Anatolija
Avtor: Igor Pirnovar

Uvod

 


 

Uvod

Poslanci (vazali) v hetitski svet velikega kralja »pankus«. (NOTE:podobnost venetski poslanci, ustoličenje sledovi demokracije)

Anatolija je bila delavnica narodov

P r i p r a v a

Da je v Anatoliji mogoče najti veliko vplivov različnih narodov se lahko prepričamo predvsem z študijem hetitščine. Drugi pokazatelj je mitologija, kjer najdemo primesi iz Male Azije recimo Huritske, iz Indije rig-vedske, seveda tudi staroselske in povsod prisotne venetske, ter egipčanske. Tretji pokazatelj so arhitektura in umetnost, kjer najbolj presenetljive so povezave do sibirska skitske arhitekture, ker Skiti v času Hetitov naj še ne bi obstojali. In ne nazadnje četrti pokazatelj so anatolski toponimi. Medtem, ko za toponime večinoma najdemo tipično hetitska imena, katera nas skrivnostno vabijo, da jih skušamo pojasnevati s slovanskimi jeziki, kar je včasih sicer uspešno a vendar ni vselej možno, pa lahko odkrijemo tudi tipično indijska imena, kot recimo so imena Hapalla, Dalawa in Hinduwa. (Aryw-p:5/7)

Kljub temu da so Grki poimenovali veliko mest v Anatoliji po svoje, pa na glinastih ploščicah ni najti Grških imen, kar je resni argument v prid ideji ga Grkov v času hetitov še ni bilo. Isto verlja za latinske besede, in dejstvo, da ni najti toponimov, ki bi vsaj na daleč spominjali na latinščino.

Nasprotno pa lahko najdemo toponime ki so etruščanskega in venetske ga izvora.

Kako je torej »Anatolija je bila delavnica narodov«? Poglej v članek »Uvod v temo anatolski jeziki«

 

Mnt. Sipylos

Tantalus, Pelops, Niobe (crying mountain)
WWW-Arzawa(p:5,6):see Tantalizing Hypotheses: Gr:tlanai=suffer,endure,bear,dare,risk => ATLANTA
Sipylos=Zippasla; Gora pri mestu Zippilos naj bi se podrla v potresu v jezero, ki je poplavila vse bliznje kraje... glej WWW-Arzawa(p:5,6)

o o o

 

o o o


 


 

Na začetno kontrolno kazalo / Domov; (Home)       Nastavi začetno kazalo (tu na levi)

 

 

Document:
©2005, 2007 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: