Etruscan inscriptions: group "man, swear, clean..."
Author: Igor Pirnovar

Part II.     ( I n s c r i p t i o n s )

Inscriptions:
01. cla...           02. cle...
03. cli... 04. clO... (O=th ... theta)
05. clu...
Interesting paragraphs:
Etruscologists' linguistic efforts are rather superficial
(Etruskologi poglejte v ogledalo)

The example worth reading   .  .  .   clasial = klal (killed)

Case against treating too many Etruscan words as names

Vibenna is not a name; Etruscan Gods drink life from dying
OanXvil is not a name of an Etruscan family, but rather the God of the Underworld

First View of Border Cippo from Perugia (side I)
Second (Slavic) View of Border Cippo from Perugia (side I)

G r a m m a r   --   clenar, ClenarSi (cliniiaras)

 


 

cla...
Word Inscription
cl
Etruscan Slovene English Etruscologists
cl OKRAJ AVA: član, clan, klan, človek; klati, ... - okrajšavo cl sem našel samo v eni datoteki (001/ca-04) in to le 4x! Primer je resnično reprezentativen -- glej:(marce.tarXnas.larO.cl) in (ma.tarXnas.l.clan) -- glejTudi:clan,claes, ... Abbreviation for clan n/a
cl (clan) ca-04: ma .tarXnas .l .clan
"ma=mam arce ?" "l=laro ==> (marce.tarXnas.larO.cl)
Slovensko: Ima denarce tarnaj k duši varuhu človek
English: Have the money (goods), complain (pray/beg) to the protector soul, man
cl (clan) ca-04: marce .tarXnas .larO .cl
Slovensko: Ima denarce tarnaj (moli/prosi) k duši varuhu človek
English: Have the money (goods), complain (pray/beg) to the protector soul, man
cl (clan) ca-04: ma.tarXnas.l.clan
Slovensko: "ma=mam arce ?" "l=laro => (marce.tarXnas.larO.cl)
Ima denarce tarnaj k duši varuhu človek
English: Have the money (goods), complain (pray/beg) to the protector soul, man
cl (clan) ca-04: marce.tarXnas.larO.cl
Slovensko: Ima denarce tarnaj (moli/prosi) k duši varuhu človek
English: Have the money (goods), complain (pray/beg) to the protector soul, man
cl (clan) Click to enlarge (Kliknite za povečano) ca-10: raOs .turmsal .velus .arXmsal .Ousti .Oui .meOlmO .mu--s-----mse .macuni .hercles .alpan .tece .II .e .VII .a .CC .lc .penOe .vel .lape. zilci .laO .alpnu. laOes:
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: n/a

Opomba:

Jajce je v pred-antiki, pri Etruščanih in Venetih simbol začetka in konca življenja. V jajce je ulovljena duša, pred rojstvom in po smrti. Bogovi ob koncu življenja počijo lupino duše ter popijejo njeno vsebino. Ni torej slučaj, da na zgornjem napisu najdemo besedo "penOe", ki lahko pomeni ali piti, peti ali celo pojesti. Obstajajo tudi Venetski napisi na kamnih jajčaste oblike, katerih prevodi so v skladu s tem kar je omenjeno zgoraj (V-p:277,9; img:iVe/Napisi/vent-ovalni-kamni-s1.jpg)

Poglej razlago pod besedo "clasial" kjer pod naslovom (..; Etruscan Gods drink life from dying) razlagam etr. mitološko pojmovanje duše. Poglej besedo "creicia"... krakniti jajce

Note:
An egg in pre-antique as well as for Etruscans and Veneti symbolized beginning and the end of life. In it is caught a soul before birth and after death. Etruscans, and there's evidence Veneti too, believed that Gods crack open it and drink its contents.

Check out the word "clasial", and the title "..; Etruscan Gods drink life from dying"

cla gCdP.B17-22: ..Ouruni .ein .zeriuna .cla .Oil .OunXulOl .iX .ca .ceXa .ziXuXe
claiteS
Etruscan Slovene English Etruscologists
claiteS član, klan, klanež; kolješ; -- glejTudi: cl, clan, claes, ... you the man or member; you slaughter, stab, kill n/a
claiteS mi .larOal .claiteS
clalum
Etruscan Slovene English Etruscologists
clalum latinizirana beseda clau / clan -- glejTudi: cl, clan, clau Latinized word clau / clan n/a
clalum ramqa .matulnaisec .marces .matuln [ as ] .puiam .amce .seqres .ceisinies . cisumtameru . [ ] laf [ ] nasc .matulnasc .clalum .ceus .ci .clenar . S [ a ] .anavence .lupum .avils .macs .Sealclsc .eitvapia .me [
clan
Etruscan Slovene English Etruscologists
clan član, klan, človek, čelan - "tisti ki ima čelo" = človek; "tisti ki se klanja" - član človeskega klana = človek; -- glejTudi: cl, claiteS, clal, clananas, clani, clanies, claniu clanti, clate, clavtie, clavtieSuras, clavtieOuras; clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut, ... memner, clan; a man, a human; slaughter, stab, kill son (sin)
c [ l ] an
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-06: anes .arnO .velOuru [ s ] . c [ l ] an .lupu .avils .+l+
Slovensko: Leži rano / zasluženo Velo Rasen izluščil dušo pri 50.
English: Lay down peacefully Velo Rasen your soul is peeled at 50.
Etrlgs: Anes Arnth son od Velthur, died aged 50.
tE-p241
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
cp0-04: aO .cumere .frauna .clan .zil
Slovensko: "Rano ki umre straši žive ljudi" (aO=arnO=rano)
English: Who dies early, haunts the living
Etrlgs: n/a
tle-466 img=tle/tle-466-NU-ali-MU-zlogi-vpliv-fenicanov.jpg
clan cp0-10: aO .marcni .herme .plautiras .clan
Slovensko: Rano namigne Hermes jadrati človeku [aO=arnO=rano]
English: Hermes suggests the man to sail early
Etrlgs: n/a
clan cp0-04: aO .peOna .peOnaS .tetinal .clan
Slovensko: "[aO=arnO=rano] Rano (ponoči) pes čuva človeka"
English: Early (during night) dogs stay on guard for a men
Etrlgs: n/a
clan aplu .tikuSne [ S ] .clan
clan cp1-05: ar .casni .ar .auclina [ l ] .clan
Slovensko: Zgodaj pokojni (ranki) zgodaj očiščen grehov človeških . . . [ ar = arnO = rano]
English: Early deceased [late] early cleansed of the man's sins.
Etrlgs: n/a
clan arinas .larO .larOal .vleXial .clan
clan cp0-23: ar .meluta .larOal .titial .clan
Slovensko: Rano mladenič izdihne zakliče človek
English: Early a youth has his last breath, a man cries out
clan arnO .acsiS .aneinal .clan
clan arnO .acsiS .larOal .carnal .clan
clan arnO .acsiS .OeOureS .clan
clan arnO .acsiS .viscial .clan
clan arnO .aleOnas .ar .clan .ril .+xxxviii+ .eitva .tamera .Sarvenas .clenar .zal .arce .acnanasa .zilX .marunuXva .tenOas .eOl .matu .manimeri
clan [ ar ] nO .aleOnas [ .arnOal ] .rufial .clan
clan arnO .anei .larOiaS .via [ cial ] .clan
clan arnO .arntle .vescu .alfnal .cla [ n ]
clan arnO .caeS .aneS .ca [ inal ] .clan .puiac
clan arnO .leinies .larOial .clan .velusum .neftS .-il- .mar [ u ] nuX .teis .esari..
clan [ ar ] nO .tutes .larOal . [ clan .arnO ] al .papals .pumplial
clan arnOunas .lr .lr .vipinanal .ravnOus .clan .ril .+xxvi+
clan arnO .XurXles .larOal .clan .ramOas .nevtnial .zilc .parXis .amce .marunuX .spurana .cepen .tenu .avils .maXs .semFalXls .lupu
clan ar .sale .clan .nurziu
clan ar .semOni .aule .helverial .clan
clan ar .setume .vl .cainal .clan
clan atnas .vel [ . ] larOal .clan .svalce .avil .+lxiii+ .zi [ la ] O [ . ] maruXvata .ril .sceptaFeXucu
clan au .frauni .ls .seiatial .clan
clan aule .acsiS .cueOnal .clan
clan aule .patlniS .rupenial .clan
clan aule .seiante .Sinu .larOal .tiscusnal .clan
clan aule .velimnaS .Oefrisa .nufrznal .clan
clan aule .veruS .numaS .clan
clan aul .petru .ar .seOraS .clan
clan au .semOni .au .helvereal .clan
clan au .titeS .vesi .manias .clan
clan au .vipiS .se .vatinial .clan ; Ig:ERR: [ A=E ] vEtinial
clan avl [ e .al ] eOnas [ .a ] rnOal .cla [ n . ] OanXvilusc .ruvfial .zilaX [ nce ] .spureOi .apasi .svalas .marunuXva .cepen .tenu .eprOnevc .eslz .te [ nu ] .eprOieva .eslz
clan [ c ] alOi .mut [ naiOi .v ] el .apnas .larOia [ l .cla ] n .avils .cezpa [ lX
clan camnas .larO .larOal .Satnalc .clan .an .SuOi .lavtni .zivas .teSamsa .suOiO .atrSrce .scuna .calti .SuOiti .munO .zivas .murSl .+xx+
clan cleusinas .laris .larisal .clan
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
z2-02: eca .sren .tva .iXnac .hercle .unial .clan .Ora .sce
Slovensko: Eto, zrenje tvoje njih: potem, ko Herkul se je utrudil, boginjo človek sesa.
Tukaj je zanimiva tudi interpretacija besede "unial". Seveda etruskologi razlagajo besedo kot ime boginje Junone v dajalniku - končnica "-al" naj bi bilo slovnično obrazilo rodilnika torej "uni + al clan" naj bi pomenilo "Junonin sin". Bor [V-p389] "unial" prevaja po Slovensko kot pretekli čas besede "uniti se",   (utruditi se),   ali SCS besede "unyti" ali pa ruske besede [ unjat' ] (pomiriti se).
English: Here you see the two: after Hercules got tired, the goddess offered him her milk.
Etrlgs: This image shows how Hercle, the son of Uni, sucked (milk)
Tisti, ki so se bolj resno posvetili etruščanskim napisom se najbrž zavedajo razlik med prevodoma etruskologov in prevodom Bora. Ne da bi se spuščal v podrobnosti in iskanju katere besede so in niso prisotne na napisu, naj v potrdilo, Borovega prevoda omenim še en etruščanski napis, ki na podobni način opisuje dojenje kot ga poznamo navadni smrtniki:

cp0-02: sinunia .lO .cicuS .papanias     ("lO" abbreviated "larO")
Slo:"Sina gospa na dojkah harani";
(Eng:"Madam breastfeeds her son")

 

Etruscologists' linguistic efforts are rather superficial
Etruskologi poglejte v ogledalo

An important difference in interpretation of the above inscription describing revitalization of Hercule's powers, between Slavic scientists linguists, researchers on one hand and the Etruscologists on the other, is how each of them is treating the word "unial".

The famous Slovene researcher and linguist , whose work has finally been revealed to the Slovenian public in the mid 80's almost two decades after he had began his extensive studies of the ancient European cultures and languages of Veneti, views the two civilizations as related, hence, his interpretation of the early Etruscan language is indeed based Venetic i.e. Slavic vocabularies and grammar. Accordingly in [V-p389], Bor translates the word "unial" with the help of the Slavic languages, where in Slovenian its translation is "uniti se"="utruditi se" (to get tired),   just the same as is in OCS (Old Church Slavic) the word "unyti" means "to get tired", similarly in Russian we have the word "unjat'" (to calm down).

The Etruscologists on the other hand, in order to contradict the very convincing and obvious Slavic interpretation, had to invent a new Etruscan grammatic rule, in order to accommodate their translation. Namely, they "believe", that the suffix "-al" in "unial" is denoting an Accusative form of a noun, in our case the name of the Goddess "uni" (Juno).

The main motivation behind my going through the trouble mentioning all of the above, comes from the fact, that Etruscologists have actually used the word "clan", which we are extensively analyzing in this article, where also happens to have landed the above interesting and indeed, rather educational inscription of an Oracle saving Hercule's life. An astute, reader will have noticed, that particularly with the word "clan" we can witness precisely how superficial and inadequate is the linguistic analysis the Etruscologists are basing their interpretations of Etruscan language.

While elaborating on two or three grammatic they invented out of the blue, Etruscologists are ignoring the fact that there are more than twenty or thirty times the number of cases that pertain to the word "clan" than those few on which they selectively chose to work on, and that each of those they missed also have an adequate corresponding explanation in a Slavic or Venetic languages.


tle-399,ELA-p243,eL-p155
clan fasti .cvinti .saleS .clen .puia ;Ig:ERR [ clen=clan ]
clan laris .acsiS . [ v ] eilia .caiial .clan
clan larisal .crespe .OanXvilus .pumpnal .clan .zilaO [ .meXl . ] rasnas .marunuX . [ cepe ] n .zilc .Oufi .tenOas .marunuX .paXanati .ril .+lxiii+
clan tu-01: larisal .larisaliSla .OanXvilus .calisnial .clan .avils .huOzars
Slovensko: "Duša pred gospodarjem podzemlja je očrnjena, če je na tem svetu živela kot gusar"
English: The soul before the master of the had is blackened, if in this world it lived as a pirate.
Etrlgs: n/a
clan laris .pumpus .arnOal .clan .ceXase
clan laris .tarnas .velus .clan .ranOasc .matunial
clan laris .velXas .veluSa .clan
clan laris .vetu .aOnu .larisal .auliaS .clan
clan larO .aleOnas .arnOal .ruvfialc .clan .avils .60 .lupuce .munisvleO .calusurasi .tamera .zelarvenas .luri .miac [
clan lar [ O ] .aninas .a .vipenal .clan .ramOas .amunuc .Ouncn .e [ ] S .macst .zilc .tenu .e [ ] e .-O [ ] n .v [ ] .avil .OesnX .-a-municlat .zilaX .nc [ e ]
clan larO .arinas .larOal .papals .larOal .clan .OanvX [ il ] us .apunal .lupu .avil .c [ e ] alXis
clan tq-06: larO .ceisinis .velus .clan .cizi .zilaXnce .meOlum .nurOzi .canOce .calusin .lupu .meani .municleO
Slovensko: (1) "Duša ki sije velikost človeško življenja (me z oljem neguje) končno grehe odlušči / prečisti boginja z zakletjem.";     (2) "Duša ki sije veličino človeško živela dokler ognju predana izžari na koncu grehov očiščena boginji zakleta je."
English: (1) "Spirit which shines majestic human life, the goddess with enchantments and oil hills and at the end the sins pills away.";     (2) "Spirit which shines majestic human life until in the fire it glows away, at the end clean of sins the goddess enchants it."
Etrlgs: (Larth Ceisinis, sun of Vel, three times governed the district as preator
[eL-p84,tle-099])
clan larO .hamFna .auleS .venetial .clan
clan larOia .Srutznei .natisal .puia .Oaura .clan .line
clan larO .latini .clanti .latinial .larOal .scires .clan
clan larO .Ove [ Olie ] s .arnOal .clan
clan larO .sen .tinate .veluS .helial .tlesnal .clan
clan larO .triile .larisal .petrual .cl [ an ]
clan larO .trile .larisal . [ petrual ] .cla [ n ]
clan larO .turpli .arnOal .petrual .clan
clan larO .tutes .anc .farOnaXe .veluis .tuteis .OanXviluisc .turialsc .larO .tutes .larOial .clan .OanXvilusc .larcnial .avils .ciem .zaOrums
clan larO .velOurna .la .serturial .clan
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq3-03 (tle-90a): [ larO .velXa ] s . [ velOur ] us .cla [ n .ravnOus ] c .ap [ ronal-- ] i .acalusve [ . ] sa-cn [ ] .mulv [ va ] ice .Xam .papac .marcO .svlisva .s [ ] nai .c .Outa [ . ] venO [ ] Oavi-lm
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: Wall-painting: Velthur and Ravnthu Aprthnai attended by musicians. (Second half of fourth century BC.)
tle-090: Napis A (Grobnica ščitov, Tarquinia, Slika #2 ECp:311. (Napis B je daljši in ne vsebuje besede "clan")
iEtr/ECp310-TombOfShields-s1.jpg, iEtr/ECp311-TombOfShields-s1.jpg
Ppipomba: Lep primer kako etruskologi razlagajo napise z imeni!
Note: See note for the inscription bellow.
glej zgoraj
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq3-03 (tle-90b): ceXasieOur .erce [ . ] f [ a ] S .mant .ciz .zilaXnOce .smelOa .s [ p ] u [ r ] e .OenaX-ice .cizm .ceXaneri .tenO [ c ] e .eprialsm .arusias .cara-ice [ ] Oal .-arnas .apa .apatie .erce .fiSe .tev .Svasi .hamFete .clesnes .Ours .t [ ] u .Oes- .zilci .v [ elu ] si .h [ u ] l [ Xni ] esi
Slovensko: n/a
English: n/a     --     (Does not really belong here, however it complements the above inscription.)
Etrlgs: Wall-painting: Larth Velcha and Velia Seitithi attended by a maid with a fan. (Second half of the fourth century BC.)
tle-090: Napis B (Grobnica ščitov, Tarquinia, Slika #1 ECp:310. (Spada k zgornjemu napisu in ne vsebuje besede "clan")
iEtr/ECp310-TombOfShields-s1.jpg, iEtr/ECp311-TombOfShields-s1.jpg
Ppipomba: Lep primer kako etruskologi razlagajo napise z imeni!
Note: This is an excellent example, showing how Etruscologists, try to explain Etruscan scripts merely as lists names, which largely due to the naivety and not seldom a rather poor linguistic knowledge of most of the western historians and indeed even many linguists, go unchallenged, and thereby create an illusion of completeness, which in the case of many Etruscan scripts is reinforced by the fact that they had either been created or brought to funeral ceremonies, or placed in tombs to enrich the afterlife of the dead.

In a sepulchral environment, at the first glance it, indeed, seems reasonable to accept the idea of words in short inscriptions to be family names and those buried in the family tombs. Consequently an inscription adorning a wall-painting depicting family life, or life of aristocracy in a tomb most likely mentions the names of the dead laid there to rest. Here we can see, how Etruscologists were inspired by the art work in the tomb, to accomplish two things,     (1) explain the above wall-paintings, and     (2) to claim they found the ownership and identity of the people in the respective tomb.

Unfortunately, by this they almost sealed the further research for the pertinent words, namely one can grammatically do only so much with a name... This approach may have been acceptable at the beginning, but it proved to be rather limiting in a long run. We can see the effect of their eagerness to limit so many Etruscan words to just names in longer inscriptions, discovered recently, whereby some paragraphs become mere lists of words or partial lists of family trees. Another pointer to such nonsensical use of names is the fact that in so many different places we find the same names. For instance few such names are the name starting with the initial letters Vel..., Seti... where:

Vel... (velik [large]),
Seti... (svetel, sveti [bright, shine]),
Lar... (lara=, varuh, gospodar [guardian soul, sir]),
Arn... (zgodaj, ranki [early, the late]),
Nini... (ninaj, leži, spati [lay, sleep]), ...
As you can see, all these are much better explained as the roots of a large groups of words, as are typically found in the Slavic languages. For example the word Vel... is a root for Slovene veliki, vilikaš, veljak, velik, veliko,... which is much more suitable as an aristocratic title than merely a name, beside it encapsulates a meaning, always totally missing in the interpretations Etruscologists provide. Seti..., or Anini..., or Nini... are also such words which have in Slavic languages perfect meaning for the sepulchral situations, and are repeated over and over again in the scripts found in these environments, and yet are completely void of any meaning for the Etruscologists.
clan larO .vi .vercna .calisnal .clan
clan larO .XurXles .arnOal .XurXles .OanXvilus [ c ] .cracial .clan .avils .ciemzaOrms .lupu
clan lar [ pump ] us .arnOal .clan .zilaO
clan lart .anei .la .cusna [ l ] .clan
clan lartiu .cuclnies .larOal .clan .larOialc .einanal .camOi .eterau
clan [ l ] arza .lautni .velXeS . [ ] puS .clan
clan la .velXei .aceial .clan
clan lO .arntni .Sepu .tutnal .clan
clan lO .herini .lO .raOumsnal .clan
clan lO .marcni .lO .titial .clan
clan cp0-07: lO .seiante .hanusa .helial .clan
Slovensko: Duhovne seanse Hadu oklical je človek
English: Ghosts of seance from Had called a man
Etrlgs: n/a
clan cp0-01: lO .velu .larOal .tetinal .clan
Slovensko: "Gospodov dobri duh bogastvo duše zapušča človeku"
English: Master's good soul riches lives to the man
Etrlgs: n/a
clan lO .velu .lO .tlesnal .cicuniaS .clan .purOne
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano) Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-01: lris .pulenas .larces .clan .larOal .papacs .velOurus .nefts .prumts .pules .larisal .creices .ancn .ziX .neOSrac .acasce .creals .tarXnalO .spurem .luca .irce .ipa [ . ] ruOcva .caOas .hermeri .slicaXeS .aprinOvale .luOcva .caOas .paXanac .alumnaOe .hermu .mele .crapisces .puts .Xim .culsl .leprnal .pSl .varXti .cerine .pul .alumnaO .pul .hermu .huzrnatre .pSl .ten [ ] ci .meOlumt .pul .hermu .OutuiOi .mlusna .ranvis .mlamna [ ] mnaOuras .parni .amce .lese .hrmrier
tle-131; img=zbir/plahta-gaza.gif,eL-p-11, 84, 149, tE-p-104-sarkofag-scroll.jpg, EA-p-171
clan ls .satna .la .menznial .clan
clan l .tutn [ a ] .slafras .clan
clan mi .ma .clan .ti
clan ] nas .veluSa [ ] is .selvansl [ ] as .cve .OveOli [ ] .clan
clan cp1-03: Oefri .velimnaS .tarXiS .clan
Slovensko: Preveri veličanstvo notranjščino človeka
English: Check out highness the inners of the man
clan Oia .vipi .venu .vipinal .clan
clan peOna .peOnaS .alapu .raufe .fracnal .clan
clan tq-01: pinies .vel .l [ ar ] al .apunal .Oan [ Xvilu ] s .clan .avils .+xxx+
Slovensko: Popij gospod izstopajočo (izdihnjeno) dušo vlita, ki ti je o bogu vseh bogov, ko je človek ovil 30 let
English: Drink up highness the departing soul, which filled your glass, the god of all gods, whem the man has wrapped up 30 years
clan ] rOal .clan .iulnial
clan ] sameru .titeal .clan
clan seOre .pulfna .clatial .cl [ an ]
clan SeOres .hermelus .vel .clan
Slovensko: Dušo sprejmi (zapri v hram) veliki človeka
English: Accept (enclose) the soul highness of the man
clan se .venete .la .leOial .clan
clan tcA08: ..[ clan ] .larisal .petru .sc [ vaS ] .arntlei .petruS .puia [ ] cen .zic .ziXuXe .sparzeS .tiS .SazleiS..
clan tiuza .tius .vetusal .clan .anas
clan tiuza .tius .vetusal .clan .anas .tlesnal .avils .+xiii+
clan tular .hilar .neslein .ser .vl .remzna .clan .cau .latini .cesu .claruXieS
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
v2-01: tutes .SeOre .larOal .clan .pumplialX .velas .zilaXnuciX .zilcti .purtSvavcti .lupu .avils .maXs .zaOrums
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: n/a

Opomba:

Ta napis dobesedno kriči po slovensko, vendar se nisem potrudil poiskati prevoda, ki bi ga lahko brezkompromisno zagovarjal.
Note:
This inscription shouts in Slavic language, yet I didn't do a good job searching for a translation that could be reliably defended.

tle-325
clan tX .afles .ulOial .clan
clan ] ulaO .arnOal .clan . [ ] .elinizas .s [ p ] ural .fasci . [ ] u .lauOn [ ] avil .Ou .cealc [
clan v .cusu .cr .l .apa .petrual .clan
clan vel .aninas .velus .clan .atialc .avils .lupu .+xxii+
clan ve [ l ] .arnOal .curunas . [ ] nal .clan .teucem . [ ] pa .tevce .iX .an . [
clan vel .cesusa .Xeritnal .clan
clan vel .laOites .arnOial .ruva .larOialisa .clan .velusum .nefS .marniu .spurana..
clan vel .leinies .larOial .ruva .arnOialum .clan .velusum .prumaOS .avils .semFS .lupuce
clan velOur .larOal .clan .pumpual .clan .larOial .avils .cealXls .lupu
clan tq-01: velOur .larisal .clan .cuclnial .OanXvilus .lupu .avils .+xxv+
Slovensko: Veličanstva odhajajoča duša človeka, ko jo zaklel (vklenil) je Bog vseh bogov, odvil (olupil) jih (ovitkov) je 25
English: The departing soul of our highness, when captured by the God of all gods he peeled off 25 years.
Etrlgs: Velthur, the sun of laris [and] Thanchvil Cuclni, died at 25
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-01: velOur .partunus .larisaliSa .clan .ramOas .c .uclnial .zilX .c .eXa .ne .ritenOas .avil .svalOas .+lxxxii+
Slovensko: Velikaš (Pri Velo Rasenih) loči dušo od trupla kralja (pripadnika bogov), ki je bila ujeta v, živečem 82 let, ki se ne ga more priklicati nazak k življenju potem, ko ga zaviješ (mumificiraš).
English: Higliness, separate the soul of the king, which resided in this body of our king for 82 years, which can not return to the world of living after it is mumified.
tle-126:img=ela-p83,tEAaah-p:70 (napis na sarkofagu)
clan Orig: tq-05 (beseda "clan" je implicitna za etruskologe):
felsnas.la.leOes.svalce.avil.+cvi+.murce.capuetleXe.hanipaluscle ;[Orig]:
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: [eL-p179] "Felsana Laris (son) of (Felsanas) Lethe, lived 106 years. He lived (?) at Capua. (He) was enrolled in (the army) of Hannibal (or was wounded by those of Hannibal)."
tle-890,eL-p176,img=eL-p176-napis-Hanibal
clan
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
Ig: tq-05 (v naši interpretaciji beseda "clan" ne obstaja):
velsnas.la.leO.es.svalce.avil.+cvi+.mur.c.e.capue.t.leXehani.pal.u.scle ; [Ig:]
"felsnas = velsnas" and "capuetleXe.hanipaluscle = capue.t.leXehani.pal.u.scle"

Slovensko: "Bogato truplo ležece je v mumijo 106 krat zavito, umrl je, ko je kapo tu odložil in padel v 'skripce' (scle)"
English: The body of our highness (reach man) laying here into a mummy 106 times wrapped, died when they hanged their hat and fell in troubles.
Etrlgs: [eL-p176] "Felsana Laris (son) of (Felsanas) Lethe, lived 106 years. He lived (?) at Capua. (He) was enrolled in (the army) of Hannibal (or was wounded by those of Hannibal)."
-- Glej/See: "Orig" above where [ capue.t.leXehani.pal.u.scle = .capuetleXe.hanipaluscle]
-- (beseda "clan" je implicitna za etruskologe)
clan velOur .velXas .laral .seitiOia [ l ] c .clan
clan vel .plaute .veluS .caial .larnal .clan .velaral .tetalS
clan vel .secnes .velus .clan .avils .esle [ m ] . [ z ] aOrums
clan vel .tinS .ar .luncial .clan
clan vel .tlapu .aO .vipinal .clan
clan vel .tlesna .patval .velusa .pulfnal .cl [ an ]
clan vel .velsi .viscesa .vl .tlesnal .clan
clan vel .velsi .viscesa .vl .tlesnal .clan
clan vel .vesiS .capevanial .clan
clan ve .tinS .velu .vetial .clan
clan ve .ti .petruni .ve .aneinal .spurinal .clan .veilia .clanti .arznal .tuSurOi
clan vipinanas .vel .clante .ultnas .laOal .clan .avils .+xx+ .tivrs .Sas
clan vl .cae .vetus .velual .clan
clan zilci .velusi .hulXniesi .larO .velXas .velOurs .aprOnalc .clan .sacniSa .Oui .clO .suOiO .acazrce
clana / clanan
Etruscan Slovene English Etruscologists
clana
clanan
clana:   človeka / člana; kolje;
clanan:   človek / član; klan, umorjen; -- glejTudi: clananas, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,...
clana:   she the slaughtered,...; slaughtering, stabbing, killing.
clanan:   man / membered; being killed, killed / murdered, stabbed, killed..
n/a
clanan ramOa .apatrui .larOal .seX .larOialc .aleOnal .camnas .arnOal .larOaliSla .puia .apatruis .papnesc .huzcnasc .veznalc . [ ati .n ] acna .pures .nesiOvas .avils .cis .muvalXls
clananas
Etruscan Slovene English Etruscologists
clananas človeka / člana našega (clana.nas) - redko vidna raba besede "clan"; kolje nas; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... our men or our members; he/they are slaughtering, stabbing, killing us. n/a
clananas tiuza .tius .vetusal .clananas .tlesnal .avils .+xiii+ ;Ig
clanc tcA12: ..cl [ e|a ] nc .larza .lart .turmna .salina [ l ] . [ - - - ] pnal .cleniarc .vleXe . [ cusu .larisal .papal ]..
clani
Etruscan Slovene English Etruscologists
clani ljudje, klanovci, člani; "tisti ki se klanjajo"; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clavtie, clenar; clen,... men or members, those who bow (who show respect); slaughtered or being slaughtered, stabbed, killed. n/a
clani ve .clani
clanies
Etruscan Slovene English Etruscologists
clanies ljudje, klanovci, člani; "tisti ki se klanjajo"; -- glejTudi: cl, clan, clanti, clanies, clavtie, clenar; clen,... you men or members, those who bow (who show respect); you are slaughtering, stabbing, killing. n/a
clanies mi .venelus .numclanies
claniu
Etruscan Slovene English Etruscologists
claniu človeku, članu; klanju -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... to the man or member; to the slaughted, stabed, killed n/a
claniu a .claniu
claniu arnO .claniu
claniu ar .tutna .claniu .raOmsnal
claniu ] claniu . [ ve ] tinasa .ve
claniu larO .murini .claniu .velu [ ]
claniunia
Etruscan Slovene English Etruscologists
claniunia ERR:claniunia=clani.unia; člana (tožilnik) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... ERR:claniunia=clani.unia; about/ concerning / of clan (Accusative) n/a
claniunia Oania .tutnai .claniunia .raOumsnal
claniusa
Etruscan Slovene English Etruscologists
claniusa claniusa=clani.usa; ljudje, člani; umorjeni, zaklani -- glejTudi: clan, clate,... men or members; members, men; those murdered, slaughtered n/a
claniusa tiscusnei .claniusa
claniuS
Etruscan Slovene English Etruscologists
claniuS ljudje, člani; koljejo; ki kolje, klalec, morilec - klalec (morilec-duš); -- glejTudi: clan, clate,... men, members; they are slaughtering, stabbing, killing n/a
claniuS Oana .claniuS
clante
Etruscan Slovene English Etruscologists
clante unorjeni; zaklal te, umoril te; -- glejTudi: cl, clateS, clan, clanti, clanies, clanteS, clate, clatia; clavtie, clenar; clen, ... a kiled; he/she/it slaughters, stabs, kills n/a
clante lO .tite .clante .aO .lestinal
clante vel .tlesna .claNte .velus .plavtial ;Ig:claNte=Orig:clate
clante vipinanas .vel .clante .ultnas .laOal .clan .avils .+xx+ .tivrs .Sas
clanteS
Etruscan Slovene English Etruscologists
clanteS unorjeni; kolješ, umoriš; -- glejTudi: cl, clateS, clan, , clante, clanti, clanies, clate, clatia; clavtie, clenar; clen, ... the kiled; he/she/it slaughters, stabs, kills n/a
clanteS Oana .mani .clanteS .puia
clanti
Etruscan Slovene English Etruscologists
clanti ti človek, član - clan.ti; ubiti (glagol); umorjeni -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... you the man or member; to slaughter, stab, kill n/a
clanti aO .seOrna .clanti
clanti a .tite .a .cale .clan .ti .apunaS .ril .+xxiiix+
clanti a .tite .a .cale .clanti .apunaS .ril .+xxiiix+
clanti az .petru .manOvate .clanti
clanti lO .tlesna .lO .clanti .trepuiS
clanti -- .ma ] rcni .clanti .aO . [ cu ] meruniaS
clanti Oa .marcni .clanti .vl .patacsnal
clanti vel .arntni .aOalisa .clan [ ti ]
clanti ve .ti .petruni .ve .aneinal .spurinal .clan .veilia .clanti .arznal .tuSurOi
clanti vl .arntni .clanti .arntnal
clantia
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantia človek (s končnico -ija), član'(šija); umorjeni; klalec (morilec-duš); klanje, klanja -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... man, member (like vel'-ia); the killed; the slaughter, stabning, killing n/a
clantia fasti .tlesnei .clatia .umranasa ;Ig:Orig:clatia
Slovensko: V pijančevanju (vrgel) tlesknil morilec-duš umirajočega.
English: Feasting the cracker of the souls [murderer] smashed the soul.
Etrlgs: n/a
clantial
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantial POZOR: nima samostalniške oblike, Etrlgs:(-al=rodilnik); klal -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... he was slaughtering, stabning, killing Suffix -al denotes Genitive.
clantial ls .tite .petruni .veluS .clantial
clantial
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
cp1-09: Oepr [ i ] u .clantial .lautni
clantial cp1-11: raufi .clantial ; [ f=b,p: raufi = raubi, raupi = ropar ]
Slovensko: Je ropar klal / moril.
English: Thief / robber was slaughtering.
Etrlgs: n/a
clantinei
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantinei Err:clantinei=clanti.nei; (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... (Most likely: clanti.nei) n/a
clantinei marcnei .clantinei .vl .cutlisal
clantis
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantis kolješ; POZOR: nima samostalniške oblike, čeprav bi jo danes lahko našli; -- glejTudi: clantiS, clantisa, clateS, clan, clate,... You are slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form, though today it exists) n/a
clantis Oana .rafi .clantis .percumsnal .SeX
clantiS hastia .cainei .clantiS .puia .ame
clantisa
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantisa klalec; klati šel; -- glejTudi: clantis, clantiS, clateS, clan, clate,... killer, the one who slaughters; went slaughtering, stabbing, killing; n/a
clantisa senti .hanunia .clantisa
Slovensko: Senanse v onstranstvu (v Hadu) spečega morilca (umorjenega).
English: Seances of the sleeping murder (murdered) from underground (from Hades).
Etrlgs: n/a
clanui
Etruscan Slovene English Etruscologists
clantisa klani - tisti, ki so morjeni - (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... Those who are being slaughtered, killed. n/a
clanui cp-25:Oana .clanui .cainal
Slovensko: Boginja, umorjeni/mrtvi (v mitološkem smislu) se kesajo (obžalujejo)!
English: Goddess, the dead are (being sorry) repenting!
Etrlgs: n/a
clapiOi = cla .piOi
Etruscan Slovene English Etruscologists
clapiOi
cla .piOi
Err:clapiOi=cla.piOi - umorjenega popiti [v mitološkem smisku - (krakniti dušo)]; (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... Most likely: clapiOi=cla.piOi - drink up the cracked (killed) soul. n/a
clapiOi tq-06: clapiOi .vipi .O
Slovensko: Pijani klalec (v mitološkem smislu) popij Oano (božanski napoj?) [Ig:clapiOi=cla.piOi; O=Oina=vina, Oana...?]
English: Drunken murderer (in mztological context) drink the libation [O=Oina=wine, Oana...?].
Etrlgs: n/a
claruXieS
Etruscan Slovene English Etruscologists
claruXieS - (Med več kot 7000 napisi, ima samo eden to besedo) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clante, clanti, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... n/a (Out of more than 7000 inscriptions only one contains this word) n/a
claruXieS tular .hilar .neslein .ser .vl .remzna .clan .cau .latini . cesu .claruXieS
clasial
Etruscan Slovene English Etruscologists
clasial klal - POZOR: nima samostalniške oblike; Etrlgs:(-al=rodilnik); -- glejTudi: clantial, cl, clan, clate, clanies, clante, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... he was slaughtering, stabning, killing Suffix -al denotes Genitive.
clasial
klal (killed)

Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tu-01: vipinan [ a ] s .SeOre .velOur [ u ] s .me .clasial .OanXvilus .avils .cis .cealXs
Slovensko: Pijana duša veličanstva me je umorila (zaklala) Bogu onstranstva življenje (podarila)
English: Drunken soul, highness murdered me, and offered my life to the god of the underworld.

Etrlgs: Again an example, with Etruscologists explaining Etruscan scripts as lists names. In fact, I can say that the Etruscologists are preoccupied with names so much so that they developed an extensive theory, about Etruscan family names, and missed on all the fun and exciting parts of the messages, Etruscans are sending us from "beyond". For instance, about the above inscription on the sarcophagus [tE-p:104] they write:

... One may also suggest Etruscan women possessed considerable social standings, to which point the use of matronymics in inscriptions. The above sarcophagus from Tuscania bears the inscription that illustrates these points well: the name of the deceased, Sethre Vipinans is followed by that of his father Velthur, together with his mother Thanchvilu and her family name Meclasia (or patronymic: 'the daughter of Meclas'.
Note:
I have not spend too much time trying to translate the above inscriptions, and I believe there may exist much better solutions. However, this precisely is my point, namely, that with the help of Slovene language many Etruscan texts can be effortlessly translated, whereas, by using the model Etruscologists employ, they are stuck by declaring most of the words to be meaningless proper names.
Opomba:
Naj vas opozorim, da tem mojim prevodom ne posvečam velike pozornosti in da verjetno obstajajo veliko boljši in morda tudi bolje utemeljeni prevodi. Očitno pa je, da je slovenščina kot jezikovno orodje, kolikor sem uspel doslej videti, veliko primernejša pri študiju etruščansščine kot katerikoli drugi jezik.

tE-p105, tle-180

 

Case against treating too many Etruscan words as names

As we have seen above under the paragraph "Etrlgs:" the methods Etruscologists use, really can not give much more than lists of names which, just like in most other cases, are nothing but meaningless "names". However, we again find out that it is possible to employ comparative linguistic and Slovenian language, to get much more meaningful results, as I will try to demonstrate next.

Sethre=SeOre (duša živečih ... še orje [soul of the living]),
vipinan[a]s (popil, vpil - Rus:vypit [пить, вы-пить] = popiti   [ drink ]),
Velthur=VelOur (veličanstvo [highness]),
Thanchvilu=OanXvil (Bog podzemlja [God of the underworld]),
Meclasia=me.clasia (me klal, umoril [killed me]),...

 

Vibenna is not a name; Etruscan Gods drink life from dying

Click to enlarge (Kliknite za povečano)
Urn with
breasts
If we allow for the possibility that Etruscan inscriptions may be related to Venetic language, which in turn is a proto Slavic language, we come across astonishing discovery. Namely, many Etruscan inscriptions convey a belief that the life of the dying becomes a beverage for Etruscan Gods, and that they end up drinking the life of a dying out of their soul which they crack open like an egg. There exists even an Etruscan urn with breasts - (you may click the image on the right hand-side).

For instance:

Krakniti dušo (Cracking a soul like an egg)
Word Inscription
creicia cp0-14: velisa .creicia .anesa
Slovensko: Veličanstvo poči lupino (krakne jajce) spečega;     (krakniti, krkniti, crkniti)
English: Almighty cracks a soul of a sleeping man.
Etrlgs: n/a
creicesa cp0-16: Oana .vipinei .ranazunia .creicesa
Slovensko: (1) "Božjega napoja popij ranjeni bolnik"     (2) "Boginja popije zgodaj izlito (ranjeneo) počeno dušo"
English: Goddess drinks up early spilled and cracked soul.
Etrlgs: n/a
There are a quite a few other inscriptions that support the above conclusions and the thesis about the newly discovered Etruscan mythological model about gods cracking and drinking souls of the dying.
V slovenščini je tudi zanimiva relacija med zgornjimi etruščanskimi mitološkimi pomeni "počene duše", ter besedami "krkniti, crkniti" in "umreti". Obstaja še nekaj napisov, z besedo "krkniti / krakniti" in vsi potrjujejo zgornje domneve in teze.

This amazing new motive of a human soul which at the end of life Gods crack and drink its contents, in Etruscan mythology becomes obvious after studying inscriptions containing the words that seem to be built from the root of the Venetic word pi. It seems that Etruscans mythology works both ways, gods drink the contents of the human souls, but mortally wounded humans may also get a vital injection of life by generous breast-feeding goddesses, as we can see on the mirror and its inscription describing the image of a grownup, adult Hercules sucking milk from Junona's breast. The words starting with "vipi...", in Slavic languages ( popil, vpil - Rus:vypit [пить, вы-пить] = popiti) bear the meaning to drink, drink up, drinking, ...

Of course, in the above inscription (vipinans.SeOre.velOurus.me.clasial.OanXvilus.avils.cis.cealXs) we are talking about the first word vipinans. Though vipinans is not on the top of the list of those silly interpretation of Etruscan words as names of the deceased, let's look at it, namely, the word vipina in which Etruscologists see the name Vibenna:

The sheer number of inscriptions containing the words which resemble Venetic or Slavic root word with the above meaning (to drink), as well as an abundance of Etruscan art works depicting breasts, and breast-feeding with relation to Etruscan mythological motive, where gods crack a dying soul like an egg and drink it's contents, are reason enough to doubt the Etruscologists' interpretation that the Etruscan word vipina simply represents later Italianized, and as usually totally meaningless Italian name "Vibenna".

Click to enlarge (Junona breastfeed Hercules)
Junona
breastfeeds
As you may recall we have already mentioned the mirror with the image and the inscription in which the Goddess Juno feeds with her milk to exhausted, or perhaps dying, Hercules to return him to life. But there are other Etruscan art forms which do not shy away from pointing out the importance, value or beauty of the breasts of not only Junona, but also of Etruscan women (EC-p:255,319,361).

Click to enlarge (Tinia holding Junona's breast)
Tinia holding
Junona's breast

There is a beautiful statue of Tinia holding Juno's breast, and also urns with the same motive, depicting Etruscan couples, can be found. You may click on the image here, to see how skilfully Etruscan artist captured a tender moment, convincing us of the godlike excitement in this truly beautiful act of touching the ultimate source of life. The point to make here is, that breasts, and particularly the milk and drinking clearly represent Etruscan mythological motive, and are not to be seen as some Etruscan social deformity, perversion, or an obsession with sexual life, which as we will see, Etruscans also view much more as a miracle of life, rather than an act of something shameful to be hidden away in the darkness or privacy. It is almost as if for Etruscans it is more shameful, and fearful to be deprived of the freedoms and the ability to perform these pleasures of life. Moreover, Etruscans believe that gods can use these "devices" to take, give, or return life from the living and the dying.

Let me reiterate that there are more than 720 Etruscan inscriptions that contain some form of the above Slavic or Venetic word "to dink", and many more, can be found, should we add the words denoting words such such as "medica" - a Slavic brandy made of honey, beer, libations and alike. A significant number of inscriptions can be seen as some kind of Etruscan mythology dealing with death and some kind of sacred funeral ceremonies, which Etruscologists completely missed.

 

OanXvil is not a name of an Etruscan family, but rather the God of the Underworld

But a true jewel between the words interpreted as Etruscan names, and certainly one of the more outstanding misses the Etruscologists made in their attempts to interpret words, found in the inscriptions typically located in sepulchral settings, is the word Thanchvilu=OanXvil, OanXvilusc or OanXviluS. I have encountered this word not in such abundance as the word "vipi=popiti, piti" (to dink), or "vel..." (great, large, well, highness), or some others, but rather it persisted almost evenly distributed throughout all the sites.

Statue of TinScvil - Chimera with it's inspiring inscription Moreover, perhaps due to the famous Etruscan sculpture of Chimera, it consistently appeared to me that its meaning had to represent something or better somebody from the mythological world, very awesome and fearful. It may not be obvious to westerners right away but the suffix ...shvili in Georgian language is common in names, and perhaps this is where Etruscologists got inspired, however, it has a meaning... Besides, there is an Etruscan sculpture, with engraved name tinScvil, depicting a dangerous beast. Also, for instance the name "Janushvili" sounds a lot like our word above. And these were pieces of info that feed my intuition about the meaning of the awesome Etruscan word OanXvil.

The last thing that needs to be clarified here is the interpretation of Etruscan letter "X". By Etruscologists it is superficially equated with Greek "ch". However, this sound in early Etruscan era is not as clear. Traces of this can still be found in modern Greek, where sound "X" is pronounced as "k" with an accompanying emission of breath, that is to say we can find traces of the sound "h", "g" and even Slavic "sh" or "ch".

After almost a year I finally found not only a proof my intuition was right, I actually got much more than I could hope for:

Thanchvilu=OanXvil, OanXvilusc or OanXviluS
Word Inscription
OanXvil ca-07: OanXvil.tamsni.velus.seX
Slovensko: Oanhvil (Vsemogočni bog, mučitelj) onstranski (tamkajšni), velikaš vseh
English: Oanhcvil (Almighty), the God from the underworld (other side), the Almighty (your highness for all).
Etrlgs: Names without rime or reason.
Ppipomba: Poglejte tudi primer spodaj, ki podobno potrjuje besedo ramOa!
Note: See also a similar inscription for the word ramOa bellow.
ramOa ca-07: ramOa.tamsni.v.s ; Ig: [ ramOa <== see v.s.=velus.seX above ]
Slovensko: (1) "Božanstvo Ram onstranstva, velikaš vseh",
(2) "Darujmo tamkajšnemu velikašu vseh"     [ [ R=D ] damOa ]
English: Ram (The Almighty), the God from the underworld (other side), the Almighty (your highness for all).
Etrlgs: Names without rime or reason.
The reason I am so confident that the above two inscriptions can, and should be, interpreted the same way, particularly I have in mind the abbreviation "v.s.=velus.seX", is because both the ramOa and the OanXvil scripts were filed and saved in the repository for the same archaeological site, and even appeared in the same division named "Caere cum Argo (Caere, Banditaccia)". They were listed almost next to each other.

The above is the famous inscription, which confirmed OanXviluS is most likely the highest god of the underground, but the inscription was telling me this in Slovene or here more appropriately called the Venetic language.

Considering, the fact that these names, when interpreted with the help of Slovene (Venetic) language consistently exhibit exactly those linguistic attributes and meanings one would expect to find in the sepulchral setting, the Etruscologists have done an excellent job bluffing their linguistic competency, in an exceedingly rich narrative that after all manages to distinguish the gender and, moreover, from that even project social standings of Etruscan women.

Let's be clear, that nobody disputes the above findings of the Etruscologists, particularly the fact, that Etruscan women, in comparison with Roman women, had been treated as more independent and rather equal partners with their male counterparts, much like the Veneti women. However, it is a pity, that Etruscologists fail to recognize the close relationships that existed between Villanovan and early Etruscan civilizations, which numerous Etruscan inscriptions that read almost like contemporary Slovene, indisputably prove beyond a shadow of a doubt.

clate
Etruscan Slovene English Etruscologists
clate morilc'; zaklal te, umoril te; ERR:-N- - glejMy: claNte; -- glejTudi: cl, clateS, clan, clanti, clanies, clatia; -- clavtie, clenar; clen, ... murderer; he/she/it slaughters, stabs, kills you n/a
clate ca-05: m.matunas.clate
Slovensko: oče naš "? nas klati / kolje ?"
English: Our father is slaughtering us
clate arn [ O ] .clate
clate vel .tlesna .clate .velus .plavtial
clateS
Etruscan Slovene English Etruscologists
clateS kolješ; POZOR: nima samostalniške oblike, čeprav bi jo danes lahko našli recimo podobno kot "klatež". -- glejTudi: clan, clate,... you are slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form). n/a
clateS haspa .lavOn .lO .clateS
clatia
Etruscan Slovene English Etruscologists
clatia ERR:-N- - glejMy: clatNia; Možno tudi: (klalec [srbizem]; klatje, klatja) -- glejTudi: clatial, clavtie, clauceS, clauce, clan, clen ERR:-N- - glejMy: clatNia; There exist Slovene forms that exactly match these forms too. n/a
clatia fasti .tlesnei .clatia .umranasa
clatial
Etruscan Slovene English Etruscologists
clatial pretekli čas besede klati; ERR:-N- - glejMy: clatNial; Etrlgs:(-al=rodilnik); -- glejTudi: clatia, cl, clavtie, clauceS, clauce, clan, clen ERR:-N- - glejMy: clatNial; In Slovene suffix -al denotes past tense form. (-al) Suffix -al denotes Genitive.
clatial seOre .pulfna .clatial .cl [ an ]
clau
Etruscan Slovene English Etruscologists
clau klal, moril [U=V] clav; POZOR: nima samostalniške oblike; Kljub temu vidimo zametke povezave z imenom Klavdij, kot nam zatrjujejo etruskologi za besedo "clavtie" -- glejTudi: clavtie, clauceS, clauce, clan; clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut, ... were slaughtering, stabbing, killing; (NOTE: only verb form, however as Etruscologists pointed out for another word "clavtie", which they believe is a known family name Claudius, we can agree with them this time, because, the traces of that connection lead to this word here, which also show the consistency of the meaning of the name Claudius.) n/a
clau z0-01:larO .avaini .clau .lautneterie
Slovensko: "Tuj gospod je moril vojake/častnike (ljudi)."
English: A foreign master was killing soldiers / our men.
Etrlgs: n/a
claucalual
Etruscan Slovene English Etruscologists
claucalual oblika besede klal, moril. Če je to pravilna transkripcija etruščanskega originala, potem je to lep primer nastajanja jezika, kjer se forma preliva v pomen in obratno. -- glejTudi: clau, clauce were slaughtering. If this is correct transcript of the Etruscan script than we have at hand an excellent example of evolving language, where the form and meaning are augmenting each other. Here we can also see that the theory Etruscologists devised about the suffix "-al" which to them represents a Genitive form, poorly fits within the rest of the forms which they failed to account for.
claucalual l .marcni .claucalual
clauce
Etruscan Slovene English Etruscologists
clauce morilce, klavce, ki koljeojo, klauce/i, klavce/i; -- glejTudi: clau, claucalual, clauceS, clavtie, clan, ... murderers, killers, slaughterers. n/a
clauce arnO .marcni .clauce .sa
clauce au .mr .clauce .Oan
clauce clauce .venzni
clauce lO .herine .clauce .caunu [
clauce vel .aneS .clauce
clauceS
Etruscan Slovene English Etruscologists
clauceS morilec, klalec; kolješ, moriš; -- glejTudi: clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... murderer; you are slaughtering, stabbing, killing; n/a
clauceS larOi .vetuS .clauceS .puia
clauceS vel .aneS .clauceS
claucesa
Etruscan Slovene English Etruscologists
claucesa klavca, morilca; kolje, mori; -- glejTudi: clauceS, clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... murderer (Genitive); you are slaughtering, stabbing, killing; n/a
claucesa ar .tlesna .claucesa
claucesa la .tlesna .claucesa .pulfnal
clauniu
Etruscan Slovene English Etruscologists
clauniu moriluc, klalcu; koljejo, morijo; -- glejTudi: clau, claucalual, clauce, clavtie, clan, ... to a murderer (Dative); They are slaughtering, stabbing, killing; n/a
clauniu arnO .cla [ u ] niu .vetina [ l ]
clavtie
Etruscan Slovene English Etruscologists
clavtie klatite, koljete od: klatiti?; klati? (Obstaja tudi povezava s Klitemnestro! - glej:cluetie) -- glej: [ ca-05 claes ]; Etr: Klavdij = Claudius - glej:[kasDio-05-22]; -- glejTudi: cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,...; cluetie, clutmsta, cluOumusOa slaughter, stab, kill Claudius family.
Klikni za širšo razlago imena: Klavdij ( Claudius )
clavtie lari [ s ] .clavtie
clavties
Etruscan Slovene English Etruscologists
clavties klatiš, koljš; -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... You are slaughtering, stabbing, killing n/a
clavties av .apa .avula .clavties [ . ] a
clavtieSuras / clavtieOuras
Etruscan Slovene English Etruscologists
clavtieSuras
clavtieOuras
clavtieSuras=(clavtie.Suras) ali clavtieOuras=(clavtie.Ouras) -- glejTudi: clavtie, cl, clauceS, clate, clan, clanies, clate, clanies; clavtieSuras, clavtieOuras; clau, claucalual, clauce; clen, clenar; cliam, clin, cluO, clut,... clavtieSuras=(clavtie.Suras) or clavtieOuras=(clavtie.Ouras) n/a
clavtie-uras ca-06: laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .-u-i .ceri-unce .apac . atic .sani-va .-ui .cesu .clavtie-uras .i ; [Orig]
clavtieSuras ca-06: laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .SuOi .cEriXunce .apac .atic .saniSva .Oui .cesu .clavtieSuras .i ; [Ig:correction see Orig]
Slovensko: Gospod (lord) življenja, duša v prehodu povita na grmadi 'žrtvenika' kot (naj bi) ... v sen prešla tukaj čez ...
English: Lord of the life, soul in transit wrapped on the funeral-pile as a sacrificial lam let it ... pass into a dream, over this crossing

 

cle...

Switching   ["a" ==> "e"]   from the starting string   "cla..." to the string   "cle..." here indicates a new stem and a new meaning. However, it may also indicate just a "sound transformation" in which case the basic meaning of the word does not change. While the Etruscologists interpret almost all the words of this group, which they otherwise didn't ignore or declare as the names of the dead, as a "sound transformation", the Venetologists on the other hand believe, that with the help of Slavic languages it is possible to find a much broader specter of meanings, and hence allow either possibility, namely, (1) that an entirely new word with a new root and new meaning was encountered or (2) that we found a "sound transformation pattern", due to the grammatic inflection. The Etruscologists have basically limited themselves to just a few words from this group, such as clenar, clenarSi, clensi, in which together with some other variations from the sub-group (cli-) see as a genitive, plural of noun "clan" (son):

Etruscologists built entire Etruscan grammar around the word "son"
Case Singular Plural
Nominative: clan clenar
Genitive: clans n/a
Dative: clanSi clenarSi, cliniiaraS
Tožilnik: clan clenar

The claim that Etruscologists built entire Etruscan grammar around the word "son" is by no means an exaggeration, though the above is meant more as a sarcastic reminder of this very fact. We mention it in other places as well, precisely because their famous "sound transformation pattern" and the words "clan" and "larOalisa" form the basis of their infamous "Demonstrative pronoun" theory.

 

cle . . .
Word Inscription
clel
Etruscan Slovene English Etruscologists
clel klel, zaklel; (Zanimivo je, da so Etruskologi spet izbrali besedo iz podobne pomenske skupine, ki je zamenljiva z našo verzijo [kleti, zaklinjati, rotiti...])

-- glejTudi: cl, clan, clen,...
[ od-kod-etrlgs-vedo-za.txr ]

to curse, to put a spell on someone / something; to call, shout
clel eprOnec .tenve .meXlum .rasneas .clevsinsl .zilaXnve .pulum .rumitrineOi .ma-ce .clel .lu [
clel gCdP.A16-18: ..velOina .hut .naper .penezS .masu .ac .nina .clel .afuna .velOina .mlerzinia .intemamer..
clen
Etruscan Slovene English Etruscologists
clen zaeklet, zaklinjati, začarati; čistiti / očistiti dušo - Eng:clean=očisti; Bor:cleva=klical (aorist od clevat); - [E=A] klan - clan; - ERR:[clen=clan]? (klati); -- (glejSlika:ELA-p222); čistiti - Eng:clean;

-- glejTudi: cl, clenar; clan, clensi, clenSi, cliniiaras, clenarSi, cleO, clet, cles, cleusinas, cleuste, cleustes; cluetie; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,...,municlet,...

past participle: to curse, to spell; to lift a curse (pp), to purify / clean a soul (pp); clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83) clente "adoptive son?"; clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clen
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
za1_03: cae .siprisni .usu .turce .hercles .clen .ce .Xamunis .e(i)n .ca .elur .-ve- .truta .ala .alpninalus .inpa .u-Xn
Slovensko: Kateri prišli so darujejo Herkulesu človeku (članu), da ne bi besnel (se jezil) [ ... ]
English: Those who came offer to Hercules, so he would not be angry [ ... ]
Etrlgs: n/a
Opomba: Beseda "turce" - manjka pa kipec / (podarjeni predmet).
clen fasti .cvinti .saleS .clen .puia ; Ig:ERR [ clen=clan ]
clen gCdP.A10-12: ..clenSi .Oii .Oil .Scuna .cenu .eplc .felic .larOalS .afuneS .------clen .OunXulOe..
clen
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
z1-03: mi .flereS .spulare .aritimi .fasti .rufriS .trce .clen .ceXa
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: I am the statue or votive offering, [which] Fasti Rufris gave according to ritual to Artemis Spulare on behalf of her son.
tle-737,el-p166,ELA-p222
2Dos: Napisi-urejanje/022-2Dos: turce-flere.txt
clen
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
clel
clen
clenSi
municlet
cp1-13:
gCdP: [ t ] eurat .tanna .lar [ .| ] ezul .ame .vaXr .lautn .velOinaS .eStla .afunaS .sleleO .caru .tezan .fuSleri .tesn .SteiS .raSneS .ipa .ama .hen .naper .XII .velOina .OuraS .araS .pe [ t| ] raS .cemul [ m|ni ] .lescul .zu [ c|X ] i .enesci .epl .tularu .-----auleSi .velOinaS .arznal .clenSi .Oii .Oil .Scuna .cenu .eplc .felic .larOalS .afuneS .------clen .OunXulOe .falaS .Xiem .fuSle .velOina .hinOa .cape .municlet .masu .naper .Sran .czl .Oii .falSti .velOina .hut .naper .penezS .masu .ac .nina .clel .afuna .velOina .mlerzinia .intemamer .c{a|e}n{a}l .velOinazia .Satene .tesne .eca .velOina .OuraS .Oaura .helu .tesne .raSne .ce [ i ] .tesn .SteiS .raSneS .XimO .SpelOuta .Scuna .afuna .mena .hen .naper .ci .c{a|e}n{a}l .hare .utuSe
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: Here is an example of the Etruscologists' work, which actually shows how totally groundless it is. If you care to look closely at the translation Etruscologists provided for this inscription, already the first few words on the first line, will tell you volumes about it. Indeed, the only thing that makes sense in their translation are a few names, they think they identified, but even those are not all reliable. It also looks they are inventing numbers all over again, since the number system they "discovered" from the two Etruscan dice is hardly a number system. Though, we will not go into a deeper analysis of this Etruscan script here, I wish to point out that the word cle... actually appears in this part of text four times, and that it provides provides a framework or a much more solid foundation on which we can build the translation.

I prepared two views of this inscription. In the second view each line of the side (I) of the inscription is mapped to the Etruscologists' translation. In the second (Slavic) view I explain the vocabulary of the script with the help of the newly emerging Etruscan dictionary based on Slovene or broader Slavic and implied Venetic vocabularies.

 

First View of Border Cippo from Perugia (side I)

Grande Cippo di Perugia (side I.)
Etruscan Text Lines Translated by Etruscologs
01. eu [ra] t . ta [nn | m] a .larez [ ul ]. As mediator Larth Rezus
02. ame vaXr lautn .velOinaS e The contract is made btween the family Velthina (and)
03. Stla afunaS sleleO caru that of Afuna about the property
04. tezan fuSleri tesnSteiS according to
05. raSneS ipa ama hen naper XII the Etruscan law; which are the 12 naper of
06. velOinaOuraS araS pe the Velthina, exactly but [ ... ]
07. raScemul [ m|ni ] lescul zuci en according to right
08. esciepl tularu--------- As to the boundaries
09. auleSi.vel OinaS arznal cl of Aule Velthina, son of Arzna,
10. enSi.Oii.Oil Scuna.cenu.e he from his part gives up 1 (one) cenu, and
11. plc.felic larOalS[ ]a[ ]funeS as to the property of Larth Afuna,
12. -----------clen OunXulOe son of Thunchulthe (?), [Ig:eL-p244: tuXulXa]
13. falaS.Xiem fuSle.velOina it is divided in common.
14. hinOa cape municlet masu All the (real estate) property in the lower part is divided into [ five (5) ]
15. naper.Sran czlOii falSti v naper and 2=zal (czl) šran;
16. elO[ i|l ]na hut.naper.penezS the 6=huO (hut) naper adjojning
17. masu.acnina.clel.afuna vel the 5=maX (masu) these receives Afuna. Vel-
18. Oina mlerzinia.intemame [Vel]thina, however the construction made
19. r.cnl.velOina.zia Saten e the same Velthina will hold them by right.
20. tesne.eca.velOin aOuraS O The funerary monument belonging to the Velthina
21. aurahelutesne[ ]raSnece[ i ] __???__ according to Etruscan law
22. tesnSteiS raSneS XimOSp according to Etruscan law __???__
23. el Outa Scuna afuna mena Afuna (cedes) gives it up
24. hen naper.ci cnl hare utuSe The 3 naper (hare utuše)

Next is the second (Slavic) view, so you can compare the two methods used in attempts to arrive at some understanding of the Etruscan language. Obviously, the two views differ significantly, while in the first above, the Etruscologists attempted to give an illusion, they understand almost everything in this Etruscan text, in the second view we do not attempt to provide a readable narrative of the text. Indeed, we should not claim we understand the text, but have some idea what it is about. There is no doubt in my mind that the same should be said about the first view, and I believe you will agree with my conclusion, namely, that the Etruscologists are using smoke and mirrors, i.e. the illusion, perhaps only to prove Etruscan and Venetic languages could not have been related to Slavic languages. But we know better, and I suggest you be the judge!

 

Second (Slavic) View of Border Cippo from Perugia (side I)

Grande Cippo di Perugia (side I.) second (Slavic) view
01. eu [ra] t . ta [nn | m] a .larez [ ul ].
Etrlgs:As mediator Larth Rezus
???=As mediator larez [ ul ]=Larth Rezus ?
n/a
02. ame vaXr lautn .velOinaS e
Etrlgs:The contract is made btween the family Velthina (and)
???=The contract is made btween the family velOinaS=Velthina
ame ... meni, zame (to/for myself)
lautn ... svobodni človek; prosto vandraš - SrHr:lutaš; vojak, oficir
velOinaS ... veliki naš, velikaš, veličanstvo
03. Stla afunaS sleleO caru
Etrlgs:that of Afuna about the property
afun=Afuna,   -aS=that of,   ???=... about the property
afunaS ... nasitiš, napolniš, nasiti, napolni - [F=P] aPuna
caru ... carju, cesarju; glej:casaru="carju, cesarju; - Eng:sir" - glejTudi:cese, cesu, ceSu, cezeri, ceisi, hasmuni;
04. tezan fuSleri tesnSteiS
Etrlgs:according to
???
fuSleri ... površnost, zmazek, izdelek - (fušlarija)
05. raSneS ipa ama hen naper XII
Etrlgs:the Etruscan law; which are the 12 naper of
raSneS=Etruscan,   naper XII=12 naper=(surface measure unit) ,   am=am (to be)
raSneS ... Raseni ?
ipa ... tak, ipak - SrHr:ipac="kljub vsemu"
naper ... naprej, mimo
06. velOinaOuraS araS pe
Etrlgs:the Velthina, exactly but [ ... ]
velOina=Velthina,   ???=exactly but
velOina ... velikaša (highness) ali:
Oina ... pijače, magičnega napoja, daritvene pijače (a drink, a libation),
vel.Oina ... veliji pijače (a drink to the rgeat),
OuraS ... [O=T] => (turaS) daješ, nalivaš, porivaš, ... (to give, pur)
araS ... delaš, garaš, oraš, ... (to work, to plow)
pe ... peti (to sing); plačati (to pay)
07. raScemul [ m|ni ] lescul zuci en
Etrlgs:according to right
???=according to right,  
raSce ... Rasene
mul.. ... prositi, moliti (to pray, ask)
lescu ... lesku, gozdnemu škratu (to a forest ghost)
zuci ... začenjati -glejTudi:zucenas (to start)
08. esciepl tularu---------
Etrlgs:As to the boundaries
???=As to,   tular=boundary, border,  
n/a
09. auleSi.vel OinaS arznal clenSi
Etrlgs:of Aule Velthina, son of Arzna,
-Si=of (Dative),   aule=Aule,   vel Oina=Velthina,   -l (arzna+l)=of (Genitive) ,   arzna=Arzna,  
auleSi ... oživljajoč, prenašajoč duše v onstranstvo; "zbujajoč dušo iz smrtnega sna"; - glejTudi:auleSa=živega;
-- glejTudi:avle, au, aules, aulez; auleSa, aulesa; avil=ubil

vel ... velikaš (highnes)
OinaS ... pijačiš, napajaš se daritvene pijače (drinking libation)
ar ... [okrajšave/abbrv] arnO=rano, ranki, pokojnik; (early [the late])
znal ... znal, vedel (know)
arznal ... rano spoznal, zvedel
clenSi ... zaklevši, očisti[vši] - razbremenivši; (cleared of sins or spells)
10. (enSi).Oii.Oil Scuna.cenu.e
Etrlgs:he from his part gives up 1 (one) cenu, and
???=he from his part gives up 1 (one),   cenu=cena (a measure unit),  
Si.Oii ... [Er:SuOina]?; Hoj! Oj!
Oil ... olje, balzam
cenu ... narod, pleme, raso [Slovenian.Etym.Dict:cena=pleme, rasa (tribe)]; -- glej:cencneil="cencal (cencati), se obotavljati"; -- glejTudi: vircenas, pruscenas, kacenas, larecenas, zucenas, huzecena, atacenas
11. plc.felic larOalS[ ]a[ ]funeS
Etrlgs:as to the property of Larth Afuna,
larOalS[ ]a[ ]funeS=of Larth Afuna,   ???=as to the property,  
felic ... feniks - Gr:phoenix="simbol večne mladosti (ptič, ki se zažge in se dvigne pomlajen iz pepela)
larOalS ... si se dušil; sopihal, hlastal, dušil; -- svet duhov;
[R=D] laDal, položil, izdihnil, hlasta za zrakom
- glejTudi:[ larO ... duša; [R=D] lad=hlad, mir, Lado=(hlad/mir); vlado, lord; gospod, gospa
- glej:(sinunia .l [ ar ] O ] .cicuS .papanias )="Sina gospa na dojkah harani" ];
- glej:( larO.aXni.larOal )="Dušo ognu dal",
- glej:( larOal .sapices )="dušis sopihaš";
- glejTudi:[ larOalisa: ( larOal .isa ) ali ( larO .al .isa ); nosilec duše šel / odhajajoča duša ]

a[ ]funeS ... nasitiš, napolniš, nasiti, napolni - [F=P] aPun; aglej:[afunaS]
12. Click to enlarge (Kliknite za povečano) -----------clen OunXulOe
Etrlgs:son of Thunchulthe (?)
clen=son,   of=??? (there is no declination here),   OunXulOe=Thunchulthe,  
clen ... član; človek (member; man, woman)
OunXulOe ... zver iz onstranstva (a bist from Hada) - [glej:eL-p244: tuXulXa]
13. falaS.Xiem fuSle.velOina
Etrlgs:it is divided in common.
???=it is divided in common,   velOina=???
velOina ... velikaša (Genitive: [for highnes])
vel ... velikaš (highnes)
OinaS ... pijačiš, napajaš se daritvene pijače (drinking libation)
14. hinOa cape municlet masu
Etrlgs:All the (real estate) property in the lower part is divided into [ five (5) ]
(masu=maX ?)=5 (five),   ???= All the (real estate) property in the lower part is divided into,  
hinOa ... uničiti, podleči; podlegel;
- glej:[hinOial: vedeževal; videc, prerok - [O=t] Eng:hint - ( prophet, seer );
- glej:[ img=ELA-pg:266,tE-pg:240; ELA-pg:32=ogledalo ];
- glejTudi: munOX; hinOa, hinOia

cape ... kopati; zakopati - pokriti; kapa, kap, kapljica (to dig, cover; a cap, hat; a water drop)
municlet ... meni zakleti; od boga Muni (groma) zaklet - (Muni=Htt:Storm god);
-- GlejTudi: municlat, municlet, municleO, munisuleO, munisvleO

masu ... mažo; mašo - obred; (ointmen, a ceremony, a divine service)
15. naper .Sran czlOii falSti v
Etrlgs:naper and 2=zal (czl) šran;
naper=naper=(surface measure unit),   Sran=šran,   czl=zal=2,   falSti v=???,  
Sran ... stran, proč (away), posran (shitty)
-- glejTudi: sren=(gledan / zren), Srea=žrla

naper ... naprej, mimo
Oii ... [Er:Oina]?; Hoj! Oj!
falSti ... napak, zavidljiv, zavidati - falš, fauš (eroneous; envy) - Eng:false
16. elO[ i|l ]na hut .naper .penezS
Etrlgs:the six naper adjojning
hut=[t=O] huO=6 (six),   naper=naper=(surface measure unit),   ???=adjojning ,  
naper ... naprej, mimo
17. masu .acnina .clel .afuna vel
Etrlgs:the 5=maX (masu) these receives Afuna. Vel-
masu=5=maX (masu) ?,   ???=these receives,   .afuna vel=Afuna. Vel-,  
masu ... mažo; mašo - obred; (ointmen, a ceremony, a divine service)
ac ... ako, ko, če
nina ... spi, leži, nina, počiva (sleep, lay, is laying
.ac.nina ... ako spi; naj spi (if/when sh (she) sleeps) - glejTudi:aninai=uspavaj, (make him/her sleep, asleep)
clel ... klel, zaklel; (to curse, to put a spell on someone / something); -- glejTudi: cl, clan, clen,...
afuna ... nasiti, napolni, nasiti, napolniti - [F=P] aPuna
vel ... velikaš, velia (the great)
18. (vel)Oina mlerzinia .intemame
Etrlgs:[Vel]thina, however the construction made
(vel)Oina=Velthina,   ???=however the construction made,  
(vel)Oina ... Velthina
mlerzinia ... (mler . zinia)
mler ... [ Er:mler=mer ] mrtev, umreti (dead, to die)
zinia ... zinil, ziniti - glej:zinece=(zinila bo, se odprla; znaki=črke)
-- glejTudi:zinace=znake, zanal, zina, zinece, zinaXe

intemame ... in .temame
in .temame ... in teme (and the darkness, or night)
19. r.cnl.velOina.zia Saten e
Etrlgs:the same Velthina will hold them by right.
velOina=Velthina,   ???=the same ... will hold them by right.,  
velOina ... velikega našega, velikaša, veličanstva (Genitive: from, for highness)
20. tesne.eca.velOin aOuraS O
Etrlgs:The funerary monument belonging to the Velthina
velOin aOuraS=to Velthina (Dative),   ???=The funerary monument belonging ,  
tesne ... tesno; tešče - glej:ates="na tešče", (tight, bearly fits; fasting - empty stomach)
eca ... eto - Lat:eccum, Ita:ecco
velOina ... velikaša (highness) ali:
Oina ... pijače, magičnega napoja, daritvene pijače (a drink, a libation),
vel.Oina ... veliji pijače (a drink to the rgeat),
OuraS ... [O=T] => (turaS) daješ, nalivaš, porivaš, ... (to give, pur)
araS ... delaš, garaš, oraš, ... (to work, to plow)
21. (O) aura helu tesne[ ]raSnece[ i ]
Etrlgs:according to Etruscan law
???=according to ... law,   raSne=Etruscan,  
helu ... Grku (Greek); hej, halo (hello)
tesne ... tesno; tešče - glej:ates="na tešče", (tight, bearly fits; fasting - empty stomach)
raSne ... Raseni
22. tesnSteiS raSneS XimOS (p =>)
Etrlgs:according to Etruscan law __???__
raSneS=Etruscan,   ???=according to ... law,  
tesnSteiS ... tesnSteiS=tesnS.teiS
tesne ... tesno; tešče - glej:ates="na tešče", (tight, bearly fits; fasting - empty stomach)
teiS ... te, teh, tem (these, those; to these, to those)
raSneS XimOS(p) ... (raSneS XimOS(p))=(raSne. SXimOS)
raSne .SXimOS ... Rasene žgemo, žgeš
raSne ... Rasene
23. (p)el Outa Scuna afuna mena
Etrlgs:Afuna (cedes) gives it up
afun=Afuna,   ???=gives it up,  
(p)el=pel ... pel; pojedel (sing; eat)
Outa ... tukaj, SrHr:ovdje,ovuda
afunaS ... nasitiš, napolniš, nasiti, napolni - [F=P] aPuna
mena ... mene; me na
24. hen naper .ci cnl hare utuSe
Etrlgs:The 3 naper (hare utuše)
ci=three,   naper .ci=three naper=(surface measure unit),  
ci ... ki, ko, ako
naper ... naprej, mimo utuSe ... utehe, uteha (consolation)


Border cippus (Grande Cippo di Perugia) - stran-#1, eL-p176,177, eLAaA-p81
clen veliaS .fanacnal .OuflOaS .alpan .menaXe .clen .ceXa .tuOineS .tlenaXeiS
G r a m m a r -- clenar, ClenarSi (cliniiaras)
clenar   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
clenar tisti ki je češčen/roten/zaklet ali, ki časti/roti/zaklinja; začaran; ki čisti, čistilec (duš), očiščen -- glejTudi: cl, clen; clan, clensi, clenSi, cliniiaras, clenarSi, ... one who is clensed, cleared of a curse or spell; cursed or under a spell (the spelled) clenar, clinii-ar-as, clen-ar-aSi "sons"; (eL-p:83)
(-ar)=plural; (-si, -Si, -aSi)="demonstrative pronoun" (kazalni zaimek) [eL-p87]
clente "adoptive son?";
(-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clenar aleOnas .v .v .Oelu .zilaO .parXis .zilaO .eterav .clenar .ci .acnanasa .elsSi .zilaX [ n ] u .Oelu .Sa .ril .+xxxviiii+ .papal .ser .acnanasa .+vi+ .manim .arce .ril .+lxvi+ ;Ig
clenar arnO .aleOnas .ar .clan .ril .+xxxviii+ .eitva .tamera .Sarvenas .clenar .zal .arce .acnanasa .zilX .marunuXva .tenOas .eOl .matu .manimeri
clenar laris .avle .larisal .clenar .sval .cn .-u-i .ceri-unce .apac .atic .sani-va .-ui .cesu .clavtie-uras .i
Slovensko: Gospod (lord) življenja, dušo očiščena v prehodu povita na grmadi "žrtvenika" kot (naj bi) ... v sen prešla tukaj čez ...
English: Lord of the life, soul clensed in transit wrapped on the funeral-pile as a sacrificial lam let it ... pass into a dream, over this crossing
Etrlgs: n/a
clenar metli .arnOi .puia .amce .spitus .larOal .svalce .avil .+lxiiii+ .ci .clenar .acnanas .arce
clenar ramqa .matulnaisec .marces .matuln [ as ] .puiam .amce .seqres .ceisinies .cisumtameru . [ ] laf [ ] nasc .matulnasc .clalum .ceus .ci .clenar .S [ a ] .anavence .lupum .avils .macs .Sealclsc .eitvapia .me [
clenaraSi, (cliniiaras)   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
clenaraSi
cliniiaras
zaklet, preklet, razklet si; - očiščen si grehov; - glej: (clini+iara="jari in tegobe") Err: clenarSi=clenaraSi? - (Na teh ponesrečenih besedah so etruskologi bili najbolj aktivni in produktivni) -- glejTudi: cliniiaras You are cursed; You are clear of the spells, You are cleaned of sins;

Err: clenarSi=clenaraSi? - (The Etruscologists were the most inspired by these cases...)

(See bellow:)
The Etruscologists were the most inspired by these cases, they were the most productive here and managed to discover and/or devise the most of the Etruscan grammar in this "vicinity"? NOTE: the Etruscologists have attributed two different suffix combinations to the same grammatical scheme, namely, plural dative form of the word "son" - "clenaraSi", and "cliniiaras" both to mean (to the sons). The latter also includes a sound transformation   ["a" ==> "e"].
POZOR: etruskologi so dodelili tej rešitvi dva primera:   (1) "clenaraSi" sinovom (prva oblika)- (to the sons [same as: cliniiaras]); MNOŽINA (Plural) + Dative --> (clan + -ar + -Si); -- glej:(el-p:83-85,143);   (2) "cliniiaras" cliniiaras=(to the sons [same as: clenaraSi])); Dajalnik množine nato tvorimo še z dodatkom obrazila "-Si" (-Si): clenarSi; cliniiaras=(to the sons); Locative: clenOi=(in/at/on the son) -- glej:(el-p:83-85,143) -- glejTudi: clenarSi
clenaraSi
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
cp1-12:
tle619-1A: cehen .suOi .hinOiu .OueS .sianS .etve .Oaure .lautneScle .caresri .auleS .larOial .precuOuraSi
tle619-2A: larOialisvle .cestnal .clenaraSi .eO .fanu .lautn .precuS .ipa .murzua .cerurum .ein
tle619-3A: heczri .tunur .clutiva .zelur
tle-619
clenc tcA12: ..cl [ e|a ] nc .larza .lart .turmna .salina [ l ] . [ - - - ] pnal .cleniarc .vleXe . [ cusu .larisal .papal ] ..
cleniarc tcA07: ..arnt .petru .raufe .epruS .ame .velXe .cusu .larisal .cleniarc .laris . [ cu ] su .l [ a ] risalisa .larizac ...cl [ e|a ] nc .larza .lart .turmna .salina [ l ] . [ - - - ] pnal .cleniarc .vleXe . [ cusu .larisal .papal ] ..
clenOi   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
clenOi ljudje, smrtniki, duše; prekleti, zarečeni; odrečeni, očiščeni grehov; Err:clenOi=clanti; Zgleda, da je "clenOi" le akademska konstrukcija etruskologov. -- Etruskologi: pri, ob, na sinu, s sinom (mestnik ednina). -- glej:(el-p:83) -- glejTudi: cl, clan, clate, clanies, clavtie, clenar; clanti men, living souls; the cursed; those clear of spells, curses, sins; Err:clenOi=clanti - I found no inscription with the word "clenOi", it looks to be a pure academic construct made by the Etruscologists. (-Oi)="Locative (singular)" ('in', 'on' or 'at' the son);
clens
Etruscan Slovene English Etruscologists
clens Err:clans=clansi?; -- glejTudi: clenSi Err:clans=clansi? n/a
clens tq-02: ] eiO .fanu .SaOec .lavtn .pumpus .scunu-s .SuOiti .in .flenzna .teisnica .cal .ipa .ma-ani .tineri .nutis .uS [ ] .namutne .ipa .tr [ ] niclte .flenzneves [ ] .-rOia [ ] atan [ ] .erce .aOis .Onam .flenzna .te [ ] latai .enac .celi .cesasin .OunXum .enac .Xim [ ] ver .cal [ ] . [ a ] rnOal .la [ risa ] liSla .Xu [ rcli ] al .r [ am ] as .c [ l ] ens .scuna
tle-100
clensi   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
clensi si član (clan.si); ti čistiš / očistiš dušo - Eng:clean=očisti; -- glejTudi: cl, clen, clenar, cleva; clan, cliniiaras; clenarSi, clenSi; cleO; cles, cleS; cleusinas, cleuste, cleustes; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,... you curse or spell; you lift a curse, you purify / clean a soul; (-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clensi tu-03: a [ ] .aleOnas .SeOreSa .neSs .sacn [ ] .clensi .muleO .svalasi .zilaXnuce .lupuce .munisuleO .calu .avils .75 .lupu
Slovensko: "... šla od nas duša živa, še ni začela čiščenja molitve odvijanje živečega, lupljenje, ko bog Muni zaklel/razsodil grešno živel 75 lupin"
English: "... went away soul alive, they didn't begin the cleansing prayer and wrapping of the live man, peeling, when God Muni ruled he had 75 wrappings (years)"
Etrlgs: n/a
[tle-173]
clensi eca .SuOic .velus .ezpus .clensi .cerine
clenSi   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
clenSi si član (clan.si); ti čistiš / očistiš dušo - Eng:clean=očisti; -- glejTudi: cl, clen, clenar, cleva; clan, cliniiaras; clenarSi, clensi; cleO; cles, cleS; cleusinas, cleuste, cleustes; cleva, clesvasbes, clesvasfes, clevsinas, clevsu; cliam, clin, cluO, clut,... you curse or spell; you lift a curse, you purify / clean a soul; (-si, -Si)="Dative": clen-si, clin-si, clen-Si "to the son"
clenSi
Click to enlarge: Govornik / (speaker) - napis (inscription) ... clenSi
kn-01: auleSi .meteliS .ve .vesial .clenSi .cen .flereS .tece .sanSl .tenine .tuOineS .XisvlicS
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: To/from Aule Meteli, the son of Vel and Vesi, this statue set up, as a votive offering to Sans, Tenine ? by deliberation ? of the people
clenSi cp1-13:
gCdP.A10-12: ..clenSi .Oii .Oil .Scuna .cenu .eplc .felic .larOalS .afuneS .------clen .OunXulOe..
Cippo di Perugia - stran-#1 -- gCdP,tEL-p177
cleO
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleO zaklinjal, zaklinjati; [O=s,S,t] - cles, clet; -- glejTudi: cl, clenar, cleva; clan, clensi, cliniiaras, clenarSi, cles, cleusinas, cleuste, cleustes; cleva, clevsinas, clevsu,..., clet, cluetie was cursing, coursed; enchanted - sweared upon n/a
cleO larO .cei .sinis .velus .clan .ci .zizil .aXnce .me .Olumnu .rOzicanO .ce .calusin .lupu .me .animuni .cleO ;Ig
cleO larO .ceisinis .velus .clan .ci .zizilaXn .ce .me .Olumnu .rOzicanO .ce .calusin .lupu .me .animuni .cleO ;Ig
cles
Etruscan Slovene English Etruscologists
cles preklinjaš, zaklinjaš; [s=S,O=(th),t] - cleS, cleO, clet; -- glejTudi: clesvasbes, clesvasfes, sicleS, clet, cluetie you curse; you enchant - chant, you swear upon celebration
cles
Napis (inscription) peicunas
tq-01: ci .vesana .matvesi .cale .sece .eurasv .cles .vasfes .OiX [ v|N ] aXa ; [Ig:]
See "Orig" bellow where: .cles.vas.Bes = clesvasBes = clesvasfes]
Slovensko: Ko zavezan gospod grozi erota pognati z vsem besom na nagega
English: When tied, sir threatens "eros" to be plunged with all power onto the naked
clesvasBes, clesvasfes
Etruscan Slovene English Etruscologists
clesvasbes roti, preti - igInterp: (cles)=preklinja (vas)=ves (bes)=bes; -- ([F=B] transf. lahko PostEtru); -- glejTudi: clan, clen, clenar; clensi, cleu, clev, ... to implore, conjure, entreat, threaten; assert; n/a
clesvasBes

Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-01: ci. vesana .matvesi .cale. sece .eurasv .cles .vas .Bes .OiX [ v|N ] aXa ; [Ig:]
See "Orig" bellow where: .cles.vas.Bes = clesvasBes = clesvasfes]
Slovensko: Ko zavezan gospod grozi erota pognati z vsem besom na nagega
English: When tied, sir threatens "eros" to be plunged with all power onto the naked
clesvasfes tq-01: civesana .matvesi .calesece .eurasv .clesvasfes .OiX [ v|N ] aXa ; [Orig]
cleS
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleS preklinjaš, zaklinjaš; [S=s,O=(th),t] - cles, cleO, clet; -- glejTudi: clesvasbes, clesvasfes, sicleS, clet, cluetie you curse; you enchant - chant, you swear upon celebration
cleS cp1-01: fasti .puia .lX .si .cleS ; [ Ig: Orig: si.cleS=sicleS ]
Slovensko: Postiti se v onstranstvu lažnivec obljublja   . . .   [ lX = lauXum = lažnivec ]
English: That it is possible to fast in underworld promises only a liar
Etrlgs: n/a
clesnes
Etruscan Slovene English Etruscologists
clesnes preklinjaš, zaklinjaš; [s=S,O=(th),t] - cleS, cleO, clet; -- glej: tlesnal: vrgel, eksnil (vrgel v usta); tlesknil (po tleh, z jezikom); tukaj spal - Dial:tle=tu,snal=spal,sanjal

-- glejTudi: cleusinas, clesvasbes, clesvasfes, sicleS; tlesnas, tlesnasa, tlesnei

you are cursing, chanting, swearing upon; you fall, throw, drink up n/a
clesnes ceXasieOur .erce [ . ] f [ a|i ] S .mant .ciz .zilaXnOce .smelOa .s [ p ] u [ r ] e .OenaX-ice .cizm .ceXaneri .tenO [ c ] e .eprialsm .arusias .cara-ice [ ] Oal .-arnas .apa .apatie .erce .fiSe .tev .Svasi .hamFete .clesnes .Ours .t [ ] u .Oes- .zilci .v [ elu ] si .h [ u ] l [ Xni ] esi
clet
Etruscan Slovene English Etruscologists
clet zaklet, preklet; zaklan, uničen; Bor:cleva=klical (aorist od clevat); [t=s,S,O=(th)] - cles, cleS, cleO;
gr:[caleO=klicati]; Ime Diocletian je izvajano iz: [díos kletos ("sky-called")]
-- glejTudi:cles, clen; cluetie; municlet, municlat, municleO, munisuleO, munisvleO
you are cursed; you are enchanted - chant, spell is upon you n/a
clet cp1-13:
gCdP: ...arznal .clenSi .Oii .Oil .Scuna .cenu .eplc .felic .larOalS .afuneS .------clen .OunXulOe .falaS .Xiem .fuSle .velOina .hinOa .cape .muni .clet .masu .naper .Sran .czl .Oii .falSti .velOina .hut .naper .penezS .masu .ac .nina .clel .afuna .velOina ...
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: n/a
Grande Cippo di Perugia
cleusinas
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleusinas zaklel si nas; "preklinjajoč/zaklinjajoč nas"; svečenik; -- glejTudi:cleusinSl, clen, clev, cleva, clevsu you are/have cursed/(-ing) us; you are/have enchanted/(-ing) - chanted/(-ing) us; You've put a spell upon us! n/a
cleusinas cleusinas .laris .larisal .clan
cleusinSl
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleusinSl Err:cleusinSl=cleu.si.n.Sl ? - n/a; -- glejTudi:cleusinas, clen, clev, cleva, clevsu n/a n/a
cleusinSl cp0-25:ta .afna .raOiu .cleusinSl .Ou
tle-488
cleuste
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleuste preklinjate, zaklinjate; pozornost, opozoriti, pozornost pritegniti, <-- "k ljudem" - (leuti/lautni) -- glejTudi:cleustes, cleusti, cles, ... you are cursing, chanting, swearing upon; call attention, to warn n/a
cleuste aO .cleuste .au
cleuste
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
v3-03: sq .velSulq .c .lq .ve [ lSu ] .inpa .qapicun .qapintaS .aq .velSulq .c .lq .velSu .lq .c .ls .velSu .lq .c .lq .Suplu .aq .Suplu .ls .hasmun [ i ] .sq .cleuste .aq .cleuste .vl .runsau .qancvil .velSui .ceS .zeriS .ims .se .mutin .aprenSaiS .inpa .qapicun .qapintaiS .ceuSn .inpa .qapicun .i .luu .qapicun .ce .zeri .titi .setria .lautnita
Slovensko: n/a
English: n/a
Etrlgs: n/a
cleuste
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
v3-03:
KmZm-01 sq .velSulq .c . lq .ve [ lSu ] .inpa .qapicun
KmZm-02 .qapintaS .aq .velSulq .c .lq .velSu
KmZm-03 .lq .c .ls .velSu .lq .c .lq .Suplu
KmZm-04 .aq .Suplu .ls .hasmun[i]
KmZm-05 .sq .cleuste .aq .cleuste .vl .runsau
KmZm-06 .qan .cvil .velSui .ceS .zeriS .ims .se
KmZm-07 .mutin .aprenSaiS .inpa .qapicun
KmZm-08 .qapintaiS .ceuSn .inpa .qapicun .i   .  .  .  [ .i = je ]
KmZm-09 .luu .qapicun .cezeri
KmZm-10 .titi .se .tria .lautnita . . . ; [Ig]
Slovensko ... (E k s p e r i m e n t a l n o) :

KmZm-01:         Ko vel koktok velu in govor
KmZm-02:         razumes ko vel koktok velu neki
KmZm-03:         govoriš (lkuclari) velu koktok pisulo
KmZm-04:         če piscalis carici pozornost
KmZm-05:         če upozoriš/blagosloviš vela obideš
KmZm-06:         ko igraš vela oči zreš mu vzamejo
KmZm-07:         te predenj in razumeš
KmZm-08:         govorico v celoti in govorica je
KmZm-09:         njemu razumljiva sesarju
KmZm-10:         omeni/spomni se treh prostih ljudi
English: n/a
Etrlgs: n/a
Opomba:

Tega prevoda ne jemljite preveč resno. Hotel sem le pokazati, da etruščanščina tudi v primeru, ko so besede neslovenske še vedno zveni domače in z malo truda ter dodatnim upoštevanjem drugih jezikov tedanjega časa lahko najdemo številne možne pomene. Z gradnjo slovarja za dovolj veliko število napisov lahko sčasoma po sistemu eliminacije pridemo do dovolj zanesljivih rezultatov. Seveda sem pri zgornjem poizkusnem prevodu tudi sam uporabljal svoj etruščanski slovar in smatram ta prevod, kljub mojemu opozorilu, da tega prevoda ne jemljite preveč resno, vsebuje elemente, ki se bodo nedvomno ohranili pri nadaljnjih študijah in novih poizkusih.
Note:
The above translation is only an experiment, and I do not wish to publish it as a serious work, but rather show how inviting it is to use a mix of Latin and Slavic to produce reasonable output effortlessly.
cleustes
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleustes preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, opozarjš -- glejTudi:cleuste, cleusti, cles, ... you are cursing; you are enchanting; You are casting a spell upon us! n/a
cleustes vel .cleustes
cleusti
Etruscan Slovene English Etruscologists
cleusti Err:cleusti=cleus.ti - Ti preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, Ti opozarjš; -- glejTudi:cleuste, cleustes, cles, ... You (singular) are cursing, enchanting; You (singular) are casting a spell upon us! n/a
cleusti f .cleusti
cleusti SeOra .cleusti
clevsinas
Etruscan Slovene English Etruscologists
clevsinas zaklel si nas; "preklinjajoč/zaklinjajoč nas"; svečenik; -- glejTudi:cleusinSl, clen, clev, cleva, clevsu you are/have cursed/(-ing) us; you are/have enchanted/(-ing) - chanted/(-ing) us; You've put a spell upon us! n/a
clevsinas m .clevsinas .a .c
clevsinas pumpui .larOi .puia .larOal .clevsinas .avleSla .seX .sentinal .OanXvilus
clevsinas
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-07: zilci .ceisiniesi .v . [ ] esic .v .v .clevsinas [ ] teis .Ouls .rutzs .su [ ] umis . [ ] .ipa .ilOcv [ ] ti .Ounis .rens .tenaO [ ] ine .esis .svaleni .t [ ] ar .ilOcvav .tenaOa [ ] se .fateltre .lua .ei . [ ] ic .am .san .Ouni .am
Slovensko: n/a   . . .   (Sumljiv napis, kot bi bil narejen v cementni plošči?)
English: n/a
Etrlgs: n/a
clevsinsl
Etruscan Slovene English Etruscologists
clevsinsl Err:clevsinSl=cleu.si.n.sl ? - n/a -- glejTudi:cleusinas, clen, clev, cleva, clevsu n/a n/a
clevsinsl eprOnec .tenve .meXlum .rasneas .clevsinsl .zilaXnve .pulum .rumitrineOi .ma-ce .clel .lu [
clevsti
Etruscan Slovene English Etruscologists
clevsti Err:clevsti=cleus.ti - Ti preklinjaš, zaklinjaš; pozornost, opozoriti, Ti opozarjš -- glejTudi:cleuste, cleustes, cles, ... You (singular) are cursing, enchanting; You (singular) are casting a spell upon us! n/a
clevsti SeOra .clevsti
clevsti
Etruscan Slovene English Etruscologists
clevsu kleli so, prekleti so -- glejTudi:clen,clev,clevsinas They are cursed/(-ing); They are enchanted/(-ing) - chanted/(-ing); n/a
clevsu- mi .venelus .saun [ as ] .clevsu [

 

cli...

cli . . .
Word Inscription
aclina
Etruscan Slovene English Etruscologists
aclina na klin, o besiti na klin - (a.clina); preklinja, očisti grehov / zakletev -- glejTudi:aclinei,;clin... to hang up on a rack, on a peg; he swears; to swear, course, courses; to clear/(he clears) of spells or sins n/a
aclina cp0-04: vl .ancari .aclina
Slovensko: (1) "Veličanstvo, sidro obesi na klin";     (2) "Veličanstvo, sidro preklinja"
English: (1) "Highness anchor pulls up";     (2) "Highness curses the anchor"
Etrlgs: n/a
clin
Etruscan Slovene English Etruscologists
clin klin, kjluka, obešalnik; SrHr:klinac=otrok -- glej: cliam="preklinjam, zaklinjam"; -- glej:"te.cliam, tec.liia.m" -- glejTudi: clin..., aclina, aclinei; cliniaras, clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clini, clinsi, cluO, clut,... a hanger, a hook, a peg n/a
clina
Etruscan Slovene English Etruscologists
clina preklinja, kolne, zaklinja; na klina = na klin, obesiti na klin - (a.clina); -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,...; aclina he hangs up on a rack, on a peg; he swears, courses; he clears of spells or sins. n/a
clina cp0-04:vl .ancari .a .clina
Slovensko: (1) "Veličanstvo, sidro obesi na klin";     (2) "Veličanstvo, sidro preklinja"
English: (1) "Highness anchor pulls up";     (2) "Highness curses the anchor"
Etrlgs: n/a
clina larO .au .clina .ce .Su .Oui
clini
Etruscan Slovene English Etruscologists
clini zaklinja / moli za odpusščenje - glej:cliniiaras=(..clini.iaras); SrHr:klinci=otrci - glej: eL-p143; -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... You hang up on a rack, on a peg; You swear, cours; Clear me of spells or sins. n/a
clini tq-09: itun .turuce .venel .atelinas .tinas .clini.iaras ; [Ig:cliniiaras=clini.iaras]
Slovensko: (1) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji, da 'dušo' jarov reši / odvrne bolečine"; (2) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji reasenskemu" (clinii+a+ras="pripadnikom rasenov"
English: This is the gift for Tinia in the Had, to save the soul
Etrlgs: (Venel Atelina dedicated this to the sons of Tinia [Diskouroi: Castor, Pollux]
tle-156, [eL-p143/text #20]
cliniiaras, (clenaraSi)   -   ( Etrlgs: g r a m m a r )
Etruscan Slovene English Etruscologists
cliniiaras
clenaraSi
zaklinjane/ molitev za odvračanje bolečine - (clini+iara="jari in tegobe"); clinii+a+ras="pripadnikom rasenov, sinovom rasenov, rasenskemu narodu, rasenskega naroda" - clinat=zaklinjati/moliti, -- glejTudi: clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... Err: clenarSi=clenaraSi? - (Na teh ponesrečenih besedah so etruskologi bili najbolj aktivni in produktivni) -- glejTudi: clenaraSi You are cursed; You are clear of the spells, You are cleaned of sins;

Err: clenarSi=clenaraSi? - (The Etruscologists were the most inspired by these cases...)

(iar)=jar; sinovom - (to the sons); Locative: clenOi=(in/at/on the son) - glej:(el-p:83-85,143); (See bellow:)
The Etruscologists were the most inspired by these cases, they were the most productive here and managed to discover and/or devise the most of the Etruscan grammar in this "vicinity"? NOTE: the Etruscologists have attributed two different suffix combinations to the same grammatical scheme, namely, plural dative form of the word "son" - "clenaraSi", and "cliniiaras" both to mean (to the sons). The latter also includes a sound transformation   ["a" ==> "e"].
POZOR: etruskologi so dodelili tej rešitvi dva primera:   (1) "clenaraSi" sinovom (prva oblika)- (to the sons [same as: cliniiaras]); MNOŽINA (Plural) + Dative --> (clan + -ar + -Si); -- glej:(el-p:83-85,143);   (2) "cliniiaras" cliniiaras=(to the sons [same as: clenaraSi])); Dajalnik množine nato tvorimo še z dodatkom obrazila "-Si" (-Si): clenarSi; cliniiaras=(to the sons); Locative: clenOi=(in/at/on the son) -- glej:(el-p:83-85,143) -- glejTudi: clenarSi
cliniiaras tq-09: itun .turuce .venel .atelinas .tinas .cliniiaras ; [Orig]
Slovensko: (1) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji, da 'dušo' jarov reši / odvrne bolečine"; (2) "To je darilo za v Had očetu našemu Tiniji reasenskemu" (clinii+a+ras="pripadnikom rasenov")
English: This is the gift for Tinia in the Had, to save (clear) the soul of wickedness and pain
Etrlgs: (Venel Atelina dedicated this to the sons of Tinia [Diskouroi: Castor, Pollux]
tle-156, [eL-p143/text #20]
clinsi
Etruscan Slovene English Etruscologists
clinsi zaklinjajoč; zaklinjaš- (you chant); očistiti, povisati rank, dvigniti swearing, asking to relieve pain and suffering; rise n/a
clinsi
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
ca-02: mi .mulu .laricesi .p--l---spunaiesi .clinsi .velOurusi .lar-s .ruvries
Slovensko: Moli mi k strahovom, izpolnjujoč zaklinjanja velikaševemu duhu biriča
English: Let's pray to the ghost, and fulfil in a chant our majestic master's constable spirit
tle-032:img=tle/tle-032-nrccr.gif
clinsi spunaiesi .clinsi .velOurusi .lar-s .ruvries
cliviniai mename .cana .cliviniai .recte .veluS .larOurniS .leprnal .mlacaS .mani
uclinal
Etruscan Slovene English Etruscologists
uclinal zaklinjal; čistil; vklenjal swearing; chaining (to chain) n/a
c.uclnial tq-01: velOur .larisal .clan .cuclnial .OanXvilus .lupu .avils .+xxv+
Slovensko: Veličanstva odhajajoča duša človeka, ko jo zaklel (vklenil) je Bog vseh bogov, odvil (olupil) jih (ovitkov) je 25
English: The departing soul of our highness, when captured by the God of all gods he peeled off 25 years.
Etrlgs: Velthur, the sun of laris [and] Thanchvil Cuclni, died at 25
uclnial
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
tq-01: velOur .partunus .larisaliSa .clan .ramOas .c .uclnial .zilX .c .eXa .ne .ritenOas .avil .svalOas .+lxxxii+
Slovensko: Velikaš (Pri Velo Rasenih) loči dušo od trupla kralja (pripadnika bogov), ki je bila ujeta v, živečem 82 let, ki se ne ga more priklicati nazak k življenju potem, ko ga zaviješ (mumificiraš).
English: Higliness, separate the soul of the king, which resided in this body of our king for 82 years, which can not return to the world of living after it is mumified.
tle-126:img=ela-p83,tEAaah-p:70 (napis na sarkofagu)

 

clO...
(O=th ... theta)

clO . . .
Word Inscription
clO, clOi, clOsuOiO
Etruscan Slovene English Etruscologists
clO,
clOi,
clOsuOiO
n/a -glej:clOsuOiO=clO.suOiO - kljub temu, da nekaj napisov vendarle obstaja s temi črkami, bi bilo preveč spekulativno rayvijati širšo obravnavo teh besed. Dokler ne bomo imeli drugih besed, ki nam bodo namignile prave možnosti, naj le omenim opazko, da tukaj črka "O" glasovno bolj ustreya našemu "o", kot pa grški theti. -- glejTudi:clOi, clOsuOiO n/a n/a
clO elnei .ramOa .clO .SuOiO .sacniSa .Oui .huts .teta .avles .velus .Oansinas .ati .uta
clO zilci .velusi .hulXniesi .larO .velXas .velOurs .aprOnalc .clan .sacniSa .Oui .clO .suOiO .acazrce
clOi clOi[ .SuOi]Oi .ra [ ] .ceisatrui .cesu .p[ru]Slnas .[p]uia .velus .rapi [ ] e .te[
clOi Oui .clOi .mutniaOi .vel .veluSa .avils .cis .zaOrmisc .seitiOialiSa
clOsuOiO zilci .velusi .hulXniesi .larO .velXas .velOurs .aprOnalc .clan .sacniSa .Oui .clO .suOiO .acazrce

 

clu...

clu . . .
Word Inscription
cluetie
Etruscan Slovene English Etruscologists
cluetie prekleto, zakleto; zaklano, umorjeno - čeprav je med vsemi meni dostopnimi etruščanskimi napisi mogoče najti le eno osamljeno besedo "cluetie", je zelo lep primer ki kaže, da imajo imena kot sta Klitemnestra in Klavdij koren kleti / klati.

-- glejTudi:cles, clen; cluetie; clutmsta; municlet, municlat, municleO, munisuleO, munisvleO

Cursed, spelled; killed - Though I found a single lonely word "cluetie", it is an excellent example of a pointer to the meaning of the names such as Clytemnestra and Claudius. Needless to say that to a non-Slavic reader or linguists to whom Slavic languages represent a challenge may not appreciate these findings. n/a
Klikni za širšo razlago imena: Klavdij ( Claudius )
cluetie tq-09:]cluetie[
clumnei
Etruscan Slovene English Etruscologists
clumnei član, klan, človek, čelan - "tisti ki ima čelo" = človek; "tisti ki se klanja" - član človeskega klana = človek; -- glejTudi: clan, cl, claiteS, clal, clananas, clani, clanies, claniu clanti, clate, clavtie, clavtieSuras, clavtieOuras; clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut, ... memner, clan; a man, a human; slaughter, stab, kill n/a
clumnei Oana .clumnei .silaiOeS
cluOincie
Etruscan Slovene English Etruscologists
cluOincie clute=clate - ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
cluOincie clu .Oincie
cluOincie nuna .larOi .marcei .curieas .cluOincie
cluOumusOa
Etruscan Slovene English Etruscologists
cluOumusOa Klitemnestra (Clytamnestra) - ni slučaj, da je ta beseda v skupini besed s pomenom klati; - glej: clutmsta (tE-pg:106,7, img=eL-p:158); -- glejTudi: clutmsta, cluetie, clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... Clytamnestra n/a
cluOumusOa
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
cluOumusOa .urusOe .[a]Xarum .heiasun ;Ig:aXarum=naOum

 

Click Claudius to learn more about Claudius and Clytemnestra,
and how the Etruscologists discovered the name Claudius.    
clute
Etruscan Slovene English Etruscologists
clute clute=clate - ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
clute vl .acln[i] .nunia .clute
clutiva
Etruscan Slovene English Etruscologists
clutiva ženske / člana; klane, mrtve; koljete; kolje te (cluti=clati) -- glejTudi: clana, cl, clan, clanti, clanies, clate, clavtie, clenar; clen, cliam, clin, cluO, clut,... she the slaughtered,...; killed woman; slaughtering, stabbing, killing. n/a
clutiva heczri .tunur .clutiva .zelur
clutmsta, clutmita
Etruscan Slovene English Etruscologists
clutmsta Klitemnestra (Clytamnestra) - ni slučaj, da je ta beseda v skupini besed s pomenom klati; - glej: cluOumusOa (tE-pg:106,7, img=eL-p:158); -- glejTudi: cluOumusOa, clutmita, cluetie, clan, clavtie, clauceS, clauce, clen, cleO, cles, cliam, clin, cluO, clut,... Clytamnestra n/a
clutmsta clutmsta .urste
clutmsta eicste .clutmsta .[m]enrva .eina
clutmsta menle .uOste .clutmsta .talmiOe
clutmsta v4-02: urste .urste .puluctre .clutmsta .Xarun .acns .priumneS
Slovensko: "Vstopite, vstopite na brod Klitemnestra Haron ako (če) takoj vas sprejme"
English: Enter, enter (get on board) Clytemnestra, Charunus receives you immediately
Etrlgs: n/a
EA-p:164,ECp:275
clutumita clutumita .urusOe
cluveni, cluvenias
Etruscan Slovene English Etruscologists
cluveni imenovani, cleva=klical (aorist od clevat) - beseda v tej "clevat" je starejša oblika od "sloveti" (sloveneti). - cluvenias=cluveni.as - Pyrg-tab(Bor): -- glejTudi:clen,..., cluvenias An old Slavic form of this word means "called, named" and is derived from "to call". This is also related to the word to speak which is also believed to be an element in the name "Veneti", and "Sloveneti" which in modern form is the name Slovenci (Slovenians). Of course the words "to curse", "to swear", "to pray, beg for mercy" still remain part of the meaning here. n/a
cluveni
Click to enlarge (Kliknite za povečano)
pyrg-tabA: ita .tmiai .cac .heram .azva .vatieXe .uni .al .astres .Oemia .sa .meX .Outa .Oefariei .velianas .sal .cluveni .as .turuce .muni .stas .Ouv .asta .meresca .ilakve .tule .rase .nac .ci .avil .Xurvar .te .ziame .itale .ilacve .al .zase .nac .at .rane .s .zilac .al .sele .itala .ac .na .zvers .ita .nim .heram .ve .avil .en .iaca .pulumXva;PyA-Bor
Slovensko: (Ploščica A) - Ta tempelj je posvetil in ga ozval za hram utehe boginje Junone ali Astarte vojvoda Velianas, knez slovenji, ko se je odpravljal v boj. Ta ponosna stavba je ostala, medtem ko je Morsko Ilakve zavzel gusar (Dioniz), Ilakve pa zasedel Ital. Od te nesreče naprej so žitelji in selja italska. Kakor se vidi, nam je tudi ta hram opustošil in jako poškodoval.
English: (Plate A) - This temple was built and named as the Temple of Solace of the Goddess Juno and Astarte by the Duke Velianas, Clovenji (Slovenji=Slovene), when he was preparing for the battle. This proud building still endures, whereas the coastal (meresca=Morsko) Ilakve has been taken by the pirate (Dionysius), and Ilakve has been taken by the Itals. Since this misfortune, the inhabitans and the settlements are Italic. As we can see, he ravaged and severely damaged this temple as well.
Etrlgs: (Both plates A & B) -
by M. Pallottino: This temple and (this) statue have been consecrated to Uni. The community (of Caere?) with Thefarie Veliana dedicated (them) [... unknown words ...] And for the statue the years (ought to be?) as (many as?) the stars(?).
NOTE: After Matej Bor has come up with his translation, also numerous copy-cats sprung up from the the other camp. There exists a more elaborate description of only this inscription:
cluviesa
Etruscan Slovene English Etruscologists
cluviesa n/a n/a n/a
cluviesa laristnei .larOi .cluviesa

 


Legend of symbols in Etruscan transcripts

Reading Etruscan transcripts is simple. A look at the table of symbols, at the end of this paragraph should suffice. Otherwise, a short narrative here, may straighten out a wrinkle or two. The only important thing to know is that the capital letter "O" represents a symbol with many meanings, namely it can be the read as Greek "theta"="th", which may have been seen by Etruscans sometimes as either "t" or "s" or sometimes simply as English letter "o". The later, namely, the simple "o" version, being an addition of Slovenian scholars to the Etruscologists way of reading. The capital letter "S" is for the english sound "sh", as in English word "shell", i.e. Slavic letter " ". The capital letter "X" is used for either velars k, g, h, or palatal ch and for Greek khi. Square brackets "[ ], [...], [--a-]" usually indicate a damaged and missing text. A single square bracket means everything to the right of it (an open bracket "[") - may appear only at the end of the text, or to left of it (a closed bracket "]" - may appear only at the beginning of a text)

Symbols used in my Etruscan transcripts
Symbol Interpretation
"O" (capital o)th, t, s, o
"X" (capital x)k, g, h, ch
"S" (capital s)sh, (š)
"]" (R-bracket)missing / damaged text to the left of the inscription
"[" (L-bracket)missing / damaged text on the right of the inscription
" [ ] (brackets)"missing / damaged text between [ ]
" - " (dash)missing a single character
"x" (lower case x)missing a single character
"." (dot)delimiter between words
";" (semicolon)end of inscription - start of a comment
" " (space)ignore all spaces

 


 

Main Menu ; (Home)       Main Menu (Home)

 

 


Document:
©2005 Igor H. Pirnovar
URL:
Last Updated: