeni; klalec (morilec-duš); klanje, klanja -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... man, member (like vel'-ia); the killed; the slaughter, stabning, killing n/a
clantial POZOR: nima samostalniške oblike, Etrlgs:(-al=rodilnik); klal -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... he was slaughtering, stabning, killing Suffix -al denotes Genitive.
clantinei Err:clantinei=clanti.nei; (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... (Most likely: clanti.nei) n/a
clantis kolješ; POZOR: nima samostalniške oblike, čeprav bi jo danes lahko našli; -- glejTudi: clateS, clan, clate,... You are slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form, though today it exists) n/a
clantisa klalec; klati šel; -- glejTudi: clantis, clantiS, clateS, clan, clate,... killer, the one who slaughters; went slaughtering, stabbing, killing; n/a
clanui klani - tisti, ki so morjeni - (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... Those who are being slaughtered, killed. n/a
clapiOi
cla .piOi
Err:clapiOi=cla.piOi - umorjenega popiti [v mitološkem smisku - (krakniti dušo)]; (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... Most likely: clapiOi=cla.piOi - drink up the cracked (killed) soul. n/a
claruXieS - (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... n/a (Out of more than 7000 inscriptions only one contains this word) n/a
clasial klal - POZOR: nima samostalniške oblike; Etrlgs:(-al=rodilnik); -- glejTudi: clantial, cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... he was slaughtering, stabning, killing Suffix -al denotes Genitive.
clate morilc'; zaklal te, umoril te; ERR:-N- - glejMy: claNte; -- glejTudi: cl, clateS, clan, clanti, clanies, clatia; -- clavtie, clenar; clen, ... murderer; he/she/it slaughters, stabs, kills you n/a
clateS kolješ; POZOR: nima samostalniške oblike, čeprav bi jo danes lahko našli recimo podobno kot "klatež". -- glejTudi: clan, clate,... you are slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form). n/a
clatia ERR:-N- - glejMy: clatNia; Možno tudi: (klalec [srbizem]; klatje, klatja) -- glejTudi: clavtie, clauceS, clauce, clan, clen ERR:-N- - glejMy: clatNia; There exist Slovene forms that exactly match these forms too. n/a
clatial pretekli čas besede klati; ERR:-N- - glejMy: clatNial; Etrlgs:(-al=rodilnik); -- glejTudi: clatia, cl, clavtie, clauceS, clauce, clan, clen ERR:-N- - glejMy: clatNial; In Slovene suffix -al denotes past tense form. (-al) Suffix -al denotes Genitive.
clau klal, moril [U=V] clav; POZOR: nima samostalniške oblike; Kljub temu vidimo zametke povezave z imenom Klavdij, kot nam zatrjujejo etruskologi za besedo "clavtie" -- glejTudi: clavtie, clauceS, clauce, clan; clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut, ... were slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form, however as Etruscologists pointed out for word "clavtie", we can agree with them this time, moreover, the traces of that connection lead to this word here, which also show the consistency of the meaning of the name Claudius.) n/a
claucalual oblika besede klal, moril. Če je to pravilna transkripcija etruščanskega originala, potem je to lep primer nastajanja jezika, kjer se forma preliva v pomen in obratno. -- glejTudi: clau, clauce were slaughtering. If this is correct transcript of the Etruscan script than we have at hand an excellent example of evolving language, where the form and meaning are augmenting each other. Here we can also see that the theory Etruscologists devised about the suffix "-al" which to them represents a Genitive form, poorly fits within the rest of the forms which they failed to account for.
clauce morilce, klavce, ki koljeojo, klauce/i, klavce/i; -- glejTudi: clau, claucalual, clauceS, clavtie, clan, ... murderers, killers, slaughterers. n/a
clauceS morilec, klalec; kolješ, moriš; -- glejTudi: clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... murderer; you are slaughtering, stabbing, killing; n/a
claucesa klavca, morilca; kolje, mori; -- glejTudi: clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... murderer (Dative); you are slaughtering, stabbing, killing; n/a
clauniu moriluc, klalcu; koljejo, morijo; -- glejTudi: clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... to a murderer (Dative); They are slaughtering, stabbing, killing; n/a
clavtie klatite, koljete od: klatiti?; klati? (Obstaja tudi povezava s Klitemnestro! - glej:cluetie) -- glej: [ ca-05 claes ]; Etr: Klavdij = Claudius - glej:[kasDio-05-22]; -- glejTudi: cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... slaughter, stab, kill Claudius family.
clavties klatiš, koljš; -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... You are slaughtering, stabbing, killing n/a
clavtieSuras
clavtieOuras
clavtieSuras=(clavtie.Suras) ali clavtieOuras=(clavtie.Ouras) -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... clavtieSuras=(clavtie.Suras) or clavtieOuras=(clavtie.Ouras) n/a
clel klel, zaklel; (Zanimivo je, da so Etruskologi spet izbrali besedo iz podobne pomenske skupine, ki je zamenljiva z našo verzijo [kleti, zaklinjati, rotiti...])

-- glejTudi: cl, clan, clen,...

to curse, to put a spell on someone / something; to call, shout
clen zaeklet, zaklinjati, začarati; čistiti / očistiti dušo - Eng:clean=očisti; - [E=A] klan - clan; - ERR:[clen=clan]? (klati); -- (glejSlika:book-ELA-p222); čistiti - Eng:clean;

-- glejTudi: cl, clenar; clan, clensi, clenSi, cliniiars, clenarSi, cleO, clet, cles, cleusinas, cleuste, cleustes; cluetie; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,...,municlet,...

past participle: to curse, to spell; to lift a curse (pp), to purify / clean a soul (pp); clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83) clente "adoptive son?"; clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clenar tisti ki je češčen/roten/zaklet ali, ki časti/roti/zaklinja; začaran; ki čisti, čistilec (duš), očiščen -- glejTudi: cl, clen; clan, clensi, clenSi, cliniiars, clenarSi, ... one who is clensed, cleared of a curse or spell; cursed or under a spell (the spelled) clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83)
(-ar)=plural; (-si, -Si, -aSi)="demonstrative pronoun" (kazalni zaimek) [eL-p87]
clente "adoptive son?";
(-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clenaraSi
cliniiars
zaklet, preklet, razklet si; - očiščen si grehov; - glej: (clini+iara="jari in tegobe"); Err: clenarSi=clenaraSi? - (Na teh ponesrečenih besedah so etruskologi bili najbolj aktivni in produktivni) -- glejTudi: clenarSi, cliniiars You are cursed; You are clear of the spells, You are cleaned of sins;

Err: clenarSi=clenaraSi? - (The Etruscologists were the most inspired by these cases...)

(See bellow:)
The Etruscologists were the most inspired by these cases, they were the most productive here and managed to discover and/or devise the most of the Etruscan grammar in this "vicinity"? NOTE: the Etruscologists have attributed two different suffix combinations to the same grammatical scheme, namely, plural dative form of the word "son" - "clenaraSi", and "cliniiars" both to mean (to the sons). The latter also includes a sound transformation   ["a" ==> "e"].
POZOR: etruskologi so dodelili tej rešitvi dva primera:   (1) "clenaraSi" sinovom (prva oblika)- (to the sons [same as: cliniiars]); MNOŽINA (Plural) + Dative --> (clan + -ar + -Si); -- glej:(el-p:83-85,143);   (2) "cliniiars" cliniiars=(to the sons [same as: clenaraSi])); Dajalnik množine nato tvorimo še z dodatkom obrazila "-Si" (-Si): clenarSi; cliniiars=(to the sons); Locative: clenOi=(in/at/on the son) -- glej:(el-p:83-85,143) -- glejTudi: clenarSi
clenOi ljudje, smrtniki, duše; prekleti, zarečeni; odrečeni, očiščeni grehov; Err:clenOi=clanti; Zgleda, da je "clenOi" le akademska konstrukcija etruskologov. -- Etruskologi: pri, ob, na sinu, s sinom (mestnik ednina). -- glej:(el-p:83) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clanti men, living souls; the cursed; those clear of spells, curses, sins; Err:clenOi=clanti - I found no inscription with the word "clenOi", it looks to be a pure academic construct made by the Etruscologists. (-Oi)="Locative (singular)" ('in', 'on' or 'at' the son);
clens Err:clans=clansi?; -- glejTudi: clenSi Err:clans=clansi? n/a
clensi si član (clan.si); ti čistiš / očistiš dušo - Eng:clean=očisti; -- glejTudi: cl, clen, clenar, cleva; clan, cliniiars; clenarSi, clenSi; cleO; cles, cleS; cleusinas, cleuste, cleustes; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,... you curse or spell; you lift a curse, you purify / clean a soul; (-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clenSi si član (clan.si); ti čistiš / očistiš dušo - Eng:clean=očisti; -- glejTudi: cl, clen, clenar, cleva; clan, cliniiars; clenarSi, clensi; cleO; cles, cleS; cleusinas, cleuste, cleustes; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,... you curse or spell; you lift a curse, you purify / clean a soul; (-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
cleO zaklinjal, zaklinjati; [O=s,S,t] - cles, clet; -- glejTudi: cl, clenar, cleva; clan, clensi, cliniiars, clenarSi, cles, cleusinas, cleuste, cleustes; clet, cluetie cleva, clevsinas, clevsu,... was cursing, coursed; enchanted - sweared upon n/a
cles preklinjaš, zaklinjaš; [s=S,O=(th),t] - cleS, cleO, clet; -- glejTudi: clesvasbes, clesvasfes, sicleS you curse; you enchant - chant, you swear upon celebration
cleS preklinjaš, zaklinjaš; [S=s,O=(th),t] - cles, cleO, clet; -- glejTudi: clesvasbes, clesvasfes, sicleS you curse; you enchant - chant, you swear upon celebration
clesvasbes roti, preti - igInterp: (cles)=preklinja (vas)=ves (bes)=bes; -- ([F=B] transf. lahko PostEtru); -- glejTudi: clan, clen, clenar; clensi, cleu, clev, ... to implore, conjure, entreat, threaten; assert; n/a
clesnes preklinjaš, zaklinjaš; [s=S,O=(th),t] - cleS, cleO, clet; -- glej: tlesnal: vrgel, eksnil (vrgel v usta); tlesknil (po tleh, z jezikom); tukaj spal - Dial:tle=tu,snal=spal,sanjal

-- glejTudi: cleusinas, clesvasbes, clesvasfes, sicleS; tlesnas, tlesnasa, tlesnei

you are cursing, chanting, swearing upon; you fall, throw, drink up n/a
clet zaklet, preklet; zaklan, uničen; Bor:cleva=klical (aorist od clevat) [t=s,S,O=(th)] - cles, cleS, cleO;
gr:[caleO=klicati]; Ime Diocletian je izvajano iz: [díos kletos ("sky-called")]
-- glejTudi:cles, clen; cluetie; municlet, municlat, municleO, munisuleO, munisvleO
you are cursed; you are enchanted - chant, spell is upon you n/a
cleusinas zaklel si nas; "preklinjajoč/zaklinjajoč nas"; svečenik; -- glejTudi:cleusinSl, clen, clev, cleva, clevsu you are/have cursed/(-ing) us; you are/have enchanted/(-ing) - chanted/(-ing) us; You've put a spell upon us! n/a
cleusinSl Err:cleusinSl=cleu.si.n.Sl ? - n/a; -- glejTudi:cleusinas, clen, clev, cleva, clevsu n/a n/a
cleustes preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, opozarjš -- glejTudi:cleuste, cleusti, cles, ... you are cursing; you are enchanting; You are casting a spell upon us! n/a
cleusti Err:cleusti=cleus.ti - Ti preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, Ti opozarjš; -- glejTudi:cleuste, cleustes, cles, ... You (singular) are cursing, enchanting; You (singular) are casting a spell upon us! n/a
clevsinas zaklel si nas; "preklinjajoč/zaklinjajoč nas"; svečenik; -- glejTudi:cleusinSl, clen, clev, cleva, clevsu you are/have cursed/(-ing) us; you are/have enchanted/(-ing) - chanted/(-ing) us; You've put a spell upon us! n/a
clevsinSl Err:clevsinSl=cleu.si.n.Sl ? - n/a -- glejTudi:cleusinas, clen, clev, cleva, clevsu n/a n/a
clevsti Err:clevsti=cleus.ti - Ti preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, Ti opozarjš -- glejTudi:cleuste, cleustes, cles, ... You (singular) are cursing, enchanting; You (singular) are casting a spell upon us! n/a
clevsu kleli so, prekleti so -- glejTudi:clen,clev,clevsinas They are cursed/(-ing); They are enchanted/(-ing) - chanted/(-ing); n/a
aclina na klin, o besiti na klin - (a.clina); preklinja, očisti grehov / zakletev -- glejTudi:aclinei,;clin... to hang up on a rack, on a peg; he swears; to swear, course, courses; to clear of spells or sins n/a
clin klin, kjluka, obešalnik; -- glej: cliam="preklinjam, zaklinjam"; -- glej:"te.cliam, tec.liia.m" -- glejTudi: clin..., aclina, aclinei; clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clini, clinsi, cluO, clut,... a hanger, a hook, a peg n/a
clina preklinja, kolne, zaklinja; na klina = na klin, obesiti na klin - (a.clina); -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,...; aclina he hangs up on a rack, on a peg; he swears, courses; he clears of spells or sins. n/a
clini zaklinja / moli za odpusščenje - glej:cliniiaras=(..clini.iaras); - glej: eL-p143; -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... You hang up on a rack, on a peg; You swear, cours; Clear me of spells or sins. n/a
cliniiaras zaklinjane/ molitev za odvračanje bolečine - (clini+iara="jari in tegobe") - clinat=zaklinjati/moliti, -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... swearing, asking to relieve pain and suffering (iar)=jar; sinovom - (to the sons); Locative: clenOi=(in/at/on the son) - glej:(el-p:83-85,143);
clinsi zaklinjajoč; zaklinjaš- (you chant); očistiti, povisati rank, dvigniti swearing, asking to relieve pain and suffering; rise n/a
uclinal zaklinjal; čistil; vklenjal swearing; chaining (to chain) n/a
clO,
clOi,
clOsuOiO
n/a -glej:clOsuOiO=clO.suOiO - kljub temu, da nekaj napisov vendarle obstaja s temi črkami, bi bilo preveč spekulativno rayvijati širšo obravnavo teh besed. Dokler ne bomo imeli drugih besed, ki nam bodo namignile prave možnosti, naj le omenim opazko, da tukaj črka "O" glasovno bolj ustreya našemu "o", kot pa grški theti. -- glejTudi:clOi, clOsuOiO n/a n/a
cluetie prekleto, zakleto; zaklano, umorjeno - čeprav je med vsemi meni dostopnimi etruščanskimi napisi mogoče najti le eno osamljeno besedo "cluetie", je zelo lep primer ki kaže, da imajo imena kot sta Klitemnestra in Klavdij koren kleti / klati. -- glejTudi:cles, clen; cluetie; municlet, municlat, municleO, munisuleO, munisvleO Cursed, spelled; killed - Though I found a single lonely word "cluetie", it is an excellent example of pointer to the meaning of the names such as Clytemnestra and Claudius. Needless to say that to a non-Slavic reader or linguists to whom Slavic languages represent a challenge may not appreciate these findings. n/a
clumnei član, klan, človek, čelan - "tisti ki ima čelo" = človek; "tisti ki se klanja" - član človeskega klana = človek; -- glejTudi: clan, cl, claiteS, clal, clananas, clani, clanies, claniu clanti, clate, clavtie, clavtieSuras, clavtieOuras; clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut, ... memner, clan; a man, a human; slaughter, stab, kill n/a
cluOincie clute=clate - ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
cluOumusOa Klitemnestra (Clytamnestra) - ni slučaj, da je ta beseda v skupini besed s pomenom klati; - glej: clutmsta (tE-pg:106,7, img=eL-p:158); -- glejTudi: clutmsta, cluetie, clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... Clytamnestra n/a
clute clute=clate - ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
clutiva ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te (cluti=clati) -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
clutmsta Klitemnestra (Clytamnestra) - ni slučaj, da je ta beseda v skupini besed s pomenom klati; - glej: cluOumusOa (tE-pg:106,7, img=eL-p:158); -- glejTudi: cluOumusOa, clutmita, cluetie, clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... Clytamnestra n/a
cluveni imenovani, cleva=klical (aorist od clevat) - beseda v tej "clevat" je starejša oblika od "sloveti" (sloveneti). - cluvenias=cluveni.as - Pyrg-tab(Bor): -- glejTudi:clen,..., cluvenias An old Slavic form of this word means "called, named" and is derived from "to call". This is also related to the word to speak which is also believed to be an element in the name "Veneti", and "Sloveneti" which in modern form is the name Slovenci (Slovenians). Of course the words "to curse", "to swear", "to pray, beg for mercy" still remain part of the meaning here. n/a
cluviesa n/a n/a n/a

 

Skupina "muni" (grom in strela, munja)

Obstaja še nekaj besed, ki so sorodne podskupini { cle- }, vendar jih uvrščam v povsem nov razred, v katerem razen peščice, ki vsebujejo nize "cla, clet, cleO" sicer vlada koren "mun...", katerega pomen lahko najdemo s pomočjo srbohrvaške besede "munja", v spiritualnem svetu pa izpeljanke tolmačim v povezavi z malo azijskim "bogom strele in groma", od katerega sorodnika sta grški Zeus in hetitski Sius, ki besedno tudi spominja na etruščanskega Usila. Kot vidimo so torej besede, ki vsebujejo niz "muni" mogoče res lahko še en način, na katerega so Etruščani omenjali svoje povezave s tem nekoč spoštovanim pred-antičnim božanstvom groma in strele. V naslednji tabeli so vse besede iz te skupine.

Discussion and translation of a similar group "mun ..."
Etruscan Slovene English Etruscologists
mun manj-; glej:munSal (mi.mun.S.al); SrHr:munja=strela/grom -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleti, municleO, munisuleO, munise, muniS, munisvleO, munSal, cleO, cles, clet, Xamunis less; thunder Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
municlat meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god), SrHr:munja=strela/grom, -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleti, municleO, munisuleO, munise, muniS, munisvleO, cleO, cles, clet, Xamunis to curse, to spell; (Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words) See below:
mun-, muni, muni-s, muni-s-ta-s, muni-cle-th, muni-cle-t, muni-vle-th, mun-sle, mun-th "place, hypogeal place, tomb";

munth "adornment, order"; "honoring" < "lofty deed"; munthu "one who polishes"; munthux, munthx, munthu "female attendant to deities", "elegance, Munda (allegory)"

-- Lat: mundus "women's cosmetics, world"; Greek kosmos "order, female adornment, world order, universe"

-- Lat: monumentum "tomb"; munam "to think, remember?"; muna-ta "this place", munistas "this place"

municleth, munisuleth "(under) orders (to)" locative plural munsle "orders" munis, munise "to commend" munista "commended, sworn to" munis- "to endow, to take charge of" munistas "gift" < *munes-

-- Lat: munus, muneris < munes- "service, tax, gift"

municleO meni zakletl; od boga Muni (groma) zaklel - (Muni=Htt:Storm god); -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleti, munisuleO, munise, muniS, munisvleO, cleO, cles, clet curse over myself, cursed by God Muni (Thunder); Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
municlet meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god); -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleti, municleO, munisuleO, munise, muniS, munisvleO, cleO, cles, clet curse casted over myself, cursed by God Muni (Thunder); Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
municleti meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god); -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleO, munisuleO munise, muniS, munisvleO, cleO, cles, clet to curse over myself, cursed by God Muni (Thunder); Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
munise "meni se"; "se pomanjšal (glej:ca-00 munSal)" -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleO, munisuleO munise, muniS, munisvleO, cleO, cles, clet it has to myself; grow smaller Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
muniS manjšas; mešaš; SrHr:mutiš=mečkaš,mešaš; -- glejTudi: mun, munis, munise, munSal, muni, Xamunis you grow smaller; mix, mixing Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
Xamunis ga jeziti, jeziti se - SrHr:munja=strela/grom - glej: (cae.siprisni.usu.turce.hercles.clen.ce.Xamunis...) -- GlejTudi: municlat, municlet,municleO,munisuleO,munisvleO munise, muniS, munisvleO be angry, to rage - SrHr:munja=thunder n/a
munisuleO meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god); -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleO, munisuleO, munisvleO, munise, muniS, munisvleO to curse over myself, cursed by God Muni (Thunder); Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
munisvleO meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god); -- GlejTudi: mun, municlat, municlet, municleO, munisuleO, munisvleO, munise, muniS, munisvleO to curse over myself, cursed by God Muni (Thunder); Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
munOuX - -- book:ela-p32 [ ogledalo ] -- glejTudi: mun, munOX Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat ogledalo
munOX - -- glejTudi: mun, munOuX, munSal, munsle n/a Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat
munSal manjšal -- glejTudi: mun, munOuX, munsle it has to myself; grow smaller n/a
munsle nevihta, prepir, bliska in grmi - SrHr:munja -- glejTudi: mun, munOuX, munSal thunder Etrusscologs have many unfounded solutions for the "mun..." words - see: municlat

 

Etruskologi in beseda "clan" (sin)

Gotovo je beseda "clan", poleg "turu, turce" in "mulu...", za etruskologe ena od najpomembnejših etruščanskih besed, okoli katerih, jim je uspelo zgraditi fiktivno ter zelo okrnjeno etruščansko slovnico, ki hkrati podpira njihovo teorijo, da etruščanščina ni dosti več od zbirk etruščanskih imen na epitafih in na daritvenih posvetilih bogovom ter onstranstvu. Besedo "clan" najdemo na mnogih napisih. Mislim, da je naš slovenski venetolog Matej Bor bil prvi raziskovalec, ki je napis na etruščanskem ogledalu razlagal ne le na osnovi upodobitve na hrbtni strani ogledala, ampak tudi znanstveno na podlagi jezikovne analize. Najbolj prepričljiva je prav njegova razlaga besede "clan", ki jo on prevaja kot "človek" ali "član", kar mu je omogočilo, da je prevedel še nekaj drugih napisov. Čeprav je njegova interpretacija te besede širša kot interpretacija, ki jo predlagajo etruskologi (sin), je ostal velik del napisov še vedno nepojasnjen in še bolj neprijetno, je bilo spoznanje, da v nekaterih še neprevedenih napisih postaja vedno bolj jasno, da predlagani prevodi besede "clan" sploh ne morejo biti primerni. Zgleda pa, da so vsi, celo Matej Bor to neprijetno spoznanje zamolčali.

Ni presenetljivo, da nam iz zagate ponovno pomaga Slovenski jezik. Vendar pa poleg Matej Bora, ki se je z Etruščani začel ukvarjati le nekaj let pred smrtjo, med slavisti po njem kratko malo ni bilo več zanimanja za etruščanske napise in nihče si ni niti drznil omeniti, da v slovenščini beseda "clan" lahko pomeni tudi kaj drugega. Da nihče drug ni videl možnosti rešitve te uganke s pomočjo druge slovenske besede, ki ima v slovenščini prav táko obliko kot etruščanska "clan" je brez upoštevanja prej omenjenega pomanjkanja zanimanja med slavisti, kar vznemirljivo. Seveda gre za besedo "klan, klati". Originalna Borova razlaga "človek, član" do katere je prišel po zelo logični poti s pomočjo slovenske besede čelo in ruske besede "čelovek", je tako neizpodbitno logična, da se nihče ni upal predlagati nove niti razširjene razlage (celotna Borova razlaga je v knjigi Veneti...). Poleg tega sta pomena "človek" in "klati" tako različna, da ju ni mogoče smatrati kot skupno rešitev, kar je dodatno potrjeval prevod napisa boginje, ki doji (človeka / sina) Herkulesa. Pravkar omenjena protislovja so tudi mene za nekaj let ustavila, celo pri iskanju prevodov doslej še neobdelanih napisov s to naravno alternativno možnostjo (klan, klati), saj je potrebno poznati etruščanska verovanja in mitologijo, da se ti posveti ta drugače zelo sporna povezava.

Božje mleko na gostiji etruščanskih bogov Pomena "človek, član" in "klan, zaklan" sta tako različna, da kljub temu, da nam slovenščina ponuja obe rešitvi in so nekateri etruščanski napisi jasno kazali, da niti eden od predlaganih prevodov (človek, član, sin) ne bo ustrezen, nihče ni smatral drugega pomena (klan, zaklan, klati) kot možnosti rešitve te uganke, prav zato ker nihče ni videl ne toliko mitološkega kot še bolj skrivnega spiritualnega ozadja podobe na ogledalu. Gre namreč za Etruščansko verovanje, da bogovi v onstranstvu na božjih banketih trejo lupine duš umrlih, kot bi bila jajca in iz njih posrkajo življenje. Na drugi strani pa lahko "z božjim mlekom" življenje tudi povrnejo smrtno ranjenim ali drugače onemoglim ljudem. O tem govorijo številne etruščanske arheološke najdbe in napisi, kar bomo še bolje spoznali v nadaljevanju tega članka. Ali ni zanimivo, da je prav slika "Boginje, ki na božji gostiji doji Herkulesa", v katerem na tipično etruščanski dvolični način lahko prepoznamo tudi umirajočega, klanega=clan   ali   ' smrtno ranjenega člana človeške družine ' = clan,   odprla pot do razkritja etruščanskega jezika, ki ga je kot skrivnostno kodirano sporočilo odklenil v etruščanskem spiritualnem svetu skriti ključ. Dvojnost, ki smo jo odkrili v čudovitem in mističnem sporočilu na ogledalu se zrcali tudi v jezikovnem pogledu v dveh skoraj povsem nasprotnih pomenih ene in iste etruščanske besede (clan), namreč človek, član, (sin) na eni, in ubiti, klan, zaklan na drugi. Spoznanje, da s pomočjo jezikoslovja tudi v slovenščini odkrijemo oba pomena v isti besedi pa je vzrok za še dodatno razburjenje in navdušenje. Če kaj, je le predlog etruskologov prevoda "sin" malo manj primeren kot sta Borova predloga "človek" ali pa "član", kot bi Etruščani vedeli 2000 let v naprej, da bodo morali zaščititi svojo identiteto :)

Etruščani in venetska spiritualnost.

Vizualno potrdilo pravilnosti tolmačenja etruščanskega napisa, ki opisuje podobo v katero je vgraviran na hrbtni strani ogledala in, ki je prisilila celo etruskologe k tolmačenju ključnih besed podobno kot jih je na osnovi jezikovne analize razlagal Bor, vidim skoraj mistično, kot čudovito dvojno etruščansko ali pa venetsko jezikovno prevaro. Venetsko pravim zato, ker so se Etruščani zelo verjetno zatekali k Venetom po spiritualne nasvete, kar lahko potrdijo tudi slavne "atestinske (abecedne) tablice". Torej ni neverjetno, da so etruščanski svečeniki in svečenice bili po rodu Veneti, ki so poskrbeli za to, da je njihovo "poznavanje onstranstva" ostalo dobro skrito! O skrivnostni naravi etruščanskega in venetskega verovanja se lahko prepričamo tako v napisu na našem ogledalu "Boginje s Herkulesom" kot na "atestinskih tablicah".
Prevod in pomeni besed v tem etruščanskem napisu, ki je skupaj s pomeni besed nesporno pravilen, o čemer se tokrat strinjata obe strani, postane vprašljiv, če skušamo besede na isti način uporabiti v drugih napisih. V nekaterih napisih beseda pomeni eno v drugih drugo, pa vendar gledano skozi prizmo etruščanske mitologije v obeh primerih vedno lahko vidimo oba pomena.

Sicer pa sem prepričan, da tudi Matej Bor ni spregledal te alternativne možnosti prevajanja (klan, klati) na nekaterih drugih mestih, toda brez poznavanja etruščanske mitologije ni mogoče sprejeti tako nasprotujočih si pomenov za eno in isto besedo v napisih, ki so jih arheologi in jezikoslovci videli blizu ne le prostorsko ampak celo časovno in tako je pač ostalo zgolj pri polovični rešitvi uganke, ki zaradi "racionalnega" tolmačenja upošteva le eno od obeh možnosti.

Toda, ne pozabimo, da brez našega velikega raziskovalca starodavnih korenin slovenskega jezika, Mateja Bora, ki je prvi dokazal, da etruščanski jezik skriva dosti več kot le liste brez-pomenskih imen umrlih in njihova družinska drevesa, bi si bilo težko predstavljati, da bi komurkoli uspelo dokopati se do globljega razumevanja tega jezika in njegove strukture. Zanimivo je tudi, da je največji Borov uspeh pri razvozlavanju etruščanščine, namreč njegovo odkritje najstarejše slovenske slovnice skrite v venetskih slovničnih tabelah na znamenitih atestinskih tablicah, tudi razodel intimno povezavo takratne pismenosti in zametke antičnega jezikoslovja z etruščanskim spiritualnimi pojmovanji. Ta odkritja so dosti bolj pomembna kot se zdi na prvi pogled, saj tudi potrjujejo starodavno vez med Veneti in Etruščani! N sredi 80-ih so v Sloveniji bile velike javne polemike o dolgoletnih Borovih študijah in skoraj ni mogoče, da akademiki širem po svetu predvsem pa v Evropi niso zaznali njegovih raziskav v 60-tih in 70-tih. Nobenega dvoma ni, da so od njegovega dela imeli korist tudi etruskologi. Zato je toliko bolj žalostno, da tega našega velikana in pionirja na področju razlage tako venetskega kot etruščanskega jezika ne zasledimo med svetovno priznanimi raziskovalci.

Njegov uspeh je šokiral zahodne jezikoslovce in etruskologe, tudi zato ker jasno kaže na zmotno mišljenje in prepričanje zgodovinarjev in jezikoslovcev tradicionalistov, da v času Etruščanov v Evropi ni bilo nikakršnih sledi o Slovanih in njihovem jeziku , da so Veneti sodobniki in morda tudi sorodni Etruščanom, ali morda še hujše, da so Slovani direktni potomci Venetov, ter potencialno sorodni celo Etruščanom. Zelo verjetno je, da so pravkar naštete možnosti ali, za nekatere kar dejstva, razlog, da je Borovo delo ostalo v veliki meri v svetu, izven krogov osamljenih in prezrtih Slovenskih venetologov, nepoznano. Praznino, ki je nastala na račun prezrtih, predvsem pa zaradi mačehovskega odnosa kompromitiranih slovenskih akademikov do najdragocenejših biserov med našimi raziskovalci slovenskega jezikoslovja in zgodovine, so z veseljem zapolnili sicer osramočeni Etruskologi, ki zaradi svoje jezikoslovne nezrelosti in nekompetentnosti nimajo niti najmanjših težav podpirati prav tako kompromitiranih indoevropskih (IE) teorij, katere kot vemo so nastale z namenom dvigniti zahodnoevropsko kulturo nad vse ostale in v tem smislu iz starodavne Evrope izriniti vse, ki so jih nekoč Grki ali Rimljani imenovali barbare. Seveda so pri nekdanjih "barbarih" naredili izjemo in izvzeli zmagovite Germane ter njihove umišljene sorodnike Kelte, ki so po IE teorijah tako ali tako vsi genetsko, kulturno in na sploh sorodni!?

Le kako dolgo bo trajalo, preden se bodo že nekaj stoletij podpihovani nemočni slovanski in predvsem slovenski "uradni" akademiki dovolj opomogli in dodali svoj glas, ter se uprli izmišljeni "teoriji preseljevanja narodov" med 4. in 7. stol. po Kr., po katerih naj bi pod okriljem azijskih Hunov, Turkov njim podobnih plemen, v Evropo pridrli "barbarski" Slovani, medtem ko istočasno tolerirajo teorije zahodnih kolegov, da so venetski napisi kot je recimo "OSTIIAREI" "osti jarej" [Ts 1 (LLV), V-p:213]   prvi znaki pismenosti nekih keltskih ali pa italsko-germanskih indoevropejcev, med katerimi ni ne duha in ne sluha o kakšnih Slovanih, vsaj še pol tisočletja po izginotju Etruščanov?

V meni ni nobenega dvoma, da je evropska akademska elita svoje ravnanje z našim raziskovalcem Borom, ki se ne razlikuje dosti od tega kako so v poznem srednjem veku ravnali z znanstveniki, uporabila v svarilo mlajšim predvsem slovenskim kolegom, ki naj raje dvakrat premislijo, preden se podajo na Borovo pot, če mislijo računati ne le na posamezna priznanje ampak tudi na finančno podporo lokalnim raziskovalnim institucijam, ki postajajo vedno bolj odvisne od močnejših in bogatejših ustanov, katerih interesi so le redkokdaj na strani "nebogljenih".

V luči doslej povedanega, ni niti najmanj neverjetno, da so se v teh razmerah, nikakor ne po zaslugi svojega raziskovalnega dela, še manj pa zvestobe do resnice, izdatno okrepila stališča etruskologov in, da so najverjetneje ob pomoči tradicionalistov začeli načrtovati, da v veliki meri razvrednotijo delo slovenskih venerologov. Na eni strani je očitno, da so se z njegovim delom, ki ga sicer ne priznavajo okoristili, na drugi strani pa so se začeli fanatično braniti vsakršnih razlag, ki bi lahko namignile kakršnokoli povezavo s slovenskimi jeziki. Več besed iz besedne skupine { cla-, cle- } lahko vidimo v prvem predalčku zgoraj. Medtem, ko je res, da so za besedo "clan" (sin), ki je sicer pomensko iz ožje podskupine kot so Borove besede "človek / član" lahko sami uganili na osnovi upodobitve na ogledalu toda, le Borova utemeljitev na podlagi primerjalnega jezikoslovja nosi težo znanstvenega odkritja. Neglede na to, poglejmo besedo "clel" za katero etruskologi trdijo, da pomeni "klicati" (to call, shout). Slovensko ta beseda pomeni "kleti, klel, zaklel, zakleti". Ali si etruskologi ponovno niso pomagali s pomočjo našega prevoda? Semantično "klicati" in "kleti", še posebej v spiritualnem kontekstu sploh nista različna pomena!

Res je čisto mogoče, da je prvo inspiracijo celo Bor dobil od do takrat še neobjavljenih prevodov etruskologov, toda kljub vsemu ima v oporo svojim rešitvam le on za sabo "Slovenski etimološki slovar". Na drugi strani pa doslednost nadaljnjih raziskav, ki se opirajo na slovenski jezik in, ki jih razkrivam tukaj, vedno znova dokazujejo, da je zanemarjanje dokazov, ki potrjujejo prisotnost venetskega tj. slovanskega odtisa v etruščanskem jeziku, znanstveno kot tudi akademsko nesprejemljiva pomanjkljivost v raziskovalnih metodah in nedopustna napaka pri delu etruskologov.

Kakorkoli že, neodvisno od tega kako je ustrezna ta ali ona razlaga besede "clan" pri prevodu nekega napisa, je nerazumevanje slovanskih jezikov s strani tudi najbolj marljivih in spoštovanja vrednih etruskologov njihova velika ovira ali pomanjkljivost, ter bi jo bilo potrebno videti kot eden od glavnih razlogov, za dodatni študij in raziskovalno delo na tem področju. Eden od mojih namenov v tem članku je prikazati kako velik del dokaznega gradiva, ki nesporno ne govori v prid ozkega razumevanja etruščanščine, ki po mnenju etruskologov ni sorodna z nobenim evropskim jezikom, so etruskologi ali zgrešili ali pa morda kar namenoma spregledali. Še več njihovega površnega dela se ni lotil kritično preveriti, nihče od tako imenovanih kompetentnih zahodnih kot tudi "na novo osveščenih" slovanskih jezikoslovcev. S tem v mislih pa se sedaj ponovno posvetimo naši pomembni besedi "clan"!

Ker so etruskologi posvetili toliko energije svojemu prepričanju, da večina etruščanskih besed ni drugega kot družinska imena umrlih in sicer brez kakršnega koki pomena, se je beseda "clan" z velikim številom potencialnih slovničnih oblik, kot tudi visoko gostoto ali frekvenco distribucije med napisi v grobnicah in po darovih Bogovom, pokazala kot idealni kandidat iz katerega bo mogoče izluščiti pomene kot so "sin od", "hči od..." ("son of", "daughter of..."), ali pa "oče / mati od..." ipd. Tak slovnični model je namreč zelo uporaben kot lepilo s katerim je mogoče lepiti poljubno dolge nize besed kot liste imen v družinskih drevesih. Ni torej presenetljivo, da je beseda "clan" (sin) postala ena za etruskologe najbolj pomembnih. Okoli nje so se lotili zgraditi jedro svojih etruščanskih slovničnih teorij.

Zvesti prepričanju, o pravilnosti svojega tolmačenja so sedaj morali najti med možnimi obrazili edninsko in množinsko varianto samostalniške oblike rodilnika te besede, kar ob veliki izbiri besed s tem korenom ( ali koreni { cla-, e-, i-, ... } ) na začetku, ko so na razpolago imeli 115 možnosti, ni smelo biti tako težko. Vendar pa vsaka taka poljubna izbira kot je bila ta, ki se ne more upirati na prav nič konkretnega postane običajno nepremostljiva ovira in svoje lastno protislovje, kar se je zgodilo tudi etruskologom saj so se končno znašli v slepi ulici, kjer so sprejeli svojo nerodno in nevzdržno pozicijo, namreč, da so se o etruščanščini naučili vse kar je bilo možno, in da nadaljnji študij tega antičnega jezika ne bo prinesel nič novega!

 

Etruskologi so se ulovili v lastno past.

Kakorkoli že - prepričan sem, da so končno etruskologi drago plačali za začetno svobodo poljubne izbire kakršnekoli slovnične oblike ali pa pomena, ki so si jo na začetku privoščili samo zato, da bi ustvarili neprepoznavno umetno slovnično strukturo in sploh jezikovno obliko, ki ne bi po ničemer spominjala na slovanske jezike. Namesto tega vse kar bi spominjalo na grščino, latinščino, ali pa na keltski in morda kak germanski jezik bi bilo sprejemljivo, sicer pa bi primerek moral potrjevati, da etruščanski jezik ne pripada indoevropski družini jezikov. Vsakomur, ki uporablja vsaj polovico možganov mora ta strategija vzbujati sum, vendarle jo kljub temu etruskologi dosledno uporabljajo. Seveda so njihove metode in plan rodili sadove, ki govorijo proti rezultatom, do katerih so se prikopali venetologi, ki so nasprotno odkrili ogromno prepoznavnih vzorčnih elementov iz slovanskih jezikov v skoraj vseh etruščanskih napisih, še posebej pa v tistih iz najbolj zgodnjega etruščanskega obdobja.

Kdor je pazljivo študiral njihovo delo povezano z razvozlavanjem in spoznavanjem etruščanščine se je lahko prepričal, da so se etruskologi pod vodstvom "kompetentnih" zahodnih jezikoslovcev podali na zelo abstraktno in eksperimentalno, izumiteljsko empirično pot, na kateri jim je bolj pomembno izumljati nov jezik kot pa najdeni material primerjati z obstoječimi jezikovnimi modeli in drugimi obstoječimi jeziki. Zdi se tudi, da je njihovi odločitvi, izključiti primerjalno jezikoslovje kot eno od raziskovalnih metod, botrovalo njihovo prepričanje, da etruščanščina ni sorodna nobenemu poznanemu jeziku, v kar želijo prepričati nepoznavalce in je videti, da je to tudi bila njihova osnovna motivacija pri tu omenjeni odločitvi. Svoje metoda dela so etruskologi izoblikovali tako, da zadovoljujejo nasprotnike tez o sorodnosti Etruščanov in Venetov s Slovani. Njihovo "raziskovalno" delo celo zgleda zelo verodostojno in nepristransko verjetno ne le nepoznavalcu temveč na prvi pogled lahko tudi profesionalnemu opazovalcu. Toda vsaka predpostavka, ki ima predsodke glede rezultatov na osnovi neutemeljenih dejstev ali pa zgolj praznih verovanj, kot so tista, ki z namenom, da bi izločili Slovane iz evropskega prostora pred zgodnjim srednjim vekom, zanikajo neizpodbitno sorodnost med njimi in Veneti, sama po sebi ni znanstvena!

Ni težko verjeti, da je zgornja postavka postala etruskologom glavno vodilo pri izbiri svojega najvažnejšega pravila, po katerem naj bi se ravnalo vse njihovo "raziskovalno" in prevajalsko delo. Čeprav tega pravila ni nihče nikjer natisnil, njegove prisotnosti ni mogoče utajiti. Naj povzamem srž te za etruskologe tako pomembne samoumevnosti:

"Če bi karkoli v kakem etruščanskem tekstu lahko zvenelo slovansko je to potrebno takoj odpraviti in poiskati novo razlago!
V raziskovalnem okolju s tako zastavljenim principom poljubna izbira modela ali česarkoli kar se da uporabiti kot koristna alternativa, ki služi glavnemu namenu, da se skrije neizmerno velika množina dokazov, ki kažejo v smeri potrdila, da so si etruščanski, slovanski in torej tudi venetski jeziki medsebojno resnično podobni, ne sme biti problematična, dokler le prikaže etruščanski jezik kot neko nepoznano ali kaotično množico redko čemu podobnih besed in slovničnih pravil.

Med tem pa je za tiste, ki slovanskih jezikov ne izključujejo iz enačbe, vredno raziskati prav vsak najdeni element ter ga primerjati s prejšnjimi rezultati. Na ta način se rezultati s časom spreminjajo in prilagajajo novim in širšim spoznanjem. Za etruskologi na drugi strani pa, ker bi radi zaščitili svoje stare in bolj kot ne toge postavke protislovnih rezultatov, ki niso v skladu z njihovimi pravili, kot zgleda, ne vključujejo med svoja "odkritja", tako da njihovo delo daje varljivi občutek neke dokončnosti. Izvrstni primer pravkar izrečenega lahko vidimo v načinu kako etruskologi gledajo na ali pa obdelujejo besedo "clan".

Dejstvo, da so ignorirali več kot 60 različnih slovnično pregibanih primerov te besede, medtem ko so izbrali iz te množice le tri ali štiri in za njih razvili na videz globoko razvite strokovne razlage, ki podpirajo njihovo teorijo, da etruščanski jezik ni nič drugega lot zbirka nagrobnih napisov sestavljenih iz velikega števila brez-pomenskih imen, ki jih je občasno mogoče povezati v družinska drevesa umrlih, govori v prid moji trditvi, da jim je njihova izbrana metoda dela pokazala zobe in da so se resnično ulovili v lastno past. Namreč, ko enkrat izbereš neko poljubno rešitev, boš slej, ko prej zaradi nevidne urejenosti, katera varljivo dovoljuje poljubno izbiranje na začetku, naletel na težave. Na začetku raziskovanja je tak pristop sicer običajen, vendar pa je potrebno da mu kasneje sledi ponavljajoči ciklus preverjanj, popravkov in včasih celo povsem novih začetkov gradnje teorije. Vendar pa je videti, da so etruskologi povsem ignorirali tak pristop dela, kar potrjuje dejstvo, da je ostala velika večina (več kot 60) besed nepojasnjenih,

Verjetno so se tolažili, da slovnično šibki zahodni bralci ne bodo opazili za kaj gre in, da je za besedo "clan" (sin) ostala cela vrsta nepojasnjenih slovničnih obrazil! Sicer drži, da ugotovitev, da je kakih 90 procentov omenjenih primerov te besede v etruščanskih, ni zadostni argument, da bi se uspešno zoperstavili njihovim teorijam. Toda tako razmišljanje ne vzdrži, če imamo v mislih bralce, ki poznajo slovanske jezike in, ki se lahko sami prepričajo o očitnih podobnostih v etruščanskih tekstih, ter oblikah besed katere etruskologi vztrajno zanemarjajo in ignorirajo. V knjigi "The Etruscan Language (An Introduction)" avtorjev G. & L. Bonafante, [eL-p83] lahko vidimo kako etruskologi uporabljajo svoje metode za konstrukcijo elementov, ki podpirajo njihove interpretacije etruščanskega jezika. Nekatere njihove teorije so dokaj prepričljive in napisali so izvrstne opise svojih izumov. Zelo radi razlagajo družinska imena in relacije med družinskimi člani. Iz vsega tega jim celo uspeva rekonstruirati socialno strukturo etruščanske družbe, kar baje razkriva uporaba matronimičnih oblik imen. V napisih pa so odkrili tudi veliko slavnih latinskih imen, tako je na primer z besedo "clan" povezano tudi ime "Claudius". Omenil sem že, da beseda "clan" (sin) za igrala osrednjo vlogo za teorijo etruščanske slovnice, ki so jo etruskologe izumili. Tukaj je čudovit primer jezikovnega znanja in modrovanja v katerem etruskologi še posebej blestijo:

Poasebna končnica "-sa" ali "-isa", ki je "kazalni zaimek", rabljena z osebnimi imeni v "rodilniku", kar ima končno pomen: "tisti od" in označuje "patronimično obliko" ...
(ORIGINAL: A special ending "-sa" or "-isa", is a "demonstrative pronoun", used with "genitive" of personal names, meaning "the one of" indicating "patronymic" ...)
Ta opis je dokaj prepričljiv, vendar nam ne pove, da pokriva zelo majhen del vseh primerov ki jih najdemo med etruščanskimi napisi, neglede na to da je bil povsem poljubno izbran in najverjetneje ne ustreza celotni shemi. Celotno etruščansko slovnico, ki so jo etruskologi "odkrili" v bistvu lahko strnjeno povzamemo v dveh ali treh tabelah kot naslednje:

How the Etruscologists concocted the grammar of Etruscan language around the word "son"
Case Singular Plural
Nominative: clan clenar
Genitive: clans n/a
Dative: clanSi clenarSi, cliniiarS
Accusative: clan clenar

Seveda je zgornja tabela in moja omemba le te kot preprost "povzetek" etruščanske slovnice katero so odkrili etruskologi potrebno gledati kot sarkastično kritiko, vendar pa sem prepričan, da na noben način ni neupravičena, ampak kar zaslužena, še posebej, če upoštevamo koliko jezikovnih primerov so namenoma izpustili ali ignorirali in v tem članku je prikazano prav to!

 

Etruskologi so odkrili ime Klavdij, niso pa prepoznali pomena
(Etruščanski napisi: skupina "človek, kleti/zaklinjati, čistiti...")

Ne moremo končati, ne da bi prej pogledali etruščanski besedi, ki označujeta Klavdija (clavtie) in Klitemnestro (cluOumusOa, clutmsta). Obe imeni najdemo v zgornji skupini besed. Zanimivo je, da ni videti, da imata isti koren, pa kljub temu pripadata istemu besednemu grozdu (deblu) in to tako po obliki kot po pomenu. Za obliko tukaj mislim na črkovanje. Za trenutek pozabimo, da sta sta besedi sorodni, saj še ni jasno kaj naj bi pomenili. Če nam uspe razvozlati to uganko, bomo mogoče imeli boljšo predstavo o tem kako je možno, da besede s "površno podobnimi" koreni kot so { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- } lahko pripadajo isti skupini.

 

Klavdij in Klitemnestra sta čuden jezikovni par

Drugi razlog, da želim omeniti ti dve besedi v zvezi z diskusijo v tem članku, pa je ker predstavljata izvrstni primer iz prazgodovine - s čemer mislim na bronasto dobo in pred-antične čase, kar ustreza zgodnjim razvojnim obdobjem v zadnji večji fazi razvoja jezikov, ki se je začela s pojavom pismenosti, ko je večina besed imela nek pomen kar je držalo tudi za navadna imena. Za primer naj dam besedo potok, ki v slovenščini dobesedno pomeni "teči" - notranji pomen katerega je potrebno dodatno razlagati ne-slovanskemu govorniku, saj ni bistven za obvladovanje jezika. To dejstvo o notranjem pomenu besed je večinoma grobo zanemarjeno s strani sodobnih jezikoslovcev, ki vsaj kar se tiče študija antičnih jezikov kaže na neverjetno pomanjkanje kompetence. Za isto boleznijo pa bolehajo študij in razlage etruščanskega jezika, katerega so etruskologi razglasili za množico imen brez pomena. . Toda vzdržimo se kritike in raje poglejmo napise v katerih so etruskologi odkrili ime Klavdij (Claudius). Na začetku članka sem omenil, da tukaj ne bom poizkušal razlagati napisov, temveč jih bom le nanizal, tako da bomo videli mesta v etruščanskih napisih kjer so vse besede, ki jih tukaj proučujemo. Toda pri obravnavi imen "Klavdij" in "Klitemnestra" sem naredil izjemo. Sledi napis z besedo Claudius:

Napis z besedo Claudius   -   [001/ca-06-cX#02]
Etruscan: laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .SuOi .cEriXunce .apac .atic .saniSva .Oui .cesu .clavtieSuras .i
Slovnsko: Gospod (lord) življenja, duša v prehodu povita na grmadi "žrtvenika" kot (naj bi) ... v sen prešla tukaj čez ...
English: Lord of the life, soul in transit wrapped on the funeral-pile as a sacrificial lam let it ... pass into a dream, over this crossing

Naslednji zamaknjeni tekst ni direktno povezan z našim pogovorom o besedah skupine { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- }, v kateri sta tudi besedi Klavdij in Klitemnestra, ampak je tukaj le, da pomaga razumeti zgornji napis [001/ca-06-cX#02]. Ta napis in beseda (cvriXunce) sta iz drugega članka in sta je tukaj samo, da pokažem kje so etruskologi odkrili družinsko ime Klavdij, vendar pa za napis niso navedli nobenega prevoda. Moj prevod ne doseže konca napisa kjer je beseda "clavtieSuras", vendar pa bi pomen prvega dela, namreč "clavtie" v mitičnem žargonu ali smislu, lahko povezali z onstranstvom in ubijanjem / razpolavljanjem (klanjem) lupin duš ...

Če pogledamo skico napisa [001/ca-05-cX#01] v grobnici Rilievi (Banditaccia) opazimo, da je v transkripciji beseda "cvriXunce" zapisana napak kot "cEriXunce". Na sliki je namreč jasno vidna črka "V" in ne "E". To napeljuje na možnost, da so se raziskovalci zavedali potencialno podžigajoče situacije, zaradi spornega pomena, do katerega je mogoče priti s pomočjo slovenskega jezika. Čeprav zgleda kot bi se kdo tukaj pozabaval z resnico, dejstvo je, da sta v slovenščini možni obe črkovanji tako s črko "E" kot "V". Prvo (s črko "V") ima opravka z ognjem tj. s pogrebnim ali kazenski zažigom na grmadi, medtem ko drugo lahko pomeni butanje valov ob skale, ali pa zibanje zasidranega čolna. Čeprav sta ti dve možnosti medsebojno izključujoči in trenutno zgleda, da se s prvo da napise bolj dosledno prevajati, ne maram še izključiti možnosti prevajanja z drugim črkovanjem s pomenom valovanja.

Pomožna razpredelnica vseh besed v napisu s Klavdijem
(Ni skupaj s skupino { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- })
Etruscan Slovene English Etruscologists
laris laris: gospod, visokost - lord; - Lat:lar=(tutelary household god)="varuh, zaščitnik"; gospoduješ, blagosloviš; oprostiš; [R=D] hladiš; -- glejTudi:plaisinas: (mi.larisa.plaisinas)=straši;

-- glejTudi: aleOnas=(aleOnas.laris) = "Zapustil nas je duh/duša"; --> "laris=duša (umrlega)" vs "SeOre=duh (živega)"; -- glejTudi: (EA-p158:vel.saties);

-- glejTudi:lariS, lari, larice, lariceia, larices, laricesi, larisa, larO


Med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi vsebuje okoli
1100 napisov besedico ...lar...  ,
800 napisov besedico ...larO...  ,
210 napisov besedico ...laris...  !

Ta beseda zasluži veliko več pozornosti kot ji je lahko posvetimo tukaj. Kdor želi naj si ogleda naslednjo povezavo:
...more larO
lord; ghost protector

Amomg 7000+ Etruscan inscriptions
1100 contain ...lar...  ,
800 contain ...larO...  ,
210 contain ...laris...  !

This word deserves a much closer scrutiny, however, and you may have a sneak peep at it here:

...more larO
proper name
avle življenje, obramba/o, živ, življenje - avle=aule; smrt / življenje; mrtev - glej:avileS=živiš

-- glejTudi:azil, avil, aviles, aville, avils, avilesca, avi, aule, avl...; aulez

life, alive, to live year
larisal odhajajoča duša, duša pojdi - prosta si (lari.sal)="duša šla / odšla"; [R=D]=>ladisal hladil;

-- glej:(l .precu .lari .sal.)="preko je duša šla" -- glej:(larOi .cracnei .larisal .ril .+lxxv+) = "lupina duše poči, preide po 75 letih"

-- glejTudi:lari, larisale, lariSal, larisa, larisalisa, larisaliSa, larisai

...more larO
soul in transit / on it's way proper name (eL-p88:Genitive).
clenar tisti ki je češčen/roten/zaklet ali, ki časti/roti/zaklinja; začaran; ki čisti, čistilec (duš), očiščen -- glejTudi: cl, clen; clan, clensi, clenSi, cliniiars, clenarSi, ... one who is clensed, cleared of a curse or spell; cursed or under a spell (the spelled) clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83)
(-ar)=plural; (-si, -Si, -aSi)="demonstrative pronoun" (kazalni zaimek) [eL-p87]
clente "adoptive son?";
(-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
sval zaviti, zvalkati, mumificirati; - glej:(l)svalena, svalce (..clenar.sval.cn..)

POZOR: Etrlgs so dobili inspiracijo pri Slovanih (sval=živel), in v Sanskrtu (žvau=konj, živina - ki živi)

-- glejTudi: sval, svalas, svalce, svalcn, svalena, svaleni, svalOas

to wrap, band, to roll; to mummify;

NOTE: the Etruscologists keep getting inspired in Slavic languages Slov: (sval=živel="he lived"), and in Sanskrit: (žvau=horse, Slov: živina="live cattle" - which lives), however they always deny this linguistic relationship.

{ sval, sval-as, sval-asi, sval-th-as, saval-, saval-thas, sval-en } = "to live, alive", "alive, sibi?"; { svalas, svalasi } = "for life"; svalce = "s/he lived"; svaltha = "alive"
SuOi (šuthi), SuOina

suti, zasuti - grobnica - [O=T]:(suOi=suti)=grob - (Etrlgs:eca suthi="this is the tomb") - eL:157, ela:239, (EA:158 vel.saties)


Dugi napisi: [SuOina]="z vinom"  . . .  Šu=s/z vinom - gr:oinos=vino => čarobni napoj, pijača onstranstva; - Sanskr:suta-=pitna daritev;
si, "si bil"; svoj;

-- glejTudi: suOi, suOa, SuOic, Suti, suOina, suOanei, SuOic, SuOina, SuOienas, SuOiina, SuOil, SuOin, SuOiO, SuOiOi, SuOiti

...more SuOi
to bury, grave, tomb; a magic potion, a drink for the gods
...more SuOi
grobnica (tomb)
cEriXunce ceri/cvri + Xunce: cvrejo hunce (junce, ljudi); ceri="cvri, cvari, peči; žgi" Xunce [Ch=X=H,G,J,K]="hunce, junce (jagnje/žrtev), kunce"

-- Err:[E=V]: ceriXunce=cVriXunce (drugje našel z napako [V=E]?); "žgati glino / lonce" -- Lat:humus=zemlja; -- Lat:hominis=človek;

ceri="skale, čeri (ceri)" + velovi (Xunce); - Gr:cheir=sidro; => => ceri + gunce = v skale treskajoči morski valovi; ladje, čolni;

-- glejTudi:cvriXunce, ceri-unce; cure, qurianas, peicunas, curnal, squrias

ceri/cvri + Xunce ceri="fry, bake, burn"; Xunce="lamb, sacrificial victim" (sometimes spelled with "E" or "V" Err:[E=V]: "cvriXunce=cVriXunce" => indicative of possibility researchers were aware of the controversial inflammatory meaning) cer-=make
apac itak - SrHr:ipak; however, yet, still apa, aphe, aphes, apars, afrs "father, ancestor", "father, guardian";
atic
saniu sanjajočemu; rezultat razmisleka - razsodnost (Ang:sane); "z njima"

POZOR: Zanimivo, da so Etrlgs spet v prenešenem pomenu: (smrt=sanje, večne sanje) našli skoraj sinonim slovenskega prevoda.

-- glejTudi:saniSva, sani-va, anini

to the dreaming; revelation, produced in thoughts - sanity

NOTE:Again an interesting choice of translation - Etruscologists are obviously getting inspirations from in Etruscan times "nonexistent" Slavic (Venetic) languages, but managed to hide this fact in front of the linguists?

dead; { san-, San-, sian-, sian-Sl, san-e } = "dead, deceased, ancestor" { santi, Santi, Santi-S-tS } = "funerary priest" { saniSa, saniSva } = "dead?"; sanisva "blessed?" plural
saniSva sanje, sanjanje; sanjava; sanja

POZOR: Zanimivo, da so Etrlgs spet v prenešenem pomenu: (smrt=sanje, večne sanje) našli skoraj sinonim slovenskega prevoda.

-- glejTudi:sani-va, saniu; ania, anial, anies, anies, anei..., spaspusa, ninieS=položiš, anin...; saniSva, saniu, anini

dream, dreaming, dreamt; we are dreaming

NOTE:Again an interesting choice of translation - Etruscologists are obviously getting inspirations from in Etruscan times "nonexistent" Slavic (Venetic) languages, but managed to hide this fact in front of the linguists?

dead; { san-, San-, sian-, sian-Sl, san-e } = "dead, deceased, ancestor" { santi, Santi, Santi-S-tS } = "funerary priest" { saniSa, saniSva } = "dead?"; sanisva "blessed?" plural
Oui
cesu ko šel, ko je šel (ce.Su); ? cesarju - glej:cezeri - glej:saru=cesarju - Eng:sir - glejOrig:ceisinies -- glejTudi: saru, cese, cesu, ceSu, ces, cezeri, ceisi, ceisial, ceisinal, hasmuni; if/when he went; emperor, zar, king => caesar; sir n/a
clavtie klatite, koljete od: klatiti?; klati? (Obstaja tudi povezava s Klitemnestro! - glej:cluetie) -- glej: [ ca-05 claes ]; Etr: Klavdij = Claudius - glej:[kasDio-05-22]; -- glejTudi: cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... slaughter, stab, kill Claudius family.
clavtieSuras, clavtieOuras clavtieSuras=(clavtie.Suras) ali clavtieOuras=(clavtie.Ouras) -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... clavtieSuras=(clavtie.Suras) or clavtieOuras=(clavtie.Ouras) n/a

Zavedajoč se kako poljubno ali nesistematično etruskologi izbirajo in razlagajo besede, si je to težko razlagati drugače kot poizkus, da bi se radi na prekaljen način znebili vseh sledi, ki razkrivajo podobnosti z venetskim ali pa s slovanskimi jeziki. S tem se sklada tudi njihovo prepričanje, da etruščanščina, ki se je ohranila v obliki epitafov in zapriseg ali obljub na darilih bogovom in drugim bitjem onstranstva, ni drugega kot zbirka dolgih spiskov imen. Ti dve ideji sta jih skupaj vodili pri izumljanju izumetničenih slovničnih pravil le, da bi lepili skupaj "njihova imena" in občasno kak glagol kot recimo "dati, darujem" ali pa "jaz sem [darilo od]". Na vse načine se trudijo uporabljati glasovne spremembe, da bi definirali različne oblike besed kot izpeljanke enega in istega korena ter pomena samo, da jim ne bi bilo treba določiti nove besede (primer: clan, clenar, cliniiars...). Za vse to seveda nimajo ne primerov in tudi nobenih konkretnih dokazov. Celotna njihova "akademska ropotija", je očitno le plod njihove bujne domišljije. Upoštevajoč njihov "ugled ali sloves" človek resnično ne more jemati resno njihove trditve, da je beseda "clavtie" v resnici ime slavne družine Klavdij, za kar tudi, razen možne podobnosti v izgovorjavi, ni nobenega pravega razloga, da bi jim verjeli.

Vendar pa je zanimivo, da so etruskologi v svoji vnemi povezati etruščanščino in latinščino kljub vsemu imeli prav, ko so pokazali na podobnost med besedo "clavtie" in slavnim družinskim imenom Klavdij! Seveda jim ni prišlo na misel, da bi povezali pomena besed "clavtie" in "clan", toda kot vemo tega niso storili niti venetologi. Dejstvo, da so se oboji - etruskologi in venetologi zedinili glede korenskega pomena besede "clan", kot tudi glede napisa v katerem je ta beseda, ni ravno pripomoglo, da bi odkrili to povezavo. Toda, vredno se mi zdi omeniti, da sem že zdavnaj sam pomislil, da bi beseda "clan" lahko pomenila tudi "klati, zaklati", ki je v slovenščini črkovana prav tako kot v originalu. Zelo pa me je vznemirjalo, da nihče od drugih venetologov, ni niti omenil te možnosti. Kot bomo videli pa se je kljub temu izkazalo, da je prav ta pomen, ki ga na nikakršen način ni bilo mogoče uskladiti z napisom s katerim so se vsi strinjali, manjkajoči del uganke. Seveda tega brez tega kar vemo danes ni mogoče pojasniti. Prav to pa bomo pojasnili v naslednjih nekaj poglavjih.

Klavdija razkrijeta Klitemnestra in "rimska zgodovina"

Clytemnestra about to be slaughtered Po celi vrsti drugih namigov in pokazateljev mi je vzelo vsaj še dve leti, preden se mi končno je posvetilo, da obstaja rešitev navidezno nerešljivi uganki kako združiti v isti besedi dve tako različni skupini pomenov kot so "človek, član" ali "brat" ter "klati, zaklati". V tem obdobju zmede sem imel relativno zanimiv delovni kontakt z napisom na etruščanskem ogledalu z napisom Klitemnestra, ki je upodabljal njen umor z "velikim mečem". Tudi ta dogodek mi ni takoj vzbudil suma, da se v imenu te grške kraljice skriva pomen njenega tragičnega konca. Do fantastičnega odkritja sem prišel šele po branju Zgodovine Rima poznanega antičnega avtorja Kassius Dia, v kateri opisuje krvoločnega rimskega politika in vojaškega poveljnika iz časa med 340 - 273 pred Kr., ki mu je bilo ime Appius Claudius in, ki je vodil rimsko vojsko proti Etruščanom, ter je zaslovel po svoji brutalnosti s tem, da je zaradi poraza ped etruščanskim mestom Volsci kot kazen nad svojimi vojaki uvedel zdesetkanje. V naslednjem navedku lahko vidimo, kako sam Kassius Dio razložil kaj je zdesetkanje prav za prav bilo:

[kD-05-21]: Sedaj zdesetkanje je bil sledeči postopek. Kadar so se vojaki kakorkoli resneje pregrešili jih je poveljnik razdelil v skupine po deset mož. Iz vsake desetine je nato vzel po enega vojaka in ga usmrtil.
Seveda za svoje vojake ni bil drugega kot kruti morilec. Tudi Livy poroča, "da so ga za svojo krutost kaznovali celo bogovi" in, da je za svoje grehe proti rimskemu ljudstvu bil končno tudi usmrčen. Vse kar smo doslej zvedeli o tem Appius Claudius-u in še posebej navedek iz Kassia Dia o pokolu lastnih vojakov resnično lahko potrjuje predpostavko, da je njegovo ime mogoče razložiti s pomočjo slovenske besede "clau" (klau, klav, klati). Ni presenetljivo, da je to odkritje sprožilo verižno reakcijo, ki je je končno pripeljala tudi do samega imena Appius Claudius. Ne le priimek, ampak tudi samo ime Appius lahko razlagamo s pomočjo našega jezika. Poglejmo:

Latinsko Etruščansko Slovnsko Angleško
Appius apia, apias, apiasa, apices,... ubija, ubijalec, boš ubil; pijanec, boš pil killer, is (will be) killing; drunk, is (will be) drinking
Claudius clavtie, clavties, clavtieSuras, clavtieOuras, claucalual, clauce, claucesa, clauceS, ... klalec; kolješ, klal, bo/boš klal,... murderer; to stab, slaughter, slaughtered, will be slaughtering, ...

Od kar sem se zavedel, da je v antičnem času redko katera beseda in to drži tudi za imena, bila le skupina brez-pomenskih glasov, sem to predpostavko resno testiral tako pri mojem delu s Hetiti in seveda tudi z Grki. Prav ta ideja je dosledno pokazala zelo zanesljive in pričakujoče rezultate, celo pri Rimljanih in pri njihovi latinščini, kar zelo jasno podpira tudi naša diskusija tukaj. Sledi še en etruščanski napis, ki tudi podpira pravkar omenjeno trditev namreč, da besede s korenom "cla-" niso le samostalniki, kaj šele imena brez vsakršnega pomena, ampak tudi glagoli.

Etruscan: z0-01:larO. avaini.clau .lautneterie
Slovnsko: Tuj gospod je moril vojake/častnike (ljudi)
English: Foreign master slaughtered (our) solders/officers (people)

up_back_button() Končno privolitev, da beseda "clan" pomeni "klati": - čeprav se je sčasoma nabralo veliko razlogov, ki so dovoljevali, da bi etruskologom verjeli glede imena Klavdij, kar je še posebej po odkritju pomena te besede pritegnilo mojo pozornost, sem rabil še kar precej časa, preden sem našel prave odgovore na vprašanje kako uskladiti dva diametralno nasprotna pomena, namreč prvega s katerim sta se strinjali obe skupini raziskovalcev torej pomene (človek, član in son) ter alternativnega s pomenom (klati, moriti,...). To me je dolgo vznemirjalo in mučilo, vendar pa so se začeli vse pogosteje pojavljati zelo prepričljivi argumenti, ki so končno prerasli v solidne in prepričljive jezikovne dokaze.

Brez nadaljnjega so etruščanska ogledala bila "blagoslov" za vse nas in ogledalo z etruščanskim črkovanjem Klitemnestre (cluOumusOa) me je tudi omehčalo, da sem postal bolj dovzeten do alternativnega črkovanja "clutmsta", kar me je končno privedlo do spoznanja, da bi konec koncev besede iz skupine { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- } resnično lahko na nek način bile sorodne, posledica česar je bil resni študij vseh napisov s temi besedami, kar pa so končno postali trdni temelji za ta članek.

Pomembno se je zavedati, da smo venetologi na eni in etruskologi na drugi strani prišli do svojih, čeprav istih zaključkov, na drastično drugačna načina in na osnovi po vsem nasprotujočih si prepričanj. Te razlike so jasne, če si ogledamo kako smo eni in drugi sprejeli dejstvo, da beseda "clavtie" predstavlja ime Klavdij. Med tem, ko ni dobesedno nobenega dokaza, da so etruskologi našli karkoli razen možnosti glasovne podobnosti črkovanja obeh besed, je druga stran ostala skeptična in se branila sprejeti kakršnokoli rešitev dokler je niso potrdile številne "prečne" primerjave in dokler je niso podpirali dosledni dokazi pridobljeni na osnovi metod, katere se ne razlikujejo od tistih, ki jih najdemo v primerjalnem jezikoslovju. Nadalje, etruskologi silovito nasprotujejo uporabi primerjalnega jezikoslovja, zato ker so prepričani, da etruščanski jezik ni zadostno soroden nobenemu drugemu poznanemu jeziku, kar po njihovem ne dovoljuje uporabe metodologij kot je primerjalno jezikoslovje.

Kakorkoli že, količina in kakovost končne informacije, ki nam jo obe strani predstavljata govori sama zase. Delež, ki so nam ga predstavili etruskologi zbledi v primerjavi s tem kar imamo na drugi strani. Kljub vsemu pa je bil pravi užitek odkriti, da povsem nasprotna pristopa včasih tudi rodita iste rezultate in še posebej, da so etruskologi imeli pravo intuicijo, ki je ob enem potrdila tudi naše poglede. To je tudi primer naših dveh imen, namreč Klavdija in Klitemnestre, čeprav je zelo malo verjetno, da so tudi sami videli povezavo med tema dvema imenoma. Končno pa imamo tukaj še besede iz podskupine { cle-, cli- }, katere bomo kmalu pogledali še od bliže. Lahko vam povem, da je ta podskupina bila vodnik, ki nas je pripeljal do sklepne sprave med notoričnimi in dozdevno vzajemno izključujočimi pomeni "človek, član", ali "sin", in "zaklati, ubiti, umoriti, morilec, ali "streti" (kakor v streti jajce=, ali pa "pitje duš"(kakor popiti jajce).

(OPOMBA: Tudi o tem "ubijanju" in "pitju" "duše" kot "jajca" bomo še obširneje spregovorili. )
Odkritje alternativnega pomena besede "clan" je na eni strani lahko tudi razveseljivo za etruskologe, saj potrjuje njihovo trditev o besedi Klavdij, veliko večje vprašanje je, če to odkritje podpira njihovo idejo o grobnici katero so poimenovali po besedi, ki verjetno v resnici nima, razen pomena samega, nič skupnega s to družino in torej tudi ne z grobnico. Po vsem tem ni težko videti, zakaj so etruskologi toliko stvari spregledali. V najmilejši obliki bi lahko rekel, da ker v etruščanskih imenih niso videli nobenih pomenov tudi povezave med besedama Klavdij in Klitemnestra niso mogli odkriti.

Etruščanske besede v spiritualnem kontekstu

Dolgo me je mučilo vprašanje, kako je možno, da so se različne besede različnih pomenov, ki naj bi v vsakodnevnem svetu imele tudi različne korene in, ki so bile zbrane po abecednem redu, znašle v isti pomenski skupini kot bi bile resnično sorodne. Zdi se mi, da se je odgovor začenjal razkrivati postopoma izza v mistiko zavitih vsebin etruščanskih napisov med katerimi sem se dolgo motal in se jim boj kot le površno posvetil, še posebno tistim, ki so izgledale dvojezične. Na eni strani se jih je bralo kot bi bile v starodavni slovenščini, na drugi strani pa so bile čisto brez vsakega smisla. Tak primer je recimo napis [LLV:Es 25] med etruskologi poznan kot "Abecedna tablica" ali tudi "Atestinska tablica" iz okolice Padove v Italiji, ki jo nekateri uvrščajo med venetske in ne etruščanske napise ter so jih raziskovalci obeh strani temeljito študirali in kot je razvidno tudi na obeh straneh razglasili kot svoje, namreč etruščanske na eni in venetske na drugi. V resnici obstaja cela vrsta skoraj identičnih tablic, ki jih pod skupnim imenom poznamo kot "Atestinsko serijo tablic".

Svalki (rolls)
Svalki, rolls
Kot se izkaže je pismenost tako za Venete kot Etruščane bila intimno povezana s spiritualnostjo in nekateri napisi so bili napisani na zelo skrivnosten način, ki so ga lahko razumeli le svečeniki in svečenice. Prvi del zgoraj omenjenega napisa [Es-25] je napisan na tak skrivnostni način. Posamezne besede na zelo sugestiven način predlagajo interpretacijo, ki je zapisana v obliki besedne igre v slovenskem jeziku. Na primer v prvi skupini treh besed { vir .vin .vil } prvo besedo vir lahko razumemo kot "viriti, gledati", drugo vin kot "ven, van, nebesa [napoj, pijača]" in tretjo, kjer je zadnja črka nečitljiva in je lahko dvoje: vil kjer imamo [ p | l ]   torej v prvem primeru ko, je zadnja črka [ P ] "vip kot "vipy, popij", ali pa v drugem primeru, ko [P=L] beseda "vil" pomeni "izvil, izvij". Toda obe ti dve variaciji "vil" in "vip / (pil)" neverjetno velikokrat najdemo v pogrebnih napisih. Ampak zadnji primer (vil), je za nas tukaj nov in zasluži, da ga posebej poudarimo v prej omenjenem kontekstu etruščanskih pogrebnih tekstov. Nedvomno ima spiritualni pomen povezan z zavijanjem ali povijanjem duš ali življenj. Življenje smrtnikov se zavije, medtem ko se duše v onstranstvu odvije ali pa jih po smrti bogovi "izluščijo ali stro iz dušine lupine (kot iz jajca)", o čemer tudi govori veliko etruščanskih napisov.

OPOMBA: Razlog, da z enako vnemo zagovarjam obe varianti, torej tisto z "napako" in ono, ki naj bi bila pravilna je v tem, da sta v etruščanski pisavi črki "L" in "P" zapisani z istim simbolom, ki je enkrat obrnjen navzgor drugič pa navzdol. Ker pa so črke v napisih pogostokrat narobe obrnjene, si je enostavno predstavljati, da so se svečeniki namenoma posluževali tudi te zvijače. Pri branju več tisočih etruščanskih napisov se človek hitro navadi prepoznati najbolj pogoste črkovne permutacije, še posebno pa takrat, ko odkrije neko besedo zapisano na oba načina v istih besednih kombinacijah. Besedi "vil" in "vip / (pil)" najdemo izključno v napisih povezanih s pokopi in v napisih s spiritualno vsebino ter je še posebej takrat kadar napis še ni dokončno razvozlan koristno upoštevati obe možnosti.

Za tiste pa, ki dvomijo v razlago druge besede (vin) iz skupine { vir .vin .vil } zgoraj, pa vključujem prepričljiv napis iz skupine 47-tih napisov, ki vsebujejo verzijo te besede, katero sem po svojih najboljših možnostih največkrat uspel povezati s pomenom pijače, ki jo včasih lahko tolmačimo tudi v smislu obrednega rituala (pitna daritev).

venel, venelus, veneluS, venelusi
Etruscan Slovene English Etruscologists
venel venetsko pivo; strup; (božanski napoj);
venelusi: pijaničuj, klati neumnosti;
Ven: ven/van=zunaj, nebo, nebesa

-- glejTudi:venelus, veneluS, venelusi

Venetic beer; poison / magic potion;
venelusi: to party, to play the buffoon
Ven: ven/van=out, beyond, heaven
male name

Etruscan: mi .venelus .vinucenas
Slovnsko: Venelus nas bo opijanil
English: Venelus will make us drunk

Naslednje besede iz prvega dela zgoraj omenjenega in na skrivnostni način napisanega napisa [Es-25] { krknkl, trtntl, mrdnml } zvenijo kot okrajšane slovenske besede, ki bi lahko pomenile: "ko razpočen ubit, trd kot skala, mrdne le ob molitvi". Kot sem že omenil so besede v tem delu napisa zgolj sugestije, toda druge dele napisa lahko zanesljivo in nedvoumno razumemo, kar je dosti bolj obsežno razloženo v temi venetski jezik (če kliknete, lahko navedeno odprete v novem oknu: Atestinske tablice ). Bralcu v pomoč sem tudi tukaj malo nižje vključil sliko tega slavnega napisa [Es-25], tako da se lahko stvari po potrebi hitro preveri, brez skakanja v druge teme.

Sicer pa se tukaj ukvarjamo le s skrivnostnim delom tega napisa, ki nam razkriva drugačen pogled na ta stari jezik. V tej luči je torej laže videti, kako so se lahko svečeniki poigravali z besedami, in so jim na ta način dodali še nek poseben mitološki pomen in to še lažje, če so besede zvenele podobno in so se tudi rimale. To istočasno tudi pojasnjuje odgovor na, ob začetku zastavljeno vprašanje, namreč, kako je mogoče, da so se različne besede različnih pomenov znašle v isti "pomenski" skupini.

Nekatere besede tukaj ne spadajo v našo skupino { cla-, cle-, cli-,... } , vendar jih je vredno omeniti, ker podpirajo naš pogovor o tako imenovanem "spiritualnem pomenu", ali pa besednih igrah, katerih so se posluževali svečeniki, da so pričarali skrivnostno vzdušje, mistiko in spoštljivi strah med svojimi obrednimi zaklinjanji. Taka na primer je beseda, svalce, ki pripada skupini besed z istim korenom in korenskim pomenom kot beseda vil (izvil, izvij) v našem napisu [Es-25], kar v prenesenem pomenu lahko celo pomeni mumificirati in, ki jih zelo pogosto in dosledno najdemo na epitafih in drugih napisih v okoljih pogrebnega značaja. Ta beseda je identična naši besedi svalki in dobesedno pomeni to kar vidimo na sliki zgoraj, namreč v obliko štruce zavite podobe odraslih, kot bi bili dojenčki, ali pa mumije. (če kliknete, lahko navedeno odprete v novem oknu: Napisi z besedo "svalki" ).

Sledi obljubljeni napis iz Padove [Es-25], ki so ga sicer etruskologi pravilno označili kot ceremonialni religiozni tekst, vendar pa kot je dokazal naš slavni venetolog Matej Bor, tablica skriva dosti več kot to, spodnji del je namreč venetska slovnična tabela. Kot smo torej videli v tem članku sta za nas izredno pomembni obe odkritji in pomena teh tablic. Za razliko od etruskologov, ki niso videli slovničnega dela vsebine, Matej Bor ni izločil iz svoje raziskave ničesar tudi ne na videz "nepomembnega spiritualnega" dela. Prav nasprotno tudi sam se je lotil napisa s spiritualne strani in delno tudi uspel razvozlati skrito religiozno sporočilo v zadnji vrstici kjer so slovnična obrazila, ni pa omenil prvega dela, ki smo ga od bliže pogledali tukaj, ker menim, da skriva formulo po kateri so takrat oblikovali rimajoče fraze spiritualne vsebine ali ritualnega zaklinjanja.

Atestinska tablica (Es-25), na zahodu poznana kot "abecedna"
Napisi in slovnična tabela na tablici Es-25
vir.vin.vil krknkl trtntl drdndl mrdnml prpnpl
šršnšl srsnsl krknkl kvei brbnbl grgngl
Ni treba biti jezikoslovec, da vidiš zgornje zloge, ki se rimajo in so primerni za obredna zaklinjanja. Vendar pa pomena teh besed ni enostavno odkriti ker so zapisani v "skrivnostnem obrednem jeziku".

Ven: me go donasto foltiti omno.si i uvant žar jun S šajnatej rejtiaj
Slo: Jaz ga darujem duše se spominjajoč in ventan žar mlad ta (je) Šajnati Retiji
Eng: I offer it to Shining Rethia, remembering the soul extinguished (destroyed)

Spodnji del rumene tabele na levi je slovnično pregibana beseda "jekati".

Moj glavni razlog, da sem v našo diskusijo vključil zgornje venetske napise je bil, da si ogledamo obredni del z zaklinjanjem : { vir-vin-vil / krkn-kl / trtn-tl / drdn-dl / mrdn-ml / prpn-pl / šršn-šl / srsn-sl / krkn-kl / kvei / brbn-bl / grgn-gl }, ki jezikovno na prvi pogled nima nobene vrednosti. Kljub temu pa mi je prav ta del pomagal razumeti kako so besede različnih korenov in različnih korenskih pomenov končale v istih kategorijah etruščanskih napisov in od tam v mojih tabeliranih slovarjih tukaj. Skrit pred našim pogledom tukaj je razvoj nekaterih besed, ki je postal jasen šele, ko besede vidimo v spiritualnem kontekstu, v katerem so jih Etruščani uporabljali in sicer v (na)grobnem in drugače spiritualnem okolju.

up_back_button() Piti, peti, pes, ...: Kot bomo videli se lahko vprašamo, če je res slučaj, da v slovanskih jezikih besede kot so "piti" (to drink), "peti" (to sing), "pes" (to sing), in celo "poesti" /pojesti/ (to eat up) vse zvenijo podobno? Po vsem tem kar sem odkril tukaj mislim, da to nikakor ni slučaj!

Tisti, ki pije (alkoholne pijače) prepeva, psi pojo (lajajo, tulijo v luno), jesti - hraniti se je neke vrste piti. V sanskrtu "pi, pita" kot v grščini "pi, pino" pomeni piti (to drink), toda niti v grščini in ne v sanskrtu si druge besede posebno ne "peti", in "pes" niso podobne, čeprav bi v latinščini besedo za "volka" (lupus), lahko izvajali iz venetskega ali pa slovenskega "psa" (pes, pus), ki laja v luno - "lunin-pes".

Očitno so besede v venetskem jeziku nastajale polagoma iz starejših poznanih besed s sorodnimi pomeni in zgornji primeri smiselnih in oblikovnih podobnosti med pomensko različnimi besedami nam razkriva prav tak model nastajanja besed. Pravkar povedano istočasno tudi podpira dejstvo, da imajo venetski in slovanski jeziki skupno jezikovno podlago. To je razvidno na osnovi semantičnih kot tudi oblikovnih podobnosti besed, ki so se ohranile do današnjih dni. Vse to so značilnosti starih jezikov, kar kaže na zavidljivo starost venetskega jezika in potrjuje tudi mojo trditev, da so izvori slovanskih jezikov starejši ne le od grščine in latinščine ter prav gotovo tudi od sanskrta, s čemer smo smo se že večkrat srečali (če kliknete, lahko navedeno odprete v novem oknu: Sanskrt je umetna tvorba z umetno vzdrževano piramidno strukturo ).
Če študiramo besede in napise iz kompletne kategorije, ki sem jo označil z imenom "Skupina { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- }" vidimo, da so pomeni besed iz te skupine zelo prikladni za uporabo v spiritualnem kontekstu. In res jih najdemo v napisih ki so jih našli v takih okoljih. Pri vsem pa se niti še nismo dotaknili besed iz podskupine clen..., clin..., kjer najdemo pomene kot so "kleti, zaklinjati", in "razveljaviti zakletost, očistiti grehov" ali pa v prenesenem pomenu "odveza". Besede iz omenjenih kategorij kot na primer "smrt, streti / počiti, ubiti, kleti, zaklinjati, odpraviti zle duhove,...". so torej bile tudi zelo hvaležni material za besedne igre svečenikov pri oblikovanju ceremonialnega petja ali vzklikanja ob času obrednih svečanostih. Poleg za svečenike pomembnih besed iz podskupine "clen..., clin...", katerih pomeni kot že vemo so "kleti, zaklinjati", "razveljaviti, očistiti kletve / prekletstva ali pa grehov"..., obstaja še ena zelo pomembna beseda v tem kontekstu in terja dodatno razlago etruščanskih verovanj in mitologije. Ta beseda, kot bomo kmalu videli, je etruščanska beseda, ki pomeni piti ali pitje. Preden pa si jo od bliže ogledamo, se spoprimimo še s prej omenjeno podskupino "clen..., clin...".

Ker so v tem članku besede piti, pitje,... igrale tako pomembno vlogo, vam nudim možnost predčasnega skoka direktno v to tematiko, kot tudi vrnitve nazaj sem. Kdor torej želi lahko pokuka naprej s klikom na: [(  pokukaj naprej... ])

V tabeli zgoraj, ki jo najdete pod naslovom: "Razlaga besed { cla..., cle..., cli... }" vidimo, da v podskupinah "clen..." in "clin..." v celoti prevladujejo sedaj že dobro znani pomeni "kleti, zaklinjati" in "razveljaviti, očistiti kletve / prekletstva" Zadnja dva pomena sta zelo blizu pomenom "očistiti dušo", ali "odstraniti grehe" in "odveza". Zanimivo je, da ima beseda "clin" v slovenščini še en pomen, namreč "klin" in, da s to besedo tvorimo zanimiv ljudski rek, namreč "klin se s klinom zbija", ki se prav lepo podaja ostalim prej omenjenim pomenom prav v kontekstu, ki ga tukaj obravnavamo. Gre za odpravo tj. "čiščenja" nečesa nezaželjenega in umazanega fizično ali pa duhovno. Ob tej priliki se lahko tudi vprašamo ali je res slučaj, da angleška beseda "čistiti" zveni prav tako kot naš "klin" ali pa etruščanski "clin", ki imajo vsi na tak ali drugačen način povezavo s pomenom "čiščenje"? Ponovno moram reči, da je odgovor nikalen, torej to vsekakor ni slučaj! In glejte, res je mogoče najti kar nekaj besed, ki so jih Angleži dobili od Etruščanov, ali pa Venetov (toda ker tukaj ne govorimo o angleščini, naj omenim, da sem o tem govoril že na drugih mestih).

Poudariti je potrebno, da smo se s pomočjo zgornje analize dokopali do spoznanja, da so etruščanska beseda "clin" in slovenske klet, kletev, zaklinjanti, klin v bistvu iste besede. Beseda "clin" ima v etruščanščini podobno kot v slovenščini osnovni ali korenski pomen "zaklinjati, klicati", ter obrednega "čistiti, očistiti, odpraviti". Tudi ta zadnji pomen (čistiti) lahko, kot smo videli v zgornji razlagi (glej: "razveljaviti, očistiti kletve ali pa grehov", "odveza"), odkrijemo s pomočjo našega jezika. To zadnje dejstvo je pomembno ker pokaže, da oba pomena, ki sta definirana v dveh različnih kontekstih nista priložnostno izbrana ampak, da sta dejansko pomensko sorodna, saj smo do obeh pomenov prišli s pomočjo našega jezika.

Na osnovi povedanega torej lahko vidimo, da so etruščanski svečeniki in svečenice, v stilu besednih iger res lahko uporabljali besede iz skupine { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- } zaradi pomenov, ki se jih da izluščiti iz njih za uporabo v spiritualnem okolju in kateri niso več očitni v vsakodnevni današnji uporabi, vendar pa se v starodavnih obrednih tekstih medsebojno pomešajo ne, da bi povzročili zmedo ali izgubili - ampak le razširili smisel. Upoštevati je tudi treba, da so v tistih časih na oblikovanje nastajajoče "etruščanske skupnosti" močno vplivale migracije bogatih prišlekov, obrtnikov (tujih govornikov) in seveda tudi pisarjev, ki so morali imeti velike težave z govorico domačinov, kaj šele svečenikov. Vse to nedvomno še dodatno otežuje naše raziskovanje in razvozlavanje etruščanščine. Sicer pa se vrnimo k naši skupini etruščanskih besed iz kategorije { cla-, cle-, cli-,... }, za katero bi rad pokazal dosti širšo pomensko bazo kot jo vidijo etruskologi.

up_back_button() Kako so etruskologi prišli do svoje teorije o "kazalnem zaimku":

Pri raziskavi te kategorije besed, ki jo ves čas omenjam kot skupino { cla-, cle-, cli-,... }, sem odkril veliko malih skrivnosti. K raziskovanju me je motiviralo tudi to, da so na njo opozorili etruskologi s svojo teorijo o "kazalnem zaimku" do katere so prišli s pomočjo besed iz te skupine.

(O tem sem se obširneje razpisal zgoraj pod naslovom: Fantazijska etruščanska slovnica, ki so jo izumili etruskologi sloni na besedah "clan" in "larOalisa".)
Njihova teorija sloni na neutemeljeni postavki, da sta besedi "clan" in "cliniiaras" ena in ista beseda. Trdijo namreč, da beseda "clan" pomeni sin kar je imenovalnik v ednini, beseda "cliniiaras" pa je le slovnično preobražena prva beseda s pomenom sinovom torej dajalnik množine. Sam sem prepričan, da razen, če etruščanski pisun ni naredil napake pri črkovanju, to ni res ter, da sta ti dve besedi popolnoma različni in da, imata različna pomena. Neglede na našo prejšnjo razpravo o različnih pomenih besede "clan", naj v podporo moji trditvi navedem, da je v tej skupini ali kategoriji besed mogoče najti 110 različno oblikovanih besed z različnimi besednimi koreni, ki bi jih etruskologi radi zreducirali na en sam prej omenjeni pomen (sin) pri čemer se etruskologi kratko malo požvižgajo na več kot sto različnih besed iz te skupine in tudi na vseh 256 napisov, ki vsebujejo te besede. V nekaj več kot 7000 etruščanskih napisih obstaja en sam samcat primer s tako slovnično obliko, ki ustreza tisti, ki naj bi jo etruskologi odkrili za besedo "clan" v obliki "cliniiaras". Poglejmo ta napis:

Edini napis s sporno besedo "cliniiaras"
Beseda Napis
cliniiaras tq-09: itun .turuce .venel .atelinas .tinas .cliniiaras ; [Orig]
Slovensko: (1) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji, da 'dušo' jarov reši / odvrne bolečine"; (2) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji reasenskemu" (clinii+a+ras="pripadnikom rasenov")
Angleško: This is the gift for Tinia in the Had, to save (clear) the soul of wickedness and pain
Etruskologi: (Venel Atelina dedicated this to the sons of Tinia [Diskouroi: Castor, Pollux]
tle-156, [eL-p143/text #20]

Dejstvo, da sta dve besedi z različnima besednima korenoma ista slovnično pregibana beseda, etruskologi utemeljujejo z glasovno preobrazbo, kjer "A" postane ali "E" ali pa "I", kot vidimo v "clenaraSi" and "cliniiaras". V obeh primerih imamo po njihovem isti efekt, namreč pomen "sinovom" kar pomeni, da so Etruščani, vsaj v primeru besede "clan" imeli dve obliki za dajalnik množine. Tudi to se mi zdi za lase privlečena razlaga, ker za to trditvijo ni nobenega pravega argumenta ali pa jezikovne utemeljitve, čeprav bi glede na takratno znanje jezika tak zaključek moral biti sprejemljiv.

Sicer pa se ne bi toliko upiral vsaj polovici zgornje razlage, če bi nam etruskologi po resnici povedali, da so do svoje teorije in pomena besede "cliniiaras" prišli s pomočjo starejših slovničnih oblik, ki jih najdemo v slovanskih. jezikih namesto, da so izumili kar smešno izumetničeno slovnično teorijo. Dejstvo je, da se to besedo da razčleniti v tri dele kot naslednje: "clinii + a + ras", kar nam na ta način razkrije mešanico grško-latinskih in slovanskih slovničnih oblik. Namreč, (1) običajno grško ali latinsko obrazilo (-ii) za množino z verjetno napak črkovano besedo "clin<clan" (človek, član, SrHr:klinac), ali sin), in (2) stara slovanska uporaba predloga, ki ga v razčlenjeni besedi vidimo na sredini (+ a +), zaradi česar lahko tolmačimo zadnji del besede v ustreznem sklonu recimo v tem primeru kot rodilnik, ali kot napak počno etruskologi kot dajalnik in končno (3) "ras" kar je kratka oblika za "rasa" (Rasene) kot so takrat Etruščani sami sebe imenovali. Če torej sedaj, ko smo to besedo razčlenili in vsak element zase pojasnili, vse ponovno združimo, dobimo: (1) {ljudje, člani, otroci} + (2) {(predlog) od} + (3) {Etruščanov}, kar lahko interpretiramo kot "etruščanski narod", "etruščanskega naroda" ali, kot želijo etruskologi morda kot "etruščanskemu narodu", nikakor pa ne "sinovom, možem" ali "članom". Iz tega kako etruskologi interpretirajo to besedo, je mogoče edino zaključiti, da ali varajo neukega bralca ali pa, da niti sami niso prerasli teorije ter v praksi ne razumejo pravega učinka uporabe sklonov in sklanjanja. O tem lahko vidite malo več v novem oknu tudi v nadaljevanju na drugi spletni strani s klikom na: Etruscan grammar the Etruscologists.

Ob tej priliki bi torej lahko rekel, da želim razkrinkati dejstvo, da pri svojem razvozlavanju etruščanskih napisov etruskologi kot pripomoček uporabljajo slovanske jezike, nato pa izumljajo umetne slovnične oblike, s katerimi podpirajo svoj "lahki dobitek" iz prihodnosti. Iz prihodnosti pravim zato, ker se pri razlagi pred-antične etruščanščine poslužujejo jezikov, ki so se po njihovem lastnem prepričanju v Evropi pojavili vsaj 1000 let kasneje. Seveda tega sami ne smejo priznati! Vendar pomislimo, kako je mogoče, da so pri svojem prepričanju, da etruščanščina ni podobna nobenemu od poznanih jezikov ter niti ni indoevropski jezik, brez kakršnega koli parametra ali koordinate s tako neverjetno preciznostjo zadeli ravno pravo in edino tako besedo, ki vsebuje elemente potrebne za izgradnjo njihove "jezikovne umetnije" in to med nekaj več kot 7000 etruščanskimi napisi, nato pa okoli nje zgradili celotno etruščansko slovnico in pri čemer so popolnoma spregledali več kot 110 besed različnih oblik, ki po njihovi lastni teoriji pripadajo isti skupini besed z istim besednim korenom.

Končno smo prispeli do obljubljenih razlag za ta članek zelo pomembnih etruščanskih mitoloških motivov povezanih z besedami piti, pitje,..., brez razumevanja katerih verjetno ne bi bilo mogoče odkriti ključnega alternativnega pomena besede "clan", kot tudi ne razvozlati velikega števila napisov, ki vsebujejo besede skupine "cla-, cle-, ...".

 

Dojenje na božjih prsih in pitje duš kot bi bila jajca


Kdor je za kratek čas pokukal sem, se lahko vrne na mesto, ki ga je zapustil s klikom na:   ...nazaj      
Zelo sem zadovoljen, da so nam Etruščani zapustili tako bogate arheološke in seveda tudi jezikovne dokaze, da je to končno onemogočilo celo profesionalno potvarjanje zgodovine, katerega so se kot vešči lutkarji, ki na nitkah vodijo psevdo-akademike etruskologe, lotili kompromitirani zgodovinarji - tradicionalisti in njihovi pomagači nekompetentni jezikoslovci, kateri etruskologe vodijo v vratolomne avanture na področju jezikoslovja. Spoznanje, da jim v tako dolgem času kljub velikim naporom ni uspelo skriti nasprotnih dokazov, je po občasnih uspešnih odkritjih, ki so včasih sprožili skoraj s sovražnim sentimentom zastrupljene občutke do druge strani, je resnično zelo dobrodošla injekcija samozavesti v moje raziskovalno počutje in okolje. Bilo je zelo osvežujoče pomisliti, čeprav le za trenutek, da konec koncev tudi večina etruskologov zavzeto in vestno opravljajo svoje delo in, da imajo prav toliko dobrih namenov ter jim je pri tem prav toliko do pravih vrednot in poštenosti kot komurkoli drugemu.

Goddess breast/feeds a grownup Hercules Seveda govorim o besedi "clan" in o etruščanskem ogledalu kjer to besedo najdemo v napisu, ki je skupaj z omenjeno besedo prestal prvo nepopustljivo preverjanje iz vseh strani. To ogledalo je na enak način vzpodbudilo raziskovalce na obeh straneh. Pokazalo se je, da je napis na tem ogledalu bil dosti bolj pomemben, kot zgolj nekaj kar je le sprožilo začetno inspiracijo za raziskovanje etruščanščine. Videti je, da so se skoraj vsi raziskovalci izgubili v nepomembnih drobnarijah posameznih besed, spregledali pa so pomembnost sporočila samega, predvsem zaradi dozdevne nedvoumnosti sporočila v upodobitvi na ogledalu in prehitrega sklepanja, da je napis le ponovitev istega "banalnega" sporočila. Res je, da ni dvoma o očitnih stvareh, kot je recimo identifikacija posameznih osebkov v upodobitvi na hrbtni strani ogledala. Prav tako menim, da ni pomembno ali "Junona doji svojega sina", ali pa "Boginja hrani človeka". Sam sem prepričan, da v luči tega kar je bilo spregledano, ti dve na videz različni interpretaciji po nepotrebnem vzbujata polemiko. Veliko bolj zanimivo je pogledati to sporočilo v spiritualnem ali religioznem kontekstu in v duhu tedanjega časa ter možnost, da so jezik napisa svečeniki skrivnostno transformirali in na ta način izrazili obe sporočili in obe možni interpretaciji v enem in istem zamahu. Čeprav smatram, da se v teh dveh različnih interpretacijah lepo vidi razkol med etruskologi in venetologi, za nas tukaj ni pomembno ali beseda "clan" pomeni "sin" ali "človek", ali pa, če je doječa ženska le "Boginja" ali pa "Junona". V tem kontekstu je tudi enostavno videti, da je pozornost vzbujajoči bradati mož verjetno prav toliko pomemben kot dejstvo, da se hrani na dojkah kot dojenček. Na drugi strani pa, Herkules simbolizira smrtno ranjenega (izčrpanega) človeka, ki "pije" božanski "magični napoj". Očitno ima dojenje na prsih za Etruščane globlji in prav gotovo spiritualni pomen ter ne pomeni le čudeža, ki predstavlja življenje ampak tudi smrt, ki ju oba nedvomno kontrolirajo Bogovi, kar je vidno v tem, da življenje lahko smrtniku podarijo kot tudi vzamejo.

Ogledalo: Junona doji Herkulesa
Beseda Napis
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
z2-02: eca .sren .tva .iXnac .hercle .unial .clan .Ora .sce
Slovensko: Eto, zrenje tvoje njih: potem, ko Herkul se je utrudil, boginjo človek sesa.   (Matej Bor)
Angleško: Here you see the two: after Hercules got tired, the goddess offered him her milk.
Etruskologi: This image shows how Hercle, the son of Uni, sucked (milk)

Skratka, tukaj se ne poglabljamo v jezikovno analizo zgornjega napisa, za malo več o tem lahko odprete novo okno in si ogledate vsebino pod in okoli naslova: ( Etruskologi poglejte v ogledalo ). Namesto tega nam ta napis tukaj odpira pot v etruščanski spiritualni svet, kar nam bo pomagalo odkriti sicer skrite pomene besed, ki jih tukaj raziskujemo. Predvsem je pomembno poudariti, da v tem napisu skrito ždi v ozadju etruščanski spiritualni motiv dojenja ali piti, pitje,... tako ob rojstvu kot smrti.

Soul before birth and after death is caught in an egg
Etruscan egg ...
V drugem delu tega članka [ II. del: (Napisi) ], pod naslovom "Vibenna ni ime; Etruščanski bogovi popijejo življenje umirajočega" sem na kratko opisal, da nekateri etruščanski napisi govorijo, kako življenja smrtnikov ob smrti postanejo pijača za njihove bogove, od katere se na veselicah v onstranstvu dobesedno opijanijo z življenji umrlih. Ta življenja so vsebina duš v lupinah, ki so podobne jajcem. Bogovi počijo dušo in popijejo njeno vsebino kot iz jajca. Kdor želi lahko v novem oknu odpre drugi del prej omenjenega članka s klikom na: ( Etruščanski bogovi popijejo življenje umirajočega ). Obstaja več etruščanskih arheoloških zapuščin, ki nam razkrivajo te "starodavne skrivnosti". Tukaj lahko vidimo tako jajce z napisom.

Sledove verovanja, da je duša nekaj podobnega kot jajce, iz katerega najprej nastane življenje in se končno ob smrti in na poti v onstranstvo vanj tudi vrne, lahko odkrijemo že pri Venetih. Zanimivo je tudi, da je se je s tem ukvarjal že Matey Bor in je povsem pravilno razvozlal venetske napise na teh kamnih v obliki jajca [V-p:278,9], ki tudi govorijo o pijančevanju, vendar pa jim takrat še ni mogel pripisovati spiritualnega pomena.

Za bralca slovanskega porekla dejstvo, da Matey Bor v enem primeru prevaja napis kot dogodek, ki je povezan s "popivanjem", drugič pa s "prepevanjem" ne pomeni nečesa preveč spornega, saj sta si ti dve besedi v vseh slovanskih jezikih zelo podobni, kar je, kot smo tudi že omenili zgoraj dokaz, da je venetski jezik, ki je predhodnik slovanskih jezikov v resnici predzgodovinski jezik. Zakaj lahko to sklepamo na osnovi podobnosti nekaterih besed smo se seznanili zgoraj v tem članku pod naslovom: "Piti,peti,pes,...". Sledijo venetski napisi o katerih smo pravkar govorili:

Venetski napisi na kamnih jajčaste oblike   [V-p:278,9]
Etruscan (#1): ho .stiha .bo .sto .u peo
Slovnsko: Bor: Ko utihne, tedaj sto jih zapoje
New: Ga tišina (pogoltne), ko ga posrkajo (popijejo)
English: Bor: When silence comes, hundred sing
New: Silence overcomes him, when he is finished (drank, drained out)
Etruscan (#2): pil .potei .ku .pri .konioi
Slovnsko: Bor: Plamen poti, ko pri koncu je
New: Pil je potem, ko je konec
English: Bor: The flame of life's path, when at the end
New: He drank, when end was reached
Soul before birth and after death is caught in an egg

Ni slučaj, da je pijanost v predzdodovinskih časih imela mistični pomen in lastnosti, ki so jih pripisovali duhovom ujetih v pijači, kateri so se rešili mokrega ujetništva v pijančevem telesu in duhu.

Ali ni zanimivo, da v vseh slovanskih jezikih beseda "duh" pomeni oboje, tako duha v spiritualnem smislu, kot človeško pamet, razmišljanje, .... Dejstvo da to drži za vse slovanske jezike dokazuje, da ta beseda ni prevod neslovanske besede "spirit", ampak je skupna starodavna, torej venetska beseda.
Dejstvo, da beseda "špirit" pomeni "čisti alcohol" je dokaz za ta satra verovanja. Prepričan sem, da so ta stara verovanja, katerih ostanke vidimo v grškem Bogu Dionizu (Διώνυσος) ali pa v rimskem Liber-u, ki kakor vidimo iz imena osvobodi (Latinsko: libero) v pijačo ujete duhove (spirits), v Krščanstvu zelo popačili. Samo idejo duše so sicer obdržali, vendar pa so jo na eni strani dvignili visoko nad človeka na drugi pa so jo vulgarno trivializirali. V bistvu Kristjani verjamejo, da je kadar se v človeka "naseli" nek duh to nekaj slabega in, da to povzroča hude bolečine in trpljenje, katerega se da odpraviti le s skrivnostnimi obredi in rituali, ki jih morajo opraviti svečeniki (duhovniki).

Click to enlarge (Tinia holding Junona's breast) V spiritualnem smislu nista pitje in popivanje le privilegija za bogove, ampak sta dostopna tudi smrtnikom. Ob posebnih priložnostih, od katerih ena taka je uprizorjena na zgoraj omenjenem etruščanskem ogledalu, bogovi lahko oživijo umirajočega smrtnika, prav tako kot vsi ljudje po rojstvu lahko uživajo božanski pijači podoben življenjski napoj pri svoji materi, kar že od pradavnine naprej vzbuja nadnaravno občudovanje in v preteklosti celo božansko češčenje magičnega izvora življenja. Očitno lahko vidimo, da imajo pitje, tj. dojenje kakor tudi "ženske prsi" same globok spiritualni pomen in smisel, ki ga v religioznem pogledu Etruščani istovetijo s samim čudežem življenjem in magijo smrti! Seveda so to ostanki iz časov pred pojavom Etruščanov, ki pa dobesedno nosijo pečat venetske mitologije, poglejte na primer besedi "Šajnati Retiji" zgoraj v napisu [Es-25], kar je zapis v čast najbolj znane venetske boginje, čeprav imamo tudi še druge Slovencem bolj poznane, kot sta recimo "Živa" in "Zemlja". Vse te boginje na tak ali drugačen način pomenijo nadaljevane neolitske religiozne tradicije, v kateri poznamo starodavne boginje kot so Magna Mater, (Velika mati), Mater Zemlja, ali Kibela in, ki so predhodnice ne le zgoraj omenjenim venetskim boginjam ampak tudi Gai (Gaia) in Rei (Rhea).

Etruščani so nam zapustili imenitno skulpturo, na kateri se Tinia nežno dotika Junonine dojke. Podobne motive etruščanskih zakoncev ali parov pa lahko najdemo tudi na žarah. Tu na sliki ob strani lahko vidite kako vešče nam je starodavni etruščanski umetnik pričaral nežni trenutek, ki nas prevzame in prepriča kako božansko razburljiv občutek je v tem resnično čudovitem dotiku prvobitnega in hkrati tudi končnega izvora življenja. Predvsem želim podčrtati, da ženske prsi in še posebno dojenje in pitje brez dvoma predstavljajo etruščanski mitološki motiv ter ne, kot je včasih opaziti v razlagah izumetničenih moralistov predvsem v njihovih primerjavah Etruščanov z Grki in Rimljani, kot neko etruščansko socialno deformacijo, perverzijo ali pa obsedenost s seksualnostjo, katero kot bomo še imeli priložnost videti, Etruščani smatrajo veliko bolj kot "sveti čudež" življenja, kot pa neko sramovanja vredno dejanje, ki ga je potrebno skriti v najbolj temačnih kotičkih privatnega življenja. Prej bi lahko sklepali, da je za Etruščane bolj grozno in tudi sramotno, če bi zdravim in zrelim ljudem bilo onemogočeno sodelovati pri svetih dejanjih stvaritve, kar je mogoče dojeti kot najbližji približek večnega božjega zadovoljstva v tostranstvu. Še več Etruščani verjamejo, da bogovi lahko uporabljajo te pripomočke in dejanja z namenom, da življenja smrtnikom ali podarijo ali pa vzamejo.

Etruskologe je potrebno resnično pohvaliti za svoje vestno zbiranje etruščanskih arheoloških predmetov. Jezikoslovec, ki ga predvsem zanimajo predmeti, na katerih so napisi, se na začetku niti ne zaveda pomembnosti vzorno katalogiziranih predmetov vseh vrst ne le tistih z napisi iz obdobja, ki ga proučuje. Toda slej ali prej se vsakemu jezikoslovcu zgodi, da napisi kratko malo postanejo nemi in ponovno spregovorijo le ob kaki dodatni vzpodbudi. Pomoč se pojavi v obliki vizualnih namigov in druge indikatorjev, ki osvetlijo napise v novi luči. To se je zgodilo tudi meni, ko sem odkril več kot 720 napisov, v katerih bi več podobnih etruščanskih besed mirno lahko tolmačil kot sorodne našim ali pa venetskim besedam različnih pomenov povezanih s "pitjem" in "pijačami" ali pa z obredno uporabo "pijače" itd. Čeprav danes vemo, da upodobitev na ogledalu z "Junono, ki doji odraslega človeka" predstavlja pomembno etruščansko mitološko verovanje, ki združuje ali povezuje "življenje, smrt, dojenje in pitje počenih duš kot, da bi bile jajca" vsega tega ni bilo mogoče zaključiti le na osnovi prej omenjenega etruščanskega ogledala, še manj pa potrditi, da je so one besede na 720-ih etruščanskih napisih povezane s tem verovanjem in pitjem. Najti je bilo potrebno dosti več namigov in seveda tudi potrdil, ki pa so se sčasoma vendarle pojavili. En tak namig najdemo v Homerjevi Iliadi, kjer opisuje kako so na grmadah zažigali v boju padle junake. Točno take pogrebne ceremonije so opisane tudi na hetitskih glinastih ploščicah. V obeh primerih se pogrebne ceremonije končajo z gašenjem grmadnega ognja s pivom in vinom, preden pograbijo in spravijo pepel umrlih.

Kasneje sem odkril, da je tudi v stari Indiji, namreč v sanskrtu, mogoče odkriti povezave med pitjem, mlekom in pogrebnimi ceremonijami. To je razvidno iz besede "agnihotra" katere pomen v slovarju sanskrta je zabeležen kot "žrtvovanje v ognju - dnevno darovanje mleka" (fire-sacrifice - daily offering of milk). To je seveda beseda zloženka, katere končni pomen je drugačen od posameznih pomenov njenih sestavnih delov. Takih besed je v sanskrtu zelo veliko kar kaže na dejstvo, da so sestavni deli besed iz več različnih jezikov, in katerih posamezni pomena več niso poznani. Beseda agny sicer v sanskrtu še vedno pomeni ogenj čeprav bolj v božjem pomenu (Bog ognja). No tudi drugi del te besede hotri je tokrat še vedno obdržal stari pomen (svečenik), vendar pa v zloženki tega ni več opaziti.

Sanskrit Slovene English
agnihotra Žrtvovanje v ognju; dnevno darovanje mleka
(hotri=žrtvovalec, svečenik)
fire-sacrifice; daily offering of milk

Vsem je poznana podoba znamenite volkulje z Romulom in Remom pod svojimi seski. Toda resno dvomim, da kdorkoli ob tej podobi pomisli na pitje v smislu, ki smo ga spoznali tukaj. I believe this motive is also spiritually inspired Za starodavne prebivalce Etrurije in Rima pa mislim, da je pomen tega simbola bil dosti bližji spiritualni razlagi tukaj, kot pa tisti, ki predstavlja dojiljo v podobi "skrbne zveri", pa čeprav od Bogov poslano. V luči tega članka, bi lahko trdili, da predstavlja podobo magične moči, katera ni dostopna mnogim prav zato ker si malokdo upa na tak način izzivati naravo ali pa Bogove. Sporočilo na ogledalu z Junonino revitalizacijo Herkulesa je idejno in mitološko zelo blizu podobi volkulje z dojenčkoma. Seveda sem v času nekaj let dela z etruščanskimi napisi naletel na mnogo takih, kjer ni bilo dvoma, da gre za zelo nenavadne opise pijač, pitja in obrednih darovanj pijače, toda nič se ne da primerjati s slikovno potrditvijo neverjetne ideje, še posebej, če je skregana z realnostjo in ima opravka s stvarmi, ki jih "normalno" ne smatramo za resnične. Etruščanska umetnost je polna takih upodobitev.

Zakaj žara z dojkami? (Why would urn have breasts on it?) Tako na primer imamo etruščansko žaro, ki ima pod sabo na svoji trebučni strani v vrstah upodobljene nabrekle dojke, kot bi bile pripravljene na roj lačnih prašičkov. Normalno, da Etruščani niso imeli v mislih lačnih živalic, ki bi se hranili z vsebino žare, ampak so mislili na Bogove. Lahko vam zaupam, da je "starodavne duhove" stalo veliko časa in prepričevanja, preden jim je uspelo spremeniti mojo golo ali "vero", da napisi resnično govorijo o pitju v na dejstvih sloneče prepričanje. V naslednjem odstavku boste našli številčno razčlembo vseh napisov, ki na tak ali drugačen način govorijo o pijači ali popivanju:


Predstavitev napisov skupine pitja in pijače

Številčna razčlemba napisov ki govore o pijači in pitju
70muluvanica
137Oania
205pe...
53pei..., pie...
262vipi...
727TOTAL

Kot vidite, sem do slej uspel zbrati skupaj 727 etruščanskih napisov, ki govorijo o pijačah ali pitju. V zgornji razpredelnici ste lahko tudi opazili, da obstaja kar nekaj različnih besednih korenov s pomeni { piti, pijača, ... }. Ustrezne napise sem zbral v različnih tabelah in na različnih mestih. Recimo na drugi spletni strani boste našli tabelo, ki se ukvarja z besedami korena "mulu-", ki pomeni moliti, vendar je s tem korenom povezana tudi beseda "mulvanica", ki jo tolmačim kot neke vrste obredno pijačo in celo kot medico. Vse besede s koreni { mulu-, Oan-, pei-, pi-, vipi- } zaslužijo da jih obravnavamo vsako zase in skupaj s svojim tipom napisa. Tabele različnih besednih kategorij in ustrezne napise lahko najdete na drugih spletnih straneh. Našli jih boste v kazalu na levi pod "Etruščani::Jezik::Napisi".

Sledijo napisi, ki vsebujejo besede iz skupine pi-, vipi-, katerih vsebine govorijo o popivanju in pitju. Nekatere poznamo že iz del našega pokojnega venetologa Mateja Bora, druge sem odkril kako leto preden sem spoznal, da predstavljajo manjkajoča povezavo do "večje slike" in boljšega razumevanja etruščanske mitologije, kar je odprlo pot do novih odkritij pomenov večjega števila etruščanskih besed in napisov.

Zaključek

Za tem zaključkom so napisi o katerih smo pravkar govorili, namreč o tistih iz skupine, piti ali pijača. Sicer pa smo prispeli do konca razprave, v kateri smo se seznanili z navidezno postranskimi razlagami, ki nam pomagajo razumeti, kako smo mogli govoriti o očitno različnih korenih besed, ki imajo tudi različne pomene, kot o neki enotni skupini katero smo združili v skupnem razredu, katerega določajo naši znani črkovni nizi { cla-, cle-, cli-, clO-, clu- }. Sedaj pa si lahko bolj od blizu ogledate posamezne podskupine, ki so zbrane v različnih tabelah v drugem delu tega članka, ki ga najdete na drugi spletni strani. Seveda boste povezavo našli v kazalu na levi pod naslovom "ČLOVEK / KLAN - II Napisi". Lahko pa drugi del odprete tudi v novem oknu s klikom na: ČLOVEK / KLAN - II Napisi.

Konec prvega dela.


 

Napisi skupine pi-, vipi-

 

Napisi - piti, pijača     (pi-, vipi-)
Word Inscription
apiasa cp0-11:Oania .anainei .apiasa   --     (apiasa=opiteža in Slovene means: "the drunk (Genitive)")
Slovensko: Božji napoj uspava piječega.
English: Magic potion is a lullaby for one who drinks.
apices cp0-14:O .cipirunia .apices   --     (apices="opiti češ" in Slovene means: "you'll get drunk s.o.")
Slovensko: Oven cipico opijaniš / napičiš.
English: Ram you'll get a prostitute drunk [under].
apita tu-06:Oi .apita   --     (apita=opita in Slovene means: "she is drunk")
Slovensko: Hej pijana
English: Hey, drunken one.
apunial
petvi
cp1-02:au .petvi .au .apunial
Slovensko: (1) Življenje poje življenje polni. (2) Po smrti se duša/čaša popije.
English: [1] Life sings, life fills up. [2] After death, the cup [the soul] is emptied.
cusinas v1-04:Oanas .cusinas   --     (cusinas="cusi nas" in Slovene means: "taste us")
Slovensko: Boginja poizkusi nas [čarobnega napoja pijače, žrtvenega vina]
English: Goddess, taste us (magic potion, libation)
fasti
Etruscan Slovene English Etruscologists
fasti obedovati, gostiti se (fašta=banket [Eng:banquet]), gostija; post, postiti (se); -- glejTudi: fasOi, fastial have a party, banquet; to fast n/a
fasti cp0-23:fasti .tlesnei .clatia .umranasa   --     (fasti="faštati" in Slovene dialect means: "to party, banquet")
Slovensko: V pijančevanju (vrgel) tlesknil morilec-duš umirajočega
English: Feasting (partying) the cracker of the souls [murderer] smashed the soul
Oana, Oania
Etruscan Slovene English Etruscologists
Oana Ana; odrešenice, boginje / boga; ovna; OanXvil! - glej:Oa; Oan="eden, eno; oven, [O=T] Tinij" žganja, nebešlega napoja - pijače; sveta žival - oven, boginja, bog, gospa božja

- glej:(ceisi.Oana)="(1) Ceusu=Zeusu bogu, (2) Zeusu nebeškega napoja", (heiri.Oana)="(1) Heri gospej božji, (2) Heri gospej božji nebeškega napoja" - glej: EC-p275 "Boginja (prsi) anO naslikana nasproti Xarunu"=an[rO]=Oana od-anina="ki legeži / ležečega" - (vsebina duše, ki jo pijejo bogovi)";

-- glejTudi: OanaXvilus, Oania

Goddess, Ana, savior; magic potion, brandy; sacrificial animal, ram { thana, thania } female name, "Fine, Gracious"
Oania Boginje, bogovi; OanXvila; božanskega napoja, pijača - Gr:oinos=vino; od-aninija="tistega ki je legel (vsebina duše, ki jo pijejo bogovi)"; - glej: Oina, OineOi=vrč

-- glejTudi: OanaXvilus, Oana, OaniaS

Genitive form of: Goddess, Ana, savior; magic potion, brandy; sacrificial animal, ram { thana, thania } female name, "Fine, Gracious"
Oa (Oana) cp0-02:Oa .velsi .tutnasa .trepuniaS .Sec
Slovensko: Pijače veliki dudati potrebuješ, ko si žejen
English: Magic potion highness you need to suck, when thirsty.
Oana cp0-02:Oana .tiscusnei
Slovensko: (1) Stisni / prešaj vino. (2)poizkusi pijače.
English: [1] Press some vines. [2] Try out the libation.
Oana
vipisa
cp0-14:Oana .cupsnei .vipisa
Slovensko: Boginja popije iz skodelice.
English: Goddess drank from a cup.
Oania v1-04:Oania .vuvsia
Slovensko: Vzami / popij sijočega napoja (žrtvene pijače)
English: Raise the shining potion (libation)
Oania v1-06:Oania .lucini .SuOina
Slovensko: (1) Pijače lokni iz vrča. (2) Napoja zalučaj v gomilo (sutino).
English: [1] Take the drink from the mug. [2] Throw the libation on a pile.
Oania v6-02:Oania .aXnei .latinisa   --     ; [ Ig-Err: latinisa="za .tinisa" ]
Slovensko: Nebeške pijače ognju za Latinca (za Tinija).
English: Magic potion on fire for the Latin [for Tinia].
Oania cp0-02:Oania .capnei .helesa
Slovensko: Pijače nakapljaj (nalij) Grk.
English: Greek pour some drink.
Oina ca-08: mi .squrias .Oina .mlaX .mlakas
Slovensko: Podžgi me z lahkim ojnom (Gr:oino=vino; ojn=pijača)
English: Fire me up with some magic potion.
pe
Etruscan Slovene English Etruscologists
pe pije, pijejo; poje, pojejo; poje, pojedo; prepeva, prepevajo - glejTudi:petr... -- glejTudi: pe..., pi, api... drink; sing; eat, eat up;

(IMPORTANT: in all Slavic languages these words are very similar and indeed are sound alikes, and of course they have the same meanings as here. This is a very significant fact and is likely a proof of great antiquity of the predecessor to Slavic languages, indeed the Veneti language.)

n/a
pe (ape) ca-08: cena .kalat .urus .B .ape .naS .c .eme .cu .hetie ;[Ig:ZvNČ-p21]
Slovensko: [Bor]: Mazati kaljati Rasensko bi bilo, če pije naš z njim, ki je Hetit, žali Rasene.
English: [Bor]: Anyone who drinks with him who is Hittite, offends the Rasenes.
petvi
apunial
cp1-02:au .petvi .au .apunial
Slovensko: (1) Življenje poje življenje polni. (2) Po smrti se duša/čaša popije.
English: [1] Life sings, life fills up. [2] After death, the cup [the soul] is emptied.
pi
Etruscan Slovene English Etruscologists
pi piti, pij, pil - Sanskrit:"pi, pita"(drink), Gr:"pi, pino" (to drink); -- glejTudi: vipi, piana, pianae, apita to drink - in all Slavic lang. "pi" is drink, - also in Sanskrit:"pi, pita"(drink), Gr:"pi, pino" (to drink) pian, piana, piane, apita / (opita) = "inoxicated, drunk"; {pi, -pi, pul} "at, in, for, by, through, with"
mi.pi ca-03 mini .muluvanice .venalia .s .lapinaS .e .n .mipi .capi .n[unar?]
Slovensko: (1) Nalij mi medice s peno in ne popij niti kapljice; (2) Meni medice, nato me pa daj po kapljicah
English: (1) Pour in magic potion with froth, but don't drink a drop. (2) To me "honey-brandy", but finish me drop by drop (slowly)
mi.pi
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
v2-03:ei .mipi .kapi .mi .nun .ar .avequs .mi
Slovensko: Jej in pi mi po kapljicah, da mi na veke pijan ne zatežiš
English: Eat and drink drop by drop, so you won't get drunk for ever
tapiianes, ( ta. pi .i .anes )
Etruscan Slovene English Etruscologists
piianes
tapiianes
tapiianes="ta.pi.i.anes]="popij in položi (anini)"; pijanec, popivaj; -- glejTudi: pianae, paianiieS, tapiianes drink up and lay to sleep n/a
piana v2-03:mini .muluvanice .piana .veleOnice
Slovensko: "Meni božanskega napoja pijana 'velikanka'."
English: To me magic potion intoxicated great lady.
pianaS z1-01:mi .pianaS .plenianaS
Slovensko: Nas je pijan ropal.
English: The drunk has plundered us.
piianes
tapiianes
ca-00 (1):mi .ma .tapiianes ;[Ig: ta .pi .i .anes]
ca-00 (2):mi .mata .piianes ; [Ig:ma.tapiianes = mata.piianes]
Slovensko: (1) Me kar popij in položi v večno spanje (anec, anini = spanje).
(2) Popij mi očeta in ga položi spat.
English: (1) Finish (drink) me up, and lay me to sleep.
(2) Finish (drink) up my father, and lay him to sleep.

tle-015
pinies tq-01: pinies .laris .larOal .apunalc .a[v]ils .+xix+
Slovensko: Popij gospod izstopajočo (izdihnjeno) dušo ki je napolnila in ovila 29 let.
English: Drink up lord the departing soul, who filled and wrapped up 29 years.
pinies tq-01: pinies .vel .l[ar]al .apunal .Oan[Xvilu]s .clan .avils .+xxx+
Slovensko: Popij gospod izstopajočo (izdihnjeno) dušo vlita, ki ti je o bogu vseh bogov, ko je človek ovil 30 let.
English: Drink up highness the departing soul, which filled your glass, the god of all gods, whem the man has wrapped up 30 years
piOes v1-01:mi .piOes .termunas
Slovensko: Mi (me) piješ zadnjega
English: You drink (me) last (at the end)
pitilnia ca-00:mi .pitilnia
Slovensko: (1) Me pije; (2) Mi popiva; (3) Mi prepeva
English: (1) He is drinking (me); (2) He sings
pitiui cp1-05:larOi .cai .pitiui .titieS  --     (pitiui="pitju" in Slovene means: "to the drinking")
Slovensko: Gospodar duš, kaj k pitju (pijanca) kličeš?
English: Master of souls, why are you calling to drinking [a drinker]?
piuti cp0-06:Oana .piuti .purunisa
Slovensko: Boginja pije ti porivača.
English: The Goddess drinks your pusher.
pupus cp0-03:veiani .pupus   --     (pupus=popieš in Slovene means: "you drink up")
Slovensko: Onemogle ovenele popiješ / pumpaš.
English: The exhausted you drink /pump up.
sce
Etruscan Slovene English Etruscologists
sce sesa (sesati); ščuvati -- glejTudi: scesctna, scetui, scetusa, sceva suck; breastfeed { sceva, skaiva } "left-handed, treacherous"; - Latin:{scaeva="left-handed, awkward"}
sce v6-02:Oana .pesnei .sce .u .asa   --     [ Ig-Err: scetusa="sce .u .asa" ]
Slovensko: (1) Boginja ščuva pse v Acteona. (2) Boginja psom dojilkam.
English:
venel, venelusi
Etruscan Slovene English Etruscologists
venel venetsko/(etruscansko) pivo, napoj/strup (venum); "božanski napoj" - ven=podzemlje (-el=genitive/dative) / van=nebesa; onstranstvo, podzemlje (Had); posmrtni dar; - glej:(puniie.venala)="čarobnega napoja napolni" -- glej:eL-p143; -- glejTudi: venels, venel, venelus, veneluS, venelusi, veneluSi, venelusl; venelies, venala, venalia venetic drink, beer; magic potion, libation; poison male name
venelusi pijaničuj, klati neumnosti; - glej:venel="venetsko pivo, strup (venum)";

-- glejTudi: veneluSi, venels, venel, venelus, veneluS, venelusl; venelies, venala, venalia

"you party, drink, get drunk" venel="male name"
veneluS v4-02:mi .veneluS .repusiunaS
Slovensko: "mi napoja/pijače/žganja še enkrat naliješ."
English: Refill my magic potion.
venelusi v2-03:mi .venelusi .haOilnasi .mulu
Slovensko: Popij napoja in k našemu silnemu moli
English: Drink the magic potion and to the al mighti pray
vi (vipi) cp1-05:au .vi .vercn
Slovensko: Življenje popije/izrabi vojaka.
English: Life drinks up a soldier.
vi (vipi) cp1-05:au .vi .vercna .ceisial
Slovensko: (1) Življenje popije vrč cesarjev. (2) Življenje pobije cesarjeve vojake.
English: [1]. Life drinks emperor's mug [2]. Life kills emperor's soldiers.
vinucenas v1-01:mi .venelus .vinucenas
Slovensko: Venelus nas bo opijanil
English: Venelus will get us intoxicated
vipi
Etruscan Slovene English Etruscologists
vipi popij, popije; potroši, zapravi; žaluje, joka; [P=B] - pobije - glejTudi:vipinanas (vipi.na.nas="joka na nas"; popilo je - mitološko:(duše popije) --> pobralo je - glej:(arnO.vipi.Sinu)="Zgodaj je pobralo sina"

-- glejTudi: vi, vipia, vipie, vipies, vipiien, vipina, vipinal, vipinanas, vipinas, vipinei, vipinies, vipiOenes, vipisa, vipiu, vipleS, vipli, vipuzeS

drink up; spend; morurn, cry { vipina, vipine, vipinas, vipiena, vipienna } = family name (Vibenna)
vipi tq-06:clapiOi .vipi .O; [Ig:clapiOi=cla.piOi]
Slovensko: Pijani klalec (v mitološkem smislu) popij Oano (božanski napoj?) [O=Oina=vina, Oana...?]
English: Drunken murderer (in mztological context) drink the libation [O=Oina=wine, Oana...?]
vipi cp0-06:arnO .vipi .veluS
Slovensko: Zgodaj popije bogataša / potroši Bogastvo.
English: Early drinks up the rich man / spends the fortune.
vipi cp1-08:vipi .velimu .naS
Slovensko: Popij našega velijo.
English: Drink up our highness.
vipia v6-02:vipia .aXinana .anFareS
Slovensko: Popil/izlil zažganega iz amfore (žare)
English: Drank up / poured the burned from the urn.
vipia z0-03:vipia .karmuniS
Slovensko: Popil kar je zamešal (s strlo umoril).
English: Drank what he mixed [killed with lightening].
vipinanas tu-01: vipinan[a]s .SeOre .velOur[u]s .meclasial .OanXvilu[s] .avils .cis .cealXs
Slovensko: Pijana duša veličanstva me je umorila (zaklala) Bogu onstranstva življenje (podarila)
English: Drunken soul, highness murdered me, and offered my life to the god of the underworld.
vipinei
pvinei
v6-02:Oana .pvinei .lavcinasa .atainal; [Err:pvinei=vipinei]
Slovensko: "(1) S pijačo svobodnežuu našemu postreži. (2) Boginja popij našega svobodneža"
English: [1] Serve drink to our freeman. [2] Goddess drink up our freeman.
vipinei cp0-16:Oana .vipinei .ranazunia .creicesa
Slovensko: (1) Božjega napoja popij ranjeni bolnik. (2) Boginja popije zgodaj izlito (ranjeneo) počeno dušo.
English: Goddess drinks up early spilled and cracked soul.
vipisa
Oana
cp0-14:Oana .cupsnei .vipisa
Slovensko: Boginja popije iz skodelice.
English: Goddess drank from a cup.
vipiS cp1-05:arnO .vipiS .vercnaS
Slovensko: (1) Zgodaj izpiješ iz vrča/kozareca. ---?; (2) Zgodaj pobije vojake.
English: [1]. You have early emptied your glass [2]. Early were soldiers killed.
vipiS cp1-05:larO .vipiS .vercna .setreS
Slovensko: Dušo popiješ vrš razbiješ (streš).
English: Soul you drink, mug you smash [crack].
piesi
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
nestors-cup: ne(c|s)tO(r)Os . [ ] .eupO(t)[On] .pOteriO[n] .hOs(d|r)atO .t[lep] .[piesi] .pOte[riO] .aut[ika] .kenon .hime[rOs] .[hair]esei .kallist[efan]O .aBrO[d]it[e]s
Slovensko: n/a
Opomba:
Ta napis iz 725-700 pred Kr. ni v stilu drugih napisov iz te skupine, Predvsem je napisan v zgodnji stari grščini. Že iz tega stališča bi moral biti zanimiv, saj če je verjeti arheologom, je časovno eden najstarejših ohranjenih Grških napisov in je verjetno najbližji približek stari mikenski grščini, ter mora vsebovati tudi venetski odtis. Napis je zelo poškodovan in branje je zelo nezanesljivo! Paziti pa moramo tudi, da nas ne zmede naslov, ki lahko napačno sugerira, da gre za Nestorjevo zlato skodelico, ki jo je opisal Homer. Naša skodelica je nastala iz kupa lončenih črepinj!
English: n/a
Note:
This inscription is very damaged, and its reading is rather unreliable. In fact it doesn't truly belong among the rest of the inscriptions here which are of spiritual and sepulchral nature. Also, this pottery is of Greek and not Etruscan origin, or so they say!
Etrlgs: Nestor's cup was sweat to drink. But whoever drinks from this cup, immediately the desire for Aphrodite of the beautiful crown will size him"

 

Vsi skupno zbrani napisi skupina -     (vi-)
vi ..malu.veka.vi.sia.zili.ziXina.e.in.suOu.E.as
vi au.vi.sauXnate.vl
vi au.vi.vercn
vi au.vi.vercna.ceisial
vi av.vi.trazlu.cut[nal]
vi fasti.vi.capenati
vi ha.vi.harp
vi larOi.vi.upelsi.trazlunial
vi larO.vi.vercna.calisnal.clan
vi la.vi.upelsi.au.trazlunial
vi la.vi.varna.--ural
vi la.vi.velimna.ar
vi la.vi.vercna.atial
vi la.vi.vercna.vipiS.ve.calisnal
vi ..malu.veka.vi.sia.zili.ziXina.e.in.suOu.E.as
vi Oana.vi.raufiS
vi se.vi.ancari.uvilane
vi ..vi.Orie.vam.mertax-O
vipi arnO.vipi.auleS
vipi [a]rnO.vipi.rufe
vipi arnO.vipi.Sinu
vipi arnO.vipi.veluS
vipi arnO.vipi.vercnaS
vipi ar.vipi.alfa
vipi ar.vipi.[].cena
vipi ar.[vipi].crusle
vipi ar.vipi.luscesa
vipi ar.vipi.vuisinal.ar.vipi.vuis[i]nal
vipi as.vipi.pum
vipi ]ateS.vipi[
vipi aule.vipi.pupanaSiS
vipi au[le.vipi.u]pelsi.petrnial
vipi au.vipi.cafatial
vipi au.vipi.varna
vipi au.vipi.vercnaS
vipi az.vipi.titial
vipi clapiOi.vipi.O
vipi curia.vipi.ceisinal
vipi fasti.vipi.velimnaS.hermial.SeX
vipi laris.vipi.crusel
vipi larOi.vipi.ancariS
vipi larOi.vipi.aulni.Salvial
vipi larOi.vipi.la.tinS
vipi larOi.vipi.puia.titeS.satnaS.vatinial.Sec
vipi larOi.vipi.vercnei.atial;Ig:ERR[atial=atainal]
vipi lar.vipi.upelsi.petrnal
vipi la.vipi.vari
vipi la.vipi.vari.la
vipi lO.vipi.aO
vipi lO.vipi.leiXu.aO
vipi lr.vipi.venu.carpnatial
vipi lX.vipi.varna
vipi Oana.vipi.tetiS
vipi Oia.vipi.venu.vipinal.clan
vipi tcA04: ..Sum.pes.petruSta.sceva[].nuOanatur.lart .petruni.arnt.pini.lart.v[i]pi.lusce.laris.salini..
vipi veilia.vipi.upelsi.felcinatial
vipi vel.vipi.alfa
vipi vel.vipi.alfa.papa
vipi vel.vipi.ar
vipi vel.vipi.SauXnateS
vipi vel.vipi.seOra
vipi vel.vipi.velu.aOnu
vipi vel.vipi.vl.perisa[l
vipi ve.vipi.vercna.ve
vipi vipi.al.l
vipi vipi.ancariS
vipi vipi.apluS
vipi vipi.cai.var[
vipi ].vipiOenes.arnOal.svalce.avil.+lxxii+
vipi vipi.OeraS
vipi vipi.ramOa
vipi vipi.seinaS
vipi vipi.velimu.naS
vipi vipi.velOurS
vipi vipi.zerturi.parfnal
vipi vl.vipi.veru
vipi vl.vipi.vescu
vipia fa.vipia.rafiS
vipia larOia.vipia.Salvis.preXu
vipia larOi.veti.vipia
vipia nuna.vasieiOiarisviaiavineiaia.vipia.ipa.sev[]taqaiatari .pihueviait.linuvasni.SaOi.niase.mini.qapi.saranas.ziai
vipia Oana.vipia.titiz
vipia Oania.vipia.la.tantleS
vipia ramaOvipia.svalce.avil[]+ix+.-cevis.va[]ce;Ig
vipia veilia.vipia.puia.se.-alsuS;Ig?-alsuS=calsuS
vipia veilia.vipia.surnaS
vipia vipia.alSinas.turce.verSenas.calia
vipia vipia.apeinal
vipia vipia.aXinana.anFareS
vipia vipia.karmuniS
vipia vipia.larciS
vipia vipia.masui
vipia vipia.palnis
vipia vipia.sameruni.serturus.titeal.sec
vipia vipia.veteS
vipia zecunta.vipia
vipial ar.afle.veti.vipial;Ig:ERR[F=V]aVle
vipial ar.ciri.au.vipial
vipial ar.petruni.vipial
vipial ar.rafi.ar.vipial
vipial ar.tinS.ar.vipial
vipial au.petruni.vipial
vipial au.precu.la.vipial
vipial au.surna.au.vipial
vipial fa.casnia.au.vipial.trisnei.tucuntineS
vipial la.preXu.la.vipial.vepu
vipial larOial.SalviS.vipial
vipial larOial.vipial.mutna
vipial laturini.vipial
vipial la.velOurnaS.vipial
vipial Oana.rezui.ve.arzniS.vipial.SeX
vipial se.ti.vesi.ve.vipial.sehtmnal
vipialtra fl.supri.manince.[p|v]ipialtra.ulXnisla.c[l|u]z.tatanuS
vipias aO.caliti.vipias
vipiaS lO.pusca.seOreS.vipiaS
vipiaz la.tite.rafe.vipiaz
vipie ae.vipie.cultces
vipiesi larO.vipiesi
vipies ]ina.vipies.veOuz.velznalOi
vipiien mine.muluvanece.a.vile.vipiien.nas
vipin laOi.vipin[
vipin larOi.vipin[ei].ls.secuS.puia
vipina arnO.p[re]ste.vipina
vipina arnO.vipina.cuFre
vipina a.vipina.a.peinal
vipina Oana.preisnte.vipina[l]
vipina Oana.titia.vipina
vipina Oania.vipi-a[
vipina Oania.vipina.arnOal.pu[ia].pump[uS]
vipinal a.calisni.silu.a.vipinal
vipinal a.murina.[l]arOal.vipinal.craupznal
vipinal a.murina.[l]arOal.vipinal.craup.znal;Ig
vipinal aO.herine.vipinal.fufle
vipinal aO.septle.vl.vipinal
vipinal aO.vetie.vipinal
vipinal aO.visce.vipinal
vipinal ar.herine.vipinal.fup[le]
vipinal arnO.[a]ne.vipinal.arnalia
vipinal arnO.caule.vipinal
vipinal arnO.presnte.vipinal
vipinal aule.ceisu.vipinal.fulu
vipinal au.petru.vipinal
vipinal av.latini.av.vipinal
vipinal f.cacenei.ls.v[i]pinal
vipinal ha.apia.vipinal
vipinal --.herini.aO.vipinal
vipinal ]l.apice.vipi[nal]
vipinal lar.cezrtle.vipinal
vipinal larOi.felzneil.petruSl.petru.vipinal.uza
vipinal larO.tite.vipinal.venuniaS.lautni
vipinal larO.velcialu.larOal.vipinal
vipinal lart.haprni.larOal.vipi[nal]
vipinal lart.vetni.vipinal
vipinal l.ati.l.vipinal
vipinal l.marcni.l.vi[p]inal
vipinal lO.causlini.lO.vipinal
vipinal lO.septle.vipina[l]
vipinal lO.velcialu.vipinal.lupu
vipinal lO.velXite.vipinal
vipinal lr.petru.vipinal
vipinal ls.alfni.vipinal
vipinal Oana.secu[i]l.vipinal.Sec
vipinal Oia.vipi.venu.vipinal.clan
vipinal O.muria.vipinal
vipinal pe.haprni.vipinal.larOal
vipinal ]rce.ls.vipinal
vipinal vel.petruni.veluS.vipinal
vipinal vel.tlapu.aO.vipinal.clan
vipinal vl.ane.vl.vipinal
vipinal vl.tite.caOa.vl.vipinal
vipinal v.marcni.v.vipinal
vipinalc larO.vete.arnOal.vipinalc
vipinalisa aO.septle.lO.vipinalisa
vipinalisa larO.cae.arnOal.vipinalisa
vipinanal arnOunas.lr.lr.vipinanal.ravnOus.clan.ril.+xxvi+
vipinanas eca.mutna.arnOal.vipinanas.SeOreSla
vipinanas lar[].vipinanas.vel[O]ur.velOuru[s].+xi+.zilaXce
vipinanas vipinan[a]s.SeOre.velOur[u]s.meclasial.OanXvilus.avils.cis.cealXs;Ig
vipinanas vipinanas.vel.clante.ultnas.laOal.clan.avils.+xx+.tivrs.Sas
vipinanas vipinanas.velOur.ril.+vi+
vipinanas vipinanas.velOur.velOurus.avils.+xv+
vipinanei vipinanei.ravnOu
vipinas avle.vipinas
vipinas avle.vipinas.caclu.artile.caile.vipinas
vipinas avle.vipinas.venOica[u----]plsaXs
vipinas venOicau[].plsaXs.avle.vipinas
vipinei hastia.vipinei.verunia
vipinei larOia.vipinei.capznal
vipinei larOia.v[ipi]nei.capznalisa
vipinei larOia.vipinei.sviania.veluS
vipinei larOi.vipinei.leiXunia
vipinei larOi.vipinei.leiXunia.leOial.Sec
vipinei larti[a].vipinei.velOuriaS
vipine[i] lart[i].vipine[i]
vipinei lart[i].vipine[i]
vipinei Oana.vipinei
vipinei Oana.vipinei.her[
vipinei Oana.vipinei.pumpusa
vipinei Oana.vipinei.ranazunia.creicesa
vipinei Oania.vipinei.tutnasa
vipinei Oania.vipinei.venun[ia].larOal
vipinei Oa.vipinei.aO.velXesa
vipinei Oa.vipinei.leiXunia.h---neS
vipinei Oa.vipinei.venunia.taFusla
vipinei Oa.vipinei.venvn[i]a
vipinei vipinei.remznasa
vipinei vipinei.velXiteS
vipinei vipinei.venunia.purnisa
vipinei vipi]nei.venunia.vl
vipine laOi.vipine.venunia
vipine l.vipine.h
vipine Oa.vipine.taFusa
vipine vipine.ceicnasa
vipine vipine.cestnasa
vipine vipine.cumisa
vipinies larO.vipinies.vipe
vipini vipi[ni]
vipiOenes ].vipiOenes.arnOal.svalce.avil.+lxxii+
vipiOenes ]vipiOenes.ls
vipiOur heva.vipiOur.cucrinaOur.cainal
vipisa Oana.cupsnei.vipisa
vipisa velia.velXiti.vipisa
vipiS arnO.vipiS.SerturiS.puiac.mutainei
vipiS arnO.vipiS.vercnaS
vipiS aule.vipiS.larisal
vipiS au.vipiS.se.vatinial.clan
vipiS au.vipiS.se.vatinial.clan;Ig:ERR:[A=E]vEtinial
vipiS fasti.petruni.vipiS
vipiS hatrunia.l.vipiS.murinasa
vipiS laris.vipiS.crusl[e]S
vipiS larO.vipiS
vipiS larO.vipiS.varnaS.etera
vipiS larO.vipiS.vercna.setreS
vipiS la.vi.vercna.vipiS.ve.calisnal
vipiS l.vipiS.vetial.ls.veteS.papals
vipis Oana.satnei.uelus.uipis;Ig:[ERR?U=V]
vipiS Oana.velti.larOial.vipiS.varniS
vipiS Oana.vipiS.alfaS.veteS;Ig:[f=b]alfaS
vipiS Oansi.vipiS.lautni
vipiS seOre.vipiS.la.helvinatial
vipiS seOre.vipiS.vercnaS.calisnal
vipiS uhtave.velXeini.larOiia.vipiS.caspreS
vipiS veilia.maslnei.puia.laOial.vipiS.upelsiS
vipiS veilia.vipiS.acriS
vipitenes vipitenes.v.lr.[

 


Legenda simbolov v etruščanskih napisih

Branje etruščanskih napisov je enostavno. Že kratek pogled v tabelo simbolov na koncu tega odstavka bi moral zadostovati. Za tiste, ki raje berejo navodila pa naj bo ta kratki opis spodaj. Najbolj pomembno se mi zdi vedeti, da veliko črko "O" lahko beremo na več načinov. Prva možnost je lahko grška črka "theta"="th", ki so jo Etruščani včasih brali kot "t" ali "s" ali pa kar kot naš "o". To zadnjo možnost branja po naše je dodal Matej Bor. Veliko črko "S" vedno čitamo kot naš "š". Veliko črko "X" lahko beremo kot mehkonebne "k, g, h", ali pa neben "č" ali grški "khi". Oglati oklepaji kot v "[ ], [...], [--a-]" običajno označujejo manjkajoče ali poškodovane črke. Osamljeni odprti oglati oklepaj "[" se lahko pojavi le na koncu napisa in pomeni, da od tam naprej manjka ves tekst. Osamljeni zaprti oglati oklepaj "]" se lahko pojavi le na začetku napisa in pomeni, da pred njim manjka ves tekst.

Simboli v etruščanskih napisih
Simbol Razlaga
"O" (veliki o)th, t, s, o
"X" (veliki x)k, g, h, ch
"S" (veliki s)sh, (š)
"]" (desni oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke pred oklepajem
"[" (levi oklepaj)manjkajoče ali poškodovane črke za oklepajem
" [ ] (oklepaja)"manjkajoče ali poškodovane črke med oklepajema [ ]
" - " (minus)ena manjkajoča črka
"x" (mali x)ena manjkajoča črka
"." (pika)razdelek med besedami
";" (podpičje)konec napisa, običajno začetek komentarja
" " (praznina)vsa prazna mesta ignoriramo

 

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: