Uvod v temo Etruščanščina
Avtor: Igor Pirnovar

 

Uvod

Etruskologi in etruščanski jezik.
Alternativni pogled in študij etruščanščine venetologov.
Od kje sem dobil etruščanske napise

 


 

Uvod

 

Uvodna tematika v etruščanski jezik je bolj obširno obdelana v angleški verziji, kjer je poudarek na jezikoslovju, ki ga večina etruskologov kot tudi drugih zahodnih jezikoslovcev, ki so jim pomagali, z izjemo zelo redkih, ne obvlada dovolj, da bi jim lahko zaupali pri njihovih analizah starih antičnih in pred antičnih jezikov. Ta obtožba nekompetentnosti bi verjetno lahko bila bolj mila, če bi upoštevali zgolj obvladovanje jezikoslovja. Ker pa akademsko merilo strokovnosti ni le znanje ampak tudi brezpogojno nepristransko delovanje v službi resnice, bi vsaj nekaj kompetentnih jezikoslovcev moralo odkriti, da so etruskologi zanemarili kar nekaj akademskih meril delovanja. Zato ne bom izgubljal besed ob moji trditvi, da so pred vsem "strokovnjaki" - jezikoslovci, ki so pomagali ali svetovali etruskologom, kako pristopiti k raziskavam etruščanskega jezika, slabo podkovani.

Na žalost pa so prav ti slabo podkovani "strokovnjaki" (o čemer sem veliko bolj obširno podal argumente v angleški verziji) postavili temelje modernemu jezikoslovju, ki temelji na poenostavljenih slovničnih modelih zahodnih jezikov, ki so po strukturi vsi mlajšega izvora kot slovanski in ugrofinski jeziki. Šokantno toda resnično je, da sta tudi grščina in latinščina mlada jezika in sta kot taka postavila temelje vsem zahodno evropskim jezikom in celo slovanski jeziki so se pod 2000 letnim pritiskom po "grško in latinsko deformirali". Za to temo bi potreboval veliko več časa kot pa ga imam trenutno na razpolago, da bi jo lahko ustrezno predstavil tudi v slovenščini. Torej, kogar ta tematika zanima bo moral malo klikati po zastavicah in poiskati temo o etruščanskem jeziku v Angleščini. Tisti, ki bi se radi takoj prepričali za kateri članek gre, ga lahko s klikom na naslednji povezavi odpro v novem oknu: Angleška verzija uvoda v Etruščanščino.

Tistim pa, ki še niste imeli priložnosti ogledati si uvodnega članka, ki ga priporočam vsem bralcem člankov v rubrikah pod naslovom "Jeziki", ali pa bi radi razčistili izjavo, da sta tudi grščina in latinščina mlada jezika, ali pa vas je alarmirala izjava, "da so zahodni jeziki, po strukturi vsi mlajšega izvora kot slovanski in ugrofinski jeziki", pa svetujem, da se seznanijo s člankom: Organizacija jezikov (v slovenščini).

 

Etruskologi in etruščanski jezik.

Etruskologi so okoli nekaj besed zgraditi njihovo kompletno fiktivno ter zelo okrnjeno etruščansko slovnico, ki obenem podpira njihovo teorijo, da etruščanščina ni dosti več od nagrobnih zbirk etruščanskih imen in daritvenih posvetil bogovom ter onstranstvu. Tukaj se ne mislim spuščati v smiselnost ali nesmiselnost njihove izumljene etruščanske slovnice, česar sem se bolj sistematično lotil, ko obravnavam posamezne konkretne primere, kot so recimo besede v skupinah "človek / klan" (cla-, cle-, cli-,...), in "mulvanica, moliti" (mulu...) ter drugod, ampak želim le opozoriti na dejstvo, da jim je kljub temu, da so zelo dolgo vztrajali na svojem prepričanju, kako je etruščanščina le zbirka imen v epitafih in daritvenih posvetilih, uspelo kar čez noč in brez neke resne jezikovne analize prevesti tudi bolj obsežne tekste. Seveda moram dodati, da se z etruskologi sicer strinjam, o tem, da večina etruščanskih napisov izvira iz grobnic, grobov in templjev etruščanskih bogov, toda po tem, ko sem resno začel študirati te napise sem ugotovil, da absolutno ni res, da gre pri velikem delu besed, ki jih najpogosteje srečujemo na teh napisih za neka imena brez vsakršnega pomena. Po temeljiti analizi napisov, ki vsebujejo prej omenjene besede, sem ugotovil, da so etruščanski nagrobni napisi vsebinsko veliko bolj bogati kot mislijo etruskologi in, da jih večinoma lahko tolmačimo kot spiritualna ali v smislu etruščanske mitologije religiozna sporočila, molitve, opozorila in prošnje bogovom ter drugim prebivalcem onstranstva.

Postal sem trdno prepričan, da so etruskologi napravili veliko napako, ko so te besede brez vsakega truda, kar po klišeju, razglasili za imena, še posebej pa se ne strinjam z njihovimi metodami in strategijo raziskovanja ter študija etruščanskega jezika tako na področju slovnice kot semantike. Njihovi prevodi razen izjem, kjer so prisiljeni v tolmačenje, ali zaradi dvojezičnega napisa, kot je napis na "Pyrgijskih ploščicah" ali pa, ker jih vizualno nedvoumne podobe, kot je na primer slavno ogledalo "Junone ki doji Herkulesa" prisilijo, da se prilagodijo bolj univerzalnim interpretacijam, so že na prvi pogled zelo drugačni od tega kar nam sugerirajo bolj resne jezikovne analize in jih že zato ni mogoče jemati povsem resno in brez zadržkov. Ti prevodi so še toliko bolj sumljivi, če upoštevamo, da so nastali pod zgoraj omenjenimi smernicami etruskologov na osnovi teorij, ki Etruščane vidijo izključno kot neindoevropsko etnijo, ter zaradi tega izključujejo vsakršne etimološke študije ter celo nasprotujejo uporabi primerjalnega jezikoslovja, čeprav je med napisi najti izredno veliko podobnosti slovanskimi (venetskim) jeziki.

 

Alternativni pogled in študij etruščanščine venetologov.

Za razliko od etruskologov, ki svojih prevodov ne morejo podpreti z ničemer razen s svojo na začetku večinoma sproti izmišljeno slovnico, venetologi svoje razlage utemeljujejo s podobnostmi v obstoječih predvsem slovanskih jezikih. To je sprva bilo bolj restriktivno kot, če bi si dovolili poljubno izbirati prevod po "potrebi". Sicer pa so etruskologov bili prisiljeni v omejitve zaradi svoje trditve, da večina etruščanskih besed ni nič drugega kot imena brez kakršnegakoli pomena. To se odraža tudi v njihovi "izumljeni" etruščanski slovnici, v kateri ni najti dosti več kot veznike, predloge ali elemente s katerimi tvorijo zaimke in ločila. Njihova slovnica je kot lepilo s katerim lepijo brez-pomenska imena v poljubno dolge nize besed, ki jih lahko potem tolmačijo kot liste imen in družinskih dreves.

Odkrili so nekaj samostalniških sklonov, ki so jih potrebovali, da bi zgradili to svojo slovnico veznikov in ločil, ki ne le, da so ostali osamljeni primeri, ampak so tudi, če že ne direktno v protislovju z drugimi njihovimi "odkritji" nepotrebno ponovljeni v več oblikah, kot na primer lahko vidimo v njihovem slavnem primeru "clenaraSi" in "cliniiaras", ki naj bi oba predstavljala "dajalnik" (dativ) besede "clan" (sin => sinovom) v množini. Tipično za ta pristop je, da nima veliko možnosti, da bi se sčasoma korigiral kaj šele dopolnil in, da je zato zamrznjen v neki začetni fazi razvoja, saj je zelo malo verjetno, da so njihove teze, ki so nastale zgolj na osnovi ugibanja zadeli že v prvem poizkusu. To so razlogi, da se je njihovo jezikoslovno delo znašlo v slepi ulici, saj so jim sčasoma njihovi lastni "izumi" od katerih nočejo, ali bolj verjetno, ne smejo odstopiti, zvezali roke za hrbtom.

Venetologi na drugi strani dovoljujejo, da so njihove prvotne razlage nepopolne ali pa napačne, če le odkrijejo nove rešitve in razlage. To je dosti enostavneje, če se imajo raziskovalci opirati na kaj konkretnega, kot so v primeru venetologov slovanski, venetski in tudi drugi evropski jeziki. Čeprav zgleda, da bi isto lahko tudi za etruskologe, sem prepričan, da vsaj do sedaj to ni res in, da so metode venetologov dosti bolj prožne in dovoljujejo veliko več možnosti kot jih imajo na razpolago Etruskologi, ki so dosti prezgodaj zacementirali marsikatero svojo trditev! Venetologi ne gradijo svoje teorije v upanju, da jezika ne bodo uspeli razvozlati, kot bi skoraj lahko trdili za etruskologe, če upoštevamo njihovo tezo, da za večino etruščanskih besed ni razlag, ker so pač le imena brez pomena, njihov jezik pa nek težko razumljiv ne-indoevropski jezik, ki mu ne moremo odkriti para.

 

Od kje sem dobil etruščanske napise

Ko sem pred leti prvič začel prebirati venetske napise v knjigi slovenskih venetologov Mateja Bora, Joška Šavlija in Ivana Tomažiča, me je najbolj motilo to, da dostikrat nisem mogel preveriti črkovanja napisov. Kmalu sem odkril, da je na Internetu objavljeno veliko število Etruščanskih napisov. Počasi a vztrajno sem jih začel prepisovati v svoje računalniške datoteke. Tako sem si ustvaril svojo bazo podatkov, ki sem jo lahko računalniško obdeloval. Zbrati sem uspel nekaj več kot 8000 etruščanskih in venetskih napisov. Velik del napisov sem ob preverjanju z napisi na slikah in transkripcijah v knjigah prepisal in priredil iz spletne strani Adolphusa Zavaronia. Tukaj je ena od njegovih bolj stabilnih strani: Adolphus Zavaroni. Na žalost je velik del etruščanskih napisov, ki so bile objavljene na mreži kmalu za tem, ko sem začel objavljati moje kritične pripombe na jezikoslovne raziskave etruskologov kmalu izginil. Našel sem sicer nove izvore, toda vsi so vsaj po jezikoslovni plati zelo dvomljive kvalitete ter v glavnem trpijo iste pomanjkljivosti, zaradi katerih sem se sam lotil urejanja in raziskav. Graditi sem začel tudi svoj slovar in poizkusne ali testne prevode.

Vsi "moji" etruščanski napisi nimajo prevodov, kot mnogi besedni pomeni niso dovolj natančno obdelani, saj je lista napisov nastajala preden je obstajal večji del etruščanskega slovarja. Nekje je pač bilo potrebno začeti! Samo urejanje etruščanskih napisov je postalo veliko večji del celotnega projekta, kot sem sprva planiral. Moje delo se je sprevrglo v večletno mučno česanje in sortiranje napisov, ki me je, občasno res nagradilo z zelo vzpodbudnimi odkritji, katera pa sicer dobijo pravo moč šele, ko so zbrana in smiselno povezana ter skupaj pregledno predstavljena. Seveda govorim o urejanju, ki je smiselno za slaviste, saj so Etruskologi ta vidik popolnoma ignorirali, in v to sem vedno bolj trdno prepričan, s svojimi tolmačenji celo poskušali zamegliti.

Sedaj, ko imamo na enem mestu, po za slaviste smiselnih kategorijah urejene in zbrane ter tudi javnosti dostopne skoraj vse etruščanske napise, ne bo več mogoče zanikovati očitne sorodnosti med Veneti in Etruščani, ter se bodo naši uradni jezikoslovci končno lotili nadaljevati raziskave slovenskega velikana, venetologa Mateja Bora ter izrekli svojo sodbo na osnovi strokovnih analiz namesto ponavljanja sumljivih trditev za politično ali pa dobičkarsko motiviranimi "strokovnjaki".

 

 

 

 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 


Document:
©2005-2010 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: